Tygrysy

O grupie

Te  Tygrysy to są koty, które bardzo lubią psoty.
Psocą, psocą i brykają lecz zasady również znają.
Chętnie wiedzę pogłębiają i uśmiechem zachwycają.
Pięknie tańczą i śpiewają recytują i malują,
w bajkowym przedszkolu dobrze się czują.

Plan dnia

6.30-8.00 – schodzenie się dzieci

8.30-9.00 – zajęcia poranne

9.00-9.30 – śniadanie

9.30-11.30 – zajęcia dydaktyczne, zajęcia dodatkowe

11.30-12.00 – obiad

12.00-14.00 – spacer, zajęcia dodatkowe,

14.00-14.30 – podwieczorek

14.30-16.00 – zajęcia popołudniowe, zabawy według zainteresowań dzieci, zajęcia dodatkowe

16.00-17.30 – zabawy dowolne w grupie łączonej

Zamierzenia dydaktyczne

WRZESIEŃ

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

 1. To jestem ja.
 2. Moja grupa
 3. Moja droga do przedszkola
 4. Idzie jesień… przez las, park

 

 

Piosenka, pt.: „Wspomnienia z wakacji”

(sł. i muz. J. Kucharczyk)

 

 1. Choć wakacje się skończyły, 
  chociaż minął wolny czas,
  mamy tyle wspomnień,
  tyle pięknych zdjęć
  z wczasów i wyjazdów,
  ze słonecznych miejsc.

Ref:Gdzie góry wysokie,
jezior srebrnych blask,
gdzie morze błękitne,
piasek złotych plaż.
Jest tyle pięknych miejsc,
warto zwiedzić je
i wrócić kiedyś tam,
za rok czy za lat pięć.

 1. Warto zwiedzieć całą Polskę
  od Bałtyku aż do Tatr.
  Poznać inne kraje,
  lecz pamiętać też-
  tam, gdzie babcia, dziadek
  jest przecudna wieś.

Ref: Gdzie góry wysokie…

 

Piosenka, pt.: „Krąg dziecięcych rąk”

(sł. i muz. K. Gowik)

 

 1. Jak dobrze mieć przyjaciół w krąg,

tak dużo innych, dziecięcych rąk

przyjaciół , co uśmiechnięci są,

tak dużo, tak dużo rąk …

Ref.:Bo tak dobrze przyjaciół swoich mieć

i codziennie wesoło bawić się,

szukać przygód  tu i tam, w bajki wierzyć też,

bo tak dobrze przyjaciół swoich mieć.

 

 1. Samemu być to bardzo źle,

smutno i z łezką, więc nie, nie, nie!

Muzyka , śmiech i serca w krąg,

tak dużo, tak dużo rąk…..

Ref.:   Bo tak dobrze…

 

 1. Czy jesteś tu , czy jesteś tam,

mając przyjaciół , nie jesteś sam.

Oni tu obok, tak blisko są

tak dużo, tak dużo rąk…

Ref.:   Bo tak dobrze…

 

Piosenka, pt.: „Każdy chciałby być kierowcą”

(sł. i muz. J. Kucharczyk)

 

 1. Tyle samochodów jeździ po ulicach,

a każdy kierowca świetnie zna przepisy.

My zasady ruchu też już dobrze znamy,

bo jako piesi po drogach się poruszamy.

Ref.:   Wiemy, że światło czerwone znaczy stop,

zielone zaś – możesz iść!

Znaki drogowe trzeba znać,

by bezpiecznym być!

 

 1. Gdy będę duży, kierowcą zostanę

i przepisy ruchu poznam doskonale.

Będę miał samochód, no i prawo jazdy

jak mama, tata, i ciocia, wujek i dziadek.

Ref.:   Wiemy, że światło…

 

Piosenka, pt.: „Niteczka do niteczki”

(sł. i muz. K. Gowik)

 

 1. Niteczka do niteczki, kuleczka do kuleczki,
  grzybek do grzybka we wrzosach w lesie,
  tak rozpoczyna się jesień.
  Listek do listka wiatr ciepły niesie.
  Tak rozpoczyna się jesień.

Ref.:   I wirujemy, wirujemy, wiuuuuu.
I kołyszemy, kołyszemy, szuuuuuu.
I zaplatamy babie lato w długą nić,
bo jesień wesoła ma być !
I zaplatamy babie lato w długą nić,
bo jesień wesoła ma być !

 

 1. Jabłuszko do jabłuszka, orzeszek do orzeszka,
  gruszka do gruszki w sadzie pachnącym,
  to jesień u nas już mieszka !
  I jarzębina w parku szumiącym.
  To jesień u nas już mieszka !

Ref.:   I wirujemy…

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

WRZESIEŃ

 1. To jestem ja.

 

Ja

Informacje o sobie

 • przedstawianie się, opisywanie swojego wyglądu,
 • podawanie cech fizycznych swojego ciała: płeć, wiek, kolor oczu, włosów,
 • podawanie wiadomości o sobie, dotyczących ulubionej zabawki, potrawy, ulubionego owocu, pojazdu itp.
 • określanie swoich zainteresowań.

Emocje, radzenie sobie z nimi

 • wyrażanie emocji w naturalnych sytuacjach, np.: rozstawania się z rodzicami, przegranej w grze itp.
 • rozpoznawanie i przedstawianie różnych stanów emocjonalnych (złość, radość, smutek, strach, zazdrość, zawstydzenie).

Rozwój fizyczny

Nasze ciało

 • nazywanie części ciała
 • określanie swoich cech fizycznych: wzrost, wiek, kolor oczu, kolor włosów
 • porównywanie swojego wyglądu z wyglądem kolegów i koleżanek.

Higiena ciała i otoczenia

 • dbanie o higienę narządów zmysłów poprzez:
 • przebywanie w dobrze wywietrzonych, ogrzanych pomieszczeniach
 • zwracanie uwagi na odpowiednie oświetlenie
 • unikanie i nierobienie hałasu, mówienie umiarkowanym głosem, dostosowanym do sytuacji.

Sprawność ruchowa

 • rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała
 • uczestniczenie w swobodnych zabawach ruchowych
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Procesy poznawcze

Percepcja za pomocą dotyku, smaku, węchu

 • rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka, wyjaśnianie jej.

Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach przekazywanych przez nauczyciela, kolegów.

Słownictwo

 • nazywanie stanów emocjonalnych: wesoły, smutny, zły, przestraszony…

Wypowiedzi ustne

 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie sylab ze słów
 • analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • układanie swojego imienia z liter, według wzoru, a potem – bez wzoru.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • nazywanie części ciała
 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby
 • określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.

Liczenie

 • odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego.

Działalność plastyczna

Obcowanie ze sztuką

 • dostrzeganie w sali obrazków, ilustracji, reprodukcji obrazów znanych artystów i ich omawianie.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • słuchanie piosenek śpiewanych przez nauczyciela oraz ich profesjonalnych nagrań
 • nauka krótkich piosenek (forma AB).

