Pszczółki

O grupie
Nasze Pszczółki to grupa wspaniała,
z nami codziennie jest dobra zabawa.
Od samego rana mnóstwo energii mają,
całe przedszkole radością zarażają.
Chętnie się bawią, uczą, malują,
z uśmiechem do Bajki każdego dnia maszerują.
Plan dnia

6.30-8.30 – schodzenie się dzieci

8.30-9.00 – zajęcia poranne

9.00-9.30 – śniadanie

9.30-11.30 – zajęcia dydaktyczne, zajęcia dodatkowe

11.30-12.00 – obiad

12.00-14.00 – spacer, zajęcia dodatkowe,

14.00-14.30 – podwieczorek

14.30-15.00 – zajęcia popołudniowe

15.00-16.00 – zabawy według zainteresowań dzieci, zajęcia dodatkowe

16.00-17.30 – zabawy dowolne w grupie łączonej

Zamierzenia dydaktyczne

Tematyka kompleksowa:

 1. Razem w przedszkolu.
 2. Zabawy z latawcem.
 3. Nadchodzi jesień.
 4. Ziemia pełna tajemnic.
 5. Warzywa i owoce.

 

„Dary jesieni” Magdalena Ledwoń

Idzie jesień, złota jesień,

bukiet liści w dłoni niesie.

W drugiej dłoni ma koszyczek.

Co w nim niesie, już wyliczę:

są tam grzybki, żurawinki,

coś dla chłopca i dziewczynki,

są tam szyszki i kasztany,

coś dla córki i dla mamy,

są żołędzie, jarzębina,

i dla taty, i dla syna.

 

„Wrzesień” Ewa Szelburg-Zarembina

A ten wrzesień

we wrzosie

szuka rydzów

po rosie.

A gdy rosa

już zginie,

rwie orzechy w leszczynie.

 

„Przybywa jesień” Bożena Forma

Spadają liście,

szeleszczą wkoło,

wiatr je unosi

gwiżdżąc wesoło.

Lecą kasztany,

cieszą się dzieci.

Słabiej niż latem

słoneczko świeci.

Nagle żołędzie

z drzewa spadają,

chętnie je zaraz

wszyscy zbierają.

Piękne korale

ma jarzębina,

to znak, że jesień

już się zaczyna.

 

„Kto to taki?”

Kto to? Kto to? Kto to taki?

To wesołe przedszkolaki!

Ty mnie znasz, ja cię znam,

A na imię mam… bis

 

„Wesoły wiatr”

 1. Wesoły wiatr pędzi przez świat,

wiruje, tańczy, wieje,

na liściach gra,

przed siebie gna.

Czy słyszysz, jak się śmieje?

 

 1. Wesoły wiatr pędzi przez świat,

w kałużach deszczu chlapie,

gwiżdże przez nos,

śmieje się w głos.

Promienie słońca łapie!

 

„Droga do przedszkola”

 1. Tu jest domek, a tu płot.

Na tym płotku siedzi kot.

Tu są drzewa, tam ulica,

jaka piękna okolica.

Ref. To jest droga do przedszkola

la, la, la, la, la, la, li.

Co dzień chodzi drogą Ola,

la, la, la, la, la, la, li.

 

 1. Tu są sklepy, a tam las.

W lesie miło płynie czas.

Tu plac zabaw, tam apteka,

a w oddali Azor szczeka.

Ref. To jest droga do przedszkola,

la, la, la, la, la, la, li.

Co dzień chodzi drogą Ola,

la, la, la, la, la, la, li.

 

„Zbieramy grzyby”

 1. Z wielkim koszem idzie jesień po lesie.

Co w tym koszu Pani jesień nam niesie?

Ref. Kurki, rydze i maślaki,

borowiki i kozaki,

pozbieramy dziś.

 1. Muchomora ominiemy z daleka.

Niech muchomor na złe muchy tu czeka.

Ref. Kurki, rydze i maślaki…

 1. Poszukamy żółtych kurek pod sosną,

nad potokiem smaczne rydze nam rosną.

Ref. Kurki, rydze i maślaki…

 

„Piosenka o czterech żywiołach”

Ref. Zapraszamy wszystkie dzieci

do naszego koła,

do zabawy przy piosence

o czterech żywiołach.

 1. Ziemia jest okrągła

i wciąż się obraca;

to właśnie dlatego

dzień po nocy wraca.

Ref. Zapraszamy wszystkie dzieci

do naszego koła,

do zabawy przy piosence

o czterech żywiołach.

 1. Ogień zagotuje

wodę na herbatę

i ogrzeje zimą

małą, górską chatę.

Ref. Zapraszamy wszystkie dzieci…

 1. Płynie woda w rzece,

i w leśnych strumieniach.

Jesienią jest deszczem,

zimą w śnieg się zmienia.

Ref. Zapraszamy wszystkie dzieci…

 1. Powietrze to wietrzyk

co rozgania chmury,

Jak wieje za mocno

szaleją wichury.

 

Zakończenie: Ziemia kręci się wesoło,

ogień podskakuje,

woda płynie, płynie, płynie,

wietrzyk odlatuje!

 

„W starym ogrodzie”

 1. W starym ogrodzie, starym, że ho, ho

na wielkim drzewie rośnie gruszek sto!

