Tygrysy

O grupie

Te Tygrysy to są koty, które bardzo lubią psoty.
Psocą, psocą i brykają, lecz zasady również znają.
Chętnie wiedzę pogłębiają i uśmiechem zachwycają.
Pięknie tańczą i śpiewają, recytują i malują,
w bajkowym przedszkolu dobrze się czują.

Plan dnia

6.30-8.30 – schodzenie się dzieci

8.30-9.00 – zajęcia poranne

9.00-9.30 – śniadanie

9.30-11.30 – zajęcia dydaktyczne, zajęcia dodatkowe

11.30-12.00 – obiad

12.00-14.00 – spacer, zajęcia dodatkowe,

14.00-14.30 – podwieczorek

14.30-16.00 – zajęcia popołudniowe, zabawy według zainteresowań dzieci, zajęcia dodatkowe

16.00-17.30 – zabawy dowolne w grupie łączonej

Zamierzenia dydaktyczne

Tematyka kompleksowa na wrzesień:

 1. Ja i ty to my.
 2. Spotkanie z latawcem.
 3. Pożegnanie lata.
 4. Tajemnice Ziemi.

Wierszyk „Piękne zwyczaje”

Słonko ma bardzo piękne zwyczaje:

mówi „dzień dobry”, gdy rano wstaje.

A drzewa, lśniące rosą nad ranem,

szumią „dzień dobry”, słonko kochane.

 

Gdy słonko chmura zasłoni siwa,

mówi „przepraszam”, potem odpływa.

Gdy ciepłym deszczem sypnie dokoła,

„dziękuję” – szumią trawy i zioła.

 

Słonko dzień cały po niebie chodzi.

„Dobranoc” mówi, kiedy zachodzi.

Mrok szary wkoło, trawy i drzewa

„dobranoc” szumią z prawa i lewa.

 

Piosenka „Na wakacjach było miło”

 1. Na wakacjach było miło, było miło

Słońce w plecy nam  świeciło, nam świeciło!

wielkie morze jak umiało, jak umiało,

Za uszami nam szumiało, nam szumiało!

 

Ref: Na wakacjach było miło,

Ale lato się skończyło, ale lato się skończyło!

 

 1. Na wakacjach było miło, było miło,

gdy po górach się łaziło, oj łaziło!

A te góry jak umiały, jak umiały,

wciąż nam widok zasłaniały, zasłaniały!

 

Ref. Na wakacjach było miło…

 

 1. Na wakacjach było miło, było miło,

gdy w jeziorze jedną nogę się umyło,

gdy się wpadło nosem prosto do mrowiska

i się mrówki zobaczyło całkiem z bliska.

 

Ref. Na wakacjach było miło,

ale lato się skończyło,

ale lato się skończyło!

Na wakacjach było miło,

ale lato się skończyło,

ale lato, ale lato, ale lato się skończyło!

 

Piosenka „Wrześniu, wrześniu”

1.Do przedszkola powracają wreszcie dzieci,
wciąż jest lato i słoneczko nadal świeci,
lecz już wiemy, że niedługo będzie jesień,
bo wakacje się skończyły, jest już wrzesień

ref. Wrześniu, wrześniu, przegoń chmury
Zaproś słońce,
by świeciło coraz jaśniej, 
coraz mocniej

 1. Dziś od rana mgła i już nie widać nieba,
  pada gęsty deszcz, choć wcale go nie trzeba,
  ludzie niosą rozłożone parasole,
  już zmoczone wszystkie domy i przedszkole.

ref. Wrześniu, wrześniu…..

 

Zabawa paluszkowa „Mamo, mamo”

Ma-mo, ma-mo! – w rytm sylab stykaj ze sobą oba kciuki
Co, co, co? – w rytm sylab stykaj ze sobą oba małe palce
Ja-dą goś-cie! –  w rytm sylab stykaj ze sobą palce wskazujące
No to co? – w rytm sylab stykaj ze sobą palce serdeczne.
„Dzień dobry, dzień dobry!’’ – zginaj palce wskazujące tak, aby się mijały raz z jednej, raz z drugiej strony
„Cmok, cmok, cmok’’ – trzy razy zetknij ze sobą palce, które się sobie kłaniały.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Ja i Ty to my

 • uczestnictwo w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych
 • rozwijanie koordynacji ruchowej w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie nauki czytania i pisania
 • rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji, próby radzenia sobie z ich przeżywaniem
 • przedstawianie emocji i uczuć z wykorzystaniem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu
 • rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, budowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie
 • umacnianie więzi z grupą przedszkolną
 • przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w kontaktach z dorosłymi
 • stosowanie form grzecznościowych adekwatnie do sytuacji
 • kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych
 • dostrzeganie różnic i podobieństw między ludźmi
 • rozwijanie umiejętności autoprezentacji ze wskazywaniem swoich mocnych stron, predyspozycji i faktycznych osiągnięć
 • aktywne słuchanie utworów literackich
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem poprzez wprowadzenie elementów metody czytania globalnego
 • rozpoznawanie zapisu graficznego własnego imienia
 • posługiwanie się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i dorosłych
 • wzbogacanie słownictwa związanego z tematyką zajęć
 • wskazywanie i nazywanie części ciała u siebie oraz u innych osób
 • odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie
 • poznanie sposobów przedstawiania przestrzeni na płaszczyźnie (mapy, plany)
 • wdrażanie do prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi
 • klasyfikowanie przedmiotów według kilku cech
 • rozwijanie umiejętności tworzenie zbiorów
 • doskonalenie sprawności grafomotorycznej

 

Spotkanie z latawcem

 • uczestnictwo w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych
 • rozwijanie koordynacji ruchowej przygotowującej do nauki pisania i czytania
 • rozwijanie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowonaśladowczych, manipulacyjnych
 • rozwijanie umiejętności nazywania emocji i radzenia sobie z ich przeżywaniem podczas przebywania w grupie
 • przedstawianie własnych emocji w trakcie zabaw
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, np. podczas rywalizacji
 • umacnianie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w podejmowane działania grupowe
 • kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby, rozumienia roli i wiążących się z nią zadań, jako członka grupy przedszkolnej
 • doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny
 • przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej oraz w kontaktach z dorosłymi
 • obdarzanie uwagą rozmówców
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści
 • dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych, prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów
 • poprawne formułowanie wypowiedzi
 • kształtowanie słuchu fonematycznego
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania, pisania oraz liczenia
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „o” „O”

Pożegnanie lata

 • uczestnictwo w zabawach ruchowych, wykonywanie różnych form ruchu z przyborami i bez nich
 • rozwijanie płynności i estetyki ruchu
 • kształtowanie właściwych chwytów dłoni podczas czynności takich, jak sprzątanie, zabawy, rysowanie i kreślenie wzorów
 • budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką jest wartościowe
 • wdrażanie do przedstawiania swoich emocji i uczuć podczas tworzenia i oglądania dzieł sztuki
 • uwrażliwienie na piękno i różnorodność ojczystego kraju
 • formowanie poczucia tożsamości narodowej
 • wzmacnianie więzi pomiędzy dziećmi w grupie poprzez planowanie, przygotowywanie i przeżywanie wspólnej zabawy
 • rozwijanie współpracy w grupie
 • nabywanie wiedzy o własnym kraju poprzez zabawy z mapą
 • dostrzeganie cech charakterystycznych krajobrazów Polski
 • utrwalanie znajomości symboli narodowych i wzbudzanie do nich szacunku
 • utrwalanie nazw i wyglądu letnich kwiatów i owoców
 • rozwijanie słownictwa związanego z tematem
 • rozwijanie pamięci oraz myślenia skojarzeniowego poprzez stosowanie mnemotechnik
 • kształtowanie umiejętności czytania obrazów, symboli oraz całościowego rozpoznawania wyrazów (czytanie globalne)
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „a” „A”
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania, przeliczania oraz porównywania elementów w zbiorach

Tajemnice Ziemi

 • aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych
 • rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych oraz ćwiczeń graficznych
 • przedstawianie i nazywanie emocji towarzyszących zabawie
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacji współzawodnictwa
 • kształtowanie aktywnej postawy proekologicznej, rozumienie konieczności podejmowania działań proekologicznych w najbliższym otoczeniu i na co dzień
 • przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w kontaktach z dorosłymi
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych podczas rozmowy
 • kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby jako członka grupy przedszkolnej, rozumienia tej roli i wiążących się z nią zadań
 • odczuwanie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w podejmowane działania
 • doskonalenie umiejętności współpracy w zespole
 • wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata
 • tworzenie sytuacji sprzyjających wyrażaniu rozumienia świata oraz zjawisk
 • rozbudzanie zainteresowań dotyczących wiedzy o naszej planecie i jej położeniu w kosmosie
 • rozwijanie wiedzy o kontynentach oraz ich faunie, florze i mieszkańcach
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej poprzez odtwarzanie sekwencji rytmicznych
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „t” „T”
 • kształtowanie pojęcia liczby jeden, poznanie cyfry 1
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi