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-rytmicznych:
 • ze śpiewem

 

 1. Moja grupa.

Dziecięce relacje

 • przestrzeganie ustalonych umów i zasad obowiązujących w przedszkolu.

Współdziałanie w grupie

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela (z elementami zespołowego współzawodnictwa).

Komunikowanie się w grupie

 • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji
 • poznawanie zasad zgodnej komunikacji (np. nieprzerywanie wypowiedzi innych, niepodnoszenie głosu w przypadku różnicy zdań, patrzenie w kierunku rozmówcy itp.).

Dbałość o porządek i wystrój sali

 • wypełnianie obowiązków związanych z pełnieniem roli dyżurnego.

Świat wartości

Wartości społeczno-moralne

 • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.

Procesy poznawcze

Spostrzeganie wzrokowe

 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
 • wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.

Spostrzeganie słuchowe

 • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie)
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa
 • określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby
 • wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby.

Pamięć

 • powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek
 • dostrzeganie więzi między pamięcią a emocjami.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych, z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.

Poprawność gramatyczna wypowiedzi

 • stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.

Wzajemna komunikacja

 • odbieranie i przekazywanie informacji, emocji, uczuć.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie sylab ze słów
 • analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • układanie swojego imienia z liter, według wzoru, a potem – bez wzoru.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • nazywanie części ciała
 • różnicowanie prawej strony i lewej strony
 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby
 • określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.

Intuicja geometryczna

 • wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.

Przyroda

Obserwacja przyrody

 • obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • nauka krótkich piosenek (forma AB).

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-rytmicznych:

– ze śpiewem

– ilustracyjnych

– tanecznych

– przy akompaniamencie instrumentu.

Rozwój fizyczny

Nasze ciało

 • nazywanie części ciała
 • określanie swoich cech fizycznych: wzrost, wiek, kolor oczu, kolor włosów
 • porównywanie swojego wyglądu z wyglądem kolegów i koleżanek.

Sprawność ruchowa

 • rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała
 • uczestniczenie w swobodnych zabawach ruchowych
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

 1. Moja droga do przedszkola.

Bezpieczeństwo

Dbałość o bezpieczeństwo

 • poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej)
 • zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie
 • poznawanie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112.

W świecie techniki

Środki transportu i ruch drogowy

 • poznawanie wybranych znaków drogowych
 • poznawanie samochodów specjalistycznych: straży pożarnej, policji, karetki pogotowia; poznawanie numerów telefonicznych do tych instytucji.

Procesy poznawcze

Spostrzeganie wzrokowe

 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
 • wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.

Spostrzeganie słuchowe

 • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie)
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa
 • określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby
 • wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie sylab ze słów
 • analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • układanie swojego imienia z liter, według wzoru, a potem – bez wzoru.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • różnicowanie prawej strony i lewej strony
 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby
 • określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.

Intuicja geometryczna

 • wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach
 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o kształtach znanych figur geometrycznych
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • kształtujących postawę ciała
 • orientacyjno-porządkowych
 • bieżnych
 • z elementem czworakowania
 • z elementem skoku, podskoku
 • z elementem rzutu, chwytu
 • równoważnych
 • organizowanych metodą opowieści ruchowej
 • ze śpiewem
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

 1. Idzie jesień…. przez las, park

Przyroda

Obserwacja przyrody

 • uczestniczenie w wycieczkach pozwalających w sposób bezpośredni zapoznać się z wybranymi środowiskami przyrodniczymi (las, pole, park, staw…), ze zwierzętami i roślinami tam żyjącymi
 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.

Przyroda jesienią

 • nazywanie wybranych drzew – liściastych i iglastych
 • rozpoznawanie drzew po liściach i owocach
 • poznawanie ogólnej budowy drzewa (pień, korzenie, korona)
 • gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; wykorzystanie ich do wszelkiej działalności matematycznej, plastycznej, muzycznej, w relaksacji czy w ćwiczeniach ruchowych
 • poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, maślak, kurka itp.) i niejadalnych (muchomor czerwony, muchomor sromotnikowy itp.).

W świecie techniki

Działalność badawcza

 • poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu.

Działalność konstrukcyjno-techniczna

 • budowanie z różnego materiału, w tym z tworzywa przyrodniczego i surowców wtórnych.

Procesy poznawcze

Spostrzeganie wzrokowe

 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
 • wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.

Spostrzeganie słuchowe

 • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie)
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa
 • określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby
 • wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach
 • tworzenie zdań z określoną liczbą słów.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby.

Liczenie

 • odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego.

Intuicja geometryczna

 • wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.

W świecie sztuki – teatr

Teatr dziecięcy

 • uczestniczenie w krótkich przedstawieniach wykorzystujących treść utworów literackich
 • odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, mimiką, gestem, ruchem.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego.

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • ilustracyjnych
 • tanecznych

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • kształtujących postawę ciała
 • orientacyjno-porządkowych
 • bieżnych
 • z elementem czworakowania
 • z elementem skoku, podskoku
 • z elementem rzutu, chwytu
 • równoważnych
 • organizowanych metodą opowieści ruchowej
 • ze śpiewem
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

PAŹDZIERNIK

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

 1. Idzie jesień… przez ogród i sad
 2. Idzie jesień do zwierząt
 3. Co z czego otrzymujemy
 4. Idzie jesień… z deszczem

 

 

Piosenka, pt.: „Zbiory z sadu i ogrodu”

sł. i muz. J. Kucharczyk

 

 1. Już owoce i warzywa

pięknie nam dojrzały,

więc w jesienny dzień słoneczny

plony pozbieramy.

W sadzie rosną słodkie gruszki,

na powidła śliwki,

żółte i czerwone jabłka

i smaczne malinki.

 

 1. A w ogrodzie jest marchewka,

pietruszka, selery,

teraz wszystkie te warzywa

z mamą wykopiemy.

W piwniczce je przechowamy

aż do końca zimy,

bo sałatki i surówki

chętnie z nich zrobimy.

 

 

 

Piosenka „Jak to z chlebem było”

sł. i muz. J. Kucharczyk

 

 1. Rolnik zasiał zboże, dało piękne plony.

W żniwa kombajn zebrał ziarna pełne wory.

Młynarz z tego zboża zrobił w młynie mąkę,

z mąki piekarz upiekł pieczywo pachnące.

 

Ref.: Bułki, bagietki, rogale,

bułeczki pełne ziaren,

chleb jasny i ciemny,

pszenny i żytni,

okrągły, podłużny,

pyszny!

 

 1. Moja mama co dzień w piekarni na rogu

kupuje pieczywo: świeże, smaczne, zdrowe.

