Kadra

Wszystkie nauczycielki pracujące w naszym przedszkolu ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych, szkoleniach i warsztatach organizowanych m.in. przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Metodycznego oraz Centrum Edukacji Nauczycieli. W codziennej pracy z dziećmi stosują m.in.:

 • metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz;
 • metodę czynnościowego kształcenia matematycznego prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej;
 • metody aktywizujące i integracyjne;
 • elementy metod kształcenia muzycznego Carla Orffa
 • metodę gimnastyki twórczej Rudolfa Labana;
 • metodę krakowską;
 • metodę globalnego czytania Ireny Majchrzak;
 • metody pedagogiki zabawy (KLANZA);
 • techniki relaksacyjne.

Dyrekcja

Krystyna Gromek – dyrektor, założycielka i właścicielka „Bajki”. Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie w Białymstoku oraz kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki i wiele innych podnoszących zdobyte kwalifikacje zawodowe.


Emilia Goś-Kuciej – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Nauk Społecznych, kierunek: Wczesna Edukacja i Nauczanie języka angielskiego). Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Oświatą (WSFiZ w Białymstoku) oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych. Od początku swojej drogi zawodowej związana z przedszkolem „Bajka”. Od lipca 2008 r. sprawuje obowiązki dyrektora przedszkola.  Ukończone kursy i szkolenia to m.in.: 

 • Kodowanie na dywanie
 • Metoda krakowska
 • Efektywna ewaluacja w praktyce;
 • Ośrodkowe Zaburzenia Słuchu (CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się;
 • Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu – jak świadomie je wychowywać i uczyć;
 • Szkolenie dla dyrektorów szkół i przedszkoli z zakresu zasad zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli stanowiącego element wspomagania szkół i placówek;
 • Szkolenie podstawowe PECS;
 • Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju – kurs III stopniowy;
 • Bajkoterapia – rola tekstu literackiego w rozwijaniu osobowości i kształtowaniu postaw u dzieci.

 


Wychowawczynie

KRASNOLUDKI – TRZYLATKI

pani Ewa (także nauka angielskiego) – wychowawczyni grupy, absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB oraz filologii angielskiej na Wydziale Filologicznym UwB. Ukończyła również tłumaczenie specjalistyczne na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW. Od wielu lat uczy angielskiego w grupach dziecięcych. Posiada licencję do prowadzenia zajęć języka angielskiego metodą Natural First Steps ® oraz metodą Teddie Eddie. Posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera (Studia Podyplomowe: „Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera” – Uczelnia Jańskiego w Łomży). W 2019 r. zdała egzamin i uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Ukończone kursy i szkolenia to m.in.:

 • Bezpieczny Przedszkolak;
 • e-Twinning- edukacyjny program Unii Europejskiej – konferencja warsztatowa;
 • Wychowanie przez sztukę, edycja: XII i XIII;
 • Obraz dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju;
 • „Szklana pułapka” – dziecko z autyzmem;
 • Metoda Krakowska: kurs I stopnia.

pani Magda – wychowawczyni grupy. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB, na kierunku Pedagogika, w specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. W 2020 r. uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

pani Inga – pomoc nauczyciela

TYGRYSY – SZEŚCIOLATKI

pani Ania – wychowawczyni grupy, absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolu oraz w szkole, a także do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Z przedszkolem „Bajka” związana jest od początku swojej drogi zawodowej. W lipcu 2015 r. pomyślnie przeszła postępowanie kwalifikacyjne i uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego.

Ukończone kursy i szkolenia to m.in.:

 • Mowa i zabawa, czyli jak rozwijać mowę i myślenie u dzieci
 • Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych – kurs kwalifikacyjny (MODM Białystok)
 • Diagnozowanie kompetencji matematycznych dzieci 5-6 – letnich
 • Roztańczone, rozśpiewane, rozbawione przedszkole – tańce i zabawy na różne uroczystości przedszkolne
 • Tworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ: „Słowo, ruch, muzyka”, „Zabawy i piosenki z rekwizytem”, „Zabawy plastyczne rozwijające myślenie twórcze”, „W bananowych rytmach – tańce afrykańskie”, „Tańce regionalne i zabawy taneczne dla najmłodszych”, „Taneczne ilustracje”, „Inspiracje wierszem, piosenką oraz utworem muzycznym”, „Warsztaty choreoterapii”
 • Metody diagnozowania dziecka 5-6-letniego pod kątem gotowości szkolnej
 • Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Jak przyjemnie bawić się muzyką – zabawy muzyczne cz. II
 • BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK – I i II stopień
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, cz. I
 • Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju – kurs III stopniowy

pani Angelika –  wychowawczyni grupy.

pani Beata –  pomoc nauczyciela.

BIEDRONKI – PIĘCIOLATKI

pani Ula – wychowawczyni grupy, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na Wydziale Pedagogiki i Wychowania artystycznego o kierunku Zintegrowane Nauczanie Początkowe. Posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolu oraz w szkole, a także do pracy z dziećmi z autyzmem oraz z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie w Białymstoku w zakresie ICT oraz nauczania drugiego przedmiotu, specjalność: Przyroda. Od początku swojej drogi zawodowej związana z naszym przedszkolem. Nauczyciel dyplomowany.

