Pszczółki

O grupie
Plan dnia

6.30-8.00 – schodzenie się dzieci

8.30-9.00 – zajęcia poranne

9.00-9.30 – śniadanie

9.30-11.30 – zajęcia dydaktyczne, zajęcia dodatkowe

11.30-12.00 – obiad

12.00-14.00 – spacer, zajęcia dodatkowe,

14.00-14.30 – podwieczorek

14.30-15.00 – zajęcia popołudniowe

15.00-16.00 – zabawy według zainteresowań dzieci, zajęcia dodatkowe

16.00-17.30 – zabawy dowolne w grupie łączonej

Zamierzenia dydaktyczne

          WRZEŚNIOWE TEMATY PSZCZÓŁEK

 1. Witamy przedszkole
 2. W przedszkolu jesteśmy bezpieczni
 3. Nasze zabawy
 4. Każdy z nas jest inny

 

Piosenka ,, Do przedszkola’’

 

1.Do przedszkola co dzień rano                     2.Chętnie śpiewam i rysuję,

idę z tatą albo z mamą.                                  ładnie w kole maszeruję

Uśmiechniętą buzię mam,                              O zabawki zawsze dbam,

bo kolegów wielu znam.                                 Bo już cztery lata mam!

 

Ref. Jestem wesołym                                               Ref. Jestem wesołym

przedszkolakiem.                                                    przedszkolakiem.

Klaszczę w ręce: ram, tam, tam!                         Klaszczę w ręce: ram, tam, tam!

W moim przedszkolu jest wspaniale,               W moim przedszkolu jest wspaniale,

tutaj dobry humor mam.                                     tutaj dobry humor mam.

 

Wiersz I Salach ,,Światełko’’

Przez ulicę idą dzieci,

Gdy zielone światło świeci.

Kiedy żółte się zapali,

Uważają nawet mali.

Gdy zobaczysz zaś czerwone,

Czekaj grzecznie na zielone.

 

Zabawa ze śpiewem

Podajmy sobie rączki,                                    Więc bawmy się,

I zróbmy kółka dwa, kółka dwa.                    więc bawmy się.

I brzuszek do brzuszka.                                 Zabawa nas nic nie kosztuje,

I buźka do buźki.                                            Masz ręce dwie,

I tak do białego dnia.                                     Więc klaśnij w nie.

                                                                       Zabawa  niechaj trwa.

 

Piosenka ,,Bądźmy przyjaciółmi’’

1.W gęstym lesie śmiechu wiele,                     3.Klara to sarenka miła,

tu mieszkają przyjaciele.                               która ciągle by tańczyła.                   

To zwierzątka wszystkim znane:                   Czasem płacze, czasem śpiewa,

Zuzia, Klara oraz Franek.                             Lecz nikt na nią się nie gniewa.

 

Ref. Bądźmy przyjaciółmi proszę,                 4.Franek to niedźwiadek zdolny,

chociaż się różnimy trochę.                            Bardzo mądry, choć powolny.

Przecież zawsze jest weselej,                          Co zepsute, to naprawi.

gdy się bawisz z przyjacielem                        Każdy problem go ciekawi.

2.Zuzia- to wiewiórka zwinna,             

bardzo dobra i uczynna.

Pełno jej w calutkim lesie,

wszystkim chętnie pomoc niesie.

 

Założenia dydaktyczne:

1.Wiatmy przedszkole

 • wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • rozwijanie dużej i małej motoryki
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji
 • budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • zapoznanie z rozkładem pomieszczeń w przedszkolu
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie umiejętności nazywania kolorów
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów ze względu na podaną cechę
 • wdrażanie do uważnego słuchania

 

2.W przedszkolu jesteśmy bezpieczni

 • wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • rozwijanie motoryki dużej i małej
 • wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych
 • wdrażanie do radzenia sobie w nowych sytuacjach
 • zapoznanie z ogólnymi zasadami ruchu drogowego
 • wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i odpowiedniego reagowania na nie
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • budowanie czynnego i biernego słownika dziecka

 

3.Nasze zabawy

 • wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • kształtowanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji
 • wdrażanie do respektowania cudzych emocji
 • budowanie pozytywnych relacji w grupie
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zabawy
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • kształtowanie poczucia rytmu

 

4.Każdy z nas jest inny

 • wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych oraz innych ludzi
 • budowanie pozytywnych relacji w grupie
 • rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie umiejętności wokalnych

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA PAŹDZIERNIK

1.Pani Jesień puka do drzwi

2.Prezenty od Pani Jesieni

3.Jestem zdrowym przedszkolakiem

4.Kiedy mamy dzień, a kiedy noc?

 

Idzie Pani Jesień (piosenka)

Idzie Pani Jesień,

w koszu jabłka niesie.

Idzie Pani Jesień,

w koszu jabłka niesie.

Ma sukienkę kolorową,

listeczkami ozdobioną.

La, la, la, la, la, la, la,

Jesień ładną suknię ma.

 

Kto powie? (wiersz)

Przez sad idzie mały Maciuś,             Podniósł Maciuś żółte gruszki,

śmieje się do słonka,                           bardzo jest szczęśliwy.

a tu pac!- czerwone jabłko                 Znów pac, pac, pac- trzy śliweczki

rzuca mu jabłonka.                            Spadły z gęstej śliwy.

Podniósł jabłko, idzie dalej,               Niesie Maciuś jabłko, śliwki,

a wtem obok dróżki                            gruszki, co się złocą.

pac, pac- co to? Stara grusza             Kto z Was powie Maciusiowi,

zrzuciła dwie gruszki.                        Ile ma owoców?

 

Zagadki

Rośnie drzewo w ogrodzie, wysokie, liściaste,

na gałęziach ma kulki zielone, kolczaste.

Twardy owoc zielony w każdej jest schowany.

Wiesz już, o czym mowa? To przecież …(kasztany)

 

Jedno nieco podłużne, drugie jak kuleczki,

Rosną sobie na dębie, odziane czapeczki.

Dzik je chętnie chrupie, gdy już je zdobędzie,

Wiesz już o czym mowa? To przecież …(żołędzie)

 

Pogodna jesień

Nie myśl nigdy, że jesień jest smutna,                        Patrz, jak cieszy się ruda wiewiórka,

przydymiona, wyblakła, deszczowa,                          co jak płomyk wśród dębów skakała,

że to koniec wakacji i słońca,                                     a jagody, żołędzie, orzechy,

mama leżak na strychu już chowa.                            gdzieś wśród liści i traw pochowała.