Tematyka kompleksowa na październik:

 1. Zapachy i smaki jesieni.
 2. Sztuka bycia razem.
 3. O czym szumią drzewa?
 4. Jesienne strategie zwierząt.

Piosenka „Owocowy blues”

 1. Na zmartwienia i na żale
  dżem ci zrobi doskonale,
  bowiem w dżemie siła drzemie.
  owocowy blues.
 2. Ref.: Blues, blues, blues owocowy,
  taniec pyszny to i zdrowy,
  słodki jak jabłkowy mus!
  Owocowy blues!
 3. na zgryzoty i kłopoty
  bardzo dobre są kompoty,
  czy śliwkowe, czy gruszkowe
  każdy o tym wie!
 4. Chcesz być silny tak jak smok,
  owocowy tankuj sok!
  Malinowy, porzeczkowy,
  każdy dobry jest!

Piosenka „Pani Jesień”

 1. Kto chodzi dziś po lesie? La, la, la, la, la, la.

To piękna Pani Jesień: kapelusz z liści ma.

Listeczków kolorowych, złocistych i brązowych,

czerwonych koralików kapelusz ma bez liku.

 1. Kto chodzi dziś po lesie? La, la, la, la, la, la.

To piękna Pani Jesień: w koszyku dary ma.

Żołędzi i kasztanów, jabłuszek pięć rumianych

i grzybków – borowików w koszyku ma bez liku.

 1. Kto chodzi dziś po lesie? La, la, la, la, la, la.

To piękna Pani Jesień: piosenki dla nas ma.

Deszczowe, nastrojowe, wesołe, przebojowe.

W jesiennym notesiku piosenek ma bez liku.

 

Wierszyk „Jak dobrze być dobrym”

Jak dobrze być dobrym

na co dzień i w święta,

i myśleć o innych,

i dbać o zwierzęta,

mieć oczy otwarte,

i słuchać serduszka,

bo ono nie kłamie,

gdy szepcze do uszka.

Choć nie ma co marzyć

i liczyć na cuda,

że w życiu bez przerwy

być dobrym się uda,

lecz warto spróbować

choć troszkę. Dlaczego?

Bo w życiu nad dobro

Nic nie ma lepszego.

 

Wierszyk „Szkółka leśna”

Ledwie kukułka zakuka

Zaczyna się u nas nauka.

Te malutkie

Najmniejsze sosenki

Uczą się zielonej piosenki.

Te bardzo jeszcze młode

uczą się wróżyć z chmurek pogodę.

Te co już nieco odrosły od ziemi

liczą obłoki, co płyną nad nimi.

Te wyższe i rozłożyste

Uczą się tańczyć, jak im wiatr zaświszcze.

A te najstarsze i najwyższe z nas

Czytają głośno: LAS, LAS, LAS.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na październik

Zapachy i smaki jesieni

 • rozwijanie motoryki dużej poprzez zabawy ruchowe, rytmiczno-muzyczne, ćwiczenia poranne i gimnastyczne
 • rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych oraz ćwiczeń graficznych
 • doskonalenie umiejętności dbania o higienę zmysłów
 • kształtowanie umiejętności wyrażania i nazywania swoich emocji
 • kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia
 • uwrażliwianie na piękno języka literackiego podczas słuchania wierszy i opowiadań
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości przyrody jako źródła satysfakcji estetycznej
 • przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej i w kontaktach z dorosłymi
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych podczas rozmowy
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych
 • formowanie poczucia przynależności do rodziny
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania wartości związanych z oszczędnością i rozsądnym planowaniem wydatków
 • wzmacnianie więzi z grupą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w podejmowane działania
 • doskonalenie umiejętności współpracy w zespole
 • dostrzeganie znaczenia zmysłów w poznawaniu świata
 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej
 • wzbogacenie słownictwa służącego opisywaniu wrażeń zmysłowych
 • wykonywanie własnych eksperymentów językowych
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „m” „M”
 • kształtowanie pojęcia liczby dwa, poznanie cyfry 2
 • rozpoznawanie modeli monet 1- i 2-złotowych
 • kształtowanie rozumienia funkcji pieniądza w gospodarstwie domowym
 • rozwijanie umiejętności przekładania jednych prawidłowości rytmicznych na inne
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania i stosowania różnych kryteriów klasyfikacyjnych
 • rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów oraz wyodrębniania podzbiorów zbioru
 • wzbogacanie wiedzy o warzywach i owocach oraz uświadomienie ich wartości odżywczych

Sztuka bycia razem

 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych oraz gimnastycznych
 • kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała
 • kształtowanie prawidłowych chwytów dłoni
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • budowanie kompetencji w zakresie komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji
 • kształtowanie umiejętności szanowania emocji swoich oraz innych osób
 • kształtowanie umiejętności panowania nad nieprzyjemną emocją podczas przegranej
 • uwrażliwienie na piękno otoczenia przyrodniczego
 • kształtowanie zdolności empatii
 • umacnianie więzi między dziećmi w grupie
 • doskonalenie umiejętności współpracy z rówieśnikami podczas wspólnych zabaw i prac zespołowych
 • wdrażanie do przestrzegania zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej
 • wdrażanie do samooceny oraz oceny zachowań i postaw innych
 • wprowadzenie w świat wartości moralnych, takich jak: dobro, szacunek, tolerancja, otwartość
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych
 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej
 • wdrażanie do racjonalnego korzystania z mediów (telewizja, komputer), w sposób korzystny dla zdrowia i relacji międzyludzkich
 • rozwijanie zainteresowań książką, czytelnictwem
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „e”, „E”
 • doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej wyrazów
 • kształtowanie pojęcia liczby „trzy”, poznanie cyfry 3
 • stosowanie zapisów cyfrowych liczb 1–3
 • doskonalenie umiejętności porównywania liczności zbiorów poprzez szacowanie na „oko”, łączenie w pary i przeliczanie
 • rozwijanie kreatywności i aktywności twórczej: ruchowej, plastycznej, muzycznej

O czym szumią drzewa?

 • kształtowanie zwinności, zręczności i szybkości
 • kształtowanie umiejętności spontanicznego poruszania się w rytm muzyki
 • doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania prac konstrukcyjnych, plastycznych, manipulacyjnych
 • rozwijanie umiejętności mówienia o swoich odczuciach
 • kształtowanie postawy proekologicznej
 • uwrażliwianie na piękno i różnorodność krajobrazu leśnego
 • rozwijanie samodzielności oraz budowanie poczucia sprawstwa w przygotowaniu materiałów do zajęć
 • wdrażanie do odpowiedzialnego wypełniania zadań
 • wdrażanie do podjęcia współpracy oraz zdrowej rywalizacji w parach i w zespołach
 • rozwijanie słownictwa związanego z tematyką i uściślenie pojęć
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „l” „L”
 • rozwijanie umiejętności dokonywania syntezy i analizy sylabowej i głoskowej
 • doskonalenie umiejętności liczenia na konkretach
 • doskonalenie umiejętności dokonywania pomiarów
 • rozwijanie umiejętności budowania i konstruowania z wykorzystaniem różnych materiałów
 • kształtowanie umiejętności układania rytmów
 • zapoznanie z kolejnością pór roku, miesięcy i dni
 • rozwijanie słuchu i wyobraźni muzycznej poprzez eksperymenty z dźwiękiem, wyrażanie zjawisk pozamuzycznych – odgłosy lasu
 • zapoznanie z wybranymi gatunkami drzew oraz ptaków
 • doskonalenie umiejętności obserwowania przyrody jesienią i dzielenie się swoimi spostrzeżeniami oraz przeżyciami
 • wdrażanie do samodzielnej aktywności poznawczej: albumy, książki przyrodnicze itp.

