i

Dziecko z orzeczeniem o autyzmie

Przyjmujemy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm!

W naszym przedszkolu promujemy ideę edukacji włączającej

Naszym celem jest przygotowanie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu do pełnego uczestnictwa i funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

Oprócz bogatej oferty zajęć dydaktycznych i dodatkowych dzieciom z orzeczonym autyzmem zapewniamy zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii:

– terapię pedagogiczną,

– terapię logopedyczną,

– terapię SI (integracja sensoryczna),

– trening umiejętności społecznych

a także:

– wykwalifikowaną kadrę przygotowaną do pracy z dzieckiem z autyzmem,

– wsparcie nauczyciela wspomagającego,

– odpowiednie do potrzeb psychoedukacyjnych dziecka dostosowanie środowiska nauczania,

– przygotowanie dziecka do dalszej edukacji w szkole integracyjnej lub ogólnodostępnej,

– odpowiednią dietę.

Wszystkie zajęcia są prowadzone przez doświadczonych specjalistów.

Szczegółowy opis zajęć jest dostępny w zakładce Oferta.

Bajka
Przedszkole Niepubliczne
nr 8 w Białymstoku

15-689 Białystok
Ul. Michała Pietkiewicza 7A

Skontaktuj się z nami!

Kom: +48 662 084 217

Godziny otwarcia

Pon-Pt:  6:30-17:30

COPYRIGHT© 2019 BAJKA. Tworzenie stron internetowych  Tworzenie stron internetowych Prograffing.pl