 

Idź na spacer do parku w niedzielę,                           Już chomiki, borsuki i kuny

spotkasz wróżkę, co kolor zieleni                               pozbierały zapady na zimę,

czarodziejską swą różdżką z gałązki                         bo niedługo korale jarzębin

w złoto, brązy, purpurę zamieni.                               będą miały ze śniegu pierzynę.

Założenia dydaktyczne:

1.Pani Jesień puka do drzwi

 • wdrażanie do uczestnictwa w zabawach ruchowych i muzycznych
 • wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • rozwijanie dużej i małej motoryki
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w społecznie akceptowany sposób
 • wdrażanie do panowania nad własnymi emocjami
 • rozwijanie umiejętności pozytywnego postrzegania rzeczy i zjawisk
 • wdrażanie do kształtowania umiejętności współdziałania w zespole
 • wdrażanie do respektowania norm społecznych
 • budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • wdrażanie do uważnego słuchania
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów ze względu na podaną cechę
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • rozwijanie mowy i myślenia

2.Prezenty od Pani Jesieni

 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • rozwijanie małej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych
 • wdrażanie do panowania nad własnymi emocjami
 • rozwijanie umiejętności pozytywnego postrzegania rzeczy i zjawisk
 • kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy
 • budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • rozwijanie mowy i myślenia
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na określone cechy
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie umiejętności określania kierunków i ułożenia przedmiotów w przestrzeni

3.Jestem zdrowym przedszkolakiem

 • doskonalenie umiejętności dbania o higienę
 • ywdrażanie do przestrzegania zasad zdrowego żywienia
 • budowanie wzorca zdrowego stylu życia opartego na przestrzeganiu różnych zasad
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania i nazywania stanów emocjonalnych i uczuć u siebie i innych osób
 • kształtowanie umiejętności wyrażania emocji w społecznie akceptowany sposób
 • rozwijanie umiejętności pozytywnego postrzegania zjawisk i świata
 • uświadomienie znaczenia kultury w życiu codziennym, stosowanie form grzecznościowych
 • kształtowanie właściwego zachowania podczas wycieczek do parku, lasu
 • rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy
 • rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą
 • doskonalenie umiejętności grupowania obiektów ze względu na wspólne cechy
 • usprawnianie umiejętności przyczynowo-skutkowych
 • rozwijanie umiejętności porównywania przedmiotów
 • rozwijanie mowy i myślenia

4.Kiedy mamy dzień, a kiedy noc?

 • rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych
 • rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych i graficznych
 • odczuwanie radości ze wspólnej zabawy
 • dostrzeganie i nazywanie swoich emocji
 • rozwijanie umiejętności pozytywnego postrzegania zjawisk i świata
 • współdziałanie z grupą podczas różnych zabaw
 • okazywanie uwagi i szacunku innym dzieciom
 • rozwijanie mowy i myślenia
 • wdrażanie do rozumienia następstwa czasu i zdobywanie orientacji w czasie
 • odtwarzanie prostych sekwencji przedmiotowych i czynnościowych

rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze wzg

TEMATYKA KOMPLEKSOWA LISTOPAD

1.Moje miasteczko                            

2.Dawno, dawno temu

3. Bawimy się w króla i królową

4. Co to jest rodzina?

 

,,Budujemy dom’’  Agnieszka Galica (wiersz)

Budujemy dom wysoki, aż do nieba.

Dom dla misia i dla lalek zrobić trzeba. (…)

Schody, ściany i podłogi kolorowe.

Domek z klocków zbudujemy i gotowe. (…)

Zbudujemy jeszcze z klocków mały mostek.

Buduj z nami, zobacz, jakie to proste.

 

 

,,Król i królowa”  Agnieszka Zaskórska (rymowanka)

Król i królowa to mąż i żona.

Siedzą na wielkich tronach,

w pięknych złotych koronach.

Mają błyszczące szaty,

poddani im wznoszą wiwaty!

 

,,Grzeczni czarodzieje” (piosenka)

 1. Choć jestem przedszkolakiem, 2. Czarodziej grzecznie prosi,

czarować już potrafię.                                              przeprasza, gdy napsoci,

Najlepiej tam się dzieje,                                          z uśmiechem też dziękuje.

gdzie grzeczni czarodzieje.                                     Naprawia, a nie psuje.

 

Ref. Proszę dziękuję, przepraszam                 3. Być grzecznym czarodziejem,

– to abrakadabra nasza.                                         to wcale trudne nie jest.

Przedszkolak pięknie czaruje:                              Wystarczy znać te słowa

przepraszam proszę, dziękuję.                            i można już czarować.

 

 

Rodzinny portrecik (piosenka)

 1. Na moim obrazku uśmiechnięte miny, 2. Każda buzia czysta, jasna i rumiana

bo rysuje buzie kochanej rodziny.                       -wszystkie roześmiane od samego rana.

 

Ref. To rodzinny jest portrecik,                          Ref. To rodzinny jest portrecik …

który każdy dobrze zna:

mama, tata, babcia, dziadek,

siostra, brat i ja.

 

Cele ogólne:

 

Obszar fizyczny:

 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • inicjowanie zabaw konstrukcyjnych
 • usprawnianie percepcji wzrokowej
 • wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych
 • rozwijanie dużej i małej motoryki
 • wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych
 • kształtowanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej

 

Obszar emocjonalny:

 • kształtowanie umiejętności nazywania uczuć i emocji
 • wdrażanie do panowania nad własnymi emocjami
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji
 • stwarzanie okazji do samodzielnego rozwiązywania zadań i czerpania radości z efektów pracy
 • kształtowanie więzi uczuciowej z rodziną
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji i uczuć własnych i innych ludzi

 

Obszar społeczny:

 • kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy
 • wdrażanie do posługiwania się swoim imieniem, nazwiskiem oraz adresem
 • budowanie tożsamości dziecka wynikającej z przynależności do rodziny, środowiska lokalnego
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu
 • wdrażanie do respektowania zasad zabawy w grupie
 • wdrażanie do współdziałania z dziećmi w zabawie
 • kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole
 • poznawanie siebie jako członka wspólnoty rodzinnej
 • kształtowanie szacunku do rodziny oraz osób starszych

 

Obszar poznawczy:

 • rozwijanie mowy i myślenia
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • dokonywanie pomiaru długości przedmiotów z wykorzystaniem np.: kroków, stóp, łokci, klocków
 • budowanie czynnego i biernego słownika dziecka
 • rozwijanie twórczej wyobraźni
 • rozwijanie mowy i myślenia
 • wdrażanie do uważnego słuchania
 • rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorach
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • kształtowanie umiejętności określania liczebności zbiorów z użyciem zwrotów: „tyle samo”, „mniej o 1”, „więcej o 1”
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • kształtowanie umiejętności matematycznych

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE

 1. Robimy eksperymenty
 2. Robimy prezenty dla innych
 3. Boże Narodzenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiersz „Idzie Mikołaj”

Idzie, idzie święty z długą, siwą brodą,

a dwaj aniołkowie za ręce go wiodą.
Niosą w wielkich koszach: słodziutkie pierniki,

ciastka i cukierki, lalki, żołnierzyki.
Każdemu nad głową złota gwiazdka świeci,
idą i szukają samych grzecznych dzieci.