Jesienne strategie zwierząt

 • rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie czynności precyzyjnych, takich jak wiązanie sznurka (wstążki), rozłupywanie orzechów
 • rozwijanie motoryki dużej poprzez zabawy ruchowe, rytmiczno-muzyczne, ćwiczenia poranne i gimnastyczne
 • doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania prac konstrukcyjnych, plastycznych, manipulacyjnych
 • nabywanie umiejętności panowania nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji
 • nabywanie umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne osób z najbliższego otoczenia
 • rozwijanie empatii w stosunku do zwierząt
 • uwrażliwienie na piękno otoczenia przyrodniczego
 • doskonalenie umiejętności współpracy z rówieśnikami podczas wspólnych zabaw i prac zespołowych
 • respektowanie zasad i norm obowiązujących w grupie
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania
 • kształtowanie umiejętności odzwierciedlania opowieści ruchem
 • poszerzanie słownika o pojęcia związane ze środowiskiem leśnym
 • doskonalenie analizy i syntezy prostych fonetycznie słów
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „i” „I”
 • budowanie umiejętności logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek i rebusów
 • rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze
 • doskonalenie umiejętności piśmienniczych poprzez zabawy grafomotoryczne i kreślarskie (rysowanie po śladzie oraz kreślenie liter)
 • rozwijanie ekspresji twórczej poprzez czynności konstrukcyjne oraz zabawy i prace techniczno-plastyczne
 • rozwijanie umiejętności porównywania przedmiotów z uwagi na określą cechę
 • rozwijanie umiejętności porównywania długości „na oko” przez przykładanie, używanie określeń: „dłuższy”, „krótszy”
 • rozwijanie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności elementów w zbiorach
 • doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary i inne formy wzajemnego przyporządkowania
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

Tematyka kompleksowa na listopad:

 1. Dbamy o bezpieczeństwo.
 2. Kochamy Cię Polsko!
 3. Deszczem malowane.
 4. Nasze emocje.
 5. Zabawy w teatr.

 

 „Mój ciepły dom”
Natalia Usenko

Mój ciepły dom

wśród innych stu

wygląda tak nieczarodziejsko:

ma zwykłe okna, zwykłe drzwi,

a wokół rośnie jakieś zielsko.

Mój ciepły dom,

mój dobry dom,

co z każdej książki się ucieszy,

ma na czytanie czasu dość,

bo nikt w tym domu się nie spieszy. […]

Po kątach siedzą stare sny,

obrazy dziadka i piosenki.

Gdy sprzątam, piszczą: „Teraz ja!”

i same pchają się do ręki.

Mój ciepły dom

aż pęka w szwach

od różnych stworzeń i miłości,

a wszyscy żyją tu, jak chcą,

i zapraszają własnych gości.

I bardzo dobrze,

powiem wam,

bo kiedy trochę płakać chce się,

wystarczy wejść

i zamknąć drzwi.

I już nas nie dosięgnie jesień.

 

„Dom”
Małgorzata Strzałkowska

Mały lub wielki, taki czy siaki,

każdy swój dom ma, nawet zwierzaki –

mysz w mysiej norce, kura w kurniku,

mrówka w mrowisku, kotek w koszyku,

smok w smoczej jamie, ślimak w skorupce,

w gnieździe bociany, a lód w lodówce,

świeca w lichtarzu, orzech w łupinie,

książka na półce, sadze w kominie,

słońce na niebie, kwiatek w doniczce,

obrazek w ramie, a sól w solniczce,

żaba w sadzawce, pies w ciepłej budzie,

auto w garażu, a w domu ludzie!

 

 „Polska”
Marcin Brykczyński

Polska to słowa,

którymi mama nas woła.

Polska to wiedza,

którą co dzień daje nam szkoła.

Polska to ziemia,

na której mieszkać nam przyszło.

Polska to dzieje

kraju nad Odrą i Wisłą.

Polska to pieśni,

nasze zwyczaje i święta.

Polska to wszystko,

o czym każdy Polak pamięta.

Polska to nasze myśli,

nasze marzenia i sny.

Czym jest Polska?

Polska to MY!

 

„Szara godzina”
Ewa Szelburg-Zarembina

Szare niebo za oknem.

Szare drzewa w sadzie.

Szary deszcz się na wszystkim

szarą mgiełką kładzie.

Szary piesek pod piecem

krótką pali fajkę

i szaremu kotkowi

prawi długą bajkę

o małej, szarej myszce,

która siedzi w norze

i wcale w ten dzień słotny

na dwór wyjść nie może.

 

„Kiedy mamusia gra”
Helena Bechlerowa

Kiedy mamusia wieczorem

Zagra mazurki Szopena,

Siadamy przy niej cichutko:

Ja, Ola, Stefek i Lena.

Dziwna to jakaś muzyka!

Gdy słucham i przymknę oczy,
Widzę las, niebo, a potem

Pastuszek za krówką kroczy.

I widzę taniec wspaniały,

Suną za krokiem krok – pary.

Słucham i patrzę, i nie wiem:

Muzyka to, czy też czary?

Za oknem wiatr,

Dzwonią w szyby

Krople powolne, miarowe.

– Mamusiu, słyszysz, deszcz pada,

Zagraj „Preludium Deszczowe”.

 

„Ale teatr!”
Marcin Brykczyński

W pewnym teatrze na starym mieście,

Gdzie wystawiono sztuk ponad dwieście,

Zjawił się chochlik w budce suflera

I co napsocił, opowiem teraz.

Ledwo zaczęło się przedstawienie,

Zamienił stroje wszystkim na scenie.

W cudzym kostiumie każdy się biedził,

Bo sam nie wiedział, co ma powiedzieć.

Król w stroju błazna śmiał się na tronie,

Posłów przyjmował błazen w koronie,

Królewna w zbroi tańczyła walca,

Rycerz w sukience chodził na palcach,

A smok z uśmiechem, w stroju galowym,

Wydawał za mąż wszystkie trzy głowy.

Lecz na widowni, szczęśliwym trafem,

Siedział reżyser ze scenografem,

A dalej autor, schowany w loży,

Który od nowa sztukę ułożył.

I znów bezbłędnie aktorzy grali,

Budząc oklaski widzów na sali,

Póki kurtyna, z ogromną wprawą,

Nie położyła kresu tym brawom.

 

„W deszczowym rytmie”
muz. Maria Sawa
sł. Elżbieta Szeptyńska

 1. Choć za oknem taka plucha,

choć ulewny pada deszcz,

kiedy pada, lubię słuchać

i ty ze mną spróbuj też.

Ref. Słuchać deszczowej muzyki

na deszczowe skrzypce i smyki,

słuchać, jak rosną kałuże,

te małe i te duże,

o właśnie tak: kap, kap,

o właśnie tak: kap, kap.

 1. Ciągle kapie woda z góry

jak to robi, nie wiem sam.

Skąd tę wodę biorą chmury,

czy tam w niebie mają kran?

Ref. Słuchać deszczowej muzyki…

 1. Aura ma swoje wybryki,

deszcz uparcie szyby tnie.

Więcej wody czy muzyki?

Czy to ktoś naprawdę wie?

Ref. Słuchać deszczowej muzyki…

 

„Walczyk w kaloszach”
muz. i sł. M. Szreder

 1. Świerszczyk woli już grać za kominem,

a po niebie obłoki mkną sine,

zimny wiatr ciągle wieje, świat za oknem szarzeje,

nawet słońce smutniejszą ma minę,

nawet słońce smutniejszą ma minę.

 1. Co tu robić, gdy jesień zalewa

deszczem włosy i nosy, i drzewa,

czy mam z nią się zasmucić, czy się od niej odwrócić,

czy jej lepiej piosenkę zaśpiewać,

czy jej lepiej piosenkę zaśpiewać?

 1. Do apteki po leki się zgłoszę,

z parasolem się chyba przeproszę,

i zatańczę na wietrze w ciepłej kurtce i swetrze,

tylko jeszcze poproszę kalosze,

tylko jeszcze poproszę kalosze!

 

„Idzie kot”
muz. A. Skorupska, sł. D. Gellner

Ref. Idzie kot, raz i dwa,

brylantowe oczy ma.

Idzie kot, raz, dwa, trzy –

skrada się przez nasze sny.

 1. Stąpa cicho bez hałasu,

cały miękki jak z atłasu.

Od ogona aż do uszu

miękki tak jak pluszak z pluszu,

miękki tak jak pluszak z pluszu.

Ref. Idzie kot, raz i dwa…

 1. Włożył kapcie z aksamitu,

będzie chodził w nich do świtu.

A o świcie wśród poduszek

w ciepły zmieni się kłębuszek!

W ciepły zmieni się kłębuszek!

Ref. Idzie kot, raz i dwa,

brylantowe oczy ma.

Idzie kot, raz, dwa, trzy –

skrada się przez nasze sny,

skrada się przez nasze sny.

skrada się przez nasze sny.