Rolnik, młynarz, piekarz mają ciężką pracę.

Zawsze, gdy chleb jemy, podziękujmy za to.

 

Ref.: Bułki, bagietki, rogale…

 

 

Piosenka „Jak dobrze mieć rodzinę”

sł. i muz. J. Kucharczyk

 

 

 1. Nigdy nie jestem sam,

bo rodzinę mam.

Gdy jest mi smutno i gdy jest mi źle,

rodzina wspiera mnie.  / x2

 

Ref.: Mama i tata przytulą do serca,

Siostra i brat zabawią mnie.

Nawet gdy ktoś mi dokuczy, skarci,

cała rodzina kocha się.

 

 1. Lepiej i łatwiej żyć,

Gdy ktoś obok jest.

Kiedy zrozumie, pocieszy mnie

i zawsze pomóc chce.   /x2

 

 

 

                                                            Wiersz „W spiżarni”

 1. Szelągowska

 

W spiżarni: kapusta,

czerwone buraki,

marchewka, cebula,

a w workach ziemniaki.

 

Na półkach słoiki:

w nich ogórki, dżemy.

I te wszystkie skarby

zimą chętnie zjemy.

 

Wiersz „Deszcz i słońce”

 1. Datkun – Czerniak

 

W oknie szyba,

a w niej krople.

Nigdzie dziś nie pójdę,

bo zmoknę.

 

Kropla kroplę goni,

a szyba, mokra cała,

wygląda tak,

jakby płakała.

 

Przestań padać, deszczu!

Wyjrzyj, słońce złote!

Osusz drzewa, trawy,

ozłoć domy, płoty.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

PAŹDZIERNIK

 

 

 1. Idzie jesień… przez ogród i sad

 

Przyroda

Przyroda jesienią

 • poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, sadu, drzew owocowych – rozpoznawanie ich po owocach
 • rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku
 • wykorzystywanie owoców drzew we wszystkich możliwych formach działalności, w tym działalności technicznej
 • poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie)
 • wyjaśnianie znaczenia słów owoce egzotyczne, podawanie ich przedstawicieli
 • rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spożywanych warzyw, wskazywanie ich jadalnych części
 • rozpoznawanie i nazywanie mniej popularnych warzyw, np.: patisona, bakłażana, kabaczka
 • nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki), poznawanie sposobów ich robienia oraz wyjaśnianie potrzeby ich wykonywania
 • zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy).

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach
 • tworzenie zdań z określoną liczbą słów.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestniczenie w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • rysowanie po śladzie
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby.

Liczenie

 • odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby 10; znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego.

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • ilustracyjnych
 • tanecznych
 • przy akompaniamencie instrumentu
 • opowieściach ruchowych
 • z wykorzystaniem niekonwencjonalnych pomocy, np.: gazet, wstążek itp.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • kształtujących postawę ciała
 • orientacyjno-porządkowych
 • bieżnych
 • z elementem czworakowania
 • z elementem skoku, podskoku
 • z elementem rzutu, chwytu
 • równoważnych
 • organizowanych metodą opowieści ruchowej
 • ze śpiewem
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

 

 1. Idzie jesień… do zwierząt

 

Przyroda

Przyroda jesienią

 • poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy
 • zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała
 • rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku.

Procesy poznawcze

Spostrzeganie wzrokowe

 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
 • wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.

Spostrzeganie słuchowe

 • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie)
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa
 • określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby
 • wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby
 • wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Myślenie (przyczynowo-skutkowe)

 • układanie historyjki obrazkowej (4 obrazki) według kolejności zdarzeń.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach
 • tworzenie zdań z określoną liczbą słów.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne)
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Kącik książki

 • zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat
 • wzbogacanie kącika książki w nowe, zróżnicowane pozycje.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania).

Liczenie

 • odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.

Dodawanie i odejmowanie

 • kojarzenie dodawania z przybywaniem elementów, a odejmowania – z ich ubywaniem.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru
 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

 

 

 1. Co z czego otrzymujemy?

 

 

Miejscowość, region

Praca dorosłych

 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym
 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.

Procesy poznawcze

Myślenie (logiczne)

 • wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania
 • porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • analiza i synteza sylabowa nazw obrazków
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Liczenie

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.

Intuicja matematyczna

 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.

W świecie techniki

Działalność badawcza

 • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał
 • poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej.

Działalność konstrukcyjno-techniczna

 • poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.) z wykorzystaniem filmu, internetu.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • lepienie: z gliny, masy solnej, masy papierowej, plasteliny, kształtów realnych i kształtów nierealnych.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego.

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

 

 

 

 1. Idzie jesień… z deszczem

 

Przyroda

Przyroda jesienią

 • dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią
 • zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych
 • obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.).

Podstawy ekologii

 • szanowanie wody, niemarnowanie jej.

Działalność badawcza

 • obserwowanie zjawisk fizycznych w najbliższym otoczeniu
 • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał.

Procesy poznawcze

Spostrzeganie wzrokowe

 • porównywanie par obrazków; wskazywanie różnic i podobieństw między nimi
 • uzupełnianie brakujących elementów na obrazkach, rysunkach
 • kończenie rysunków według wzoru.

Spostrzeganie słuchowe

 • rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • liczenie głosek.

Percepcja za pomocą dotyku, smaku, węchu

 • rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka, wyjaśnianie jej.

Myślenie (twórcze)

 • kończenie zdania, np. Co by było, gdyby…?

Myślenie (logiczne)

 • wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania
 • dostrzeganie zmian – odwracalnych i nieodwracalnych (np. pory roku, zepsute zabawki).

Pamięć

 • zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.

Uwaga

 • skupienie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań
 • dłuższe skupienie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.

Aktywność językowa

Ćwiczenia artykulacyjne

 • uczestniczenie w ćwiczeniach utrwalających prawidłową wymowę poszczególnych głosek.

Poprawność gramatyczna wypowiedzi

 • poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • układnie rymów do podanych słów
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Liczenie

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i ruch

 • reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie).

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

 

 1. Moja rodzina

 

Rodzina

Wiedza o rodzinie

 • określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)
 • opowiadanie o ulubionych zajęciach poszczególnych członków rodziny
 • podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców
 • łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu
 • określanie czynności wykonywanych w domu przez poszczególnych członków rodziny
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.

Świat wartości

Wartości społeczno-moralne

 • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.

Miejscowość, region

Praca dorosłych

 • poznawanie zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji.

Procesy poznawcze

Spostrzeganie wzrokowe

 • odwzorowywanie figur, cyfr, liter zgodnie z podanym wzorem
 • wskazywanie takich samych liter, cyfr.

Spostrzeganie słuchowe

 • rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • liczenie głosek.

Myślenie (logiczne)

 • rozwiązywanie zagadek, rebusów
 • układanie zagadek.