Ref. Jak ładnie poproszę, to złocista gruszka

spadnie prosto z drzewa do mego fartuszka.

 1. W starym ogrodzie, starym, że ho, ho,

na wielkim drzewie rośnie jabłek sto!

Ref. Zaproszę do tańca czerwone jabłuszka,

niech szybko wpadają do mego fartuszka.

 

Zamierzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej:

Krąg tematyczny 1. Razem w przedszkolu

OBSZAR FIZYCZNY

 • wdrażanie do samodzielności w zakresie czynności manualnych
 • doskonalenie sprawności ruchowej w czasie zabaw ruchowych, muzyczno-ruchowych oraz ćwiczeń gimnastycznych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • zachęcanie do rozpoznawania i nazywania przeżywanych emocji
 • kształtowanie empatii i życzliwego nastawienia do siebie i innych

OBSZAR SPOŁECZNY

 • stwarzanie przestrzeni do samodzielnego nawiązywania kontaktów z grupą rówieśniczą
 • zapoznanie z zasadami życia i funkcjonowania w grupie rówieśniczej oraz w instytucji przedszkolnej
 • wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych
 • zapoznanie z obowiązkami dyżurnego

OBSZAR POZNAWCZY

 • wdrażanie do przestrzegania zasad w zakresie bezpieczeństwa, organizacji pracy i zabawy oraz higieny
 • poznanie zawodów związanych z przedszkolem, wdrażanie do poszanowania pracy osób dbających o przedszkole i jego podopiecznych
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, w szczególności na podstawie utworów literackich lub ilustracji
 • zapoznanie poprzez zabawę ze schematem ciała człowieka
 • rozpoznawanie zapisu graficznego swojego imienia
 • odczytywanie informacji przedstawionych w formie symbolicznej
 • ćwiczenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów w zbiory według określonej cechy i porównywania liczebności zbiorów
 • umuzykalnianie dzieci poprzez zabawy muzyczne, muzyczno-ruchowe, zabawy ze śpiewem oraz słuchanie i śpiewanie piosenek

 

Krąg tematyczny 2. Zabawy z latawcem

OBSZAR FIZYCZNY

 • doskonalenie sprawności ruchowej w czasie zabaw ruchowych, muzyczno-ruchowych oraz ćwiczeń gimnastycznych
 • stwarzanie sytuacji do nabywania doświadczeń umożliwiających rozwój manualny
 • zapoznanie poprzez zabawę ze schematem ciała człowieka

OBSZAR EMOCJONALNY

 • wyraża swoje emocje w ekspresji ruchowo-muzycznej i plastycznej
 • uczy się wczuwać w emocje innych

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie życzliwego nastawienia do innych ludzi, poznanie zasad gościnności
 • zapoznanie z zasadami korzystania ze wspólnych zabawek i książek

OBSZAR POZNAWCZY

 • zachęcanie do podejmowania zabaw promujących czytelnictwo
 • rozwijanie kompetencji językowych i umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi na określony temat, w szczególności na podstawie utworów literackich lub ilustracji
 • wdrażanie do samodzielności w eksperymentowaniu i eksplorowaniu otaczającego świata
 • zachęcanie do podejmowania zabaw związanych z odkrywaniem swojego otoczenia
 • zachęcanie do swobodnej ekspresji artystycznej m.in. teatralnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej
 • rozwijanie wyobraźni
 • poznawanie różnych figur geometrycznych ze szczególnym uwzględnieniem trójkątów
 • umuzykalnianie dzieci poprzez zabawy muzyczne, muzyczno-ruchowe, zabawy ze śpiewem oraz słuchanie i śpiewanie piosenek
 • zachęcanie do podejmowania działań plastycznych i konstrukcyjnych
 • poznanie budowy latawca oraz zasad jego działania

 

Krąg tematyczny 3.  Nadchodzi jesień

OBSZAR FIZYCZNY

 • zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata
 • kształtowanie nawyku dbania o własne bezpieczeństwo na drodze
 • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu (spacery, zabawy ruchowe w ogrodzie)
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego ubierania i rozbierania się oraz dbania o siebie poprzez zakładanie ubioru adekwatnego do pogody

OBSZAR EMOCJONALNY

 • zachęcanie do obcowania z przyrodą i odkrywania emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego

OBSZAR SPOŁECZNY

 • stwarzanie okazji do dzielenia się swoimi doświadczeniami i wspomnieniami z wakacyjnych podróży
 • zachęcanie do aktywnego słuchania innych osób oraz czytanych przez dorosłego utworów literackich

OBSZAR POZNAWCZY

 • zapoznanie z położeniem i wyglądem Polski na mapie
 • zapoznanie w sytuacjach zabawowych z pojęciami dotyczącymi upływu czasu
 • kształtowanie aktywnej postawy badawczej poprzez prowadzenie obserwacji przyrodniczych, przeprowadzanie eksperymentów i pokazów
 • poznawanie zjawisk przyrodniczych charakterystycznych dla wczesnej jesieni
 • rozwijanie twórczego myślenia poprzez zabawy twórcze, językowe i logiczne
 • stwarzanie okazji do podejmowania zabaw z liczeniem, tworzeniem zbiorów i określaniem liczebności zbiorów
 • kształtowanie zdrowych nawyków higienicznych i żywieniowych
 • stwarzanie możliwości do podejmowania zabaw z literami i napisami
 • zachęcanie do odkrywania żartów językowych w utworach literackich oraz do tworzenia własnych z wykorzystaniem słów o takim samym brzmieniu a różnym znaczeniu