 

 

 

Piosenka „Witamy cię Mikołaju”

Dziś Mikołaj, on jest święty,

przyszedł do nas, ma prezenty

My serdecznie cię witamy,

do zabawy zapraszamy:

Jedna ręka, druga ręka,

jedna noga, druga noga,

cały tułów oraz głowa

Witamy cię!!!

 

Piosenka: „Mikołaj”

 1. Siwa broda i spodnie na szelkach, ciepłe buty i czapka czerwona.

Już zaczyna pakować prezenty i za chwilę przyjedzie tu do nas.

Ref.: Czy Wy wiecie, czy wiecie, jest jedyny na świecie.

To nasz stary znajomy Mikołaj.

 

 1. Nie zapomni o mamie i tacie, zawsze miły jest i uśmiechnięty.

Wszystkim dzieciom i dużym, i małym zawsze lubi rozdawać prezenty.

 

Piosenka: „Kołysanka”

 

 1. Zima długa, gwiazdka mruga, a w szopie pod lasem,

we żłobeczku, na sianeczku, śpi mały bobasek.

Luli, laj, luli, laj, luli, luli, laj.

Luli, laj, luli, laj, luli, luli, laj.

 1. Dwa aniołki skrzydełkami Dziecię otulają,

pastuszkowie na fujarkach kołysankę grają.

Luli, laj, luli, laj, luli, luli laj.

Luli, laj, luli, laj, luli, luli laj.

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze w grupie czterolatków–grudzień

1.Robimy eksperymenty

 • dziecko aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, współdziała podczas zabawy
 • przestrzega reguł obowiązujących podczas zabawy
 • uczestniczy we wspólnym eksperymentowaniu
 • poznaje cechy papieru
 • potrafi określić, które zmiany są odwracalne, a które nieodwracalne
 • rozpoznaje i nazywa dźwięki z otoczenia
 • rozpoznaje instrumenty- kastaniety, marakasy, klawesy, bębenek, tamburyno
 • rozpoznaje i nazywa emocje
 • rozumie komunikaty pozawerbalne – przekazywane za pomocą gestu, ruchu i dźwięku
 • słucha i odtwarza rytmy
 • doskonali umiejętność szybkiej reakcji na przerwę w muzyce
 • przelicza elementy w czasie zabawy, stosuje liczebniki główne i porządkowe
 1. Robimy prezenty dla innych
 • dziecko aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, współdziała podczas zabawy
 • przestrzega reguł obowiązujących podczas zabawy
 • odczytuje pragnienia i potrzeby innych
 • wyraża chęć i potrzebę sprawiania radości innym
 • reaguje ruchem na zmiany tempa w muzyce
 • włącza się do wspólnego śpiewania piosenek, ilustruje treść piosenki ruchem
 • wypowiada się na określony temat
 • opowiada historyjkę na podstawie ilustracji
 • używa określeń czasowych: „najpierw”, „potem”
 • naśladuje ruchem czynności porządkowe
 • przelicza elementy oraz klasyfikuje wg kształtu i koloru
 • recytuje proste teksty
 1. Boże Narodzenie
 • dziecko aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, współdziała podczas zabawy
 • przestrzega reguł obowiązujących podczas zabawy
 • poznaje historię Świąt Bożego Narodzenia
 • zna podstawowe tradycje i symbole świąteczne
 • wypowiada się na temat wysłuchanego utworu literackiego
 • ćwiczy pamięć słuchową
 • opisuje oglądane obrazki
 • różnicuje kształty i kolory przedmiotów
 • używa określeń: krótki – długi, mniej-więcej
 • przelicza i dopełnia zbiory
 • konstruuje kształty według wzoru
 • uczestniczy w tworzeniu ozdób świątecznych
 • wielozmysłowo poznaje wybrane produkty
 • odczuwa radość ze wspólnego świętowania

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA STYCZEŃ

 1. Z Panią Zimą wesoło mija czas
 2. Zabawy z bałwankiem i śnieżynką
 3. Niespodzianka dla babci i dziadka

 

Piosenka „Zima zła”

Hu, hu, ha! Hu, hu, ha!

Zima, zima, zima zła.

Marzną uszy, marzną nosy

I policzki, nawet włosy!

Hu, hu, ha! Hu, hu, ha!

Podskakujmy ty i ja!

 

Piosenka „Bałwanek”

 

1.     Pada śnieżek już od rana,

ulepimy dziś bałwana.

Ref. Hejże, ha! Hejże, ha!

Stoi bałwan, stoję ja

 

2.     Zatańczymy z nim wesoło:

– chodź bałwanku! Zróbmy koło!

Ref. Hejże, ha! Hejże, ha!

Tańczy bałwan, tańczę ja.

 

 

3.     Skacze bałwan jak sprężynka,

grubym brzuszkiem kręci młynka.

Ref. Hejże, ha! Hejże, ha!

Skacze  bałwan, skaczę ja.

 

4.     Robi bałwan piruety.

Oj, przewrócił się, niestety.

Ref. Hejże, ha! Hejże, ha!

Siedzi bałwan, siedzę ja.

 

 

 

 

Piosenka „Dobrze dziadków mieć”

 

 1. Jak to dobrze dziadków mieć!

Można z nimi bawić się.

Babcia bierze na kolana,

dziadek nosi na barana

i wesoło jest, i wesoło jest.

 

 1. Babcia wszystkie bajki zna,

Dziadek w piłkę ze mną gra.

Babcia wie, co jedzą jeże,

Z dziadkiem budujemy wieżę,

Razem dobrze nam, razem dobrze nam.

 

 1. Zawsze mają dla mnie czas.

– Babciu, dziadku, kocham was!