Pamięć

 • zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.

Uwaga

 • dłuższe skupienie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych
 • koncentrowanie uwagi w toku naturalnej aktywności.

Aktywność językowa

Wypowiedzi ustne

 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • układanie rymów do podanych słów
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Intuicja geometryczna

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech
 • dostrzeganie symetrii w otoczeniu (np. w budowie ciała człowieka, zwierząt – motyle, ptaki, przedmiotów – parasol itp.).

W świecie techniki

Działalność badawcza

 • poznawanie różnych zjawisk fizycznych i chemicznych: topnienia ciał stałych (np. śniegu), krystalizacji, rozpuszczalności ciał stałych w wodzie, parowania i skraplania, rozszczepienia światła (tęcza), zjawisk akustycznych (np. echo), magnetycznych.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i ruch

 • reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie).

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

 

LISTOPAD

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

 1. Mój dom.
 2. Moje prawa i obowiązki.
 3. Moje zdrowie i bezpieczeństwo.
 4. Jak wyglądał świat przed milionami lat?

 

Piosenka „Magiczne miejsce”

 

 1. Marzył kiedyś mi się dom z żelków i karmelków,

a przed domem słodki płot z dropsów i wafelków.

Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem,

że mój dom prawdziwy jest, a tamten był snem.

Ref.: Teraz wiem, że mój dom to magiczne miejsce.

W każdym kącie, tu i tam bije jego serce.

Tutaj jem, tutaj śpię, tutaj skarby swoje mam.

Tutaj czeka mama, tata, tu nie jestem nigdy sam!

 

 1. Kto by nie chciał królem być, królem lub królewną.

Mieszkać w zamku, złoto mieć i zabawek pełno.

Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem,

że mój dom prawdziwy jest, a zamek był snem.

Ref.: Teraz wiem…

 

 1. W czarodziejskim świecie być każdy chciałby przecież.

Zaczarować, co się da, na calutkim świecie.

Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem,

że mój dom prawdziwy jest, inne były snem.

Ref.: Teraz wiem…

 

 

Piosenka „Moje prawa”

 1. Kucharczyk
 2. Chociaż lat mam tak niewiele,
  mam już swoje prawa,
  chcę być bardziej szanowany
  i chcę być kochany.
  I chcę, by dorośli o mnie dbali,
  bym mógł szczęśliwie dorastać.
  Bo prawo do szczęścia każdy ma,
  nawet gdy ma mało lat.
 3. Każdy człowiek, nawet mały,
  ma też obowiązki,
  więc jak umiem, tak pomagam
  mamie, tacie, siostrze.
  Uczę się najlepiej jak potrafię,
  by kiedyś dobrze pracować.
  Bo obowiązki każdy ma,
  nawet gdy ma mało lat.

 

PIOSENKA  „Świat przed milionami lat”

 

 1. Wiele milionów lat temu na naszej planecie żyły

na lądach, w powietrzu, w wodach ogromne dinozaury.

Ref.: Dawno temu na Ziemi mieszkały dinozaury.

Miały wielkie głowy, ogony, straszne zęby, pazury.

 

 1. Rosły olbrzymie rośliny, jak teraz najwyższe drzewa.

Widłaki, paprocie, skrzypy sięgały prawie do nieba.

Ref.: Dawno temu…

 

 1. Dzisiaj jest już tak niewiele dowodów tamtej epoki;

odciski odbite w skałach, odkryte wielkie kości.

Ref.: Dawno temu…

 

Piosenka „Lekcja zdrowia”

(sł. i muz, K. Gowik)

 

1.Dziś tu będzie lekcja zdrowia,

a na lekcji zdrowia ja opowiem wam bajeczkę.

Był raz sobie mały ludzik, co chciał wciąż się brudzić

i leniuszkiem był troszeczkę

A co zrobić chciał? Zaraz powiem wam!

 

Ref.: W komputerze ciągle bywać och, och, och!

Na kanapie przesiadywać, och, och, och!

Zjadać chipsy i słodycze, och, och, och!

Być brudaskiem sobie życzył, och, och, och!

Trzeba z tym ludzikiem zrobić coś,

by zrozumiał, że mało zdrowy z niego gość!

 

 1. Już posłuchał ludzik lekcji,

w głowę się podrapał i zamyślił na godzinę.

Wziął szczoteczkę, umył zęby,

potem wszedł do wanny

i szczęśliwa zrobił minę.

A co robić chciał? Zaraz powiem wam!

 

Ref.: Już nie siedzieć w komputerze, tak, tak, tak.

Jeździć dużo na rowerze, tak, tak, tak.

Jeść owoce i warzywa, tak, tak, tak.

Bo to zdrowie się nazywa, tak, tak, tak.

Ważne, by ze sobą zrobić coś,

by zrozumieć, że każdy z nas to zdrowy gość!

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

LISTOPAD

 

 1. Mój dom

 

Miejscowość, region

Praca dorosłych

 • gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej obserwacji)
 • poznawanie różnych zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji
 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym.

W świecie techniki

Urządzenia gospodarstwa domowego

 • dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom
 • porównywanie urządzeń z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami.

Świat techniki

Człowiek i technika

 • oglądanie zdjęć, albumów, filmów przedstawiających osiągnięcia człowieka w zakresie rozwoju myśli technicznej (np. budowa mostu, tunelu, wysokiego budynku, pojazdu kosmicznego)
 • stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.

Przyroda

Uprawa roślin i hodowla zwierząt

 • przejawianie życzliwości i troski w stosunku do zwierząt.

Bezpieczeństwo

Dbałość o bezpieczeństwo

 • poznawanie sposobu ochrony przed atakami zwierząt, np. psa.

Aktywność językowa

Słownictwo

 • nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.

Wypowiedzi ustne

 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • układanie rymów do podanych słów
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.

Liczenie

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.

Klasyfikowanie

 • tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według podanej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np.: przeznaczenia, smaku.

Mali artyści

Przejawy ekspresji

 • uczestniczenie w prezentacji wytworów różnych form własnej ekspresji na forum grupy.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.

W świecie sztuki – teatr

Teatr dziecięcy

 • odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, mimiką, gestem, ruchem.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

 1. Moje prawa i obowiązki

 

Świat wartości

Wartości społeczno-moralne

 • przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach
 • akceptowanie równości praw wszystkich.

Aktywność językowa

Wypowiedzi ustne

 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • układanie rymów do podanych słów
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania).

Liczenie

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.

Intuicja matematyczna

 • wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

 1. Moje zdrowie i bezpieczeństwo

 

Rozwój fizyczny

Higiena ciała i otoczenia

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
 • przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną.

W zdrowiu i chorobie

 • uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie.

Racjonalne odżywianie

 • spożywanie różnorodnych pokarmów.