 

Krąg tematyczny 4. Ziemia pełna tajemnic

OBSZAR FIZYCZNY

 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez organizowanie różnorodnych działań gimnastycznych i ruchowych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • dostrzega, że rówieśnicy też odczuwają emocje
 • przeżywa i okazuje emocje, integrując się z grupą
 • zauważa emocjonalną wartość przyrody

OBSZAR SPOŁECZNY

 • zapoznanie z wybranymi symbolami związanymi z różnymi regionami Polski
 • zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy, do uważnego słuchania wypowiedzi innych dzieci i osób dorosłych
 • integrowanie grupy poprzez stwarzanie warunków do podejmowania wspólnych zabaw i działań

OBSZAR POZNAWCZY

 • zapoznanie z wyglądem Ziemi z wykorzystaniem jej modelu
 • poznanie swojego miejsca i kraju zamieszkania w czasie działań poznawczych i zabaw
 • rozwijanie ciekawości poznawczej oraz uwrażliwianie na piękno i różnorodność naszej planety
 • kształtowanie aktywnej postawy badawczej poprzez poznawanie wielozmysłowe, przeprowadzanie eksperymentów, obserwacji i pokazów
 • rozwijanie umiejętności porównywania przedmiotów znajdujących się w otoczeniu i nadawania im znaczeń
 • poznawanie znaczenia soli i węgla w przyrodzie i życiu człowieka
 • kształtowanie słuchu fonemowego poprzez zabawy
 • kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne
 • stwarzanie możliwości do aranżowania przestrzeni zgodnie z dziecięcym poczuciem estetyki i potrzebami poznawczymi
 • kształtowanie umiejętności zagospodarowania przestrzeni w czasie zabaw konstrukcyjnych

 

Krąg tematyczny 5. Warzywa i owoce

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • ćwiczenie samodzielności

OBSZAR EMOCJONALNY

 • dostrzeganie piękna darów natury

OBSZAR SPOŁECZNY

 • współpraca z innymi dziećmi w grupie
 • uważne słuchanie wierszy i opowiadań

OBSZAR POZNAWCZY

 • wypowiadanie się na temat treści wysłuchanych wierszy, opowiadań
 • rozróżnianie i nazywanie popularnych owoców i warzyw
 • rozróżnianie pojęć „ogród” i „sad”
 • poznawanie owoców i warzyw różnymi zmysłami
 • klasyfikowanie elementów i przeliczanie w dostępnym zakresie
 • przestrzeganie zasad podczas gier
 • poznawanie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia
 • rozwijanie poczucia rytmu

Tematyka kompleksowa:

 1. W naszej grupie.
 2. Co nam dają drzewa?
 3. Przygotowania do zimy.
 4. Bezpieczni i rozważni.


„Grzeczni czarodzieje”

 1. Choć jestem przedszkolakiem,

czarować już potrafię.

Najlepiej tam się dzieje,

gdzie grzeczni czarodzieje.

Ref. Proszę, dziękuję, przepraszam –

 to abrakadabra nasza.

 Przedszkolak pięknie czaruje:

 przepraszam, proszę, dziękuję.

 1. Czarodziej grzecznie prosi,

przeprasza, gdy napsoci,

z uśmiechem też dziękuje.

Naprawia, a nie psuje.

Ref. Proszę, dziękuję, przepraszam…

 1. Być grzecznym czarodziejem,

to wcale trudne nie jest.

Wystarczy znać te słowa

i można już czarować.

Ref. Proszę, dziękuję, przepraszam –

 to abrakadabra nasza.

 Przedszkolak pięknie czaruje:

 przepraszam, proszę, dziękuję,

 przepraszam, proszę, dziękuję,

 

„Taniec z listkiem”

 1. Kolorowy listek mam,

tańczę z listkiem sam na sam.

Tum-pa-lam, tum-pa-lam,

tańczę z listkiem sam na sam.

 

 1. On wiruje, a z nim ja,

cudna jest zabawa ta.

Tra-lala, tra-lala,

cudna jest zabawa ta.

 

 1. Nagle listek w górę, hop!

Jaki piękny jego lot.

Hop, hop, hop! Hop, hop, hop!

Jaki piękny jego lot.

 1. Listek upadł, leży tu,

i układa się do snu.

Lili-lu, lili-lu,

i układa się do snu.

 

„Mały jeżyk”

 1. Mały jeżyk jak kuleczka

idzie dróżką do miasteczka.

A w miasteczku, to jest fakt,

żyją jeże już od lat.

Ref. W parkach, krzakach i gęstwinach

 spacerują po ścieżynach.

 Chodzą jeże tu i tam.

 Jak nie wierzysz, zobacz sam.

 

 1. Gdy przychodzi złota jesień

mały jeżyk jabłko niesie.

Złoty listek z nieba spada,

jeżom bajkę opowiada.

