Wykwalifikowana kadra

Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu mają odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz do pracy z dzieckiem z autyzmem. Cały czas poszukujemy nowych rozwiązań i bierzemy udział w szkoleniach podnoszących nasze kwalifikacje.

wsparcie nauczyciela wspomagającego

Nauczyciel wspomagający towarzyszy dzieciom w trakcie zajęć i zabawy swobodnej. Podpowiada, jeżeli dziecko czuje się zagubione, pomaga rozwiązać problem w grupie, przygotowuje dodatkowe pomoce wizualne i opracowuje indywidualne systemy motywacyjne.

dostosowanie środowiska nauczania do potrzeb dziecka

Ze względu na specyfikę zaburzenia dzieci z autyzmem wymagają czasem odpowiedniej organizacji nauczania, która ułatwia pełniejsze uczestnictwo w procesach, jakie zachodzą w przedszkolu. Po diagnozie i poznaniu potrzeb naszego wychowanka przygotowujemy m.in. odpowiednie pomoce wizualne, plany dnia, systemy motywacyjne (np. żetonowe).

odpowiednia dieta

W przedszkolu oferujemy dietę ogólną, bezmleczną, hipoalergiczną, bezglutenową lub łączoną (tj. dieta bezmleczna-bezglutenowa-bezcukrowa).

przygotowanie dziecka do dalszej edukacji w szkole

Zależy nam na takim przygotowaniu naszych podopiecznych, aby mogli kontynuować edukację w placówce masowej lub&nbsp w klasie integracyjnej.

PraCa z dzieckiem z orzeczeniem o autyzmie

Nasze przedszkole jest placówką ogólnodostępna wyspecjalizowaną w edukacji włączającej dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisko przedszkolne ze zdrowymi rówieśnikami.

Naszym celem jest przygotowanie dzieci do pełnego uczestnictwa i funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

Terapia pedagogiczna

Terapia to takie oddziaływanie na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, które mogą wyeliminować ewentualne niepowodzenia szkolne. Zajęcia mają na celu doprowadzenie do określonych zmian w sferze poznawczej lub emocjonalnej dziecka. Po przeprowadzonej na początku roku szkolnego diagnozie nauczyciel ustala indywidualny plan pracy z dzieckiem; zajęcia obejmują dzieci czteroletnie, pięcioletnie i sześcioletnie, i w zależności od potrzeb odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu.

Terapia logopedyczna

Zindywidualizowane zajęcia z logopedą odbywają się 2 razy w tygodniu. Terapię logopedyczną z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzi od września 2023 r. pani Kamila Fogtman-Grygolec, która jest też członkinią Zespołu opracowującego Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.

Terapia SI (integracja sensoryczna)

Zajęcia odbywają się w Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju MOTYL-e raz w tygodniu. Prowadzone są przez specjalistów terapeutów integracji sensorycznej współpracujących z Fundacją FORS-ITIS.

Trening umiejętności społecznych

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w małych grupkach. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci o profilu autystycznym. Zajęcia prowadzone są przez panią Agnieszkę Danowską, doświadczoną terapeutkę i autorkę innowacyjnego programu z zakresu rozwijania umiejętności społecznych wśród dzieci młodszych.

Wasze wsparcie jest dla nas ważne!

Liczymy na ścisłą współpracę z rodzicami, którzy są na bieżąco informowani o postępach dziecka, a także biorą udział w spotkaniach zespołu przygotowującego Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.

Informacje na temat rekrutacji dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu znajdują się w zakładce Zapisy.

Bajka
Przedszkole Niepubliczne
nr 8 w Białymstoku

15-689 Białystok
Ul. Michała Pietkiewicza 7A

Skontaktuj się z nami!

Kom: +48 662 084 217

Godziny otwarcia

Pon-Pt:  6:30-17:30

COPYRIGHT© 2019 BAJKA. Tworzenie stron internetowych  Tworzenie stron internetowych Prograffing.pl