Bezpieczeństwo

Świadomość niebezpieczeństwa

 • uświadomienie zagrożeń wynikających z:
 • niewłaściwego zachowania się względem zwierząt
 • kontaktów z nieznajomymi (podawanie danych osobowych)
 • samodzielnego spożywania lekarstw
 • samodzielnego stosowania środków chemicznych
 • przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.

Procesy poznawcze

Percepcja za pomocą dotyku, smaku, węchu

 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą dotyku, smaku, węchu.

Aktywność językowa

Wypowiedzi ustne

 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • układanie rymów do podanych słów
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)
 • czytanie z nauczycielem tekstów wyrazowo-obrazkowych.

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Liczenie

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

 1. Jak wyglądał świat przed milionami lat

 

Przyroda

Przyroda zimą

 • poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat
 • poznawanie wybranych właściwości fizycznych węgla kamiennego i soli kamiennej.

W świecie techniki

Rodzaje energii

 • poznawanie różnych źródeł energii (węgiel, ropa naftowa, energia słoneczna, siła wiatru, siła wody), form ich wykorzystania.

Świat techniki

Człowiek i technika

 • stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.

Miejscowość, region

Praca dorosłych

 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.

Polska i Polacy

Poczucie przynależności narodowej

 • określanie bogactw naturalnych występujących w danych regionach Polski.

Procesy poznawcze

Spostrzeganie słuchowe

 • wsłuchiwanie się i określanie rodzaju dźwięków, ich natężenia, odległości, kierunku.

Aktywność językowa

Słownictwo

 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Wypowiedzi ustne

 • opowiadanie o obrazkach przedstawiających różne sytuacje
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.

Liczenie

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i ruch

 • reagowanie ruchem na zmiany wysokości dźwięków (wysokie – niskie), tempa (szybciej – wolniej) i dynamiki (głośniej – ciszej) utworu.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

GRUDZIEŃ

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

 1. Idzie zima ze śniegiem.
 2. Idą święta.
 3. Projekt

 

Piosenka „ List do zimy”

 1. 1. Znowu dzisiaj spadł biały śnieg, całkiem biały puch.

Zawirował i powóz zimy szybko wprawił w ruch.

A my tego białego śniegu mamy już dość.

Więc piszemy list do zimy żeby zrobiła coś.

Ref.: Szanowna Zimo to nasze prośby:

By śnieg niebieski był i miał czekoladowy smak,

I by go można zjadać jak lody,

I by tych lodów nigdy nam nie było brak.

A kiedy pada z nieba tak lekki i puchaty,

Żeby miał smak cukrowej waty!

 1. Przeczytała list zima i odpisała tak:

Drogie dzieci, śnieg się nie zmieni , bo by było brak

Sanek, łyżew, bałwanków białych, śnieżek i nart.

Więc biegnijcie witać zimę, do zabawy start.

Ref.: Szanowna Zimo…

 1. 3. Pobawimy się w śniegu, choć biały kolor ma,

W domu mama czekoladę na rozgrzewkę da,

I wspomnimy troszeczkę tylko niebieski śnieg,

Śnieżne płatki z waty słodkiej, chciałoby się mieć.

Ref.: Szanowna Zimo….

 

 

Pastorałka

 

 

„ Zagraj dziecku najpiękniejszą kołysankę”

 

 

 1. Za kominem świerszczyk spał
  Całą zimę przespać chciał
  Obudziła go nowina
  Urodziła się Dziecina
  Kto Jej będzie grał?

 

 

Ref.: Zagraj Dziecku
Najpiękniejszą kołysankę
Kołysankę o zielonym,
Ciepłym dniu.
Z nut pachnących macierzanką
I rumiankiem
Kołysankę, usypiankę
Graj do snu

 

 1. Koło żłóbka świerszczyk stał
  Na zielonych skrzypkach grał
  Aż do dziecka sen przywołał
  Sen pachnący jak te zioła
  Dziecku w żłóbku dał.
  Za kominem świerszczyk spał,

 

 

Ref.: Zagraj Dziecku
Najpiękniejszą kołysankę

 

 

 

 

Piosenka  „Życzenia”

 

 1. Po kolędzie chodzimy, świętości wam życzymy.

  : Hej kolęda!, abyście święci byli,
  Hej kolęda! i Bogu zawierzyli.

  2. Aby nienarodzeni, nie byli odrzuceni.

  Ref.: Hej kolęda!, abyście święci byli…

 2. Niech wszystkie dzieci małe rosną na Bożą chwałę.

  Ref.: Hej kolęda!, abyście święci byli…

  4. I niech każda mamusia bardzo kocha tatusia.

  Ref.: Hej kolęda!, abyście święci byli…

  5. I tak jak trzej królowie Bogu każdy odpowie.

  Ref.: Hej kolęda!, abyście święci byli…

  6.
  Miłości wam tu trzeba, a po śmierci do nieba.

  Ref.: Hej kolęda!, abyście święci byli…

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE GRUDZIEŃ

 

 

 1. Idzie zima ze śniegiem

 

Przyroda

Przyroda zimą

 • dostrzeganie zmian zachodzących z przyrodzie zimą, nazywanie ich.

W świecie techniki

Działalność badawcza

 • poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków.

Aktywność językowa

Słownictwo

 • nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.

Wypowiedzi ustne

 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
 • kończenie zdań, np. Gdyby ryby potrafiły mówić, to…
 • opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.

Poprawność gramatyczna wypowiedzi

 • poprawne stosowanie liczby mnogiej rzeczowników
 • stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
 • poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • układanie rymów do podanych słów
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • różnicowanie samogłosek i spółgłosek.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

 

Elementy matematyki

Liczenie

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów.

W świecie sztuki – muzyka

Instrumenty perkusyjne

 • akompaniowanie do piosenek na instrumentach lub różnych przedmiotach, indywidualnie lub grupowo (orkiestra).

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

 1. Idą święta

 

Rodzina

Więzi rodzinne

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.

Świat wartości

Wewnętrzne potrzeby

 • dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób
 • poznawanie sposobów wyrażania własnych i odczytywania cudzych uczuć
 • dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii względem innych.

Aktywność językowa

Słownictwo

 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Wypowiedzi ustne

 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.

Poprawność gramatyczna wypowiedzi

 • stosowanie form czasów: przyszłego, teraźniejszego, przyszłego (Co robił? Co robi? Co będzie robił?).

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • układanie rymów do podanych słów
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

 

 

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania).

Organizacja czasu i przestrzeni

 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • poznawanie znaczenia określeń: teraźniejszość, przeszłość, przyszłość.

Liczenie

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.

Działalność plastyczna

Obcowanie ze sztuką

 • poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez poznawanie nowych technik
 • współdecydowanie o sposobie dekorowania sali pracami plastycznymi.

Zainteresowania plastyczne

 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego
 • nauka piosenek (formy ABA, ABC).