Ref. W parkach, krzakach i gęstwinach,

 śpią jeżyki na ścieżynach.

 Listek śpiewa im do snu

 kołysankę li, li, lu.

 

„Samochody”

 1. Po ulicy, w obie strony

jadą szybko samochody,

głośno trąbią i skręcają,

bo zielone światło mają.

Ref. Wolniej, proszę! Hola! Hola!

 Właśnie idę do przedszkola!

 

 1. Roześmiane autobusy

wszystkim robić chcą psikusy,

burczą, warczą i mrugają,

na wycieczkę zapraszają.

Ref. Wolniej, proszę…

 

 

Zamierzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w październiku:

Krąg tematyczny 1. W naszej grupie

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • doskonalenie sprawności manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

 • poznawanie różnych stanów emocjonalnych, jak: radość, złość, smutek
 • próby odczytywania i nazywania emocji innych oraz samodzielnego ich wyrażania za pomocą mimiki, gestu i ruchu

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie pozytywnej samooceny i umiejętności jej wyrażania
 • nauka empatii w stosunku do innych osób
 • kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych
 • kształtowanie umiejętności wspólnej i zgodnej zabawy

OBSZAR POZNAWCZY

 • słuchanie utworów literackich
 • rozwijanie zdolności komunikacyjnych przez dostosowywanie wypowiedzi do sytuacji i tematyki
 • doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach
 • śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem
 • dostrzeganie prostych układów rytmicznych podczas zabaw manipulacyjnych
 • utrwalanie wiedzy dotyczącej znajomości bezpiecznych zachowań w czasie zabaw w domu, przedszkolu, na placu zabaw
 • rozumienie potrzeby niesienia pomocy innym

 

Krąg tematyczny 2.  Co nam dają drzewa?

OBSZAR FIZYCZNY

 • aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • poznawanie w działaniu właściwości różnych materiałów naturalnych
 • doskonalenie sprawności ruchowej i manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

 • odczuwanie piękna przyrody
 • wzbogacanie przedszkolnego kącika przyrody o okazy związane z aktualną porą roku

OBSZAR SPOŁECZNY

 • uczenie się zgodnej zabawy i wspólnego korzystania z różnych przedmiotów i materiałów
 • poznawanie przykładów właściwego oraz niewłaściwego zachowania oraz jego ocenianie
 • doskonalenie umiejętności współpracy podczas tworzenia prac zespołowych
 • koncentrowanie uwagi podczas zajęć z całą grupą
 • przyzwyczajanie się do uważnego słuchania wypowiedzi innych, przestrzegania kolejności wypowiedzi, spokojne oczekiwania na swoją kolej

OBSZAR POZNAWCZY

 • słuchanie utworów literackich
 • rozwijanie zdolności komunikacyjnych przez dostosowywanie wypowiedzi do sytuacji i tematyki
 • rozpoznawanie i nazywanie pospolitych gatunków drzew liściastych i iglastych oraz miejsc, w których rosną
 • układanie historyjki obrazkowej w sposób chronologiczny
 • poznawanie roli i znaczenia drzew w życiu człowieka
 • rozpoznawanie darów natury w sposób sensoryczny
 • doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach

 

Krąg tematyczny 3. Przygotowanie do zimy

OBSZAR FIZYCZNY

 • zwracanie uwagi na zmiany w sposobie ubierania w zależności od pory roku
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • doskonalenie sprawności manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

 • budowanie świadomości, że zwierząt nie wolno krzywdzić
 • spokojne oczekiwanie na swoją kolej w trakcie zabaw

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy i współpracy
 • budowanie obrazu własnego „ja”

OBSZAR POZNAWCZY

 • wzbogacanie wiedzy dotyczącej przygotowania ludzi i zwierząt do zimy
 • poznawanie sposobów dbania o zwierzęta domowe
 • podejmowanie obserwacji przyrodniczych dotyczących życia zwierząt występujących w najbliższym środowisku
 • doskonalenie umiejętności uczestniczenia w rozmowach na bliskie tematy
 • wypowiadanie się na temat treści wysłuchanych wierszy i opowiadań
 • śpiewanie piosenek, ilustrowanie słów ruchem
 • manipulowanie materiałem przyrodniczym
 • rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku
 • klasyfikowanie przedmiotów
 • przeliczanie elementów zbiorów

 

Krąg tematyczny 4. Bezpieczni i rozważni

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w prostych zabawach konstrukcyjnych
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • doskonalenie sprawności manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

 • spokojne oczekiwanie na swoją kolej w trakcie zabaw
 • podejmowanie prób samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • rozróżnianie pojęć dobra i zła

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy
 • przyzwyczajanie się do uważnego słuchania wypowiedzi innych
 • wdrażanie do przestrzegania norm i zasad dotyczących zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej
 • uczenie się, komu można podawać informacje o sobie i swojej rodzinie
 • uczenie się właściwego zachowania w określonych miejscach i sytuacjach oraz stosowania obowiązujących nakazów i zakazów

OBSZAR POZNAWCZY

 • wzbogacanie wiedzy na temat bezpieczeństwa w domu, w przedszkolu, na ulicy
 • rozwiązywanie zagadek
 • doskonalenie umiejętności uczestniczenia w rozmowach na bliskie tematy
 • wzbogacanie słownictwa związanego z bezpieczeństwem
 • śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem
 • zapoznanie z numerem alarmowym
 • uczestniczenie w scenkach dramowych

Tematyka kompleksowa:

 1. Polska – nasza Ojczyzna.
 2. Preludium deszczowe.
 3. Rozpoznajemy emocje.
 4. W teatrze.

 

„Mazurek Dąbrowskiego”

1. Jeszcze Polska nie zginęła,

kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,

szablą odbierzemy.