Ja wam domek narysuję,

Bardzo mocno ucałuję,

Dobrze, że was mam, dobrze, że was mam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Założenia dydaktyczne:

 

1.Z Panią Zimą wesoło mija czas

– aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej

– potrafi ruchem reagować na sygnał zgodnie z umową

– rozpoznaje podstawowe figury geometryczne

– przelicza elementy w czasie zabawy

grupuje przedmioty wg określonych kryteriów

– dziecko zna i opisuje niektóre zjawiska przyrodnicze

umie dostosować ubranie do aktualnej pogody

przestrzega zasad kolejności wypowiadania się

– doskonali słuch i umiejętności wokalne

– aktywnie słucha muzyki

 

2.Zabawy z bałwankiem i śnieżynką

– usprawnia aparat mowy

– aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej

– ćwiczy umiejętność posługiwania się nożyczkami

– układa obrazek z części

– wypowiada się na określony temat

– klasyfikuje przedmioty ze względu na przeznaczenie i kształt

– rozpoznaje i nazywa figury geometryczne

– przelicza elementy

– stosuje liczebniki porządkowe

określa położenie przedmiotów, stosując określenia: „nad”, „obok”, „za”, „przed”

– uwrażliwia się na budowę utworu i barwę dźwięków

– rozwija poczucie rytmu

– przedstawia emocje i uczucia

– rozpoznaje przedmioty za pomocą dotyku

– ćwiczy pamięć i percepcję wzrokową

– nazywa podstawowe kolory

 

3.Niespodzianka dla babci i dziadka

– tworzy wielozdaniowe wypowiedzi

– przedstawia swoje emocje i uczucia w stosunku do najbliższych osób

– poszerza słownictwo

– swobodnie wypowiada się na dany temat

– przygotowuje prezenty dla babci i dziadka

– okazuje szacunek osobom starszym

– podaje imiona swoich najbliższych

– swobodnie wypowiada się na temat fotografii

– dzieli wyrazy na sylaby

– układa zdania z wyrazami „babcia” i „dziadek”

– łączy przedmioty w pary

– klasyfikuje przedmioty ze względu na kolor i kształt

– wskazuje, gdzie jest mniej, a gdzie więcej

– zna i stosuje pojęcia „mały” i „duży”

– zna i stosuje liczebniki porządkowe

– śpiewa piosenkę z dziecięcego repertuaru

– łączy opanowane gesty, ruchy i kroki w proste układy taneczne

– porusza się po sali według wskazówek nauczyciela

– czerpie radość ze wspólnej zabawy

TEMATYKA KOMPLEKSOWA LUTY

 1. Hej, ha co tak gra?
 2. Malujemy świat
 3. Zaproszenie do teatru
 4. Dzieci- wspaniali artyści

 

Jestem muzykantem konszabelantem (piosenka)                  

1.Jestem muzykantem konszabelantem,           2.Jestem muzykantem konszabelantem

My muzykanci konszabelanci.                               My muzykanci konszabelanci.

Ja umiem grać, my umiemy grać.                         Ja umiem grać, my umiemy grać.

-A na czym?- Na pianinie                                       -A na czym?- Na bębenku.

A pianino, i-no, i-no, a pianino i-no, i-no,            A bębenek, e-nek, e-nek, a bębenek, e-nek, e-nek,

A pianino, i-no, i-no, a pianino, bęc!                    A bębenek, e-nek, e-nek, a bębenek, bęc!

3.Jestem muzykantem konszabelantem,

My muzykanci konszabelanci.

Ja umiem grać, my umiemy grać.

-A na czym?- Na puzonie.

Na puzonie, -onie, -onie, na puzonie, -onie, -onie,

na puzonie, -onie, -onie, na puzonie, bęc!

 

Pomaluję cały świat (piosenka)

1.Ciocia mi przyniosła farby,                                  2.Po drabinie aż do nieba,

Zaraz namaluję coś.                                                   Mogę wdrapać się raz-dwa.

Wielbłąd mój ma cztery garby,                                Trochę żółtej farby trzeba

zamiast konia stoi łoś.                                               I już słońce uśmiech ma.

 

Ref. Pomaluję cały świat,                                          Ref. Pomaluję cały świat …

Pastelowy pędzi wiatr,

sobie namaluję psa,

mojej mamie kotki dwa.

 

3.Namaluję jeszcze zimę,

Kolorowy pada śnieg,

Bałwan ma zdziwioną minę

I na nosie wielki pieg.

Ref. Pomaluję cały świat …

 

Radosne zabawy (rymowanka)

Wszyscy bawić się lubimy,

Skakać, biegać, w piłkę grać.

Teraz wam tu przedstawimy,

Kto odgadnie, daje znać

 

Zrobię sam (rymowanka)

Oto klocki kolorowe,

Z nich zrobimy rzeczy nowe.

Nowy dom zbuduję zaraz,

Obok szkołę oraz garaż.

 

Papier, kredki, plastelina,

Już zabawa się zaczyna,

Wszyscy tworzą, wycinają

I już nowe rzeczy mają.

 

Maski, kukły i pacynki,

Dla chłopczyka i dziewczynki.

Nową bajkę dziś tworzymy,

Gdy w teatrze się bawimy

 

Założenia dydaktyczne:

1.Hej, ha co tak gra?

 • rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka
 • wdrażanie do komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku
 • kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała w czasie zabaw muzyczno-ruchowych, tańców i pląsów
 • kształtowanie nawyku zgłaszania potrzeb fizjologicznych
 • rozwijanie umiejętności rozumienia siebie, swoich uczuć i emocji
 • rozwijanie umiejętności panowania nad własnymi emocjami
 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji w sposób społecznie akceptowany
 • przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych i innych ludzi wywołanych kontaktem z muzyką
 • wdrażanie do czynnego i zgodnego współdziałania w zespole rówieśniczym
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu
 • wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych
 • kształtowanie postaw prospołecznych – czerpanie radości ze wspólnego muzykowania
 • wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa związanego z muzyką (cisza, dźwięki wysokie i niskie, ciche i głośne, krótkie i długie, nazwy instrumentów, tańce i pląsy)
 • poznanie zawodów: muzyk, pianista, kompozytor, piosenkarz, piosenkarka)

 

2.Malujemy świat

 • rozwijanie sprawności fizycznej oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i gimnastycznych
 • rozwijanie precyzji i szybkości ruchów (motoryka mała)
 • kształtowanie czynności samoobsługowych – rozkładanie przyborów do prac plastycznych oraz technicznych i sprzątanie po zajęciach
 • kształtowanie nawyku zgłaszania potrzeb fizjologicznych
 • rozszerzanie słownika dziecka o wyrażenia i zwroty dotyczące uczuć i emocji
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania podstawowych emocji
 • doskonalenie umiejętności werbalizowania swoich myśli i uczuć poprzez różne środki wyrazu artystycznego
 • wdrażanie do współdziałania w parach, małych grupach i w zespole rówieśniczym
 • wdrażanie do poszanowania pracy ludzi oraz jej wytworów
 • kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania (działalność plastyczno-techniczna)
 • budowanie czynnego i biernego słownictwa związanego ze sztuką (malarstwo, rzeźba, rękodzieło, nazwy zawodów)
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanego kryterium
 • poznanie zawodów (malarz, rzeźbiarz, artysta) oraz narzędzi

