Biedronki

O grupie
Plan dnia

6.30-8.30 – schodzenie się dzieci

8.30-9.00 – zajęcia poranne

9.00-9.30 – śniadanie

9.30-11.30 – zajęcia dydaktyczne, zajęcia dodatkowe

11.30-12.00 – obiad

12.00-14.00 – spacer, zajęcia dodatkowe

14.00-14.30 – podwieczorek

14.30-16.00 – zajęcia popołudniowe, zabawy według zainteresowań dzieci, zajęcia dodatkowe

16.00-17.30 – zabawy dowolne w grupie łączonej

 

Zamierzenia dydaktyczne

Tematyka kompleksowa na wrzesień:

 1. To jestem ja.
 2. Moja grupa.
 3. Moja droga do przedszkola.
 4. Idzie jesień… Przez las, przez park.

 

Piosenka, pt.: „Wspomnienia z wakacji”

(sł. i muz. J. Kucharczyk)

Choć wakacje się skończyły, chociaż minął wolny czas,
mamy tyle wspomnień, tyle pięknych zdjęć
z wczasów i wyjazdów, ze słonecznych miejsc.

Ref: Gdzie góry wysokie, jezior srebrnych blask,
gdzie morze błękitne, piasek złotych plaż.
Jest tyle pięknych miejsc, warto zwiedzić je
i wrócić kiedyś tam, za rok czy za lat pięć.

 

Warto zwiedzieć całą Polskę od Bałtyku aż do Tatr.
Poznać inne kraje, lecz pamiętać też-
tam, gdzie babcia, dziadek jest przecudna wieś.

Ref: Gdzie góry wysokie…

 

Piosenka, pt.: „Krąg dziecięcych rąk”

(sł. i muz. K. Gowik)

Jak dobrze mieć przyjaciół w krąg, tak dużo innych, dziecięcych rąk

przyjaciół, co uśmiechnięci są, tak dużo, tak dużo rąk …

Ref.: Bo tak dobrze przyjaciół swoich mieć i codziennie wesoło bawić się,

szukać przygód  tu i tam, w bajki wierzyć też,

bo tak dobrze przyjaciół swoich mieć.

 

Samemu być to bardzo źle, smutno i z łezką, więc nie, nie, nie!

Muzyka, śmiech i serca w krąg, tak dużo, tak dużo rąk…..

Ref.: Bo tak dobrze…

 

Czy jesteś tu, czy jesteś tam, mając przyjaciół, nie jesteś sam.

On tu obok, tak blisko są tak dużo, tak dużo rąk…

Ref.:   Bo tak dobrze…

Piosenka, pt.: „Każdy chciałby być kierowcą”

(sł. i muz. J. Kucharczyk)

Tyle samochodów jeździ po ulicach,

a każdy kierowca świetnie zna przepisy.

My zasady ruchu też już dobrze znamy,

bo jako piesi po drogach się poruszamy.

Ref.: Wiemy, że światło czerwone znaczy stop, zielone zaś – możesz iść!

Znaki drogowe trzeba znać, by bezpiecznym być!

 

Gdy będę duży, kierowcą zostanę

i przepisy ruchu poznam doskonale.

Będę miał samochód, no i prawo jazdy

jak mama, tata, i ciocia, wujek i dziadek.

Ref.:   Wiemy, że światło…

 

Piosenka, pt.: „Niteczka do niteczki”

(sł. i muz. K. Gowik)

Niteczka do niteczki, kuleczka do kuleczki,
grzybek do grzybka we wrzosach w lesie,
tak rozpoczyna się jesień.
Listek do listka wiatr ciepły niesie.
Tak rozpoczyna się jesień.

Ref.: I wirujemy, wirujemy, wiuuuuu.
I kołyszemy, kołyszemy, szuuuuuu.
I zaplatamy babie lato w długą nić, bo jesień wesoła ma być!
I zaplatamy babie lato w długą nić, bo jesień wesoła ma być!

Jabłuszko do jabłuszka, orzeszek do orzeszka,
gruszka do gruszki w sadzie pachnącym,
to jesień u nas już mieszka !
I jarzębina w parku szumiącym.
To jesień u nas już mieszka !

Ref.:  I wirujemy…

 

 Wiersz: „ZMYSŁY”

Oczy służą do patrzenia.

Nosem świat wąchamy.

Uszy słyszą to i owo,

Buzią smak badamy.

I tak zmysły pomagają nam w życiu codziennie:

Widzę, słyszę, wącham, czuję i tak jest niezmiennie.

  

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

WRZESIEŃ

1.To jestem ja.

 • przedstawianie się, opisywanie swojego wyglądu,
 • podawanie cech fizycznych swojego ciała: płeć, wiek, kolor oczu, włosów,
 • podawanie wiadomości o sobie, dotyczących ulubionej zabawki, potrawy, ulubionego owocu, pojazdu itp.
 • określanie swoich zainteresowań.
 • wyrażanie emocji w naturalnych sytuacjach, np.: rozstawania się z rodzicami, przegranej w grze itp.
 • rozpoznawanie i przedstawianie różnych stanów emocjonalnych (złość, radość, smutek, strach, zazdrość, zawstydzenie).
 • nazywanie części ciała
 • określanie swoich cech fizycznych: wzrost, wiek, kolor oczu, kolor włosów
 • porównywanie swojego wyglądu z wyglądem kolegów i koleżanek.
 • rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała
 • uczestniczenie w swobodnych zabawach ruchowych
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
 • rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka, wyjaśnianie jej.
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach przekazywanych przez nauczyciela, kolegów.
 • nazywanie stanów emocjonalnych: wesoły, smutny, zły, przestraszony…
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach
 • nazywanie części ciała
 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby
 • określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.
 • odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego.
 • dostrzeganie w sali obrazków, ilustracji, reprodukcji obrazów znanych artystów i ich omawianie.
 • słuchanie piosenek śpiewanych przez nauczyciela oraz ich profesjonalnych nagrań
 • nauka krótkich piosenek (forma AB).
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-rytmicznych.

 2.Moja grupa.

 • przestrzeganie ustalonych umów i zasad obowiązujących w przedszkolu.
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela (z elementami zespołowego współzawodnictwa).
 • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji
 • poznawanie zasad zgodnej komunikacji
 • wypełnianie obowiązków związanych z pełnieniem roli dyżurnego.
 • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.
 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
 • wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.
 • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie)
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi,
 • wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby.
 • powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek
 • dostrzeganie więzi między pamięcią a emocjami.
 • uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych, z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.
 • stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • wyodrębnianie sylab ze słów, analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.
 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • układanie swojego imienia z liter
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).
 • nazywanie części ciała
 • różnicowanie prawej strony i lewej strony
 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby
 • określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.
 • obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
 • nauka krótkich piosenek (forma AB).
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-rytmicznych:
 • nazywanie części ciała
 • określanie swoich cech fizycznych: wzrost, wiek, kolor oczu, kolor włosów
 • porównywanie swojego wyglądu z wyglądem kolegów i koleżanek.
 • rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała
 • uczestniczenie w swobodnych zabawach ruchowych

3.Moja droga do przedszkola.

 • poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej)
 • zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie
 • poznawanie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112.
 • poznawanie wybranych znaków drogowych
 • poznawanie samochodów specjalistycznych: straży pożarnej, policji, karetki pogotowia; poznawanie numerów telefonicznych do tych instytucji.
 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
 • wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.
 • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie)
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa
 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie sylab ze słów
 • analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.
 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).
 • różnicowanie prawej strony i lewej strony
 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby
 • określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.
 • wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach
 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o kształtach znanych figur geometrycznych
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

4.Idzie jesień… przez las, park.

 • uczestniczenie w wycieczkach pozwalających w sposób bezpośredni zapoznać się z wybranymi środowiskami przyrodniczymi (las, pole, park, staw…), ze zwierzętami i roślinami tam żyjącymi
 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • nazywanie wybranych drzew – liściastych i iglastych
 • rozpoznawanie drzew po liściach i owocach
 • poznawanie ogólnej budowy drzewa (pień, korzenie, korona)
 • gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; wykorzystanie ich do wszelkiej działalności matematycznej, plastycznej, muzycznej, w relaksacji czy w ćwiczeniach ruchowych
 • poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, maślak, kurka itp.) i niejadalnych (muchomor czerwony, muchomor sromotnikowy itp.).
 • poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu.
 • budowanie z różnego materiału, w tym z tworzywa przyrodniczego i surowców wtórnych.
 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
 • wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.
 • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie)
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi,
 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach
 • tworzenie zdań z określoną liczbą słów.
 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby.
 • odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego.
 • wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.
 • uczestniczenie w krótkich przedstawieniach wykorzystujących treść utworów literackich
 • odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, mimiką, gestem, ruchem.
 • śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Tematyka kompleksowa na październik:

 1. Idzie jesień… przez ogród i sad
 2. Idzie jesień do zwierząt
 3. Co z czego otrzymujemy
 4. Idzie jesień… z deszczem

 

Piosenka, pt.: „Zbiory z sadu i ogrodu”

sł. i muz. J. Kucharczyk

 1. Już owoce i warzywa

pięknie nam dojrzały,

więc w jesienny dzień słoneczny

plony pozbieramy.

W sadzie rosną słodkie gruszki,

na powidła śliwki,

żółte i czerwone jabłka

i smaczne malinki.

 

 1. A w ogrodzie jest marchewka,

pietruszka, selery,

teraz wszystkie te warzywa

z mamą wykopiemy.