Ref. Marsz, marsz, Dąbrowski,

z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem

złączym się z narodem.

 

 1. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,

będziem Polakami.

Dał nam przykład Bonaparte,

jak zwyciężać mamy.

Ref. Marsz, marsz, Dąbrowski… }

 

 1. Jak Czarniecki do Poznania

po szwedzkim zaborze,

dla ojczyzny ratowania

wrócim się przez morze.

Ref. Marsz, marsz, Dąbrowski… }bis

 

 1. Już tam ojciec do swej Basi

mówi zapłakany –

Słuchaj jeno, pono nasi

biją w tarabany.

Ref. Marsz, marsz, Dąbrowski…

 

„Katechizm polskiego dziecka”

— Kto ty jesteś?

— Polak mały.

— Jaki znak twój?

— Orzeł biały.

— Gdzie ty mieszkasz?

— Między swemi.

— W jakim kraju?

— W polskiej ziemi.

— Czem ta ziemia?

— Mą Ojczyzną.

— Czem zdobyta?

— Krwią i blizną.

— Czy ją kochasz?

— Kocham szczerze.

— A w co wierzysz?

— W Polskę wierzę.

[…]

Władysław Bełza

 

„Deszczowa piosenka”

 1. Deszcz za oknem pada kap, kap, kap!

Smutno opowiada kap, kapu, kap!

Ref. Deszczowa piosenka kap, kap, kap!

Jak deszczu kropelka: kap, kapu, kap!

 

 1. Czarne chmury straszą kap, kap, kap!

Weź z sobą parasol kap, kapu, kap!

Ref. Deszczowa piosenka kap, kap, kap!

Jak deszczu kropelka: kap, kapu, kap!

 

 

„Piosenka Kreta Cezarego”

 1. Tu pod ziemią mam mieszkanie,

a na górze kopczyk zrobię.

Kto zamieszka razem ze mną?

Czasem z żalem myślę sobie.

Ref. Jestem smutny Kret Cezary.

Czyś nie widział dla mnie pary?

Bo marzeniem Cezarego

jest, by kogoś mieć bliskiego.

 

 1. Labiryntem korytarzy,

powędruję, hen, daleko,

gdzie się promyk słońca żarzy,

czy nie spotkam się z kolegą?

Ref. Jestem smutny…

 

 1. Pójdę zaraz w świat przed siebie,

kto mi dobrą drogę wskaże?

Idę wcale się nie grzebiąc,

szukać przyjaciela z marzeń.

Ref. Jestem smutny…

 

„Pójdźmy wszyscy do stajenki”

 1. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki!

Powitajmy Maleńkiego i Maryję, Matkę Jego,

powitajmy Maleńkiego i Maryję, Matkę Jego.

 

 1. Witaj, Jezu ukochany, od patriarchów czekany,

od proroków ogłoszony, od narodów upragniony,

od proroków ogłoszony, od narodów upragniony.

 

Zamierzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w listopadzie

Krąg tematyczny 1. Polska – nasza Ojczyzna

OBSZAR FIZYCZNY

 • inicjowanie zabaw konstrukcyjnych
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • doskonalenie sprawności manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

 • nazywanie uczuć kojarzących się z rodziną
 • spokojne oczekiwanie na swoją kolej w trakcie zabaw

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy
 • doskonalenie umiejętności współpracy z innymi
 • przyzwyczajanie się do uważnego słuchania wypowiedzi innych

OBSZAR POZNAWCZY

 • zapoznanie z pojęciem i budową drzewa genealogicznego
 • rozpoznawanie i nazywanie poszczególnych członków rodziny
 • obcowanie ze sztuką
 • rozumienie znaczenia pojęcia „czas wolny”
 • utrwalenie nazwy swojego miasta i adresu zamieszkania
 • poznanie najważniejszych informacji na temat Krakowa, Warszawy, Torunia i Gdańska
 • utrwalenie świadomości bycia Polakiem
 • poznanie hymnu i symboli Polski
 • przypominanie i utrwalenie swojego adresu zamieszkania
 • rozpoznawanie różnych domów (blok, dom jednorodzinny, kamienica)
 • słuchanie utworów literackich w skupieniu i z uwagą
 • uczestniczenie w zabawach plastycznych
 • przeliczanie w dostępnym zakresie

 

Krąg tematyczny 2. Preludium deszczowe

OBSZAR FIZYCZNY

 • zwracanie uwagi na zmiany w sposobie ubierania w zależności od pory roku
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • rozwijanie sprawności manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

 • uważne słuchanie wypowiedzi innych
 • spokojne oczekiwanie na swoją kolej w trakcie zabaw

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy
 • kształtowanie umiejętności współpracy z innymi