3.Zaproszenie do teatru

 • rozwijanie sprawności fizycznej, ilustrowanie muzyki ruchem w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • wdrażanie do komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku
 • rozwijanie umiejętności rozumienia swoich uczuć i emocji
 • przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych i innych ludzi wywołanych kontaktem ze sztuką
 • doskonalenie umiejętności określania i wyrażania swoich emocji (gra aktorska – wchodzenie w rolę, wczuwanie się w odgrywaną postać, ćwiczenia z użycie rekwizytu i bez)
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni artystycznej
 • rozwijanie uwagi, koncentracji i skupienia
 • rozwijanie zainteresowania pracą zawodową ludzi dorosłych (zawody związane z teatrem, tj. aktor, reżyser, pisarz, choreograf)
 • kształtowanie postaw prospołecznych – rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w parach i grupach
 • stwarzanie okazji do samodzielnego rozwiązywania zadań i czerpania radości z efektów pracy
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
 • budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka, związanego z teatrem
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej
 • kształtowanie pojęć matematycznych

 

4.Dzieci- wspaniali artyści

 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich
 • wdrażanie do komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku
 • rozwijanie sprawności manualnej (precyzji i szybkości ruchu)
 • rozpoznawanie i nazywanie podstawowych uczuć i emocji swoich i innych osób
 • rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka w zakresie wyrażania uczuć i emocji z wykorzystaniem dostępnych środków wyrazu
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni artystycznej
 • rozwijanie uwagi, koncentracji i skupienia
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pracy grupowej, w tym do czekania na swoją kolej
 • wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych
 • budowanie poczucia własnej wartości oraz sprawczości
 • kształtowanie umiejętności autoprezentacji
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
 • budowanie zainteresowania dziecka językiem ojczystym
 • kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie
 • rozwijanie kreatywności – inspirowanie do wymyślania i przestrzegania reguł gier matematycznych
 • poznawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów, które wzbudziły zainteresowanie dziecka
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień

 

 

 

TEMATYKA NA MARZEC

 

 1. Odkrywamy tajemnice Ziemi
 2. Zwierzęta i rośliny wokół nas
 3. Kosmiczne przygody
 4. I oto przyszła Pani Wiosna

 

 

Wiersz „Dobry zwyczaj”

 

Pewien bocian  raz na łące

chciał ukłonić się biedronce.

Lecz biedronka odleciała

i ukłonu nie widziała.

Nie chce patrzeć ? Trudna rada.

Jednak kłaniać się wypada.

Ukłon to szacunku znak –

tak pomyślał mądry ptak.

Że to dobry zwyczaj taki

wiedzą nawet przedszkolaki.

 

 

Piosenka „Trzy figury”

 

Cztery koła ma samochód,

ja okrądłą głowę mam,

słońce także jest okrągłe:

koło narysuję wam.

 

Ref: La, la, la, la, la, la, la, la,

Koło narysuję wam

 

Kwadratowy, biały domek,

kwadratowe okna ma,

komin też jest kwadratowy:

kwadrat narysuję wam

 

Tu mam trójkąt i pałeczkę,

żeby trójkąt nie był sam;

tą pałeczką srebrne dźwięki

na trójkącie zagram wam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piosenka „Ufoludki”

 

Gdzieś w kosmosie żyją sobie małe ufoludki.

Mają oczka jak guziczki i zielone bródki.

 

Ref.: Iju, iju, iju, iju,

bulba, pulpa, ziu! /2x

 

Mają domki z filiżanek ozdobione złotkiem,

Bardzo lubią podróżować latającym spodkiem.

 

Kiedy czasem w nocy widzę spadającą gwiazdę,

myślę, że to ufoludki lecą swym pojazdem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piosenka „Pani Wiosna”

 

Idzie, idzie Pani Wiosna
cicho na paluszkach,
Taka piękna i radosna
jak bajkowa wróżka.

Ref:Obudź się, niedźwiadku, już,
wiosna jest tuż, tuż! (x2)

Idzie wiosna kolorowa,
ma w koszyku kwiatki.
Pragnie nimi obdarować
dzieci i niedźwiadki.

Ref:Obudź się niedźwiadku już,
wiosna jest tuż, tuż! (x2)

 

 

Odkrywamy tajemnice Ziemi

 

– uczestniczy w zabawie ruchowej

– reaguje na zmiany  cicho – głośno,  wolno – szybko

– rozwija wyobraźnię dźwiękową, ruchową i przestrzenną

– rozróżnia dźwięki z otoczenia

– doskonali prawidłowy tor oddechu

– usprawnia aparat mowy

– układa obrazek z części

– ćwiczy pamięć i percepcję wzrokową

– wypowiada się na określony temat

– rozwiązuje zagadki słowno-obrazkowe

– uważnie słucha utworu literackiego

– bierze udział w rozmowie

– klasyfikuje zwierzęta

– przelicza elementy

– stosuje liczebniki główne

– porównuje liczebność zbiorów

– prowadzi obserwacje przyrodnicze

– zbiera materiał przyrodniczy do kącika przyrodniczego

– rozpoznaje i nazywa zwierzęta

– zna i nazywa kolory

– dostrzega i określa emocje

– ocenia zachowanie innych

– rysuje techniką frotażu

 

 

Zwierzęta i rośliny wokół nas

– bierze udział w zabawie ruchowej

– wykonuje ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała

– współpracuje w grupie

– naśladuje czynności wykonywane przez inną osobę

– naśladuje ruchem sposób poruszania się wybranych zwierząt

– rozwiązuje zagadki czytane przez nauczyciela

– dzieli wyrazy na sylaby

– formułuje dłuższe wypowiedzi

– uważnie słucha i odpowiada na pytania

– składa obrazek z części

– rozpoznaje i nazywa zwierzęta

– przyporządkowuje zwierzęta do ich domów

– dopasowuje rodzaj pokarmu do zwierzęcia

– poznaje budowę drzewa

– szanuje przyrodę

– zna i nazywa kolory

– sprawnie liczy

– zna i nazywa figury geometryczne

– klasyfikuje i porządkuje ze względu na wybraną cechę

– porządkuje i klasyfikuje zwierzęta według podanego kryterium

– dokonuje pomiaru długości

– układa rytmy wg instrukcji nauczyciela

– doskonali umiejętności grafomotoryczne

– przykleja elementy zgodnie z kodem

 