W piwniczce je przechowamy

aż do końca zimy,

bo sałatki i surówki

chętnie z nich zrobimy.

 

Piosenka pt. „Jesienna zagadka”

sł. muz. K. Gowik

Ref.: Zagadkę zadam ci i powiedz mi, czy wiesz,

co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż.

Co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż.

 

Wiewiórka w dziupli przysiadła i liczy swe zapasy

bo zimą będzie je jadła, gdy śnieg pokryje lasy.

Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,

lecz zagadka rozwiązana! Tak, tak, tak, tak, tak!

Ref.: Zagadkę… 

 

 Bociany mówią, że gniazdo nieczynne jest do wiosny,

bo lecą stąd do Afryki, a każdy bocian radosny!

Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,

lecz zagadka rozwiązana! Tak, tak, tak, tak, tak!

Ref.: Zagadkę…

 

 A jeżyk, gruby jak piłka, podreptał, gdzie lasek rośnie,

zakopał się pośród liści i chrapie tak, śniąc o wiośnie.

Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,

lecz zagadka rozwiązana! Tak, tak, tak, tak, tak!

 

Piosenka „Jak to z chlebem było”

sł. i muz. J. Kucharczyk

 1. Rolnik zasiał zboże, dało piękne plony.

W żniwa kombajn zebrał ziarna pełne wory.

Młynarz z tego zboża zrobił w młynie mąkę,

z mąki piekarz upiekł pieczywo pachnące.

 

Ref.: Bułki, bagietki, rogale,

bułeczki pełne ziaren,

chleb jasny i ciemny,

pszenny i żytni,

okrągły, podłużny,

pyszny!

 

 1. Moja mama co dzień w piekarni na rogu

kupuje pieczywo: świeże, smaczne, zdrowe.

Rolnik, młynarz, piekarz mają ciężką pracę.

Zawsze, gdy chleb jemy, podziękujmy za to.

Ref.: Bułki, bagietki, rogale…

Piosenka „Kłótnia kaloszy”

(sł. i muz. K. Gowik)

 1. Pada z nieba deszcz, zimny deszcz.

Wieje z nieba wiatr, zimny wiatr.

A moje kalosze po wodzie chlapu-chlap!

A moje kalosze po błocie ciapu-ciap!

 

Ref.: Kap, kap, kap, kap, kap, kap!

Ciapu-ciapu, ciap!

 

 1. Aż jednego dnia kalosz siadł,

a z kaloszem też jego brat.

I postanowili, że pójdą sobie w świat.

I postanowili, że pójdą sobie w świat.

Ref.: Kap, kap, kap…

 

 1. Jeden kalosz chciał w sklepie stać,

drugi kalosz chciał w piłkę grać.

Niech ktoś ich pogodzi, bo zaraz pójdę spać!

Niech ktoś ich pogodzi, bo zaraz pójdę spać!

Ref.: Kap, kap, kap…

 

 1. Prawy kalosz aż tupnął: tup!

Lewy kalosz aż skoczył: siup!

Kto rozsądzi kłótnię, by spokój wrócił tu?

Kto rozsądzi kłótnię, by spokój wrócił tu?

Ref.: Kap, kap, kap…

 

 1. No i wreszcie już kłótni kres.

Mama mówi: – Chodź witać deszcz!

Pójdziemy po wodzie i dwa kalosze też!

Pójdziemy po błocie i dwa kalosze też!

Ref.: Kap, kap, kap…

 

Wiersz „W spiżarni”, I. Szelągowska

 W spiżarni: kapusta,

czerwone buraki,

marchewka, cebula,

a w workach ziemniaki.

 

Na półkach słoiki:

w nich ogórki, dżemy.

I te wszystkie skarby

zimą chętnie zjemy.

 

Wiersz „Deszcz i słońce”, Datkun – Czerniak

W oknie szyba,

a w niej krople.

Nigdzie dziś nie pójdę,

bo zmoknę.

 

Kropla kroplę goni,

a szyba, mokra cała,

wygląda tak,

jakby płakała.

 

Przestań padać, deszczu!

Wyjrzyj, słońce złote!

Osusz drzewa, trawy,

ozłoć domy, płoty.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na październik:

 • poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, sadu, drzew owocowych – rozpoznawanie ich po owocach
 • rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku
 • wykorzystywanie owoców drzew we wszystkich możliwych formach działalności, w tym działalności technicznej
 • poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie)
 • wyjaśnianie znaczenia słów owoce egzotyczne, podawanie ich przedstawicieli
 • rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spożywanych warzyw, wskazywanie ich jadalnych części
 • rozpoznawanie i nazywanie mniej popularnych warzyw, np.: patisona, bakłażana, kabaczka
 • nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki), poznawanie sposobów ich robienia oraz wyjaśnianie potrzeby ich wykonywania
 • zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy).
 • poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy
 • zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała
 • rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku.
 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
 • wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.
 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym
 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
 • wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania
 • porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin.
 • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał
 • poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej.
 • poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.) z wykorzystaniem filmu, internetu
 • dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią
 • zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych
 • obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.).
 • szanowanie wody, niemarnowanie jej.
 • obserwowanie zjawisk fizycznych w najbliższym otoczeniu
 • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał.
 • porównywanie par obrazków; wskazywanie różnic i podobieństw między nimi
 • rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji
 • rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka, wyjaśnianie jej.
 • kończenie zdania, np. Co by było, gdyby…?
 • wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania
 • dostrzeganie zmian – odwracalnych i nieodwracalnych (np. pory roku, zepsute zabawki).
 • zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.
 • skupienie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań
 • dłuższe skupienie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.
 • uczestniczenie w ćwiczeniach utrwalających prawidłową wymowę poszczególnych głosek.
 • poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).
 • uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.
 • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie)
 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach
 • tworzenie zdań z określoną liczbą słów.
 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestniczenie w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • układnie rymów do podanych słów
 • układanie historyjki obrazkowej (4 obrazki) według kolejności zdarzeń.
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • rysowanie po śladzie
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).
 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby.
 • odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania).
 • kojarzenie dodawania z przybywaniem elementów, a odejmowania – z ich ubywaniem.
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów.
 • lepienie: z gliny, masy solnej, masy papierowej, plasteliny, kształtów realnych i kształtów nierealnych.
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
 • zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat
 • wzbogacanie kącika książki w nowe, zróżnicowane pozycje.
 • śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego.
 • reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie).
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, ilustracyjnych, tanecznych, przy akompaniamencie instrumentu, opowieściach ruchowych, z wykorzystaniem niekonwencjonalnych pomocy, np.: gazet, wstążek itp.
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę ciała, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementem czworakowania, z elementem skoku, podskoku, z elementem rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowej, ze śpiewem
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Tematyka kompleksowa na listopad:

 1. Moja rodzina.
 2. Mój dom.
 3. Moje prawa i obowiązki.
 4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo.
 5. Jak wyglądał świat przed milionami lat.

 

Piosenka pt. „Jak dobrze mieć rodzinę” (sł. i muz. J. Kucharczyk)

 1. Nigdy nie jestem sam,

 bo rodzinę mam.

 Gdy jest mi smutno i gdy jest źle,

 rodzina wspiera mnie. / 2x

Ref.: Mama i tata przytulą do serca,

 siostra i brat zabawią mnie.

 Nawet gdy ktoś mi dokuczy, skarci,

 cała rodzina kocha się.

 

 1. Lepiej i łatwiej żyć,

 gdy ktoś obok jest.

 Kiedy zrozumie, pocieszy mnie

 i zawsze pomóc chce. / 2x

 

Piosenka pt. „Magiczne miejsce” (sł. i muz. K. Gowik)

 1. Marzył kiedyś mi się dom z żelków i karmelków,

a przed domem słodki płot z dropsów i wafelków.

Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem,

że mój dom prawdziwy jest, a tamten był snem.

Ref.: Teraz wiem, że mój dom to magiczne miejsce.

W każdym kącie, tu i tam bije jego serce.

Tutaj jem, tutaj śpię, tutaj skarby swoje mam.

Tutaj czeka mama, tata, tu nie jestem nigdy sam!

 

 1. Kto by nie chciał królem być, królem lub królewną.

Mieszkać w zamku, złoto mieć i zabawek pełno.

Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem,

że mój dom prawdziwy jest, a zamek był snem.

Ref.: Teraz wiem…

 

 1. W czarodziejskim świecie być każdy chciałby przecież.

Zaczarować, co się da, na calutkim świecie.

Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem,

że mój dom prawdziwy jest, inne były snem.

Ref.: Teraz wiem…

 

Piosenka pt. „Moje prawa”  (sł. i muz. J. Kucharczyk)

 1. Chociaż lat mam tak niewiele,

mam już swoje prawa,

chcę być bardziej szanowany

i chcę być kochany.

I chcę, by dorośli o mnie dbali,

bym mógł szczęśliwie dorastać.

Bo prawo do szczęścia każdy ma,

nawet gdy ma mało lat.

 

 1. Każdy człowiek, nawet mały,

ma też obowiązki,

więc jak umiem, tak pomagam

mamie, tacie, siostrze.

Uczę się najlepiej jak potrafię,

by kiedyś dobrze pracować.

Bo obowiązki każdy ma,

nawet gdy ma mało lat.

 

Piosenka pt. „Lekcja zdrowia(sł. i muz. K. Gowik)

 1. Dziś tu będzie lekcja zdrowia,

 a na lekcji zdrowia ja opowiem wam bajeczkę.

 Był raz sobie mały ludzik, co chciał wciąż się brudzić

 i leniuszkiem był troszeczkę.