OBSZAR POZNAWCZY

 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na różne cechy
 • branie udziału w eksperymentach
 • nazywanie kolorów jesieni i ich pochodnych
 • zdobywanie wiedzy na temat deszczu
 • nazywanie różnych rodzajów deszczu
 • uwrażliwianie się na różne elementy muzyki
 • nazywanie różnych rodzajów butów i rozpoznawanie ich przeznaczenia
 • nabywanie umiejętności doboru ubrań odpowiednio do pory roku
 • nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni
 • śpiewanie piosenek, ilustrowanie słów ruchem

 

Krąg tematyczny 3. Rozpoznajemy emocje

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i muzycznych
 • rozwijanie sprawności manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

 • budowanie obrazu własnego „ja”
 • rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji
 • poznawanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami
 • wyrażanie emocji za pomocą mimiki
 • rozpoznawanie emocji osób na zdjęciach
 • przedstawianie swoich emocji i uczuć poprzez udział w różnych zabawach
 • spokojne oczekiwanie na swoją kolej w trakcie zabaw

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy
 • doskonalenie umiejętności współpracy z innymi
 • komunikowanie się z dziećmi i dorosłym w sposób werbalny i niewerbalny

OBSZAR POZNAWCZY

 • nazywanie poszczególnych części ciała
 • rozumienie znaczenia pojęcia „marzenia”
 • wypowiadanie się na temat treści wysłuchanych wierszy, opowiadań
 • śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem
 • rozwijanie mowy komunikatywnej
 • przeliczanie, klasyfikowanie

 

Krąg tematyczny 4. W teatrze

OBSZAR FIZYCZNY

 • zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu własnego ciała i otaczającego świata
 • zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych z wykorzystaniem różnych technik oraz materiałów

OBSZAR EMOCJONALNY

 • zachęcanie do podejmowania zabaw z nazywaniem, rozpoznawaniem i naśladowaniem emocji

OBSZAR SPOŁECZNY

 • poznanie zasad kulturalnego zachowania się w teatrze

OBSZAR POZNAWCZY

 • rozwijanie wyobraźni poprzez zabawy teatralne, naśladowcze, dramowe, improwizacje ruchowe i wcielanie się w rolę
 • zapoznanie z elementami charakterystycznymi dla teatru
 • podejmowanie zabaw służących przygotowaniu przedstawienia jasełkowego
 • stwarzanie możliwości rozwijania twórczej ekspresji teatralnej
 • rozwijanie słownictwa związanego z teatrem
 • doskonalenie kompetencji językowych i umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi
 • umuzykalnianie poprzez zabawy muzyczne, muzyczno-ruchowe, zabawy ze śpiewem oraz słuchanie i śpiewanie piosenek
 • stwarzanie okazji do nabywania doświadczeń matematycznych poprzez zabawy i sytuacje życia codziennego.

Tematyka kompleksowa:

 1. Kuchenne ciekawostki.
 2. Święta za pasem.
 3. Krok w Nowy Rok

 

„Już blisko kolęda”

1. Gdy w pokoju wyrośnie choinka,

łańcuszkami, bombkami zaświeci,

to znaczy, że już święta,

że już blisko kolęda,

że Mikołaj przyjedzie do dzieci.

Hej, kolęda, kolęda!

 

 1. Gdy opłatek już leży na stole,

pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie,

to znaczy, że już święta,

że już blisko kolęda,

że Mikołaj przyjedzie do dzieci.

Hej, kolęda, kolęda!

 

 1. Gdy upieką się słodkie makowce

i głos dzwonka z daleka zawoła,

to znaczy, że już święta,

że już blisko kolęda,

że Mikołaj przyjedzie do dzieci.

Hej, kolęda, kolęda!

 

„Kołysanka” (pastorałka)

 1. Zima długa, gwiazdka mruga,

a w szopie pod lasem,

we żłóbeczku, na sianeczku,

śpi mały bobasek.

Luli, laj, luli, laj, luli, luli, laj.

Luli, laj, luli, laj, luli, luli, laj.

 1. Dwa aniołki skrzydełkami

Dziecię otulają,

pastuszkowie na fujarkach

kołysankę grają.

Luli, laj, luli, laj, luli, luli, laj.

Luli, laj, luli, laj, luli, luli, laj.

 

„Noc w przedszkolu”

 1. Kiedy na niebie gwiazdki mrugają, księżyc przez okno zerka,

sale są puste, światła zgaszone, nikt się nie bawi w berka.

Wszędzie cichutko, nikt się nie śmieje i nikt nie tańczy w kole.

Gdy noc zapada i nie ma dzieci, to smutne jest przedszkole.

Lecz…

 

Ref. Kiedy rano złote słońce księżycowi w nos zaświeci,

roześmiane i wesołe do przedszkola idą dzieci.

Ach, jak miło i przyjemnie znów się bawić z kolegami!

Przywitamy się z przedszkolem i naszymi zabawkami!

 

 1. Kiedy na niebie gwiazdki mrugają, księżyc przez okno zerka,

sale są puste, światła zgaszone, nikt się nie bawi w berka.

Kudłate misie, pies bez ogonka, pajac i dwie laleczki

śnią, że za chwilę przyjdzie ktoś miły i zdejmie je z półeczki.