Kosmiczne przygody

– bierze udział w zabawie ruchowej

– czerpie radość ze wspólnej zabawy

– kształtuje świadomość własnego ciała

– swobodnie tańczy w rytm muzyki

– doskonali umiejętności wokalne

– wskazuje różnice, rozwiązuje zagadki

– doskonali umiejętności grafomotoryczne

– uważnie słucha i odpowiada na pytania

– uzupełnia historyjkę obrazkową

– wymyśla zakończenie zdań rozpoczętych przez nauczyciela

– składa obrazek w całość, doskonali percepcję wzrokową

– układa wzory demonstrowane przez nauczyciela

– rozwija słownictwo związane z kosmosem

– rozwija orientację w przestrzeni, stosując określenia: „wysoko”, „nisko”, „blisko” i „daleko”

– liczy w określonym zakresie

– dostrzega rytm i go kontynuuje

– klasyfikuje przedmioty ze względu na kształt

 

I oto przyszła Pani Wiosna

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych

– uważnie słucha i odpowiada na pytania, aktywnie uzupełnia treść wiersza

– rozwiązuje zagadki

– doskonali percepcję wzrokową

– układa klocki według określonego schematu

– prowadzi obserwacje przyrodnicze w poszukiwaniu zwiastunów wiosny

– wskazuje zwiastuny nadchodzącej wiosny

– zna i nazywa pory roku

– wskazuje zwiastuny wiosny

– zna i nazywa wybrane ptaki

– rozumie pojęcie: „wędrówka ptaków”

– rozpoznaje odgłosy wydawane przez różne ptaki

– rozpoznaje i nazywa owady

– zna i nazywa wiosenne kwiaty

– wie, czego rośliny potrzebują do życia

– kształci poczucie rytmu i pulsu

– doskonali umiejętność gry na instrumentach perkusyjnych

– śpiewa piosenkę z dziecięcego repertuaru

– klasyfikuje przedmioty pod względem długości

– doskonali umiejętność liczenia

– klasyfikuje przedmioty ze względu na przeznaczenie

– przestrzega reguł zabawy i godzi się z ewentualną porażką

 

 

 

 

Tematyka Pszczółek – kwiecień

 1. Zabawy na każdą pogodę
 2. Wielkanoc
 3. Odkrywamy świat
 4. Mali ekolodzy
 5. Moje ulubione książeczki

 

Piosenka „Ufoludki”

1.      Gdzieś w kosmosie żyją sobie
małe ufoludki.
Mają oczka jak guziczki
i zielone bródki.

Refren:
Iju, iju, iju, iju,
bulba, pulpa, ziu!

2.      Mają domki z filiżanek
ozdobione złotkiem,
czasem sobie podróżują
latającym spodkiem.

Refren:
Iju, iju, iju, iju…..

3.      Jeśli jeszcze w to nie wierzysz,
to popatrz do góry:
ufoludki obserwują nas
przez wielkie rury!

 

Wiersz „Panie Wietrze”

Panie Wietrze, panie Wietrze,
Czemu pan nie chodzi w swetrze?

Czemu pan udaje zucha,
Skoro sam pan chłodem dmucha?

Sam oziębia pan powietrze,
Oj, ostrożnie, panie Wietrze!

Gnając chmurki gdzieś po niebie,
Chce pan sam przeziębić siebie?

Jednak lepiej panie Wietrze,
O tej porze chodzić w swetrze.

Ani się pan sam spodzieje,
Jak pan siebie sam zawieje.

Liczka ma pan coraz bledsze,
Panie Wietrze…

 

 

 

Piosenka „Jajko”

1.      Małe jajko, małe,
caluteńkie białe.
Wezmę farby nowe,
piękne, kolorowe.

Ref.: Tu kropka, tam kreska, bis
pisanka niebieska,
tu kropka różowa,
pisanka gotowa.

 

2.      Małe jajko, małe,
dziś już nie jest białe.
Ma ubranie nowe,
piękne, kolorowe,

Ref.: Tu kropka, tam kreska, bis
pisanka niebieska,
tu kropka różowa,
pisanka gotowa.

 

Piosenka „Już potrafię”

 1. Rano z łóżka wyskakuję,

Kapcie szybko wkładam,

Potem ząbki, buźkę myję

I śniadanie zjadam

 

 1. Na rowerku kolorowym

Jadę do przedszkola;

Tata biegnie, nie nadąża-

Halo! Nie pędź! – woła.

 

 1. Lekko fruwam aż do nieba

Na mojej huśtawce,

Czasem biegam też po łące

I zrywam dmuchawce

 

 1. Gdy na dworze niepogoda,

Chętnie coś rysuję,

A jak mama mnie poprosi,

Obiad z nią gotuję

Osiągnięcia 4-latków – kwiecień

Zabawy na każdą pogodę

– uczestniczy w zabawie ruchowej

– potrafi ruchem reagować na sygnał zgodnie z umową

– chętnie współpracuje z innymi

– przestrzega zasad zabawy

– czerpie radość z uczestnictwa we wspólnych zabawach

– obdarza uwagą nauczyciela

– prawidłowo reaguje na polecenia nauczyciela

– planuje i organizuje własną pracę

 

– określa położenie przedmiotów w przestrzeni

– utrwala kolory

– poprawnie nazywa obserwowane rzeczy i zjawi­ska

– rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne i przyporządkowuje im ustalone symbole

– dostrzega zmiany w przyrodzie w różnych porach roku

– przejawia opiekuńczy stosunek do przyrody

– samodzielnie lub we współpracy tworzy proste, oryginalne kompozycje przestrzenne z pasują­cych do siebie elementów

– bierze udział w zabawach badawczych

– ćwiczy sprawność manualną

– potrafi dostosować ubranie do pogody

– uzupełnia brakujące fragmenty obrazków

– słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat

 

– poznaje polskie przysłowia

– przestrzega zasad kolejności wypowiadania się  

– buduje wielozdaniowe wypowiedzi

 – kończy rozpoczęte zdania

 

– doskonali aparat oddechowy  

– doskonali poczucie rytmu i umiejętności wokal­ne

– rozwija wyobraźnię dźwiękową

– powtarza proste układy rytmiczne

– poprawnie reaguje na sygnały dźwiękowe

– właściwie reaguje ruchem na zmiany w muzyce

 

– podaje prawidłowo liczbę przedmiotów

– dopasowuje do siebie obrazki wg podanego wzoru

– ćwiczy pamięć

Wielkanoc

– uczestniczy w zabawie ruchowej

– podskakuje obunóż, rzuca piłką do celu

– prawidłowo wykonuje polecenia nauczycielki,

– poznaje tradycje związane z Wielkanocą

– wymienia nazwy rzeczy kojarzących się z Wielkanocą

– uczestniczy we wspólnym sadzeniu roślin

– słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat

– opowiada co się wydarzyło w historyjce obrazkowej

– odpowiada na pytania związane z tekstem

– dzieli słowa na sylaby

– rozwiązuje zagadki słowne

– klasyfikuje przedmioty wg podanej kategorii

– przelicza, segreguje elementy

-układa elementy wg wielkości wzrastającej

– śpiewa piosenkę

– rozpoznaje przedmioty za pomocą zmysły dotyku

– prawidłowo nabiera powietrze podczas oddychania

– poprawnie posługuje się nożyczkami

– ozdabia jajka wg własnego pomysłu

 