 A co robić chciał? Zaraz powiem wam!

Ref.: W komputerze ciągle bywać, och, och, och!

 Na kanapie przesiadywać, och, och, och!

 Zjadać chipsy i słodycze, och, och, och!

 Być brudaskiem sobie życzył, och, och, och!

 Trzeba z tym ludzikiem zrobić coś,

 by zrozumiał, że mało zdrowy z niego gość!

 

 1. Już posłuchał ludzik lekcji,

 w głowę się podrapał i zamyślił na godzinę.

 Wziął szczoteczkę, umył zęby,

 potem wszedł do wanny

 i szczęśliwą zrobił minę.

 A co robić chciał? Zaraz powiem wam!

Ref.: Już nie siedzieć w komputerze, tak, tak, tak.

 Jeździć dużo na rowerze, tak, tak, tak.

 Jeść owoce i warzywa, tak, tak, tak.

 Bo to zdrowie się nazywa, tak, tak, tak.

 Ważne, by ze sobą zrobić coś,

 by zrozumieć, że każdy z nas to zdrowy gość!

 

Piosenka pt. „Świat sprzed milionów lat” (sł. i muz. J. Kucharczyk)

1. Wiele milionów lat temu
na naszej planecie żyły
na lądach, w powietrzu, w wodach
ogromne dinozaury.


Ref.: Dawno temu na Ziemi
mieszkały dinozaury.
Miały wielkie głowy, ogony,
straszne zęby, pazury.


 1. Rosły olbrzymie rośliny,
  jak teraz najwyższe drzewa.
  Widłaki, paprocie, skrzypy
  sięgały prawie nieba.


Ref.: Dawno temu…


 1. Dzisiaj jest już tak niewiele
  dowodów tamtej epoki:
  odciski odbite w skałach,
  odkryte wielkie kości.


Ref.: Dawno temu…

 

Wiersz pt. „Prawa i obowiązki” I. Fabiszewska

Słuchajcie wszyscy, duzi i mali,

to bardzo ważna sprawa!

Ludzie dorośli dla wszystkich dzieci

stworzyli mądre prawa.

Lecz to nie wszystko, moi kochani,

są także obowiązki.

 

I daję słowo – spytajcie mamę

– zakres ich nie jest wąski.

Lecz jeśli obok przyjaciel stoi

i oczy ma życzliwe,

to wykonanie nawet tych trudnych

będzie zawsze możliwe.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na listopad: 

 • określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny
 • opowiadanie o ulubionych zajęciach poszczególnych członków rodziny
 • podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców
 • łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia
 • określanie czynności wykonywanych w domu przez poszczególnych członków
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie
 • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.
 • poznawanie zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji
 • gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej obserwacji)
 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym.
 • dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom
 • porównywanie urządzeń z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami
 • oglądanie zdjęć, albumów, filmów przedstawiających osiągnięcia człowieka w zakresie rozwoju myśli technicznej (np. budowa mostu, tunelu, wysokiego budynku, pojazdu kosmicznego)
 • stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem
 • przejawianie życzliwości i troski w stosunku do zwierząt
 • poznawanie sposobu ochrony przed atakami zwierząt, np. psa
 • nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
 • przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach
 • akceptowanie równości praw wszystkich.
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
 • przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną
 • uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie
 • spożywanie różnorodnych pokarmów
 • uświadomienie zagrożeń wynikających z: niewłaściwego zachowania się względem zwierząt, kontaktów z nieznajomymi (podawanie danych osobowych), samodzielnego spożywania lekarstw, samodzielnego stosowania środków chemicznych
 • przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą dotyku, smaku, węchu
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach
 • odwzorowywanie figur, cyfr, liter zgodnie z podanym wzorem
 • wskazywanie takich samych liter, cyfr
 • rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów
 • układanie rymów do podanych słów
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)
 • rozwiązywanie zagadek, rebusów
 • układanie zagadek
 • zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać
 • dłuższe skupienie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych
 • koncentrowanie uwagi w toku naturalnej aktywności
 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów)
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech
 • dostrzeganie symetrii w otoczeniu (np. w budowie ciała człowieka, zwierząt – motyle, ptaki, przedmiotów – parasol itp.)
 • tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według podanej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np.: przeznaczenia, smaku
 • określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania)
 • wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach
 • poznawanie różnych zjawisk fizycznych i chemicznych: topnienia ciał stałych (np. śniegu), krystalizacji, rozpuszczalności ciał stałych w wodzie, parowania i skraplania, rozszczepienia światła (tęcza), zjawisk akustycznych (np. echo), magnetycznych
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż)
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru
 • odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, mimiką, gestem, ruchem
 • uczestniczenie w prezentacji wytworów różnych form własnej ekspresji na forum grupy
 • reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie)
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Tematyka kompleksowa na grudzień:

 1. Idzie zima ze śniegiem
 2. Idą święta
 3. Świąteczny czas

 

 „Świeć gwiazdeczko” – Arka Noego

1. Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
Zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się
Nie mogę spóźnić się

Ref. Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie

2. Narodził się, Bóg zstąpił na Ziemię
Narodził się, by uratować mnie
Narodził się i nie zostawił mnie
I nie zostawił mnie

Ref. Świeć, gwiazdeczko, mała świeć…

3. Czekają tam, Józef i Maryja
Śpiewają nam, śpiewają „Gloria”
To gloria, święta historia
Święta historia

Ref. Świeć, gwiazdeczko, mała świeć…

4. Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
Zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się
Nie mogę spóźnić się

Ref. Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie

 

„Do szopy hej pasterze”

Do szopy hej pasterze
Do szopy bo tam cud
Syn Boży w żłobie leży
By zbawić ludzki ród

Śpiewajcie aniołowie
Pasterze grajcie Mu
Kłaniajcie się królowie
Nie zbudźcie Go ze snu
Śpiewajcie aniołowie
Pasterze grajcie Mu
Kłaniajcie się królowie
Nie zbudźcie Go ze snu

Padnijmy na kolana
To Dziecię to nasz Bóg
Uczcijmy niebios Pana
Miłości złóżmy dług

Śpiewajcie aniołowie
Pasterze grajcie Mu
Kłaniajcie się królowie
Nie zbudźcie Go ze snu
Śpiewajcie aniołowie
Pasterze grajcie Mu
Kłaniajcie się królowie
Nie zbudźcie Go ze snu

 

„Przybieżeli do Betlejem”

Przybieżeli do Betlejem pasterze,

grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.

Ref.: Chwała na wysokości,

chwała na wysokości,

a pokój na Ziemi.

 

 1. Oddawali swe ukłony w pokorze

Tobie z serca ochotnego, o Boże!

Ref.: Chwała na wysokości…

 

 1. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,

których oni nie słyszeli jak żywi.

Ref.: Chwała na wysokości…

 

„Lulajże Jezuniu”

Lulajże Jezuniu moja Perełko
Lulaj ulubione me Pieścidełko
Lulajże Jezuniu lulaj że lulaj
A ty go matulu w płaczu utulaj
Lulajże Jezuniu lulaj że lulaj
A ty go matulu w płaczu utulaj

Zamknijże znużone płaczem powieczki
Utulże zemdlone łkaniem usteczki
Lulajże Jezuniu lulaj że lulaj
A ty go matulu w płaczu utulaj
Lulajże Jezuniu lulaj że lulaj
A ty go matulu w płaczu utulaj

Lulajże piękniuchny nasz Aniołeczku
Lulajże wdzięczniuchny świata Kwiateczku
Lulajże Jezuniu lulaj że lulaj
A ty go matulu w płaczu utulaj
Lulajże Jezuniu lulaj że lulaj
A ty go matulu w płaczu utulaj

 

„Skrzypi wóz”

1.Skrzypi wóz, wielki mróz, wielki mróz na ziemi
Skrzypi wóz, wielki mróz, wielki mróz na ziemi
Trzej królowie jadą
Złoto, mirrę kładą
Hej, kolęda, kolęda

Trzej królowie jadą
Złoto, mirrę kładą
Hej kolęda, kolęda

2.A komuż takiemu, Dzieciątku małemu
A komuż takiemu, Dzieciątku małemu
Cóż to za Dzieciątko
Musi być paniątko
Hej, kolęda, kolęda

Cóż to za Dzieciątko
Musi być paniątko
Hej, kolęda, kolęda

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na grudzień:

 • stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.
 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
 • określanie bogactw naturalnych występujących w danych regionach Polski.
 • wsłuchiwanie się i określanie rodzaju dźwięków, ich natężenia, odległości, kierunku.
 • dostrzeganie zmian zachodzących z przyrodzie zimą, nazywanie ich.
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków.
 • nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.
 • dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób
 • poznawanie sposobów wyrażania własnych i odczytywania cudzych uczuć
 • dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii względem innych.
 • stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.
 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.
 • poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.).
 • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji.
 • kończenie zdań, np. Gdyby ryby potrafiły mówić, to…
 • opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.
 • poprawne stosowanie liczby mnogiej rzeczowników
 • stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
 • poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • stosowanie form czasów: przyszłego, teraźniejszego, przyszłego (Co robił? Co robi? Co będzie robił?).
 • układanie rymów do podanych słów
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • opowiadanie o obrazkach przedstawiających różne sytuacje
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.
 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów)
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami
 • określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania).
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • poznawanie znaczenia określeń: teraźniejszość, przeszłość, przyszłość.
 • wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • dostrzeganie, że zmiana kolejności ustawienia nie zmienia liczby elementów.
 • klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innej cechy.
 • mierzenie długości (szerokości) za pomocą sznurka, dłoni, stopa za stopa, krokami
 • porównywanie długości (szerokości), stosowanie określeń: dłuższy od, krótszy od, takiej samej długości, najdłuższy, najkrótszy.
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez poznawanie nowych technik
 • współdecydowanie o sposobie dekorowania sali pracami plastycznymi.
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów
 • .samodzielne eksperymentowanie z właściwościami materiałów, np. różnego rodzaju papierem.
 • poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych, np.: batiku, kolażu, frotażu, mokrego w mokrym, origami itp.
 • akompaniowanie do piosenek na instrumentach lub różnych przedmiotach, indywidualnie lub grupowo (orkiestra).
 • na zmiany wysokości dźwięków (wysokie – niskie), tempa (szybciej – wolniej) i dynamiki (głośniej – ciszej) utworu.
 • śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego
 • nauka piosenek (formy ABA, ABC).
 • dzielenie się wrażeniami na temat obejrzanych filmów.
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Tematyka kompleksowa na styczeń:

1. Mijają dni, miesiące, lata.

2. Zima i zwierzęta.

3. Babcia i dziadek.

4. Projekt Zabawki.

 

Piosenka: „Czasolot” (sł. i muz. K.Gowik)

 1. Gdy przyszliśmy do przedszkola, to był wrzesień.

To był wrzesień, a z nim jesień tak złota jak słońce.

Gdy wakacje się zbliżają, to jest czerwiec.

To jest czerwiec, a z nim lato gorące, pachnące.

A co potem, co będzie potem? Polecimy sprawdzić to czasolotem!

Ref.: Czaso- czaso- czasolot to pojazd, co nie widać go.

Kiedy wsiadasz, wrzesień jest, jesieni start i lata stop!

Potem października bieg i bieg listopada.

Grudzień, styczeń niosą śnieg, zima bajki gada.

Wiosną marzec, kwiecień, maj i prawie koniec lotu.

Czerwiec niesie lata czar – wysiadka z czasolotu!

Lipiec – hop! Sierpień – prask!I znów mamy września czas!

 1. Kiedy przyszłam do przedszkola, byłam mała.

Taka mała, że pod stołem mieściłam się cała.

Gdy przyszedłem do przedszkola, byłem mały.

Taki mały, że pod krzesłem mieściłem się cały.

A co potem, co będzie potem? Polecimy sprawdzić to czasolotem!

Ref.: Czaso- czaso- czasolot…

 1. A w ogrodzie przy przedszkolu rosły róże.

Były małe, malusieńkie, a teraz są duże.

A to drzewko, które miało małe listki,

tak urosło, że w dzień skwarny cień rzuca dla wszystkich.

A co potem? Co będzie potem? Polecimy sprawdzić to czasolotem!

Ref.: Czaso- czaso- czasolot…

 

 Piosenka: „Pomóż ptakom” (sł. i muz. J. Kucharczyk)

 1. Zastukały ptaszki w okno: „Hejże, hejże, dzieci!

Zima mrozem postraszyła, śnieżek z nieba leci!

Ref.: Dajcie ptaszkom ziarnek i okruszków chleba!

Gdy na dworze zima, ptakom pomoc trzeba!”

 1. Tata zbija z desek karmnik, chleb szykuje mama,

słonecznika ziarnka dzieci wsypią tutaj zaraz.

Ref.: Dajcie ptaszkom…

 1. Ile ptaków jest w karmniku, jak bardzo się cieszą!

Za jedzenie świergotaniem podziękują dzieciom!

Ref.: Dajcie ptaszkom…

 

Piosenka: „Kraina babci i dziadka” (sł. i muz. K. Gowik)

 1. Mama w pracy, tata w pracy, mało widzą nas.

Ale za to babcia z dziadkiem zawsze mają czas.

Mama w biegu, tata w biegu, śpieszą się co dnia.

Ale za to babcia z dziadkiem mają niezły plan!

Drzwi krainy czarodziejskiej otwierają nam!

Ref.: A tam lody kolorowe i zabawki odlotowe, karuzela i spacer z psem,

wszystko wyczarował dziadek z babcią, ja to wiem!

A tam kotki jak kłębuszki, a tam bitwa na poduszki.

Potem pizza, a może dżem? Wszystko wyczarował dziadek z babcią, ja to wiem!

 1. Mama stara się jak może, by być bliżej nas,

ale ciągle goni, goni ją ten wstrętny czas!

Tata stara się jak może, aby z nami być,

ale trudno jest na co dzień tak spokojnie żyć.

Babcia z dziadkiem zapraszają, by się u nich skryć!

Ref.: A tam lody…

 

 Piosenka „Taniec pajacyków” (sł. i muz. K. Gowik)

1.Tańczą pajacyki, hip, hop, hopla, hop,

tupią im buciki, hip, hop, hopla, hop.

Obracają się w kółeczko, hip, hop, hopla, hop,

na śniadanie piją mleczko, hip, hop, hopla, hop.

 

 1. Bawią się misiami, hip, hop, hopla, hop,

tańczą z laleczkami, hip, hop, hopla, hop.

A wieczorem zasypiają, cii, cii, cicho, cii,

i wesołe rano wstają, hip, hop, hopla, hop.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na styczeń:

 

 • pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy – dokarmianie ptaków w karmnikach
 • poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, jemiołuszki, wrony itp.), podawanie ich ptasich cech
 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym
 • poznawanie ludzi różnych ras; określanie, skąd pochodzą, w jakich warunkach klimatycznych żyją
 • poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa

-wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz

-zabawy z globusem, np. zabawa Palcem po świecie.

 • określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie
 • przedstawienie przygotowanego programu artystycznego dla rodziców lub dziadków z okazji ich świąt; wykonywanie upominków; wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi
 • podawanie przybliżonych dat świąt rodziców i świąt dziadków
 • wyrażanie uczuć względem członków rodziny (słowami, gestem, czynnościami).
 • stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem
 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach
 • poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.)
 • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
 • opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń
 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku
 • różnicowanie samogłosek i spółgłosek
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
 • powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • poznawanie kalendarza, jego roli w określaniu miesięcy i dni tygodnia
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech
 • dostrzeganie, że zmiana kolejności ustawienia nie zmienia liczby elementów
 • określanie nastroju, kolorytu, kształtu, treści przekazywanych przez dany obraz, daną rzeźbę
 • nazywanie barw występujących w otoczeniu (w przyrodzie, barw przedmiotów, ubrań itp.)
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż)
 • samodzielne eksperymentowanie z właściwościami materiałów, np. różnego rodzaju papierem
 • poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych, np.: batiku, kolażu, frotażu, mokrego w mokrym, origami itp.
 • reagowanie ruchem na zmiany wysokości dźwięków (wysokie – niskie), tempa (szybciej – wolniej) i dynamiki (głośniej – ciszej) utworu
 • słuchanie muzyki o różnym charakterze, w tym muzyki klasycznej
 • śpiewanie tekstów rymowanek na własne melodie
 • improwizowanie piosenek ruchem
 • przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania
 • dzielenie się wrażeniami na temat obejrzanych filmów
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Tematyka kompleksowa na luty:

 1. Baśnie, bajki, bajeczki.
 2. Muzyka wokół nas.
 3. Nie jesteśmy sami w kosmosie.
 4. Projekt Pieniądze.
 5. Zwierzęta z dżungli i sawanny

 

„Baśniowe postacie” (sł. i muz. J. Kucharczyk)

 1. Znam legendy o powstaniu Krakowa i stolicy Polski, Warszawie:

 o szewczyku, o smoku i Wiśle, o Syrence, i Warsie i Sawie.

Ref.: Książki niezwykłe, książki ciekawe,

 tysiące legend, baśni i bajek.

 Historii tyle, że trudno zliczyć,

 chcę poznać wszystkie, więc będę je czytać.

 

 1. Z książek znam też krasnoludki, królewny i Kopciuszka, wróżki i Śnieżkę,

 Czerwonego Kapturka, kłamczuchę, Kota w butach i Piękną i Bestię.

Ref.: Książki…

 

 1. Lubię czytać książki z mamą i z tatą, piękne wiersze, opowiadania,

 z nich się uczę, historię poznaję, więc zachęcam was też do czytania.

Ref.: Książki…

 

„Mały muzyczny świat” (sł. i muz. K. Gowik)

 1. Niech nikt uszu nie zatyka, nie zatyka,

 bo to moja jest muzyka, jest muzyka.

 To muzyka z serca grana, taka pięknie roześmiana!

Ref.: Już bębenek gra: daba dam, dam, dam.

 Marakasy robią miły szum, szum, szum.

 Trójkąt dzyń, dzyń, dzyń, nutki dzwoni mi,

 a talerze brzęczą bardzo głośno: bum, bum, bum.

 Mamo, tato, oto dla was jest muzyka.

 To muzyka moich małych sześciu lat.

 Chociaż głośna, niech nikt uszu nie zatyka,

 bo gram o najlepszych chwilach, które tworzą mój mały świat.

 

 1. Niech nikt oczu nie zamyka, nie zamyka,

 bo to moja jest muzyka, jest muzyka.

 Raz wesoła, raz smutnawa,

 raz skacząca, a raz łzawa.

Ref.: Mamo, tato…

 

„Każdy chciałby być odkrywcą” (sł. i muz. J. Kucharczyk)

 1. Znam już dobrze kraj nasz, Polskę,

 miasta, góry, morze.