Bo…

 

Ref. Kiedy rano złote słońce księżycowi w nos zaświeci,

roześmiane i wesołe do przedszkola idą dzieci.

Ach, jak miło i przyjemnie znów się bawić z kolegami!

Przywitamy się z przedszkolem i naszymi zabawkami!

 

Zamierzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w grudniu:

Krąg tematyczny 1. Kuchenne ciekawostki

OBSZAR FIZYCZNY

 • zapoznanie z piramidą żywienia i rozbudzanie świadomości żywieniowej dzieci, poznanie właściwych nawyków żywieniowych
 • wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole
 • zachęcanie do samodzielnego podejmowania czynności porządkowych i higienicznych
 • doskonalenie sprawności dłoni poprzez wykonywanie prostych prac manipulacyjnych
 • zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych i konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnych materiałów
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez organizowanie różnorodnych działań sportowych, gimnastycznych i ruchowych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • zachęcanie do wypowiadania się na temat swoich upodobań i odczuć

OBSZAR SPOŁECZNY

 • stwarzanie okazji do czerpania satysfakcji emocjonalnej ze wspólnych zabaw
 • zachęcanie do współpracy podczas zajęć i zabaw

OBSZAR POZNAWCZY

 • zapoznanie z różnymi rodzajami produktów spożywczych oraz ich właściwości
 • stwarzanie warunków do doświadczania świata za pomocą wszystkich zmysłów
 • rozwijanie słownictwa związanego z produktami, przedmiotami i procesami kuchennymi
 • zapoznanie z zawodem kucharza
 • podejmowanie praktycznych czynności kulinarnych, zachęcanie do podejmowania zabaw z gotowaniem
 • zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w czasie posługiwania się różnymi sprzętami kuchennymi
 • kształtowanie świadomości ekologicznej związanej z dokonywaniem zakupów produktów pakowanych
 • zachęcanie do wypowiadania się na określone tematy
 • zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata
 • kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne

 

Krąg tematyczny 2. Święta za pasem

OBSZAR FIZYCZNY

 • zachęcanie do samodzielnego podejmowania czynności porządkowych i higienicznych
 • doskonalenie sprawności dłoni poprzez wykonywanie prostych prac manipulacyjnych
 • zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych i konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnych materiałów
 • zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata

OBSZAR EMOCJONALNY

 • tworzenie warunków do przeżywania w sposób świadomy okresu świątecznego
 • zachęcanie do czerpania satysfakcji emocjonalnej ze wspólnego wykonywania określonych czynności
 • wczuwanie się w emocje innych osób

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wdrażanie do podejmowania wspólnych działań zmierzających do zacieśniania więzi w grupie rówieśniczej
 • poznawanie tradycji rodzinnych i regionalnych

OBSZAR POZNAWCZY

 • zachęcanie do planowania i realizowania zaplanowanych działań
 • stwarzanie możliwości do poznania pojęć związanych z upływem czasu
 • rozwijanie spostrzegawczości w zakresie zmysłów wzroku, słuchu i dotyku
 • nabywanie doświadczeń w zakresie mierzenia długości
 • kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne

 

Krąg tematyczny 3. Krok w nowy rok!

OBSZAR FIZYCZNY

 • zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych i konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnych technik oraz materiałów
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez organizowanie różnorodnych działań sportowych, gimnastycznych i ruchowych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • rozwijanie poczucia humoru poprzez zachęcanie do tworzenia własnych żartów językowych

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wdrażanie do punktualności
 • integrowanie grupy poprzez stwarzanie warunków do podejmowania wspólnych zabaw i działań
 • zachęcanie do aktywnego słuchania innych osób oraz czytanych przez dorosłego utworów literackich

OBSZAR POZNAWCZY

 • zapoznanie w sytuacjach zabawowych z pojęciami dotyczącymi upływu czasu
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się relacjami czasowymi na podstawie doświadczeń
 • zapoznanie ze sposobami odmierzania czasu
 • poznanie i utrwalenie nazw dni tygodnia i miesięcy
 • rozwijanie twórczego myślenia poprzez zabawy językowe
 • stwarzanie okazji do podejmowania zabaw z liczeniem i wykorzystaniem liczebników porządkowych
 • kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne
 • stymulowanie wrażliwości słuchowej oraz sprawności aparatu artykulacyjnego

Tematyka kompleksowa:

 1. Kosmos pełen gwiazd.
 2. Zimowy krajobraz.
 3. Czas z babcią i dziadkiem.
 4. Dawne zawody.


„Ufoludki”

1. Gdzieś w kosmosie żyją sobie

małe ufoludki,

mają oczka jak guziczki

i zielone bródki.

Ref. Iju, iju, iju, iju,

bulba, pulpa, ziu!

 

 1. Mają domki z filiżanek

ozdobionych złotkiem,

bardzo lubią podróżować

latającym spodkiem.

Ref. Iju, iju, iju, iju,

bulba, pulpa, ziu!

 

 1. Kiedy czasem w nocy widzę

spadającą gwiazdę,

myślę, że to ufoludki

lecą swym pojazdem.