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

 1. Projekt Prezenty

 

Świat techniki

Człowiek i technika

 • stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.

Miejscowość, region

Praca dorosłych

 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.

 

Rodzina

Więzi rodzinne

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.

Koledzy, grupa przedszkolna

Współdziałanie w grupie

 • poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.).

Komunikowanie się w grupie

 • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji.

Elementy matematyki

Pojęcie stałości liczby, równoliczność

 • dostrzeganie, że zmiana kolejności ustawienia nie zmienia liczby elementów.

Klasyfikowanie

 • klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innej cechy.

Mierzenie długości, szerokości, wysokości

 • mierzenie długości (szerokości) za pomocą sznurka, dłoni, stopa za stopa, krokami
 • porównywanie długości (szerokości), stosowanie określeń: dłuższy od, krótszy od, takiej samej długości, najdłuższy, najkrótszy.

W świecie techniki

Działalność badawcza

 • samodzielne eksperymentowanie z właściwościami materiałów, np. różnego rodzaju papierem.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych, np.: batiku, kolażu, frotażu, mokrego w mokrym, origami itp.

W świecie sztuki – film

Filmy dla dzieci

 • dzielenie się wrażeniami na temat obejrzanych filmów.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

Cele ogólne projektu:

 • wzbogacenie wiedzy na temat rozwoju techniki i jej wpływu na życie człowieka
 • stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych przejmowanych od starszych pokoleń
 • kształtowanie umiejętności zapamiętywania informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać
 • aktywne uczestniczenie w organizacji świąt rodzinnych i przedszkolnych

tworzenie warunków do samodzielnej aktywności plastycznej, rozwijanie języka w aspekcie komunikacyjnym.

 

 

 

STYCZEŃ

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

 1. Mijają dni, miesiące, lata.
 2. Zima i zwierzęta.
 3. Babcia i dziadek.
 4. Projekt Zabawki.

„Piosenka „Czasolot”(sł. i muz. K. Gowik)

 1. Gdy przyszliśmy do przedszkola, to był wrzesień.

To był wrzesień, a z nim jesień tak złota jak słońce.

Gdy wakacje się zbliżają, to jest czerwiec.

To jest czerwiec, a z nim lato gorące, pachnące,

A co potem, co będzie potem?

Polecimy sprawdzić to czasolotem!

Ref.: Czaso- czaso- czasolot to pojazd, co nie widać go.

Kiedy wsiadasz, wrzesień jest, jesieni start in lata stop!

Potem października bieg i bieg listopada.

Grudzień, styczeń niosą śnieg, zima bajki gada.

Wiosna marzec, kwiecień, maj i prawie koniec lotu.

Czerwiec niesie lata czar – wysiadka z czasolotu!

Lipiec – hop! Sierpień – prask!

I znów mamy września czas!

 1. Kiedy przyszłam do przedszkola, byłam mała.

Taka mała, że pod stołem mieściłam się cała.

Gdy przyszedłem do przedszkola, byłem mały.

Taki mały, że pod krzesłem mieściłem się cały.

A co potem, co będzie potem?

Polecimy sprawdzić to czasolotem!

Ref.: Czaso- czaso- czasolot…

 1. A w ogrodzie przy przedszkolu rosły róże.

Były małe, malusieńkie, a teraz są duże.

A to drzewko, które miało małe listki,

Tak urosło, że w dzień skwarny cień rzuca dla wszystkich.

A co potem? Co będzie potem?

Polecimy sprawdzić to czasolotem!

Ref.: Czaso- czaso- czasolot…

„Pomóż ptakom”

(sł. i muz. J. Kucharczyk)

 

1.Zastukały ptaszki w okno: „Hejże, hejże, dzieci!

Zima mrozem postraszyła, śnieżek z nieba leci!

Ref.: Dajcie ptaszkom ziarenek i okruszków chleba!

Gdy na dworze zima, ptakom  pomóc trzeba!”

2.Tata zbija z desek karmnik, chleb szykuje mama,

słonecznika ziarnka dzieci wsypią tutaj zaraz.

Ref.: Dajcie ptaszkom…

 

„Kraina babci i dziadka” piosenka

1. Mama w pracy, tata w pracy, mało widzą nas.
Ale za to babcia z dziadkiem zawsze mają czas.
Mama w biegu, tata w biegu, śpieszą się co dnia
Ale za to babcia z dziadkiem mają niezły plan!
Drzwi krainy czarodziejskiej otwierają nam!

Ref.: A tam lody kolorowe i zabawki odlotowe’
karuzela i spacer z psem,
wszystko wyczarował dziadek z babcią, ja to wiem!
A tam kotki jak kłębuszki, a tam bitwa na poduszki.
Potem pizza, a może dżem?
Wszystko wyczarował dziadek z babcią, ja to wiem!

2. Mama stara się jak może, by być bliżej nas
ale ciągle goni, goni ją ten wstrętny czas!
Tata stara się jak może, aby z nami być
ale trudno jest na co dzień tak spokojnie żyć.
Babcia z dziadkiem zapraszają, by się u nich skryć!

Ref.: A tam lody kolorowe i zabawki odlotowe..

 

„Taniec pajacyków”

słowa i muzyka: K. Bożek – Gowik

 

 1. Tańczą Pajacyki

hip, hop, hopka, hop

Tupią im buciki

hip, hop, hopka, hop

Obracają się w kółeczko

hip, hop, hopka, hop

Na śniadanie piją mleczko

hip, hop, hopka, hop.

 

 1. Bawią się z misiami

hip, hop, hopka, hop

Tańczą z laleczkami

hip, hop, hopka, hop

A wieczorem zasypiają

Cii,  cii, cicho, cii

I wesoło rano wstają

hip, hop, hopka, hop.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE STYCZEŃ

 

 1. Mijają dni, miesiące, lata

 

Rodzina

Więzi rodzinne

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.

Aktywność językowa

Wypowiedzi ustne

 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku
 • różnicowanie samogłosek i spółgłosek
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Organizacja czasu i przestrzeni

 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • poznawanie kalendarza, jego roli w określaniu miesięcy i dni tygodnia.

Liczenie

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.

Działalność plastyczna

Obcowanie ze sztuką

 • określanie nastroju, kolorytu, kształtu, treści przekazywanych przez dany obraz, daną rzeźbę.

Barwy wokół nas

 • nazywanie barw występujących w otoczeniu (w przyrodzie, barw przedmiotów, ubrań itp.).

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i ruch

 • słuchanie muzyki o różnym charakterze, w tym muzyki klasycznej.

Twórcze działania muzyczne

 • śpiewanie tekstów rymowanek na własne melodie
 • improwizowanie piosenek ruchem.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

 1. Zima i zwierzęta

 

Przyroda

Przyroda zimą

 • pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy – dokarmianie, dopajanie ptaków w karmnikach
 • poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, jemiołuszki, wrony itp.), podawanie ich ptasich cech.