 Byłem także w innych krajach –

 zwiedziłem Europę.

Ref.: Chcę poznać cały świat:

 kontynenty, morza, oceany.

 A kiedy już na Ziemi wszystko zwiedzę,

 rakietą w kosmos polecę.

 

 1. Znam też inne kontynenty:

 Azję i Afrykę,

 a niedługo także zwiedzę

 ogromną Amerykę.

Ref.: Chcę poznać cały świat…

 

 1. Będę pływał wielkim statkiem,

 latał samolotem,

 podróżował autokarem

 i jeździł autostopem.

Ref.: Chcę poznać cały świat…

 

„Pieniądze” (sł. i muz. K. Gowik)

 1. Kiedy kupić chcesz lodów gałek sześć, to pieniądze musisz mieć.

 Gdy już lody zjesz i zabawkę chcesz, to pieniądze musisz mieć.

 Basen, kino, fajna książka – wszędzie trzeba dać pieniążka.

 Więc dorośli pracę mają i pieniądze tam dostają.

Ref.: Srebrne i złote, i papierowe

 monety, banknoty, stare i nowe,

 mieszkają w portfelu i w bankomacie,

 i ciągle ich mało mamie i tacie.

 

 1. A czy można mieć wszystko, co się chce, gdy pieniądze daje się?

 Mama mówi: nie, tata mówi: nie.

 To inaczej trochę jest…

 Zdrowie, uśmiech, przyjaciele i całusów śmiesznych wiele.

 Tego, co w serduszku czujesz, za pieniądze nie kupujesz!

Ref.: Srebrne i złote, i papierowe …

 

„Na sawannie

(sł. i muz. K. Gowik)

 1. Na sawannie słońce piecze, szumią trawy,

 a zwierzęta mają swoje różne sprawy.

 Chodzą, biegną i pływają, i fruwają,

 więc zobaczmy, jakie ważne sprawy mają.

 Gepard głośno chwali się, że jest najszybszy.

 Nosorożec martwi się, że jest najbrzydszy.

 Zebra twierdzi, że jest tutaj najpiękniejsza,

 a żyrafa, że jest przecież najmądrzejsza.

Ref.: Bo to sawanna jest, sawanna pełna słońca.

 Bo to sawanna życiem zwierząt tętniąca.

 Bo to sawanna tak gorąca, że dla ochłody

 zwierzaki ciągle wskakują do wody.

 Chlup, chlup, chlup, chlup.

 Chlup, chlup, chlup, chlup!

 

 1. W cieniu wielkich baobabów śpią lamparty.

 Hieny dziś opowiadają sobie żarty,

 a pod palmą przyczaiła się pantera.

 Na akacji siedzi sęp i myśli zbiera.

 Na sawannie dzień jak co dzień, bez pośpiechu,

 trochę żartów, trochę kłótni, trochę śmiechu.

 Na sawannie słońce piecze, szumią trawy,

 a zwierzęta mają swoje różne sprawy.

Ref.: Bo to sawanna jest…

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na luty: 

 • poznawanie pojęć związanych z teatrem: scena, scenografia, aktor, rekwizyty, reżyser, rola
 • odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, gestem, ruchem
 • uczestniczenie w zabawach opartych na wybranych technikach i metodach aktywizujących, np.: wizualizacja, personifikacja, analogia, drama
 • ocenianie zachowań postaci z literatury dziecięcej
 • rozwiązywanie zagadek, rebusów
 • słuchanie muzyki o różnym charakterze, w tym muzyki klasycznej
 • uczestniczenie w koncertach muzycznych w wykonaniu muzyków filharmonii
 • poznawanie nazw różnych instrumentów wykorzystywanych przez muzyków filharmonii wykonujących koncert dla dzieci w przedszkolu
 • poznawanie instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek, oraz sposobu gry na nich
 • akompaniowanie do piosenek na instrumentach lub różnych przedmiotach, indywidualnie lub grupowo (orkiestra)
 • tworzenie muzyki z wykorzystaniem różnych przedmiotów, według podanego kodu (zastępowanie obrazka przedstawiającego daną czynność znakiem graficznym, np. gniecenie papieru – znakiem zygzaka)
 • słuchanie wierszy, opowiadań, legend dotyczących Polski, np. jej pochodzenia
 • poznawanie sylwetek znanych Polaków, np.: Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika, Jana Pawła II
 • odtwarzanie usłyszanych dźwięków, np. zabawa w echo melodyczne, wokalne
 • rozpoznawanie instrumentów (nie tylko instrumentów perkusyjnych) po wydawanych dźwiękach
 • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata
 • poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np.: Wenus, Merkury, Mars
 • gromadzenie wiadomości o kosmosie (poprzez literaturę, zdjęcia, albumy, internet)
 • poznawanie satelity Ziemi – Księżyca; poznawanie ciekawostek, legend z nim związanych
 • poznawanie w sposób pośredni zawodów związanych z kosmosem – kosmonauty, astronoma.
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków
 • układanie historyjki obrazkowej (6 obrazków) według kolejności zdarzeń
 • stosowanie różnych technik i metod twórczych, np.: oskomatów (uzupełnianie bazgrołów tak, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii itp.
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń
 • stosowanie w wypowiedzi wielu zdań na dany temat
 • różnicowanie samogłosek i spółgłosek
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)
 • odczytywanie stosownych oznaczeń i symboli.
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania)
 • wykorzystanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
 • klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.
 • prezentowanie i ocenianie własnych wytworów zadań i obowiązków
 • podejmowanie nowych, trudniejszych
 • łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu.
 • gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej obserwacji)
 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym
 • poznawanie ważniejszych punktów usługowych znajdujących się w pobliżu, określanie pełnionych przez nie funkcji
 • próby planowania swoich czynności podczas działań plastycznych
 • określanie nastroju, kolorytu, kształtu, treści przekazywanych przez dany obraz, daną rzeźbę
 • lepienie z plasteliny, masy solnej, masy papierowej
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Tematyka kompleksowa na marzec:

 1. Zwierzęta naszych pół i lasów.
 2. Marcowa pogoda.
 3. Wiosenne przebudzenia.
 4. Wielkanoc.

 

Piosenka: „W lesie” (sł. i muz. J. Kucharczyk)

Lubię spacerować po lesie zielonym,

obserwować żuki, biedronki i pszczoły.

Kwiatkiem się zachwycić, spróbować poziomkę,

słuchać, jaki piękny las nam daje koncert.

Ref.: Las tak pięknie szumi – szu, szu, szu, szu, szu,

 strumyk wody toczy – chlupu, chlupu, chlup.

 Pszczoły, osy bzyczą – bzy, bzy, bzy, bzy, bzy,

 ptaszek gdzieś zaśpiewa – tirli, tirli, li.

 Kukułeczka kuka – kuku, kuku, kuku,

 dzięcioł w drzewo stuka – stuku, stuku, stuk.

 Cicho jeż przemyka – tupu, tupu, tup.

 Leśna gra orkiestra, leśny śpiewa chór.

 Leśna gra orkiestra, leśny śpiewa chór.

 

Tu rosną paprocie, tam mech, jak dywanik,

i leśne jeżyny, i słodkie maliny.

Pod listkiem się schował muchomor czerwony,

białymi kropkami pięknie przystrojony.

Ref.: Las tak pięknie szumi…

 

„Żartowniś marzec” (sł. i muz. K. Gowik)

Idzie marzec poprzez pola i łąki podmokłe,

a ubranie ma od deszczu prawie całkiem mokre.

Gwiżdże sobie wesolutko, skacze tak radośnie!

Tu napsoci, tam napsoci swojej cioci, wiośnie.

Ref.: W marcu, w marcu jest jak w garncu, taki pogodowy sos!

 Kto nie wierzy, ten dostanie prztyczka w nos!

 Kap, kap, kap, kap – deszcz. Ciap, ciap, ciap, ciap – śnieg.

 Puk, puk, puk, puk – grad. Uuuuu – wiatr!

 

Wiosna wzięła się pod boki, dzieci jest jej szkoda.

 – Oj, ty marcu łobuziaku, co to za pogoda!

 Dzieci chcą iść do ogrodu, chcą iść na spacerek.

 Przydałby się promyk słońca i ciepły wiaterek.

Ref.: W marcu, w marcu…

Marzec skoczył hop! pod chmury i mówi do cioci:

 – Ciociu wiosno, zaraz słońce cały świat ozłoci.

 Ale to jest przecież nudne, gdy tak słońce świeci.

 Deszczu, śniegu, gradu troszkę rzucę więc na dzieci!

Ref.: W marcu, w marcu…

„Nareszcie wiosna”

(sł. i muz. J. Kucharczyk)

 1. Przyszła do nas wiosna – słoneczna, radosna.

 Budzi kwiaty, budzi drzewa, ze skowronkiem śpiewa. /2x

 1. Przywitała ptaki, bo właśnie wróciły,

 gdy się tylko dowiedziały, że już nie ma zimy. /2x

 1. Wiosennym deszczykiem kaczeńce podlewa

 i przygląda się radośnie listeczkom na drzewach. /2x

 1. Teraz budzi żabki, pszczoły i chrabąszcze,

 tańczy razem z motylami na kwitnącej łące. /2x

 1. Woła do niedźwiedzia: „Wstawaj, misiu, wstawaj!

 Już wiosenne kwiaty kwitną, zielenieje trawa!” /2x

 1. I dzieci łaskocze słońca promieniami.

 Chodźcie, dzieci, chodźcie, dzieci, z wiosną się pobawić. /2x

 

Piosenka: „Wielkanoc”

(sł. i muz. J. Kucharczyk)

 1. Gdy przychodzi do nas wiosna, ciepła, uśmiechnięta,

to przychodzą razem z wiosną wielkanocne święta.