Zamierzenia dydaktyczno –  wychowawcze  listopad

Dbamy o bezpieczeństwo

 • zachęcanie do uczestnictwa w zabawach ruchowych zorganizowanych przez nauczyciela i samodzielnie w grupie rówieśniczej
 • kształtowanie nawyku wykonywania czynności samoobsługowych, w tym czynności precyzyjnych – wiązania sznurówek, posługiwania się nożem i widelcem
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i uczuć osób w otoczeniu
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych
 • rozbudzanie świadomości, że uczucia przyjemne i nieprzyjemne odczuwają wszyscy ludzie
 • kształtowanie nawyku szukania wsparcia w sytuacji trudnej
 • wdrażanie do podejmowania wysiłku w sytuacji napięć
 • dostrzeganie konieczności znajomości swojego adresu zamieszkania
 • uświadomienie różnic między osobą znaną/bliską a nieznajomą
 • budowanie pozytywnej atmosfery w grupie
 • integrowanie się podczas planowania, przygotowywania i przeżywania wspólnej pracy i zabawy
 • rozwijanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań
 • rozwijanie umiejętności oceny postępowania swojego i innych
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem przez wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania
 • doskonalenie techniki czytania przez czytanie prostych sylab
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „d” „D”
 • uświadomienie związku między sytuacjami, a ich konsekwencjami
 • utrwalenie znajomości europejskiego numeru alarmowego 112
 • kształtowanie pojęcia liczby cztery, poznanie cyfry 4
 • doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych
 • doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie
 • wzbudzenie rozumienia konieczności przestrzegania zasad ruchu drogowego przez pieszych
 • wzbogacanie słownictwa związanego z tematyką bezpieczeństwa i uściślenie pojęć

Kochamy Cię, Polsko!

 • kształtowanie sprawności ciała i koordynacji w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich
 • inicjowanie zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiału naturalnego
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji związanych ze wspólnym przeżywaniem święta narodowego
 • wdrażanie do panowania nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie, w grze
 • kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej
 • wdrażanie do obdarzania uwagą innych dzieci i osób dorosłych
 • kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby jako członka narodu, rozumienia tej roli i wiążących się z nią zadań
 • budowanie przywiązania do tradycji, historii i symboli narodowych
 • trening słuchania innych i współdziałania z rówieśnikami
 • nazywanie wybranych symboli związanych z regionami Polski, ukrytych w podaniach, legendach
 • rozpoznawanie liter, odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności
 • nabywanie wzorców pięknej polszczyzny poprzez słuchanie utworów literackich
 • wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych
 • doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby, posługiwanie się pojęciami: „w prawo”, „w lewo”, „do tyłu”, „do przodu”
 • kształtowanie umiejętności orientowania się na mapie Polski, w szczególności umiejętności wskazywania własnej miejscowości

 Deszczem malowane

 • kształtowanie umiejętności kreślenia prostych i złożonych znaków
 • doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych
 • kształtowanie płynności, koordynacji i świadomości ruchów całego ciała
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji własnych i osób z najbliższego otoczenia
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania emocji wywoływanych przez codzienne zdarzenia, kontakty z ludźmi, przyrodą, sztuką
 • rozbudzanie zainteresowania historią naszego kraju
 • budowanie atmosfery sprzyjającej wzajemnemu zaufaniu i akceptacji
 • wdrażanie do współpracy poprzez realizację zadań zespołowych
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „k”, „K”
 • rozwijanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
 • kształtowanie pojęcia liczby „pięć”, poznanie cyfry 5
 • posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 1 do 5
 • doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie, dwójkami, piątkami, dziesiątkami
 • kreślenie wybranych liter i cyfr
 • wdrażanie do prowadzenia kalendarza pogody z zaznaczeniem pory roku, nazwy miesiąca i dnia tygodnia (wykorzystanie symboli, gotowych lub tworzonych samodzielnie, cyfr, wyrazów do globalnego czytania)
 • wdrażanie do prowadzenia obserwacji zjawisk przyrodniczych
 • poszerzanie pojęć związanych ze zmianami obserwowanymi w przyrodzie: stany skupienia wody
 • kształtowanie postaw proekologicznych

Nasze emocje

 • systematyczne uczestniczenie w zabawach ruchowych oraz zajęciach gimnastycznych
 • kształtowanie samokontroli wykonywanych ćwiczeń, regulowania oddechu, radzenia sobie ze zmęczeniem
 • przestrzeganie ustalonych zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo
 • doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych
 • radzenie sobie z nieprzyjemnymi emocjami i uczuciami
 • stosowanie w codziennych sytuacjach wiedzy o tym, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych
 • nazywanie emocji i rozumienie, że każdy ma prawo do ich odczuwania i okazywania
 • wdrażanie do mówienia o swoich emocjach w sytuacjach trudnych, konfliktowych
 • radzenie sobie w sytuacjach porażki i sukcesu
 • budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i poczucia własnej wartości
 • doskonalenie umiejętności samooceny oraz oceniania zachowania innych
 • przestrzeganie zasad uczciwej rywalizacji podczas gier
 • dostrzeganie znaczenia uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, prawda, sprawiedliwość, uczciwość, odwaga, zdolność do poświęceń
 • dostrzeganie potrzeb i problemów innych dzieci, umiejętne reagowanie, adekwatne do możliwości
 • budowanie atmosfery sprzyjającej dobrej komunikacji w grupie
 • ilustrowanie zdarzeń, pojęć, zjawisk oraz emocji poprzez różnorodne formy ekspresji: plastyczną, techniczną, muzyczną, mimiczną, ruchową
 • stosowanie w pracach plastycznych pełnej gamy barw, eksperymenty z mieszaniem kolorów
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „u”, „U”
 • rozwijanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
 • utrwalanie kształtów liter i cyfr przez różnorodne działania: plastyczne, graficzne, konstrukcyjne, ruchowe
 • doskonalenie umiejętności czytania sylab, tworzenia wyrazów z rozsypanek sylabowych
 • podejmowanie prób podpisania się własnym imieniem w praktycznych sytuacjach
 • doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby, posługiwanie się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia i z punktu widzenia innej osoby: „w prawo”, „w lewo”, „do tyłu”, „do przodu”
 • porównywanie liczebności zbiorów z określaniem, o ile jest mniej lub więcej elementów
 • poznanie znaków „”, „=”
 • układanie i odczytywanie zapisów matematycznych ze znakami „”, „=”
 • konstruowanie gry planszowej z wykorzystaniem umownych znaków, symboli, wyrazów

Zabawy w teatr

 • kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu na powietrzu
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku podczas zabaw ruchowych
 • doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych
 • doskonalenie płynności, koordynacji i świadomości ruchów całego ciała
 • kształtowanie nawyku kontroli postawy ciała oraz układania ręki podczas kreślenia
 • kształtowanie umiejętności prezentowania stanów emocjonalnych w sytuacji zadaniowej – pantomimy, zabawy, pracy z tekstem literackim
 • wzmacnianie poczucia więzi z rówieśnikami poprzez udział w zabawach teatralnych
 • doskonalenie umiejętności śmiałego prezentowania własnych umiejętności na forum grupy
 • wdrażanie do zachowań dostosowanych do miejsca i otoczenia
 • budowanie zespołu poprzez stawianie wspólnych celów, dążenie do ich osiągnięcia przez zespołowe planowanie, realizowanie zabaw, zadań i przedsięwzięć oraz odczuwanie współodpowiedzialności za przebieg aktywności i jej efekt końcowy
 • kształtowanie świadomości, że w komunikacji międzyludzkiej najważniejsza jest chęć porozumienia
 • wdrażanie do odczytywania znaków pozawerbalnych: słuchowych, wzrokowych, dotykowych oraz do wykorzystywania ich w komunikacji
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści
 • zachęcanie do kontroli poprawności własnych wypowiedzi słownych pod względem artykulacyjnym, składniowym, fleksyjnym oraz do podejmowania prób samodzielnego korygowania błędów
 • doskonalenie umiejętności właściwego intonowania wypowiedzi
 • kształtowanie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości
 • kształtowanie umiejętności wyszukiwania rymów i tworzenia krótkich rymowanek, wyliczanek i wierszy
 • zachęcanie do tworzenia ilustracji dźwiękowych do wybranych opowiadań, zabaw teatralnych
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania rebusów obrazkowo-literowych
 • wzbudzanie zainteresowania czytaniem i literami: litery „y”, „Y”
 • kształtowanie umiejętności liczenia w szerokim zakresie
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi i dostrzegania ich znaczenia
 • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania z użyciem zbiorów zastępczych i symboli matematycznych
 • poznanie znaków: „+”, „=”, układanie i odczytywanie zapisów matematycznych.