Miejscowość, region

Praca dorosłych

 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym.

Ziemia – planeta ludzi

Świat bliski i świat daleki

 • poznawanie ludzi różnych ras; określanie, skąd pochodzą, w jakich warunkach klimatycznych żyją
 • poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa
 • wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz
 • zabawy z globusem, np. zabawa Palcem po świecie.

Aktywność językowa

Wypowiedzi ustne

 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
 • opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Zainteresowania czytelnicze

 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów.

Elementy matematyki

Liczenie

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.

Klasyfikowanie

 • klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.

Intuicja geometryczna

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i ruch

 • reagowanie ruchem na zmiany wysokości dźwięków (wysokie – niskie), tempa (szybciej – wolniej) i dynamiki (głośniej – ciszej) utworu.

Bezpieczeństwo

Świadomość niebezpieczeństwa

 • przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

 1. Babcia i dziadek

 

Rodzina

Wiedza o rodzinie

 • określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.

Rodzinne święta

 • przedstawienie przygotowanego programu artystycznego dla rodziców lub dziadków z okazji ich świąt; wykonywanie upominków; wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi
 • podawanie przybliżonych dat świąt rodziców i świąt dziadków.

Więzi rodzinne

 • wyrażanie uczuć względem członków rodziny (słowami, gestem, czynnościami).

Procesy poznawcze

Pamięć

 • powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek.

Aktywność językowa

Wypowiedzi ustne

 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • układanie rymów do podanych słów
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Liczenie

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

 1. Projekt Zabawki

 

Świat techniki

Człowiek i technika

 • stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.

Miejscowość, region

Praca dorosłych

 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.

Koledzy, grupa przedszkolna

Współdziałanie w grupie

 • poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.).

Komunikowanie się w grupie

 • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji.

Elementy matematyki

Pojęcie stałości liczby, równoliczność

 • dostrzeganie, że zmiana kolejności ustawienia nie zmienia liczby elementów.

Klasyfikowanie

 • klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innej cechy.

W świecie techniki

Działalność badawcza

 • samodzielne eksperymentowanie z właściwościami materiałów, np. różnego rodzaju papierem.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych, np.: batiku, kolażu, frotażu, mokrego w mokrym, origami itp.

W świecie sztuki – film

Filmy dla dzieci

 • dzielenie się wrażeniami na temat obejrzanych filmów.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Cele ogólne projektu:

 • wzbudzanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka
 • budowanie wiedzy na temat rozwoju techniki i jej wpływu na życie człowieka
 • rozwijanie zainteresowań technicznych
 • stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną a skutkiem
 • poznawanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych w toku przeprowadzania doświadczeń

wzbogacenie słownictwa, inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku.

 

 

 

 

 

LUTY

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

 1. Baśnie, bajki, bajeczki.
 2. Muzyka wokół nas.
 3. Nie jesteśmy sami w kosmosie.
 4. Projekt Pieniądze.

„Baśniowe postacie”

Autor: J. Kucharczyk

 1. Znam legendy o powstaniu Krakowa
  I stolicy Polski, Warszawie:
  O szewczyku, o smoku i Wiśle,
  O Syrence, i Warsie i Sawie.

Ref:

Książki niezwykłe, książki ciekawe,
Tysiące legend, baśni i bajek.
Historii tyle, że trudno zliczyć,
Chcę poznać wszystkie, więc będę je czytać.

 1. Z książek znam też krasnoludki, królewny
  i Kopciuszka, wróżki i Śnieżkę,
  Czerwonego Kapturka, kłamczuchę,
  Kota w butach i Piękną i Bestię.

Ref:

Książki niezwykłe, książki ciekawe,
Tysiące legend, baśni i bajek.
Historii tyle, że trudno zliczyć,
Chcę poznać wszystkie, więc będę je czytać.

 

 

„Mały muzyczny świat”

(sł. i muz. K. Gowik)

 

 1. Niech nikt uszu nie zatyka, nie zatyka,

bo to moja jest muzyka, jest muzyka.

To muzyka z serca grana, taka pięknie roześmiana!

 

Ref.: Już bębenek gra: daba dam, dam, dam.

Marakasy robią miły szum, szum, szum.

Trójkąt dzyń, dzyń, dzyń, nutki dzwoni mi,

a talerze brzęczą bardzo głośno: bum, bum, bum.

Mamo, tato, oto dla was jest muzyka.

To muzyka moich małych sześciu lat.

Chociaż głośna, niech nikt uszu nie zatyka,

bo gram o najlepszych chwilach, które tworzą mój mały świat.

 

 1. Niech nikt oczu nie zamyka, nie zamyka,

bo to moja jest muzyka, jest muzyka.

Raz wesoła, raz smutnawa,

raz skacząca, a raz łzawa.

„Każdy chciałby być odkrywcą”

 1. Znam już dobrze kraj nasz,

Polskę,  miasta, góry, morze.

Byłem także w innych krajach

–  zwiedziłem Europę.

Ref.: Chcę poznać cały świat:

kontynenty, morza, oceany.

A kiedy już na Ziemi wszystko zwiedzę,

rakietą w kosmos polecę.

 1. Znam też inne kontynenty:

Azję i Afrykę,

a niedługo także zwiedzę

ogromną Amerykę.

Ref.: Chcę poznać cały świat:

 1. Będę pływał wielkim statkiem,

Latał samolotem,

Podróżował autokarem

I jeździł autostopem.

Ref.: Chcę poznać cały świat:

 

 

„Pieniądze”

(sł. i muz. K. Gowik)

 

 

 1. Kiedy kupić chcesz lodów gałek sześć, to pieniądze musisz mieć.

Gdy już lody zjesz i zabawkę chcesz, to pieniądze musisz mieć.

Basen, kino, fajna książka – wszędzie trzeba dać pieniążka.

Więc dorośli pracę mają i pieniądze tam dostają.

 

Ref.: Srebrne i złote, i papierowe

monety, banknoty, stare i nowe,

mieszkają w portfelu i w bankomacie,

i ciągle ich mało mamie i tacie.

 

 1. A czy można mieć wszystko, co się chce, gdy pieniądze daje się?

Mama mówi: nie, tata mówi: nie.

To inaczej trochę jest…

Zdrowie, uśmiech, przyjaciele i całusów śmiesznych wiele.

Tego, co w serduszku czujesz, za pieniądze nie kupujesz!

 

Ref.: Srebrne i złote, i papierowe

monety, banknoty, stare i nowe,

mieszkają w portfelu i w bankomacie,

i ciągle ich mało mamie i tacie.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

LUTY

 

 1. Baśnie, bajki, bajeczki

 

W świecie sztuki – teatr

Teatr dziecięcy

 • poznawanie pojęć związanych z teatrem: scena, scenografia, aktor, rekwizyty, reżyser, rola
 • odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, gestem, ruchem.