Ref.: Święta, święta, wielkanocne święta.

Święta, święta, wielkanocne święta.

 1. Barwne palmy wielkanocne pysznią się w wazonie,

jajka w różne piękne wzorki są przyozdobione.

Ref.: Święta, święta…

 1. Jest koszyczek ze święconką, w nim kilka pisanek,

chleb, kiełbasa, chrzan i jajka, cukrowy baranek.

Ref.: Święta, święta…

 1. W poniedziałek wielkanocny jest świetna zabawa.

Śmigus-dyngus wszystkich wodą leje już od rana.

Ref.: Święta, święta…

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na marzec:

 • poznawanie, w sposób bezpośredni (zoo) lub pośredni (filmy, albumy), zwierząt z innych stref klimatycznych (zwierzęta egzotyczne)
 • wyjaśnianie roli ogrodów zoologicznych
 • poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa: wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz
 • zabawy z globusem, np. zabawa Palcem po świecie
 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie
 • poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm)
 • obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni (zdjęcia, obrazki, filmy), łąki wiosną; zwracanie uwagi na rośliny i zwierzęta tam żyjące
 • poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin
 • wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady
 • poznawanie oznak nadchodzącej wiosny
 • uroczyste powitanie wiosny – poznawanie wybranych obrzędów ludowych związanych z tym dniem
 • obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych; poznawanie składników pogody: temperatura, wiatr, opady, ciśnienie; poznawanie przyrządów służących do pomiaru składników pogody (np. wiatromierz itp.)
 • poznawanie kalendarza pogody – systematyczne jego prowadzenie
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
 • rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw
 • nazywanie pokarmów koniecznych do utrzymania zdrowia
 • obserwowanie zmian zachodzących przed zbliżającą się wiosną (przedwiośnie) – coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu, lodu, pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy), powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), kwitnienie wierzby i leszczyny; pojawianie się pąków na drzewach i krzewach
 • poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin (światło, temperatura, wilgotność)
 • obserwowanie, w sposób lub pośredni (filmy, książki), prac wiosennych na działkach i w polu
 • poznawanie etapów rozwojowych np. żaby, motyla.
 • zachęcanie do uprawy roślin doniczkowych w sali, w domu – dbanie o nie: umieszczania w nasłonecznionym miejscu, podlewania, rozsadzania itp.
 • poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków
 • poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu
 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • poznawanie życia ptaków wiosną – budowanie gniazd, składanie jaj, wyleganie się młodych, dbanie o nie
 • wyjaśnianie określeń: rośliny chronione, zwierzęta chronione; poznawanie przedstawicieli ginących gatunków
 • analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie
 • skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań
 • dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.
 • uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów
 • opowiadanie o obrazkach przedstawiających różne sytuacje
 • wypowiadanie się zdaniami złożonymi
 • ocenianie wartości logicznej zdań (zdania prawdziwe, zdania fałszywe)
 • tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt.
 • zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać
 • skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań.
 • rozwiazywanie zagadek, rebusów
 • układanie zagadek
 • porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin.
 • powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek
 • zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać
 • uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.)
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np. przeznaczenia, smaku
 • klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.
 • liczenie obiektów i pokazywanie ich liczby na zbiorach zastępczych (np. na palcach)
 • rozróżnianie zbiorów nierównolicznych i zbiorów nierównolicznych (rozumienie liczby w aspekcie kardynalnym)
 • dostrzeganie symetrii w otoczeniu (np. w budowie ciała człowieka, zwierząt – motyle, ptaki, przedmiotów – parasol itp.)
 • dbanie o estetykę prac plastycznych i otoczenia, w których powstają
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru
 • reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie)
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych
 • rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Wielkanocy przejmowanych od pokoleń.

Tematyka kompleksowa na kwiecień:

 1. Wielkanoc
 2. Wiosenne powroty
 3. Wiosna na wsi.
 4. Dbamy o przyrodę.

 

Piosenka:„Bocianek” (sł. i muz. K. Gowik)

1. Powróciły już bociany z dalekiego lotu.

Pełno teraz tu, na łące, tego ich klekotu.

Małe bocianki mocno dokazują

i rodzicom z gniazda wylatują.

Ref.: A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.

To bocianek wita wiosnę.

A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.

Wszędzie kwitną zioła i kwiaty radosne.

A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.

To bocianek w polu śpiewa.

A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.

Grzeje słonko i wiosennie szumią drzewa.

 

 1. Już bociany widać w gniazdach

przy polach i drogach.

Już po łąkach chodzą sobie

na swych długich nogach.

Małe bocianki, psotne i ciekawe,

już lądują z gniazda prosto w trawę!

Ref.: A tu kle, kle, kle…

 1. Jak to dobrze, że wróciły takie miłe ptaki.

Będą sobie zajadały żabki i ślimaki.

Małe bocianki bardzo szybko rosną,

tak jak wszystkie dzieci rosną wiosną!

Ref.: A tu kle, kle, kle…

 

Piosenka: „Podwórkowa awantura” (sł. i muz. K. Gowik)

 1. Wpadła na podwórko pani kura,

zła i wściekła jak gradowa chmura.

I od razu głośno krzyczy:– Ko, ko, ko, ko, ko, ko.

Tylko moje kurczątko się liczy!

Ref.: Dzisiaj na podwórku awantura.

Piesek, świnka, kaczka, gąska, kura

kłócą się, ojej, kłócą się, że hej,

które dziecko jest ładniejsze,

które najpiękniejsze jest!

 

 1. Pani Świnka biegnie już z chlewika.

– Co mi pani tutaj dziś wytyka!– woła tak do kury matki.

– Chrum, chrum, chrum, chrum, chrum, chrum.

Moje dzieci śliczne są jak kwiatki!

Ref.: Dzisiaj na podwórku…

 

 1. Leci kaczka, że aż gubi pióra.

– To, co słyszę, to jest przecież bzdura!

Kury, świnki są tak brudne, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa.

Moje dzieci są po prostu cudne!

Ref.: Dzisiaj na podwórku…

 

 1. Z budy wyskoczyła też psia mama

Co się dzieje to ja nie wiem sama!

Wygrywają moje psiaczki hau hau hau hau hau hau

Najwspanialsze przecież to dzieciaczki!

Ref. : Dzisiaj na podwórku…

 

 1. Tupie gąska mocno nadąsana

Co ja słyszę, kłótnia tu od rana

No i o co moje pieski? Gę gę gę gę gę gę

Moje gąski to jest ród królewski!

Ref.: Dzisiaj na podwórku…

 

 1. Przyszła wreszcie gospodyni miła

Głośne kłótnie szybko uciszyła

Wszystkie dzieci, moje panie śliczne są, cudne są

A ja teraz proszę na śniadanie!

Ref.: Dzisiaj na podwórku…

 

Piosenka: „Dbajmy o przyrodę” (sł. i muz. J. Kucharczyk)

 1. Gdzieś na Drodze Mlecznej w Układzie Słonecznym

jest nasza planeta – Ziemia.

A na tej planecie mieszkają ludzie,

zwierzęta, rośliny i drzewa.

I od nas, ludzi, zależy, czy Ziemia

to miejsce piękne i czyste.

Czy słońce świeci, śpiewają ptaki,

czy dobrze tu żyje się wszystkim.

Ref.: Kiedy będę duży, będę dbał o Ziemię,

żeby tutaj było piękniej i zieleniej.

Żeby ludzie żyli w środowisku czystym

i byli radośni, zdrowsi i szczęśliwsi.

Dbajmy więc o Ziemię, dbajmy o przyrodę,

niech powietrze zawsze będzie czyste, zdrowe

i przejrzyste wody w rzekach i jeziorach.

Dbajmy o to dla nas i przyszłych pokoleń! (2 x)

Parlando:

Od nas też zależy, jak będzie na Ziemi,

choć jesteśmy mali, już tak dużo wiemy!

Śmieci segregujmy, wodę oszczędzajmy!

O naszą planetę dbajmy! O naszą planetę dbajmy!

I od nas, ludzi, zależy, czy Ziemia

to miejsce piękne i czyste.

Czy słońce świeci, śpiewają ptaki,

czy dobrze żyje się tu wszystkim.

Ref.: Kiedy będę duży, będę dbał o Ziemię,

żeby tutaj było piękniej i zieleniej.

Żeby ludzie żyli w środowisku czystym

i byli radośni, zdrowsi i szczęśliwsi.

Dbajmy więc o Ziemię, dbajmy o przyrodę,

niech powietrze zawsze będzie czyste, zdrowe

i przejrzyste wody w rzekach i jeziorach.