 

Tematyka kompleksowa na grudzień:

 1. Kulinarne ciekawostki
 2. Magia Świąt
 3. Zegary i kalendarze

 

Wierszyk „Ale teatr!”
W pewnym teatrze na starym mieście,
Gdzie wystawiono sztuk ponad dwieście,
Zjawił się chochlik w budce suflera
I co napsocił, opowiem teraz.
Ledwo zaczęło się przedstawienie,
Zamienił stroje wszystkim na scenie.
W cudzym kostiumie każdy się biedził,
Bo sam nie wiedział, co ma powiedzieć.
Król w stroju błazna śmiał się na tronie,
Posłów przyjmował błazen w koronie,
Królewna w zbroi tańczyła walca,
Rycerz w sukience chodził na palcach,
A smok z uśmiechem, w stroju galowym,
Wydawał za mąż wszystkie trzy głowy.
Lecz na widowni, szczęśliwym trafem,
Siedział reżyser ze scenografem,
A dalej autor, schowany w loży,
Który od nowa sztukę ułożył.
I znów bezbłędnie aktorzy grali,
Budząc oklaski widzów na sali,
Póki kurtyna, z ogromną wprawą,
Nie położyła kresu tym brawom.

 

Kolęda „Gore gwiazda Jezusowi”

Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku
Józef z Marią asystują przy boku, przy boku

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie
Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli
W koło szopę o północy obiegli, obiegli

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

 

Kolęda ”Aniołek maleńki jak wróbelek”

 1. Aniołek maleńki, jak wróbelek,
  Przyfrunął do szopy do Betlejem.
  Zapalił na niebie wielką gwiazdę,
  Aż noc się zrobiła jak dzień jasna.
  Ref.: Kolęda na niebie, kolęda na ziemi,
  kolęda.
  Kolęda na niebie, kolęda na ziemi,
  Dla Ciebie kolędujemy.
  2. Zaśpiewał głosikiem jak dzwoneczek,
  że w szopie, na sianie, leży dziecię.
  Kto widział te cuda nad cudami,
  Że Bóg, choć maleńki, będzie z nami.
  3. Przybiegli pasterze i zwierzęta,
  królowie złożyli już prezenty,
  i ciebie zaprasza do Betlejem
  aniołek maleńki jak wróbelek.

 

Piosenka „Najłatwiejsze ciasto w świecie”

Żeby w domu było miło, tak tak tak
Żeby coś dobrego było, tak tak tak
By pachniało wakacjami, tak tak tak
Zrobię ciasto ze śliwkami, tak tak tak

 

Szklankę mąki, cukru szklankę
Zaraz wsypię do miseczki.
Potem proszku do pieczenia
Dodam jeszcze dwie łyżeczki.
I dwa jajka, i na koniec
Pół stopionej margaryny,
I zamieszam tylko tyle,
By się rzeczy połączyły.

 

Najłatwiejsze ciasto w świecie, tak tak tak
Nic a nic się go nie gniecie, tak tak tak
Ty potrafisz także upiec, tak tak tak
Nawet gdy nie jesteś zuchem, tak tak tak

 

Teraz śliwki poukładam
W natłuszczonej tortownicy.
Włożę ciasto i do pieca
Na około pół godziny.
A gdy będzie już gotowe,
Znaczy chrupkie i rumiane,
To zaproszę koleżanki,
Babcię, dziadka, tatę, mamę.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na grudzień:

Kulinarne ciekawostki

 • wdrażanie do dbałości o higienę, kształtowanie świadomości zagrożeń wynikających z jej nieprzestrzegania
 • kształtowanie umiejętności prawidłowego i estetycznego nakrywania do stołu oraz nawyku sprzątania po posiłku
 • wspieranie rozwoju ruchowego poprzez organizowanie zabaw ruchowych w sali i na powietrzu
 • kształtowanie zrozumienia, że nie trzeba być pierwszym i najlepszym w każdej dziedzinie
 • wdrażanie do stosowania form grzecznościowych adekwatnych do sytuacji
 • doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny
 • zachęcanie do działań służących osiągnięciu wspólnego celu przez zespołowe planowanie, realizowanie zadań oraz odczuwanie współodpowiedzialności za przebieg i efekt końcowy
 • doskonalenie koncentracji podczas zajęć i umiejętności podążania za ich tokiem
 • wzbogacanie wiedzy na temat czynników mających znaczenie dla naszego zdrowia i kondycji
 • kształcenie umiejętności odczytywania symboliki piramidy zdrowia i przyporządkowywania elementów do określonych jej poziomów
 • wzbogacanie wiedzy na temat pochodzenia produktów spożywczych oraz o zawodzie kucharza
 • wdrażanie do udzielania przemyślanych odpowiedzi oraz zrozumiałego przekazywania informacji
 • kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów z poznanych liter
 • kształtowanie umiejętności przewidywania skutków podejmowanych działań (na podstawie ukształtowanych wyobrażeń, posiadanej wiedzy i doświadczeń)
 • kształtowanie umiejętności określania, które z wprowadzanych i obserwowanych zmian mają charakter odwracalny, nieodwracalny lub częściowo odwracalny
 • doskonalenie umiejętności przekładania regularności rytmicznej z jednej reprezentacji na drugą
 • doskonalenie umiejętności szacowania liczby przedmiotów w wyodrębnionym zbiorze oraz stosowania określeń: „mniej”, „więcej”, „tyle samo”
 • kształtowanie pojęcia liczby „sześć”, poznanie cyfry 6
 • doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się w dostępnym zakresie liczebnikami porządkowymi i dostrzegania ich znaczenia

 Magia Świąt

 • wdrażanie do konstruowania, majsterkowania, budowania
 • doskonalenie czynności typu sprzątanie, wycinanie, klejenie, rysowanie, kreślenie, malowanie, posługiwanie się nożyczkami, kredkami, ołówkiem, pędzlem
 • kształtowanie wrażliwości wielozmysłowej
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji pojawiających się w sytuacjach przygotowania do świąt i świętowania
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacjach współpracy i współzawodnictwa
 • kształtowanie świadomości, że różne osoby w tej samej sytuacji mogą mieć różne odczucia
 • kształtowanie postawy troski wobec zwierząt
 • kształtowanie świadomości przynależności do rodziny
 • wdrażanie w działania związane z obchodzeniem świąt i uroczystości
 • kształtowanie rozumienia wartości świąt, których przesłaniem jest dawanie dobra, okazywanie serca i pomaganie
 • kształtowanie zrozumienia, że koleżeństwo polega również na pomaganiu w trudnych chwilach
 • kształtowanie postawy empatii oraz chęci udzielania wsparcia słabszym i potrzebującym pomocy
 • kształtowanie postawy szacunku wobec osób wykonujących prace porządkowe
 • kształtowanie umiejętności składania życzeń, w tym życzeń w formie wysyłanych kart
 • kształtowanie znajomości adresu zamieszkania i umiejętności posługiwania się nim
 • wzbogacanie wiedzy o polskich tradycjach związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia
 • kształtowanie umiejętności liczenia w szerokim zakresie
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich
 • doskonalenie orientacji w przestrzeni i na kartce, rozróżniania strony lewej i prawej
 • kształtowanie umiejętności porównywania wielkości przedmiotów oraz dokonywania pomiarów długości
 • doskonalenie umiejętności postrzegania książek jako źródła przyjemnych emocji oraz wiedzy o świecie
 • doskonalenie postawy zainteresowania czytaniem
 • kształtowanie umiejętności wyrażania wiedzy i emocji dotyczących świąt Bożego Narodzenia poprzez śpiewanie piosenek, ruch intencjonalny oraz aktywność plastyczną, techniczną

 Zegary i kalendarze

 • doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz utrwalania właściwego kierunku kreślenia
 • wykonywanie prac zwiększających sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową, świadomość ruchów całego ciała
 • kształtowanie nawyku komunikowania potrzeby ruchu
 • kształtowanie prawidłowej reakcji na zauważone zagrożenie lub krzywdę wyrządzaną zwierzętom
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • wzmacnianie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą
 • doskonalenie koncentracji podczas zajęć i umiejętności podążania za ich tokiem
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych oraz prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń
 • kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
 • doskonalenie umiejętności porządkowania elementów historyjki obrazkowej
 • poszerzanie zakresu liczenia liczebnikami głównymi
 • kształtowanie pojęcia liczby „siedem”, poznanie cyfry 7
 • kształtowanie umiejętności porządkowania zbiorów zgodnie z wzrastającą i malejącą liczebnością
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania następstw: pór roku, dni tygodnia, pór dnia
 • zapoznanie ze sposobami mierzenia czasu za pomocą różnych rodzajów zegarów (stoper, zegar: słoneczny, elektroniczny, piaskowy, tarczowy, wahadłowy), porównywanie czasu wykonywania różnych czynności.