Mali artyści

Przejawy ekspresji

 • uczestniczenie w zabawach opartych na wybranych technikach i metodach aktywizujących, np.: wizualizacja, personifikacja, analogia, drama.

Świat wartości

Wartości społeczno-moralne

 • ocenianie zachowań postaci z literatury dziecięcej.

Procesy poznawcze

Myślenie (logiczne)

 • rozwiązywanie zagadek, rebusów.

Aktywność językowa

Wypowiedzi ustne

 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
 • opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku
 • różnicowanie samogłosek i spółgłosek
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania)
 • wykorzystanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.

Liczenie

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.

Dodawanie i odejmowanie

 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • próby planowania swoich czynności podczas działań plastycznych
 • określanie nastroju, kolorytu, kształtu, treści przekazywanych przez dany obraz, daną rzeźbę.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

 1. Muzyka wokół nas

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • słuchanie muzyki o różnym charakterze, w tym muzyki klasycznej
 • uczestniczenie w koncertach muzycznych w wykonaniu muzyków filharmonii
 • poznawanie nazw różnych instrumentów wykorzystywanych przez muzyków filharmonii wykonujących koncert dla dzieci w przedszkolu.

Instrumenty perkusyjne

 • poznawanie instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek, oraz sposobu gry na nich
 • akompaniowanie do piosenek na instrumentach lub różnych przedmiotach, indywidualnie lub grupowo (orkiestra).

Twórcze działania muzyczne

 • tworzenie muzyki z wykorzystaniem różnych przedmiotów, według podanego kodu (zastępowanie obrazka przedstawiającego daną czynność znakiem graficznym, np. gniecenie papieru – znakiem zygzaka).

Polska i Polacy

Poczucie przynależności narodowej

 • słuchanie wierszy, opowiadań, legend dotyczących Polski, np. jej pochodzenia
 • poznawanie sylwetek znanych Polaków, np.: Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika, Jana Pawła II.

Aktywność językowa

Zabawy z dźwiękami

 • odtwarzanie usłyszanych dźwięków, np. zabawa w echo melodyczne, wokalne
 • rozpoznawanie instrumentów (nie tylko instrumentów perkusyjnych) po wydawanych dźwiękach.

Wypowiedzi ustne

 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

 

 

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • poruszanie się pod dyktando nauczyciela.

Liczenie

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

 1. Nie jesteśmy sami w kosmosie

 

Ziemia – planeta ludzi

Świat bliski i świat daleki

 • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata
 • poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np.: Wenus, Merkury, Mars
 • gromadzenie wiadomości o kosmosie (poprzez literaturę, zdjęcia, albumy, internet)
 • poznawanie satelity Ziemi – Księżyca; poznawanie ciekawostek, legend z nim związanych
 • poznawanie w sposób pośredni zawodów związanych z kosmosem – kosmonauty, astronoma.

Polska i Polacy

Poczucie przynależności narodowej

 • poznawanie sylwetek znanych Polaków, np.: Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika, Jana Pawła II.

W świecie techniki

Działalność badawcza

 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków.

Procesy poznawcze

Myślenie przyczynowo-skutkowe

 • układanie historyjki obrazkowej (6 obrazków) według kolejności zdarzeń.

Myślenie (twórcze)

 • stosowanie różnych technik i metod twórczych, np.: oskomatów (uzupełnianie bazgrołów tak, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii itp.

Aktywność językowa

Słownictwo

 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Wypowiedzi ustne

 • opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.

Poprawność składniowa wypowiedzi

 • stosowanie w wypowiedzi wielu zdań na dany temat.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)
 • odczytywanie stosownych oznaczeń i symboli.

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej)
 • układanie nazw obrazków z liter, odczytywanie ich.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Liczenie

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych
 • odczytywanie zapisów matematycznych (zakodowane czynności matematyczne) i ich rozwiazywanie.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

 1. Projekt Pieniądze

Elementy matematyki

Liczenie

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • poznawanie wartości monet i banknotów (np. 1 zł, 2 zł, 5 zł i 10 zł); właściwe operowanie nimi w zabawie.

Klasyfikowanie

 • klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.

Rodzina

Własne możliwości

 • prezentowanie i ocenianie własnych wytworów zadań i obowiązków.
 • podejmowanie nowych, trudniejszych

Wiedza o rodzinie

 • łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu.

Miejscowość, region

Praca dorosłych

 • gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej obserwacji)
 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym
 • poznawanie ważniejszych punktów usługowych znajdujących się w pobliżu, określanie pełnionych przez nie funkcji.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych…
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • lepienie z plasteliny, masy solnej, masy papierowej

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

 

 

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

·    słuchanie muzyki o różnym charakterze, w tym muzyki klasycznej

·    uczestniczenie w koncertach muzycznych w wykonaniu muzyków filharmonii

·    poznawanie nazw różnych instrumentów wykorzystywanych przez muzyków filharmonii wykonujących koncert dla dzieci w przedszkolu.

Instrumenty perkusyjne

·    poznawanie instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek, oraz sposobu gry na nich

·    akompaniowanie do piosenek na instrumentach lub różnych przedmiotach, indywidualnie lub grupowo (orkiestra).

Twórcze działania muzyczne

·    tworzenie muzyki z wykorzystaniem różnych przedmiotów, według podanego kodu (zastępowanie obrazka przedstawiającego daną czynność znakiem graficznym, np. gniecenie papieru – znakiem zygzaka).

Polska i Polacy

Poczucie przynależności narodowej

·    słuchanie wierszy, opowiadań, legend dotyczących Polski, np. jej pochodzenia

·    poznawanie sylwetek znanych Polaków, np.: Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika, Jana Pawła II.

Aktywność językowa

Zabawy z dźwiękami

·    odtwarzanie usłyszanych dźwięków, np. zabawa w echo melodyczne, wokalne

·    rozpoznawanie instrumentów (nie tylko instrumentów perkusyjnych) po wydawanych dźwiękach.

Wypowiedzi ustne

·    wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

·    wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

·    czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

·    rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż

·    czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

·    rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej

·    odróżnianie druku od pisma

·    wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych

·    budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

·    poruszanie się pod dyktando nauczyciela.

Liczenie

·    posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym

·    kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą

·    poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych

 

 

Bajka
Przedszkole Niepubliczne
nr 8 w Białymstoku

15-689 Białystok
Ul. Michała Pietkiewicza 7A

Skontaktuj się z nami!

Godziny otwarcia

Pon-Pt:  6:30-17:30

COPYRIGHT© 2019 BAJKA. Tworzenie stron internetowych  Tworzenie stron internetowych Prograffing.pl