Dbajmy o to dla nas i przyszłych pokoleń! (2 x)

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na kwiecień: 

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń
 • poznawanie, w sposób pośredni (film, książka), zwierząt hodowanych na wsi – zarówno osobników dorosłych, jak i ich potomstwa; nazywanie ich miejsc zamieszkania; naśladowanie ruchów i głosów
 • wyjaśnienie roli zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli (np. gęś – pierze, baran – wełna itp.)
 • wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt
 • poznawanie etapów rozwojowych, np. żaby, motyla
 • szanowanie wody, niemarnowanie jej
 • poznawanie sposobów ochrony środowiska
 • poznawanie idei obchodów Światowego Dnia Ziemi (zainicjowanego przez Uniwersytet Stanforda w Kalifornii)
 • poznawanie przejawów działalności ekologicznej: segregowanie odpadów, oczyszczanie ścieków, zakładanie filtrów na kominy, ochrona roślin i zwierząt, oszczędne korzystanie z surowców i materiałów (oszczędzanie wody i energii), tworzenie parków narodowych i rezerwatów przyrody, sadzenie drzew i krzewów, dokarmianie zwierząt
 • poznawanie norm ekologicznych – nakazu: segregowania odpadów, oszczędnego gospodarowania materiałami, oszczędnego korzystania z wody,
 • uważne słuchanie, pytanie o niezrozumiałe fakty i formułowanie własnych wypowiedzi o ważnych sprawach
 • zwracanie uwagi na fakt, że mowa nie tylko łączy, ale i dzieli (języki innych narodów/kultur)
 • uczestniczenie w zabawach opartych na wybranych technikach i metodach aktywizujących, np.: wizualizacja, personifikacja, analogia, drama
 • uczestniczenie w prezentacji wytworów różnych form własnej ekspresji na forum grupy
 • tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń (np. ryba – woda – statek…)
 • tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt.
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
 • opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń
 • układanie historyjki obrazkowej (6 obrazków) według kolejności zdarzeń
 • powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek
 • zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.
 • poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…)
 • stosowanie pojęć ogólnych (np.: ubrania, owoce, zwierzęta)
 • wymyślanie zdrobnień i zgrubień (np. kot – kotek – kocisko)
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)
 • układanie rymów do podanych słów
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • mierzenie długości, szerokości i wysokości jednego przedmiotu, np. biurka
 • określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów
 • wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.
 • rozróżnianie zbiorów równolicznych i zbiorów nierównolicznych (rozumienie liczby w aspekcie kardynalnym)
 • tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np.: przeznaczenia, smaku.
 • odczytywanie zapisów matematycznych (zakodowane czynności matematyczne) i ich rozwiązywanie
 • śpiewanie (indywidualne i w grupie) poznanych piosenek
 • wyrażanie stanów emocjonalnych, pojęć i zjawisk pozamuzycznych różnymi środkami aktywności instrumentalnej, wokalnej i ruchowej
 • wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków
 • uczestniczenie w zabawach z barwną plamą, kreską, wzorem, np. projektowanie wzorów tkanin obrusowych, zasłonowych, ubraniowych; projektowanie wzorów na wazony, kubeczki itp.
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż)
 • poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych, np.: batiku, kolażu, frotażu, mokrego w mokrym, origami itp.
 • dostrzeganie własnych możliwości i uzdolnień; odczuwanie satysfakcji z własnej pracy
 • próby planowania swoich czynności podczas działań plastycznych
 • dbanie o estetykę prac plastycznych i otoczenia, w którym powstają
 • nazywanie barw – ciepłych i zimnych
 • wycinanie konkretnych lub dowolnych kształtów z papieru kolorowego, ścinków tekstylnych, tektury itp.
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Tematyka kompleksowa na maj:

 1. Moja miejscowość, mój region.
 2. Moja ojczyzna.
 3. Święto rodziców.
 4. Łąka w maju

 

Piosenka  pt.: „To tu”  (sł. i muz. K. Gowik)

1. Wokół mnie jest cały wielki świat.

Tyle miast i wiosek, że nie zliczę.

Domy duże, domy małe, różnych ludzi tłum.

A ja mieszkam właśnie tu, właśnie tu!

Refren: Tu jest mój dom, tu dom swój mam.

I kocham go, i dobrze znam.

Sąsiadka macha ręką w moją stronę.

Znajomy pies przyjaźnie macha strzępiastym ogonem.

Firanka w oknie, a z okna zapach ciasta.

Wszędzie jest podobnie, czy jesteś ze wsi, czy też z miasta.

2. W moim świecie dobry każdy czas.

Tu znajome kąty i zapachy.

Tu mam skarby i zabawki, krzesło, talerz, stół.

Bo ja mieszkam właśnie tu, właśnie tu!

Ref.: Tu jest mój dom…

 1. Może ktoś pałace chciałby mieć,

a ja kocham mój rodzinny domek.

Latem burze, zimą sanki, wiosną zapach bzu.

Ja chcę mieszkać zawsze tu, zawsze tu!

Ref.: Tu jest mój dom…

 

Piosenka: „Jestem Polakiem” (sł. i muz. J. Kucharczyk)

 1. Ja jestem Polką, a ty Polakiem, Polska jest naszą ojczyzną.

Kraj taki piękny, od Tatr aż po Bałtyk, nad  Wisłą- rzeką błękitną.

Ref.: Mieszkamy w pięknym kraju, w Polsce, a Polska leży w Europie,

więc obok flagi biało- czerwonej flaga niebieska w gwiazdki złote.

Kraj nasz jest w Unii Europejskiej, wspólnocie przyjacielskich krajów,

gdzie wszyscy sobie pomagają, zawsze wzajemnie się wspierają.

 1. Zwiedzamy Polskę i inne kraje. Jak żyje się we wspólnocie?

W zgodzie, jedności- na pewno bezpieczniej, i lepiej, łatwiej, owocniej.

Ref.: Mieszkamy w pięknym kraju…

Piosenka „Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato!”

Uczyliście mnie chodzić, uczyliście mnie mówić.
Jak się zachowywać, jak zwracać się do ludzi.
Ja mogę na Was liczyć, wiem że mi pomożecie.
Najlepszych mam rodziców, na całym wielkim świecie!

Refren: Dziękuje mamo, dziękuje tato, za każdą zimę za każde lato.
Dziękuje mamo dziękuje tato, za to że macie dla mnie czas.
Bardzo kocham Was, bardzo kocham Was!

A najpiękniejsze chwilę są kiedy mnie tulicie.
Dajecie mi buziaki, idziemy tak przez życie.
Co mogę dla Was zrobić, jak mogę się odwdzięczyć
Jesteście w moim sercu, będziecie w mej pamięci!

Refren: Dziękuje mamo dziękuje tato, za każdą zimę, za każde lato.
Dziękuje mamo dziękuje tato, za to że macie dla mnie czas.
Bardzo kocham Was Bardzo kocham Was.

Dziękuje mamo dziękuje tato, za każdą zimę za każde lato.
Dziękuje mamo dziękuje tato, za to że macie dla mnie czas.
Bardzo kocham Was}4x

Piosenka: „Karuzela na łące” (sł. i muz. K. Gowik)

 1. Dzień radosny dziś na łące,

 mocno i gorąco świeci majowe słońce.

 Dobry humor się udziela,

 przyjechała karuzela, będzie wielki bal!

 Ref.: Na majowej łące karuzela dla biedronki, osy i dla trzmiela.

I mrówka jedzie z chrząszczem, i żaba, i chrabąszcze,

i konik polny wskoczył, i żuczek się przytoczył.

A karuzela wiruje w koło, muzyczka gra wesoło, daba, daba, dam!

 

 1. Kwiaty cieszą się z pogody

 i sukienki zakładają – to pokaz mody!

 Maki, chabry, fiołki, dzwonki.

 Na nich muszki i biedronki uśmiech w koło ślą!

Ref.: Na majowej łące…

 

 1. Pająk nad porządkiem czuwa,

 a motylek wraz z rodzinką wysoko fruwa.

 Pszczoła miód rozdaje wszystkim,

 pachną trawy, zioła, listki i tak cudnie jest!

Ref.: Na majowej łące…

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Miejscowość, region

 • nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc
 • poznawanie legend związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem
 • poznawanie zapisu nazwy swojej miejscowości
 • poznawanie herbu swojej miejscowości (lub projektowanie herbu)
 • kultywowanie tradycji związanych ze swoim regionem.
 • poznawanie ważniejszych punktów usługowych znajdujących się w pobliżu, określanie pełnionych przez nie funkcji
 • poznawanie, na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania domów dawniej i obecnie oraz wykorzystywanych materiałów budowlanych
 • zwracanie uwagi na architekturę wnętrz oraz architekturę zieleni zwiedzanych obiektów w swojej miejscowości
 • poznawanie zawodów związanych z wybraną dziedziną życia społecznego, np.: budownictwem, szkolnictwem, służbą zdrowia.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Liczenie

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym

Ważenie

 • porównywanie masy przedmiotów na oko
 • poznawanie różnych rodzajów wag, wyjaśnianie ich roli w określaniu masy przedmiotów
 • poznawanie zasady działania wagi szalkowej.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

Moja Ojczyzna

 • podawanie nazwy swojej ojczyzny i jej stolicy,
 • poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego
 • stosowanie zwrotów: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku itp.
 • wskazywanie Polski na mapie Europy; nazywanie państw – sąsiadów Polski
 • wskazywanie położenia Polski na mapie Europy
 • wskazywanie na mapie i podawanie nazw państw sąsiadujących z Polską
 • wyjaśnia znaczenie zwrotów: jesteśmy Polakami, jesteśmy Europejczykami
 • poznawanie nazw wybranych państw należących do UE
 • uważne słuchanie, pytanie o niezrozumiałe fakty i formułowanie własnych wypowiedzi
  o ważnych sprawach
 • zwracanie uwagi na fakt, że mowa nie tylko łączy, ale i dzieli (języki innych narodów/kultur)

Rodzina

 • opisywanie wyglądu rodziców; podawanie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter)
 • podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców
 • opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny
 • wyjaśnianie wieloznaczności słowa dom.
 • określanie znaczenia wspólnego przeżywania świąt rodzinnych
 • przedstawianie przygotowanego programu artystycznego dla rodziców lub dziadków z okazji ich świąt; wykonywanie upominków; wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi
 • aktywne uczestniczenie w organizowaniu świąt rodzinnych (np. Dnia Matki itp.) na terenie przedszkola (dekorowanie sali, przygotowywanie zaproszeń, poczęstunku itp.).
 • wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słownej, ruchowej, muzycznej, plastycznej.
 • poczucie sprawstwa
 • autorytet bliskich osób dorosłych, w tym seniorów rodziny.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami

Elementy matematyki

Liczenie

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.