Odkrywamy świat

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych

– bierze udział w zabawach ruchowych przy muzyce

– w czasie zabawy ruchowej reaguje na umówiony sygnał

– bawi się z innymi dziećmi i czerpie radość z podejmowania wspólnych działań

– gra w gry planszowe i stolikowe, przestrzegając ustalonych reguł

– dzieli się swoimi upodobaniami w zakresie ulubionych gier i zabaw

– odkrywa, że zabawa towarzyszy dzieciom od wielu setek lat, poznaje znane i lubiane zabawy

– wymyśla własne gry i zabawy

– wie, kim jest podróżnik, i potrafi nazwać przyrządy, którymi się posługuje

– dzieli się wrażeniami z podróży i wypraw, które do tej pory przeżyło, opowiada o miejscach, które chciałoby odwiedzić

– wie do czego służy lornetka

– wie, czym zajmują się policjanci, zna urządzenia i wybrane techniki śledcze, którymi się posługują w swojej pracy

– wymienia środki transportu, którymi można przedostać się przez wodę

– podaje rozwiązanie zagadki słownej

– uważnie słucha opowiadania czytanego przez nauczyciela i potrafi odpowiedzieć na pytania związane z jego treścią

– doskonali aparat artykulacyjny

– ćwiczy umiejętność logicznego myślenia oraz myślenia przyczynowo-skutkowego

– rozpoznaje i nazywa zwierzęta

– ogląda fragmenty filmu przyrodniczego

– jest zainteresowane zdobywaniem informacji o różnych zakątkach świata

– poznaje nowe miejsca oraz zamieszkujące je gatunki roślin i zwierząt

– wskazuje Polskę na mapie świata

– wykorzystuje zmysły do odkrywania świata i jego tajemnic

– nabywa doświadczeń w zakresie odczytywania symboli oraz reprezentacji symbolicznych i ikonicznych działań i wyrazów

– wyraża ekspresję twórczą podczas zabaw konstrukcyjnych,

zagospodarowuje przestrzeń

– śpiewa piosenkę i porusza się rytmicznie w trakcie jej trwania

podwórkowe

– podejmuje zabawy z porównywaniem liczebności zbiorów

 

Mali ekolodzy

– uczestniczy w zabawie ruchowej

– potrafi ruchem reagować na sygnał zgodnie z umową

– prawidłowo reaguje na polecenia nauczyciela

– chętnie współpracuje z innymi

– przestrzega zasad zabawy

– rozumie, że czynności dnia codziennego mogą wpływać na ochronę środowiska

– wie, że niektóre odpady mogą być ponownie przetworzone na nowe rzeczy

– rozumie, że recykling służy ochronie środowi­ska

– jest zainteresowane otaczającym go światem i rozumie, że nie wolno go niszczyć  

– wie, co jest potrzebne roślinie do życia

– poprawnie nazywa obserwowane rzeczy i zjawi­ska

– zna i opisuje niektóre zjawiska

– aranżuje swoje najbliższe otoczenie

– posługuje się w trakcie zabawy nazwami dni tygodnia

– potrafi zapamiętać układ przedmiotów i do­strzega zmiany w ich położeniu

– ma poczucie sprawstwa (potrafię to zrobić) i odczuwa radość z wykonanej pracy

– orientuje się w schemacie ciała i kierunkach w przestrzeni

– grupuje przedmioty według określonych kryte­riów

– liczy w zakresie swoich umiejętności i rozróżnia liczenie błędne od poprawnego

– liczy w miarę swoich możliwości i podaje prawi­dłowo liczbę przedmiotów

– porównuje przedmioty ze względu na wiel­kość, materiał, z jakiego zostały wykonane, oraz liczebność

– orientuje się w schemacie ciała i kierunkach w przestrzeni

– dzieli się swoimi pomysłami

– wyraża ekspresję twórczą podczas zabaw kon­strukcyjnych

– nazywa swoje wytwory

– buduje wielozdaniowe wypowiedzi

– doskonali poczucie rytmu

– uwrażliwia się na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków

– wyraża siebie w zabawach mimicznych i panto­mimicznych inspirowanych muzyką

– sprawnie posługuje się przyborami kreślarski­mi – prawidłowo trzyma flamastry I.7, I.9

 

 

 

 

 

Moje ulubione książeczki

– maszeruje do rytmizowanego tekstu

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych

– pokonuje tor przeszkód

– potrafi stać bez ruchu z zamkniętymi oczami

– spaceruje z książką na głowie

– wie, jak należy dbać o książki

 

– wymienia i rysuje bajki, w których pojawiają się bohaterowie określonej kategorii

– nazywa i przyporządkowuje bohaterów do właściwej bajki

– wciela się w rolę określonej postaci

– opowiada treść bajki

– odgaduje, z jakiej bajki może pochodzić dany przedmiot

– wskazuje błędy w tytułach bajek

– domyśla się treści książki po ilustracji przedstawionej na okładce

– rozumie znaczenie pojęcia „nie oceniaj książki po okładce”

– ocenia zachowanie bohaterów bajki

– rozumie znaczenie słowa „morał”

– podaje przykłady morału w różnych znanych sobie bajkach

– układa historyjkę obrazkową zgodnie z chronologią wydarzeń  

– podaje rozwiązania zagadek słownych

– uwrażliwia się na barwę dźwięku i skraca czas reakcji na sygnał

– słucha muzyki i wyraża ją ruchem ciała

– wymyśla zastosowania kuchenne dla przedmiotów, które nie są narzędziami wykorzystywanymi w kuchni

– artykułuje wyrazy dźwiękonaśladowcze

– bierze udział w zabawach teatralnych

– porusza się do rytmu wygrywanego na instrumencie perkusyjnym

– intonuje melodię do podanego tekstu

– przelicza książki na półce

– przelicza elementy w zbiorze, układa odpowiednią liczbę przedmiotów zgodnie z podaną liczbą oczek na kostce

– wymienia liczebniki porządkowe

– liczy elementy w zbiorach

– wyraża swoje rozumienie świata poprzez rysunek

inspirowany doświadczeniami literackimi

– maluje postać wymyślonego bohatera

 

 

 

 

 

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA 

1.Duże i małe rodziny w akcji

2.Kiedy dorośli idą do pracy

3.Moja mama jest kochana

4.Jak zostać sportowcem?