Tematyka kompleksowa na styczeń:

 1. Coraz bliżej gwiazd.
 2. Za zimową szybą.
 3. Serce dla babci i dziadka.
 4. Kim będę?

 

Wierszyk „Nasza Ziemia i planety”
Barbara Szelągowska

Krążą planety, krążą po niebie,

jakby tańczyły dokoła Słońca.

Blask od nich bije, tak jak od gwiazd,

a ich wędrówki nie widać końca.

Najbliżej Słońca pląsa Merkury.

Może to zmarzluch i grzać się lubi?

A za nim Wenus, Ziemia i Mars,

i Jowisz, co się wielkością chlubi!

Następny Saturn! Ależ ma pierścień!

A za nim Uran właśnie się schował.

Czy to już koniec?

Jest jeszcze Neptun!

Czy na nim kończy się Mleczna Droga?

Piękny jest kosmos i taki wielki!

To tam latają srebrne rakiety.

Lecz najwspanialsza jest nasza Ziemia.

Nie ma piękniejszej od niej planety!

 

Wierszyk „Album rodzinny”
Teresa Chwastek-Latuszkowa

Mamy pewną książkę,

grubszą, cenniejszą od innych

– to stary, spięty klamrą

album rodzinny.

Z szafy wyjmuje go babcia,

ostrożnie na stole kładzie

i wodząc palcem po zdjęciach

w głąb czasu nas prowadzi.

Tu mama! Z mysim ogonkiem…

Kiedy dziewczynką była.

Babcia? W fartuszku, w mundurku.

Tak do szkoły chodziła.

Tato w wojskowym mundurze

– był wtedy na ćwiczeniach.

Dziadek? Z fajką…

W dymie i we wspomnieniach.

A na ostatniej stronie

– może nas rozpoznacie?

Ja, moja starsza siostra

i Psotka – nasz przyjaciel.


Wierszyk „Dziadków dwóch”
Rafał Witek

Ciotek można mieć na pęczki,

wujków równie wielu.

Kuzynostwa tyle, ile

wody po kisielu –

– ale nie da się, niestety,

posiąść więcej dziadków.

Ma się tylko dwóch i nie zna

innych nikt przypadków.

Bardzo to jest wielka szkoda,

bo dziadkowie przecież

wielkim cieszą się popytem

na calutkim świecie!

Dziadek umie złożyć rower,

skleci też huśtawkę,

a gdy trzeba, dziadek pójdzie

z tobą na ślizgawkę.

Oprócz tego każdy dziadek

od Suwałk po Szczecin

jest fachowcem pierwszej klasy

w rozpieszczaniu dzieci.

Warto zatem dbać o dziadków

jak o oczko w głowie.

Masz ich tylko dwóch na świecie –

każdy ci to powie!

 

Wierszyk „A jak będę dorosła…”
Danuta Wawiłow

Jak mi ręce urosną,

jak mi nogi urosną,

jak już będę dorosła

i wysoka jak sosna,

to zostanę, zostanę, zostanę… no, kim?

To na pewno zostanę lekarzem!

Przyjdę w białym fartuchu,

mamie zajrzę do ucha,

tatę klepnę po brzuchu,

powiem: ,,Trzymaj się, zuchu!”,

i zapiszę, zapiszę, zapiszę… no, co?

I zapiszę paskudne lekarstwo!

Co mi płacze i krzyki!

Będę robić zastrzyki!

Będę strasznie się trudzić!

A gdy już mi się znudzi,

to zostanę, zostanę, zostanę… no, kim?

To zostanę okrutnym piratem!

Nie posłucham się taty.

Będę strzelać z armaty,

będę w workach pękatych

przechowywać dukaty!

Będę straszną mieć brodę i pistolet, i co?

I piracką przepaskę na oku!

Co mi wiatry i burze!

Mogą trwać jak najdłużej!

Niechaj żyją podróże!

A jak nimi się znużę,

to pojadę, pojadę, pojadę… no, gdzie?

To pojadę z powrotem do mamy!


 Piosenka „Zimowa wyliczanka”
muz. W. Kaleta, sł. P. Smoczyński

1. Idzie sobie Styczeń ścieżką,
rzucił w Zimę białą śnieżką.
Zdjęła Zima rękawiczki,
uszczypnęła go w policzki.

Ref. Czapka, szalik, łyżwy, sanki,
to są słowa wyliczanki.
Rękawiczki, narty, mróz,
śniegu pełen wóz.

 1. Idzie Styczeń na wycieczkę,
  nie wie, jak przeskoczyć rzeczkę.
  Dziesięć minut popracował,
  most lodowy wybudował.

  Ref. Czapka, szalik…

  3. Usiadł Styczeń koło drogi,
  bo mu bardzo zmarzły nogi.
  Zima się ulitowała,
  ciepłe buty darowała.

  Ref. Czapka, szalik…


Piosenka „Kiedy babcia była mała”
muz. i sł. K. Bożek-Gowik

1. Kiedy babcia była mała,
to sukienkę i fartuszek krótki miała.
Małe nóżki, chude rączki
i lubiła jeść cukierki oraz pączki.

Ref. I co, i co, że babcia nam urosła,
że lat ma trochę więcej niż ja i brat, i siostra.
I co, i co, to ważne, że mam babcię,
że bardzo kocham ją
i śpiewać lubię z nią.

2. A gdy dziadek był malutki,
to nie nosił adidasów, tylko butki.
Nie miał wąsów ani brody,
no i nie chciał jeść marchewki, tylko lody.

Ref. I co, i co, że dziadek urósł trochę,
że lat ma trochę więcej niż dwa plus trzy plus osiem.
I co, i co, to ważne, że mam dziadka,
 że bardzo kocham go
i lat mu życzę sto.

 1. Dawno temu babcia z dziadkiem
  w piaskownicy się kłócili o łopatkę.
  Dziś na spacer idą sobie,
  a gdy wrócą, ja im kawę dobrą zrobię.

  Ref. I co, i co, że trochę nam urośli,
  że nie są dzieciakami,
  że ważni z nich dorośli.
  I co, i co, to ważne, że są z nami,
  niech żyją długi czas
  i zawsze lubią nas.

Zakończenie
Niech żyją długi czas
i zawsze lubią nas.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na styczeń

Coraz bliżej gwiazd

 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku podczas zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych
 • kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawach ruchowych
 • doskonalenie płynności, koordynacji i świadomości ruchów całego ciała
 • kształtowanie nawyku kontroli postawy ciała oraz układania ręki podczas kreślenia
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z przeżywanymi emocjami
 • kształtowanie postawy zaciekawienia otaczającym światem oraz radości z jego odkrywania
 • integrowanie się podczas planowania, przygotowywania i przeżywania wspólnej pracy i zabawy
 • kształtowanie świadomości, że w komunikacji najważniejsza jest chęć porozumienia, które to porozumienie można osiągnąć za pomocą różnorodnych środków przekazu
 • doskonalenie koncentracji podczas zajęć i umiejętności podążania za ich tokiem
 • doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się, dzielenia się swoimi doświadczeniami
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu, opowiadania wysłuchanej historii
 • kształtowanie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości
 • doskonalenie techniki czytania poprzez czytanie prostych sylab
 • wzbudzenie zainteresowania literami: litery „p”, „P”, wyrazy do globalnego czytania związane z wprowadzanymi literami
 • kształtowanie pojęcia liczby „osiem”, poznanie cyfry 8
 • rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 1 do 8
 • doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych
 • doskonalenie umiejętności przeliczania elementów
 • kształcenie umiejętności układania i odczytywania zapisów matematycznych

Za zimową szybą
kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania potrzeb związanych z odpoczynkiem, ruchem, głodem, pragnieniem czy odczuciami np. zimna
wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas spędzania czasu wolnego zimą