Ukończone kursy i szkolenia to m.in:

 • Oligofrenopedagogika – kurs kwalifikacyjny
 • Wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem – kurs kwalifikacyjny
 • Trening Umiejętności Społecznych – zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera/Autyzmem wysokofunkcjonującym
 • Wykorzystywanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju – uczenie nowych umiejętności
 • Wykorzystywanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju – praca nad zachowaniami trudnymi
 • Wykorzystywanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju – samodzielność, umiejętności społeczne, zabawa, komunikacja
 • Bezpieczny Przedszkolak – kurs I i II stopnia
 • Wychowanie przez sztukę
 • Sposoby rozwijania gotowości do czytania dzieci w wieku przedszkolnym
 • Matematyka w przedszkolu
 • Asertywność we współpracy z trudnym dzieckiem
 • Asertywność we współpracy z trudnym rodzicem
 • Zarządzanie emocjami i wykorzystywanie inteligencji emocjonalnej do zwiększania efektywności w pracy
 • Wymagania współczesnego rodzica względem przedszkola
 • Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi ICT w pracy nauczyciela i kontaktach z rodzicami
 • Usus est optimus magister
 • Metoda Krakowska – terapia neurobiologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju.
 • Metoda Krakowska
 • Kodowanie na dywanie

pani Julita – wychowawczyni grupy, absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej i Oligofrenopedagogiki. Posiada także kwalifikacje do pracy z dziećmi z autyzmem. Stopień zawodowy: nauczyciel mianowany.

Ukończone kursy i szkolenia to m.in.:

 • Terapia Ręki
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Metoda Krakowska
 • Kodowanie na dywanie, czyli jak uczyć dzieci młodsze podstaw programowania
 • Przygotowanie materiałów i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
 • Emocje w życiu przedszkolaka, czyli jak mam nazwać to co czuje
 • Techniki kontroli złości jako narzędzie wspomagające nauczyciela w pracy uczniem trudnym
 • Rozpoznawanie zaburzeń dzieci w wieku przedszkolnym
 • Ocenianie kształtujące
 • Elementy socjoterapii w pracy nauczyciela

pani Dominika – nauczycielka współorganizująca, absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwerystecie w Białymstoku. Posiada kwaflikacje do pracy w przedszkolu oraz w szkole podstawowej (klasy 1-3), a także do pracy z dziećmi z autyzmem. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Terapii Pedagogicznej. Uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Ukończone kursy i szkolenia to m.in.:

 • Terapia Ręki
 • Metoda Krakowska
 • Kodowanie na dywanie, czyli jak uczyć dzieci młodsze podstaw programowania

PSZCZÓŁKI – CZTEROLATKI

pani Ania – wychowawczyni grupy, absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii oraz dwuletnich Podyplomowych Studiów Logopedycznych na Wydziale Filologicznym UwB. Posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, do pracy z dzieckiem z autyzmem, a także do prowadzenia terapii osób z wadami wymowy. Od początku swojej drogi zawodowej związana jest z naszym przedszkolem.  Stopień zawodowy: nauczyciel dyplomowany.

W naszym przedszkolu prowadzi również zajęcia z logorytmiki.

Ukończone kursy i szkolenia to m.in.:

 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych;
 • Kurs III stopniowy „Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju”
 • Tworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno–Terapeutycznego dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • Ośrodkowe Zaburzenia Słuchu (CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się;
 • Terapia ręki I i II stopnia;
 • Sposoby rozwijania gotowości do czytania u dzieci w wieku przedszkolnym;
 • Dla dzieci, z dziećmi, o dzieciach. Kreatywne prowadzenie grup dziecięcych;
 • Jak zaplanować i przeprowadzić spotkanie integracyjne z rodzicami;
 • Sposoby rozwijania pamięci u dzieci – zajęcia wg koncepcji prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • Wychowanie przez sztukę

pani Patrycja – wychowawczyni grupy, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolu oraz w szkole podstawowej (klasy 1-3). Nauczyciel mianowany.

Ukończone kursy i szkolenia to m.in:

 • warsztat metodyczny Cha-Ching – wykorzystanie edukacji finansowej dzieci.
 • Diagnoza i terapia autyzmu – poziom podstawowy
 • Zabawy uczące współpracy, rozwijające empatię oraz wzmacniające samoocenę dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • Wsparcie dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • Wychowanie przez sztukę- edycja XXIV
 • Terapia ręki – kurs dwustopniowy
 
 

SPECJALIŚCI OD ZAJĘĆ DODATKOWYCH I TERAPII

Kamila Fogtman-Grygolec – logopeda, neurologopeda (Gabinet Logopedyczny Gaduła). W naszym przedszkolu prowadzi indywidualną terapię logopedyczną dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz pozostałymi dzieci ze zdiagnozowanymi wadami wymowy.

Agnieszka Danowska – prowadzenie zajęć w ramach Treningu Umiejętności Społecznych

Dorota Waszkiewicz – rytmika

Ewa Wiesławska religia katolicka

Marzanna Łuszcz – religia prawosławna

Aleksandra Mojkowska – gimnastyka korekcyjna

zajęcia taneczne

Ilona Żukowska – psycholog

W ramach zespołu specjalistów konsultacje dla rodziców oraz zajęcia rewalidacyjne z dziećmi prowadzą:

– p. Ilona Żukowska (psycholog)

– p. Anna Koszewnik (logopeda)

– p. Ula Jaworowska (pedagog specjalny)

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

Ciocie kucharki

 • Mariola Kołomyjska
 • Agnieszka Kondrasiewicz
Bajka
Przedszkole Niepubliczne
nr 8 w Białymstoku

15-689 Białystok
Ul. Michała Pietkiewicza 7A

Skontaktuj się z nami!

Kom: +48 662 084 217

Godziny otwarcia

Pon-Pt:  6:30-17:30

COPYRIGHT© 2019 BAJKA. Tworzenie stron internetowych  Tworzenie stron internetowych Prograffing.pl