 

Do przodu krok (piosenka)

Ref. Do przodu krok, do tyłu krok,

potem w bok, hop, hop, hop!

 1. Umiem klaskać, umiem skakać,

to zabawa przedszkolaka,

takiego jak ja i ty,

takiego jak my.

 

Ref. Do przodu krok, do tyłu krok,

potem w bok, hop, hop, hop!

 

 1. Narysuję wam niedźwiedzia,

na huśtawce będzie siedział

i na bębnie będzie grał,

i na bębnie grał.

 

Ref. Do przodu krok, do tyłu krok,

potem w bok, hop, hop, hop!

 

 1. Potem razem z kolegami

znajdę skrzynię ze skarbami,

a w niej klocków chyba sto,

a w niej klocków sto.

 

Ref. Do przodu krok, do tyłu krok,

potem w bok, hop, hop, hop!

Aktor  Zbigniew Dmitroca (wiersz)

Aktor w życiu i na scenie

Gra bez przerwy przedstawienie,

Po oklaskach lubi sobie

Pożartować w garderobie.

 

Elektryk

Kiedy światło w domu znika,

Trzeba wezwać elektryka,

Bo ten pan się na tym zna

I prąd znajdzie się raz dwa!

 

Lekarka

Gdy ktoś stuknie się, skaleczy,

Pani doktor go wyleczy,

Bo ta pani zna sposoby

I lekarstwa na choroby.

 

Piekarz

Piekarz w nocy nie śpi wcale,

Piecze bułki i rogale,

A najwięcej piecze chleba,

Bo najwięcej go potrzeba!

 

Weterynarz

Gdy koń kaszle lub kuleje,

Kiedy chory pies nic nie je,

Weterynarz nawet w nocy

Nie odmówi im pomocy.

 

 

 

 

 

 

Jak pomagam mamusi Magdalena Ledwoń (wiersz)

Załóż fartuszek, zabierz ściereczkę,

Swojej mamusi pomóż troszeczkę.

Miła ta praca, hopsa, sa, sa,

Zrób proszę to, co robię ja!

 

 

Żabki i bocian  Agnieszka Kornacka ( wiersz)

 

Stajemy wszyscy w kole,

Chwytamy się za ręce.

Skaczemy jak najwyżej,

Kucamy jak najprędzej.

Za ręce się łapiemy,

Jak żabki w przód skaczemy.

A teraz już kucamy,

Jak raki powracamy.

Języki wysuwamy

I szybko je chowamy.

A teraz dla ochłody

Liżemy zimne lody.

Stoimy na podłodze,

Tylko na jednej nodze.

Podskok! Teraz nóg zmiana!

Ktoś przypomina bociana?

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele ogólne:

I Obszar fizyczny

 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • kształtowanie ogólnej sprawności oraz koordynacji ruchowej
 • rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie uczucia przywiązania do własnej rodziny
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania swoich emocji
 • kształtowanie właściwego sposobu wyrażania emocji i wrażeń

Obszar społeczny

 • kształtowanie świadomości własnej roli w rodzinie oraz ról poszczególnych jej członków
 • kształtowanie uczucia przywiązania i okazywania szacunku dla bliskich osób
 • wzmacnianie więzi i relacji rodzinnych
 • wdrażanie do respektowania i tworzenia zasad zabawy i współdzia-łania w grupie
 • integrowanie środowiska rodzinnego i przedszkolnego

Obszar poznawczy

 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • przybliżenie czynności wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia
 • rozwijanie kompetencji językowych w zakresie mowy
 • rozwijanie słownictwa związanego z rodziną
 • doskonalenie umiejętności wokalnych

 

II Obszar fizyczny

 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych i plastycznych

Obszar emocjonalny

 • odkrywanie swoich umiejętności i zainteresowań
 • kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do wysiłku intelektualnego

Obszar społeczny

 • poznanie znaczenia pracy zawodowej w życiu człowieka
 • kształtowanie nawyków dbania o domowy budżet
 • budzenie szacunku dla pracy i wobec ludzi wykonujących różne zawody

Obszar poznawczy

 • poznanie różnych ciekawych zawodów oraz różnych narzędzi pracy
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie spostrzegawczości
 • pobudzenie aktywności oraz ekspresji twórczej
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • wzbogacanie czynnego i biernego słownika dziecka
 • poznanie wartości nabywczej pieniędzy

 

 

III Obszar fizyczny

 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych i plastycznych
 • kształtowanie poczucia rytmu poprzez zabawy muzyczno-ruchowe

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie wrażliwości na emocje i przeżycia innych ludzi
 • zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej dzieci z rodzicami

Obszar społeczny

 • budowanie poczucia przynależności do swojej rodziny
 • kształtowanie okazywania szacunku, miłości i przywiązania do rodziców

Obszar poznawczy

 • zachęcanie do ekspresji artystycznej z wykorzystaniem różnorodnych forma wyrazu
 • wdrażanie do skupiania uwagi na rytmach, wychwytywania powtarzających się sekwencji i kontynuowania ich
 • zapoznanie z różnymi obowiązkami domowymi i zachęcanie do przyjmowania postawy obowiązkowości
 • rozwijanie kompetencji językowych dziecka (m.in. wzbogacanie słownictwa, dbałość o poprawność stylistyczną i gramatyczną wypowiedzi, wypowiadanie się na podany temat)
 • zachęcanie do samodzielnego sadzenia kwiatów
 • poznanie sposobów pielęgnacji rośli

IV Obszar fizyczny

 • rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych, w tym naśladowczych i rytmicznych
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych poprzez aktywność na świeżym powietrzu
 • rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych, plastycznych i graficznych

Obszar emocjonalny

 • rozwijanie kontaktów społecznych u dzieci podczas zabawy
 • wdrażanie do dostrzegania emocji swoich i innych osób
 • wzmacnianie odporności psychicznej poprzez ćwiczenie umiejętności czekania na swoją kolej

Obszar społeczny

 • wdrażanie do współdziałania z grupą podczas różnych zabaw i zadań
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zajęć i zabaw
 • wzmacnianie samoświadomości

Obszar poznawczy

 • rozwijanie umiejętności matematycznych
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • rozwijanie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania utworów literackich

 

 

 

Bajka
Przedszkole Niepubliczne
nr 8 w Białymstoku

15-689 Białystok
Ul. Michała Pietkiewicza 7A

Skontaktuj się z nami!

Godziny otwarcia

Pon-Pt:  6:30-17:30

COPYRIGHT© 2019 BAJKA. Tworzenie stron internetowych  Tworzenie stron internetowych Prograffing.pl