 • wdrażanie do odróżniania emocji, nazywania ich oraz do rozumienia, że każdy ma prawo do ich odczuwania i okazywania
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z porażką czy przegraną
 • kształtowanie empatycznego stosunku do zwierząt
 • kształtowanie umiejętności oceny postępowania swojego i innych
 • wdrażanie do stosowania właściwych wzorców komunikacji międzyludzkiej: właściwa postawa ciała, patrzenie na rozmówcę, gesty świadczące o podążaniu za tokiem rozmowy, nieprzerywanie wypowiedzi innych, odpowiedni ton i natężenie głosu
 • doskonalenie umiejętności zespołowego wykonywania prac plastycznych i współdziałania podczas rozgrywek sportowych
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia treści i emocji
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych, prawidłowości podczas uczestniczenia w zabawach badających właściwości materiałów, zjawiska fizyczne
 • wzbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się poprawnego pod względem artykulacyjnym i gramatycznym
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania liter, doskonalenie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów z poznanych liter
 • wdrażanie do recytowania wierszy grupowo i indywidualnie, ze zwróceniem uwagi na prawidłową regulację oddechu, zachowanie pauz, tempa, rytmu, natężenia głosu
 • doskonalenie umiejętności wykorzystywania znanych piktogramów do kodowania informacji
 • kształtowanie pojęcia stałości długości
 • doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby
 • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania, poznanie znaku: „–”
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi (cyfry, znaki: „+”, „–”, „=”)
 • kształtowanie umiejętności układania i rozwiązywania zadań tekstowych

Serce dla babci i dziadka
doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad kulturalnego zachowania przy stole i budowania miłej atmosfery

 • doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, z wykorzystaniem właściwych sposobów łączenia, montowania
 • doskonalenie umiejętności dostosowywania napięcia mięśniowego i siły nacisku do narzędzia
 • doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz utrwalanie właściwego kierunku kreślenia od lewej strony do prawej, od góry do dołu
 • kształtowanie umiejętności odróżniania zachowań nagannych od pozytywnych
 • wdrażanie do uważnego słuchania podczas rozmowy swobodnej i modelowanej
 • kształtowanie umiejętności dokonywania oceny postępowania swojego i innych z zastosowaniem odpowiednich określeń
 • zachęcanie do poznawania historii własnej rodziny
 • kształtowanie poczucia dumy z niepowtarzalności własnej rodziny, jej tradycji, zainteresowań oraz pasji
 • kształtowanie postawy szacunku wobec seniorów
 • kształtowanie umiejętności wyjaśniania swojej przynależności do rodziny
 • kształtowanie umiejętności respektowania indywidualnych potrzeb innych osób
 • kształcenie umiejętności wypowiadania się, zadawania pytań i odpowiadania na nie
 • wzbogacanie czynnego i biernego słownika dziecka o zwroty i wyrażenia dotyczące rodziny
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych
 • utrwalanie kształtów liter poprzez działania: plastyczne, graficzne, konstrukcyjne, ruchowe
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „s”, „S”
 • kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania symetrii we wzorach, figurach geometrycznych
 • doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie
 • doskonalenie rozumienia pojęcia stałości ilości nieciągłych
 • rozwijanie zdolności porządkowania, klasyfikowania, przyporządkowywania
 • rozwijanie aktywności twórczej: ruchowej, plastycznej, muzycznej


Kim będę?

 • wykonywanie prac zwiększających sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową, świadomość ruchów całego ciała
 • kształtowanie potrzeby systematycznego udziału w aktywnościach sportowych
 • umożliwianie systematycznego uczestniczenia w zabawach ruchowych, w tym w zabawach na powietrzu
 • budowanie wiary we własne możliwości, pozytywnego obrazu siebie
 • wdrażanie do odpowiedniego zachowania w sytuacji napięć – czekania na swoją kolej, rywalizacji sportowej
 • wdrażanie do szanowania emocji swoich i innych
 • integrowanie zespołu podczas planowania, przygotowywania i przeżywania wspólnej pracy i zabawy
 • budowanie pozytywnej atmosfery w grupie
 • budowanie świadomości, że siła fizyczna i bogactwo nie stanowią o sukcesie, szczęściu i wartości człowieka
 • kształtowanie umiejętności oceny zachowań jako pozytywnych bądź negatywnych
 • doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się, dzielenia się swoimi doświadczeniami
 • wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu
 • kształtowanie umiejętności opowiadania wysłuchanej historii
 • doskonalenie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem przez wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania
 • doskonalenie umiejętności tworzenia prac plastyczno-technicznych z różnych materiałów według instrukcji słownych
 • doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi, wyrażania opinii i ocen, uzasadniania ich
 • kształtowanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
 • doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych
 • doskonalenie umiejętności przeliczania elementów zbiorów
 • wzbogacanie słownictwa

Tematyka na kwiecień:

 1. Radosna Wielkanoc.
 2. Eko stylem życia.
 3. Strażnicy książek.
 4. Biało-czerwony maj.

 

Piosenka „Wydmuszki i brzuszki”

Przed wesołym lustrem

tłoczą się wydmuszki.

Kłócą się i pchają

i malują brzuszki.

Ref: Ojej! Ojej!. A ty się farbo, lej!

I tu, i tam namaluj wzorki nam!

Śpieszą się wydmuszki,

farbą w koło chlapią,

pędzle podrzucają,

potem w locie łapią.

Ref: Ojej! Ojej!…

Lustro zachlapały,

pędzle połamały

wydmuszkowych brzuszków

nie pomalowały.

Ref: Ojej! Ojej!…

 

Wierszyk „Już Wielkanoc”

Święta, Święta Wielkanocne,

jak wesoło, jak radośnie.

Już słoneczko mocno grzeje,

miły wiatr wokoło wieje.

Rośnie trawa na trawniku,

żółty żonkil w wazoniku.

Na podwórku słychać dzieci,

ach, jak dobrze,

że już kwiecień.

A w koszyczku, na święcone

jajka równo ułożone.

Śliczne, pięknie malowane,

różne wzory wymyślone.

Jest baranek z chorągiewką,

żółty kurczaczek ze wstążeczką.

I barwinek jest zielony

w świeże kwiatki ustrojony.

 

Wierszyk „Marsz do kosza”

Spójrzcie , proszę, oto śmiecie,
wszędzie pełno ich znajdziecie.
Kto im życie pragnie skrócić,
może je do kosza wrzucić.
Ale tutaj warto dodać,
że niektórych śmieci szkoda,
bo pożytek z nich duży,
jeśli je powtórnie zużyć.
Ten, kto sprytnie je powtarza,
wciąż bogactwo swe pomnaża
i dlatego w całym świecie
ludzie segregują śmiecie.
Tu papiery, tam butelki
i plastików pełno wszelkich.
Materiały i metale?

Nie marnuje się ich wcale.
I tu prosta jest zasada:
co się da należy składać,
żeby śmieć, gdy jest już w koszu,
zbytnio tam się nie panoszył.

 

Wierszyk „Skarga książki”

Jestem książką z dużej szafy.
Wszyscy mówią, żem ciekawa,
więc mnie ciągle ktoś pożycza,
lecz nie cieszy mnie ta sława.
Miałam papier bielusieńki,
ślady na nim Florka ręki.
Pozginał Jaś mi rogi,
Julek na mnie kładł pierogi.
Krzyś ze swym zwyczajem zgodnie,
trzymał mnie aż trzy tygodnie.
Narysował na okładce
Staś diabełka, małpkę w klatce.
Anka, Władka siostra mała,
ta mi kartki dwie wyrwała.
Cóż mi z tego, żem ciekawa,
dłużej żyć tak nie potrafię.
Nie będziecie mnie szanować,
to się na klucz zamknę w szafie.

 

Piosenka „Dbaj o Ziemię”

 1. Nie rzucaj papierków na trawę

Nie zaśmiecaj Ziemi.

Pomóż nam dbać o planetę,

Niech wszystko się zazieleni.

Ref. O ziemia to nasz dom

Mieszkamy właśnie tu,

Gdzie się roztacza w krąg

Wiosenny zapach bzu.

 1. Nie zrywaj i łam gałązek.

Nie strasz zwierząt w lesie.

Przyroda ci wnet podziękuje,

Na listkach szczęście przyniesie.