Dodawanie i odejmowanie

 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
 • rozwiązywanie zadań tekstowych o tematyce bliskiej dzieciom; stosowanie metody symulacji.

Pojęcie stałości liczby, równoliczność

 • rozróżnianie zbiorów równolicznych i zbiorów nierównolicznych (rozumienie liczby w aspekcie kardynalnym).

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych

Łąka w maju

 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie
 • poznawanie łąki wiosną wszystkimi zmysłami; oglądanie, wąchanie, słuchanie odgłosów z zamkniętymi oczami
 • poznawanie sposobów wykorzystania łąki przez rolników
 • poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin
 • wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt
 • wyjaśnianie zjawiska tęczy
 • poznawanie wybranych roślin zielnych (np.: rumianek, pokrzywa, koniczyna, mniszek lekarski itp.) i ich znaczenia dla ludzi (ziołolecznictwo, kosmetyki)
 • wyjaśnianie znaczenia pszczół i mrówek dla człowieka i przyrody.
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków
 • poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu.
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, np. składanie przedmiotów z części, budowanie różnych konstrukcji przestrzennych z klocków.
 • stosowanie pojęć ogólnych (np.: ubrania, owoce, zwierzęta itp.).
 • poprawne stosowanie liczby mnogiej rzeczowników
 • stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • stosowanie w wypowiedzi wielu zdań na dany temat.

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków

Próby czytania

•    czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej)

 • czytanie krótkich tekstów o prostej budowie fonetycznej.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • wyróżnianie kierunków na kartce papieru, posługiwanie się określeniami: góra, dół, prawa strona, lewa strona, prawy górny róg, lewy dolny róg…
 • wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.

Liczenie

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.

Dodawanie i odejmowanie

 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
 • rozwiązywanie zadań tekstowych o tematyce bliskiej dzieciom; stosowanie metody symulacji
 • odczytywanie zapisów matematycznych (zakodowane czynności matematyczne) i ich rozwiązywanie.

Pojęcie stałości liczby, równoliczność

 • rozróżnianie zbiorów równolicznych i zbiorów nierównolicznych (rozumienie liczby w aspekcie kardynalnym).

Intuicja geometryczna

 • dostrzeganie symetrii w otoczeniu (np. w budowie ciała człowieka, zwierząt – motyle, ptaki, przedmiotów – parasol itp.).

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • tworzenie prac inspirowanych muzyką, literaturą, przyrodą.

Tematyka kompleksowa na czerwiec:

 1. Niby tacy sami, a jednak inni.
 2. Wakacyjne podróże.
 3. Pożegnania nadszedł czas.

Piosenka „Inni, a tacy sami”

 1. Na wszystkich kontynentach mieszka tyle dzieci –

w Azji, Australii, Afryce.

Każde dziecko wygląda inaczej

i mówi innym językiem.

Ref. Każde dziecko chce być szczęśliwe,

każde dziecko chce pięknie żyć;

mieć zawsze dobre, spokojne noce,

mieć tylko piękne dni.

To nie jest ważne, gdzie mieszkają dzieci,

Wszystkie chcą szczęśliwe być jak ty.

Mieć dobrą mamę, dobrego tatę,

chcą bezpiecznie żyć.

 1. I chociaż dzieci mają różny kolor skóry,

tak różne zabawki, książeczki,

inną szkołę, przedszkole, ubranka,

śpiewają inne piosenki.

Ref. Każde dziecko …

 

Piosenka „Lato w kawiarence”

(sł. i muz. B. Gowik)

 1. Za rogiem czeka lato w malutkiej kawiarence.

 Popija słodki soczek, balonik trzyma w ręce.

 I zaprasza na wakacje teraz, już!

Ref.: Lato, ach, lato, zaczaruj wszystkich nas!

 Byśmy za tobą pobiegli w ciepły las.

 Na mchu i ciepłej trawce przy tobie poleżeli.

 Na ptaki popatrzyli i wracać stąd nie chcieli.

 Zaczaruj dla nas morze, powędruj z nami w góry.

 Popluskaj się w jeziorze, popatrz w chmury.

 

 1. Już woła do nas lato, kapelusz ma na głowie.

 I niesie dla nas lody w polewie malinowej!

 ,,Przyjeżdżajcie na wakacje teraz, już!”

Ref.: Lato, ach, lato…

 

 1. I letnia dyskoteka wesoło też zaprasza.

 Z uśmiechem lato czeka, wakacje wita nasze!

 Bo wakacje to atrakcje – teraz, już!

Ref.: Lato, ach, lato…

 

„Moje marzenia”

(sł. i muz. J. Kucharczyk)

 1. Wieczorem otwieram okno

 do świata pełnego marzeń,

 historii niesamowitych,

 niezwykłych, cudownych zdarzeń.

Ref.: Marzenia jak obłoki płyną w świat,

 dobre myśli wznoszą je do gwiazd,

 a gwiazdka, która świeci na niebie, hen,

 może spełnić je.

 1. Spotykam tu dobrą wróżkę,

 zna ona moje pragnienia

 i daje moce ogromne,

 i siłę do ich spełnienia.

Ref.: Marzenia jak obłoki…

 1. Więc marzę, tak często marzę,

 marzenia moc wielką mają,

 gdy bardzo w nie uwierzymy,

 to one nam się spełniają.

Ref.: Marzenia jak obłoki…

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na czerwiec: 

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem – występujące zjawiska atmosferyczne (np.: opady deszczu, burze, tęcza itp.), dłuższe dni, krótsze noce, wyższa temperatura powietrza
 • rozróżnianie typów krajobrazów występujących w Polsce
 • nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr
 • dostrzeganie piękna Polski poprzez bezpośrednią obserwację, zdjęcia, wiersze, opowiadania
 • poznawanie wybranych przedstawicieli kwiatów ogrodowych, np.: tulipan, nasturcja, róża, lilia itp.; omawianie ich budowy, etapów rozwojowych (na przykładzie tulipana)
 • rozwiązywanie zagadek, rebusów
 • układanie zagadek
 • porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin
 • analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie
 • tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń (np. ryba – woda – statek…)
 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • orientowanie się w bezpiecznym korzystaniu ze środków transportu
 • zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie
 • organizowanie bezpiecznych miejsc zabaw
 • przestrzeganie zasad zachowania się w trudnych sytuacjach, np. podczas zgubienia się w tłumie
 • uświadomienie zagrożeń wynikających ze złego dotyku
 • przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania
 • wyjaśnianie znaczenia pobytu (zabaw) na świeżym powietrzu (kąpiele słoneczne) wraz z przyswajaniem zasad właściwego ubierania się (noszenie nakrycia głowy) i zachowania (chowanie się do cienia w czasie upału).
 • rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka, wyjaśnianie je
 • uczestniczenie w aktywnym wypoczynku na świeżym powietrzu
 • rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała
 • uczestniczenie w zabawach i grach z elementem rywalizacji
 • uczestniczenie w swobodnych zabawach ruchowych
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych
 • przestrzeganie ustalonych zasad podczas zabaw w przedszkolu i w domu
 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.
 • określanie sytuacji wywołujących różne emocje
 • traktowanie niepowodzenia jako informacji o potrzebie wprowadzenia zmian w zachowaniu
 • kontrolowanie własnych zachowań
 • dłuższe skupienie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych
 • koncentrowanie uwagi w toku naturalnej aktywności
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
 • stosowanie w wypowiedzi wielu zdań na dany temat.
 • odbieranie i przekazywanie informacji, emocji, uczuć.
 • organizowanie i poszerzanie pola spostrzeżeniowego
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • stosowanie form czasów: przeszłego, teraźniejszego, przyszłego (Co robił? Co robi? Co będzie robił?)
 • wyrażanie swoich myśli, przeżyć w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi
 • orientowanie się na kartce papieru
 • organizowanie i poszerzanie pola spostrzeżeniowego
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • rozróżnianie zbiorów równolicznych i zbiorów nierównolicznych (rozumienie liczby w aspekcie kardynalnym)
 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech
 • wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.
 • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • stosowanie określeń: dzisiaj, wczoraj, jutro, pojutrze
 • klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech
 • dzielenie się wrażeniami na temat obejrzanych filmów
 • uczestniczenie w prezentacji wytworów różnych form ekspresji na forum grupy
 • wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słownej, ruchowej, muzycznej, plastycznej
 • tworzenie prac inspirowanych muzyką, literaturą, przyrodą
 • dostrzeganie własnych możliwości i uzdolnień; odczuwanie satysfakcji z własnej pracy
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
Bajka
Przedszkole Niepubliczne
nr 8 w Białymstoku

15-689 Białystok
Ul. Michała Pietkiewicza 7A

Skontaktuj się z nami!

Kom: +48 662 084 217

Godziny otwarcia

Pon-Pt:  6:30-17:30

COPYRIGHT© 2019 BAJKA. Tworzenie stron internetowych  Tworzenie stron internetowych Prograffing.pl