 

Piosenka „O książeczce”

W książeczce płynie rzeczka,
w książeczce szumi las.
W prześlicznych twych książeczkach
tysiące przygód masz.
Książeczka cię powiedzie
na strome szczyty skał.
Z niej możesz się dowiedzieć,
gdzie niedźwiedź zimą spał.
Jak świerszczyk grał na skrzypcach,
jak morzem płynął śledź.
I co zrobiła Wikcia,
by same piątki mieć.
Lecz chroń i szanuj książki,
i kartek nie rwij też.
Wpierw dobrze umyj rączki,
a potem książkę bierz.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze (kwiecień)

Radosna Wielkanoc

OBSZAR FIZYCZNY

 • wdrażanie do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania przy stole
 • kształtowanie umiejętności nakrywania stołu i posługiwania się sztućcami
 • wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas zajęć kulinarnych
 • wdrażanie do dbania o higienę oraz kształtowanie umiejętności dostrzegania zagrożeń wynikających z jej nieprzestrzegania; kształtowanie świadomości, że wiele chorób przenosi się przez brudne ręce

OBSZAR EMOCJONALNY

 • doskonalenie samopoznania oraz umiejętności dostrzegania odmienności i niepowtarzalności każdej osoby
 • kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia
 • kształtowanie empatycznej postawy wobec osób potrzebujących pomocy

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wdrażanie do przestrzegania zasad i norm w grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi
 • dokonywanie oceny postępowania swojego i innych
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb osób w najbliższym otoczeniu i wspieranie ich
 • kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby, rozumienia swojej roli i wiążących się z nią zadań, jako członka rodziny (córka/syn, wnuczka/wnuczek, siostra/brat), grupy przedszkolnej
 • kształtowanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem przez dostrzeganie piękna: tradycji, historii, sztuki
 • wdrażanie do kultywowania zwyczajów i tradycji regionalnych oraz rodzinnych

OBSZAR POZNAWCZY

 • wzbogacanie wiedzy o polskich tradycjach związanych z obchodami świąt Wielkanocy
 • budzenie zainteresowań przyrodą, rozwojem roślin i zwierząt
 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych
 • kształtowanie umiejętności planowania zajęć w kalendarzu
 • poszerzanie znajomości liter: litery „j”, „J”
 • tworzenie i odczytywanie szyfrów według przyjętego kodu
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania, kontynuowania i przekładania rytmów na inne reprezentacje
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według rożnych kryteriów
 • doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby
 • doskonalenie orientacji w przestrzeni sieci kwadratowej
 • doskonalenie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt)
 • prowadzenie obserwacji, doświadczeń i eksperymentów zmierzających do dostrzegania skutków wykonywanych czynności (przelewanie wody do różnych naczyń)
 • bogacenie doświadczeń w zakresie mierzenia płynów, wspieranie rozwoju dziecięcego myślenia w zakresie stałości objętości oraz ustalenie wspólnej miary objętości cieczy

 

Eko stylem życia

OBSZAR FIZYCZNY

 • systematyczne uczestniczenie w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych, wykonywania prac plastyczno-technicznych, organizowania i sprzątania miejsca pracy
 • doskonalenie samokontroli wykonywanego ruchu graficznego

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie postawy godzenia się z porażką czy przegraną, radości z sukcesów innych
 • kształtowanie potrzeby reagowania na zauważone zagrożenie lub krzywdę wyrządzaną zwierzętom oraz empatycznego stosunku do świata przyrody

OBSZAR SPOŁECZNY

 • doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych, wczuwania się w sytuację i odczucia danej osoby oraz dokonywania samooceny
 • wdrażanie do przestrzegania zasad uczciwej rywalizacji podczas gier zespołowych, konkursów, zawodów sportowych oraz reguł w grach planszowych
 • wdrażanie do podejmowania działań służących osiągnięciu wspólnego celu (zespołowe planowanie, realizowanie zadań, odczuwanie współodpowiedzialności za przebieg i efekt końcowy)
 • kształtowanie postaw proekologicznych w codziennym życiu (segregacja odpadów, oszczędzanie wody i energii (np. zachowania z codziennego życia, udział w akcjach „sprzątanie świata”)
 • kształtowanie aktywnej postawy podczas zajęć (stawianie pytań, udzielanie odpowiedzi, podążanie za tokiem rozmowy)

OBSZAR POZNAWCZY

 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń
 • wzbudzanie zainteresowania czytaniem i literami: litery „g”, „G”
 • kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów i tekstów z poznanych liter
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni przez łączenie technik plastycznych
 • doskonalenie umiejętności wykorzystywania piktogramów do kodowania informacji
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach i zbiorach zastępczych
 • kształtowanie umiejętności stosowania symboli matematycznych i prawidłowego ich odczytywania
 • poszerzanie wiadomości o zagrożeniach dla przyrody wynikających ze zmian klimatycznych, rozwoju cywilizacji oraz codziennej działalności człowieka (zanieczyszczanie wody, powietrza, gleby)
 • poszerzanie wiadomości na temat sposobów redukowania niekorzystnego wpływu na przyrodę przez działania proekologiczne i stosowanie rożnych form ochrony przyrody

 

Strażnicy książek

OBSZAR FIZYCZNY

 • zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie umiejętności dostrzegania wpływu książek na emocje i nastrój
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i odczuwanych przez postać emocji

OBSZAR SPOŁECZNY

 • doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny, oceny innych, z zastosowaniem adekwatnych określeń oraz wczuwaniem się w sytuację i odczucia danej osoby
 • wdrażanie do przestrzegania reguł w grach planszowych (konstruowanie gier, ustalanie zasad, rozgrywanie gier zgodnie z przyjętymi regułami)
 • wdrażanie do samodzielnego podejmowania decyzji oraz ponoszenia ich konsekwencji
 • kształtowanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem, przez dostrzeganie piękna: języka, literatury

OBSZAR POZNAWCZY

 • kształtowanie umiejętności dostrzegania różnic pomiędzy książkami
 • kształtowanie umiejętności konstruowania wypowiedzi poprzez zachęcanie do opowiadania o swoich ulubionych książkach i bohaterach
 • poszerzanie słownika czynnego i biernego związanego z tematyką książek, czytelnictwem
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem, po kolei i nie przeszkadzania innym podczas wypowiedzi
 • wdrażanie do wypowiadania się w sposób zrozumiały, poprawny pod względem gramatycznym i logicznym
 • kształtowanie umiejętności recytowania wierszy grupowo i indywidualnie, ze zwróceniem uwagi na prawidłową regulację oddechu, zachowanie pauz, tempa, rytmu, natężenie głosu
 • wdrażanie do odtwarzania według wzoru oraz do układania własnych kompozycji z mozaiki geometrycznej
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi

 

Biało-czerwony maj

OBSZAR FIZYCZNY

 • wdrażanie do systematycznego uczestnictwa w organizowanych zabawach ruchowych i przestrzegania zasad zapewniających bezpieczeństwo
 • doskonalenie umiejętności tworzenia prac plastyczno-technicznych według instrukcji
 • doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz utrwalenie właściwego kierunku kreślenia od lewej strony do prawej, od góry do dołu

OBSZAR EMOCJONALNY

 • wdrażanie do uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych
 • kształtowanie umiejętności opisywania emocji towarzyszących codziennym zdarzeniom, kontaktom z innymi ludźmi, z przyrodą, ze sztuką
 • kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacji porażki i sukcesu innych
 • kształtowanie świadomości swoich mocnych i słabych stron oraz pozytywnego stosunku do zdarzeń

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie postawy szacunku, akceptacji, tolerancji i życzliwości wobec wszystkich ludzi w bliższym i dalszym środowisku, uwrażliwianie na ich potrzeby
 • kształtowanie świadomości przynależności narodowej i pełnienia różnych ról społecznych
 • kształtowanie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą

OBSZAR POZNAWCZY

 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych podczas przeprowadzania doświadczeń badających właściwości materiałów, zjawiska fizyczne
 • wdrażanie do kontrolowania poprawności własnych wypowiedzi słownych pod względem artykulacyjnym, gramatycznym oraz podejmowania prób samodzielnej poprawy błędów
 • kształtowanie umiejętności czytania – poznanie liter „f”, „F”
 • kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski
 • wdrażanie do postawy poszanowania symboli narodowych: flagi, godła i hymnu
 • kształtowanie umiejętności śpiewania hymnu państwowego, z zachowaniem właściwej postawy ciała, zaznajamianie z sytuacjami, w których jest grany hymn państwowy
 • kształtowanie umiejętności porównywania cech wielkościowych przedmiotów
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni
 • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania oraz zapisywania działań matematycznych za pomocą symboli matematycznych
 • kształtowanie znajomości wybranych monet i banknotów, znaczenia pieniędzy w życiu codziennym
 • kształtowanie świadomości przynależności społecznej i terytorialnej: moja rodzina, moje miasto, mój region, mój kraj.
Bajka
Przedszkole Niepubliczne
nr 8 w Białymstoku

15-689 Białystok
Ul. Michała Pietkiewicza 7A

Skontaktuj się z nami!

Kom: +48 662 084 217

Godziny otwarcia

Pon-Pt:  6:30-17:30

COPYRIGHT© 2019 BAJKA. Tworzenie stron internetowych  Tworzenie stron internetowych Prograffing.pl