Ref. Iju, iju, iju, iju,

bulba, pulpa, ziu!

 

„Tupu, tup, po śniegu”

 1. Przyszła zima biała,

śniegu nasypała,

zamroziła wodę,

staw przykryła lodem.

Ref. Tupu, tup po śniegu,

dzyń, dzyń, dzyń na sankach,

skrzypu, skrzyp na mrozie,

lepimy bałwanka.

 

 1. Kraczą głośno wrony:

– marzną nam ogony.

Mamy pusto w brzuszku,

dajcie nam okruszków!

Ref. Tupu, tup po śniegu… } bis

 

 1. Ciepłe rękawiczki

i wełniany szalik.

Białej mroźnej zimy

nie boję się wcale.

Ref. Tupu, tup po śniegu… } bis

 

„Do lekarza”

 1. Gdy boli ucho i w gardle sucho,

wtedy się zdarza iść do lekarza:

Ref. Oj, oj, oj, panie doktorze,

oj, oj, oj, niech pan pomoże!

Pan lekarstwa wszystkie zna

i wyleczy mnie raz-dwa!

 

 1. Kiedy pechowo uderzę głową

albo kolanem o twardą ścianę

Ref. Oj, oj, oj, panie doktorze,

oj, oj, oj, niech pan pomoże!

Pan lekarstwa wszystkie zna

i wyleczy mnie raz-dwa!

 

„Babciu, Dziadku, kocham Was!”

 1. Babcia jest jak dobra wróżka,

zawsze uśmiech ma na twarzy,

najpiękniejsze czyta bajki,

pyszne naleśniki smaży! bis

Ref. Dziś piosenkę dla was mam

i całusa chętnie dam!

Z wami słodko mija czas.

Babciu, dziadku – kocham was!

 

 1. Z dziadkiem mogę majsterkować

albo wybrać się na grzyby…

O Kosmosie mi opowie

i nauczy łowić ryby!

bis bis

Ref. Dziś piosenkę dla was mam

i całusa chętnie dam!

Z wami słodko mija czas.

Babciu, dziadku – kocham was!

Z wami słodko mija czas.

Babciu, dziadku – kocham was!

Babciu, dziadku – kocham was!

 

Zamierzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w styczniu:

Krąg tematyczny 1. Kosmos pełen gwiazd

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i muzycznych
 • ćwiczenie sprawności manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

 • wczuwanie się w emocje innych
 • przedstawianie swoich emocji i uczuć

OBSZAR SPOŁECZNY

 • przestrzeganie ustalonych reguł zabawy
 • uważne słuchanie wierszy i opowiadań
 • nauka współpracy
 • komunikowanie się z dziećmi i dorosłymi w sposób werbalny i niewerbalny

OBSZAR POZNAWCZY

 • poznawanie zastosowań globusa
 • poznawanie następstwa dnia i nocy
 • uczestniczenie w eksperymentach
 • nazywanie poszczególnych części dnia
 • śpiewanie piosenek, ilustrowanie słów ruchem
 • nazywanie planet Układu Słonecznego
 • nazywanie obiektów w przestrzeni kosmicznej

 

Krąg tematyczny 2. Zimowy krajobraz

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i muzycznych
 • ćwiczenie sprawności manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego zimą
 • wczuwanie się w emocje i uczucia innych

OBSZAR SPOŁECZNY

 • przestrzeganie ustalonych reguł zabawy
 • uważne słuchanie wierszy i opowiadań
 • nauka współpracy z innymi
 • komunikowanie się z dziećmi i dorosłym w sposób werbalny i niewerbalny

OBSZAR POZNAWCZY

 • poznawanie charakterystycznych cech zimy
 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na podaną kategorię
 • formułowanie wypowiedzi, odpowiadanie na pytania
 • uczestniczenie w eksperymentach, poznawanie właściwości śniegu i lodu
 • poznawanie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu
 • przeliczanie przedmiotów w dostępnym zakresie
 • poznawanie liczebników głównych
 • śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem

 

Krąg tematyczny 3. Czas z babcią i dziadkiem

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i muzycznych
 • ćwiczenie sprawności manualnej
 • porządkowanie i dekorowanie sali
 • uczestniczenie we wspólnym przygotowaniu poczęstunku

OBSZAR EMOCJONALNY

 • okazywanie emocji z wykorzystaniem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu
 • wczuwanie się w emocje innych

OBSZAR SPOŁECZNY

 • przestrzeganie ustalonych reguł zabawy
 • odczuwanie i przejawianie swojej przynależności do rodziny
 • wdrażanie do okazywania szacunku osobom starszym
 • wczuwanie się w rolę współgospodarza uroczystości

OBSZAR POZNAWCZY

 • słuchanie w skupieniu wierszy i opowiadań
 • śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem
 • rozumienie pojęcia „para”
 • klasyfikowanie przedmiotów
 • porównywanie długości
 • rozwiązywanie zagadek sensorycznych
 • uczenie się wiersza na pamięć
 • poznawanie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętów domowych
 • rozwijanie kreatywności poprzez wykonywanie prac plastycznych

 

Krąg tematyczny 4. Dawne zawody

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • ćwiczenie sprawności manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

 • przejawianie swoich emocji i uczuć poprzez charakterystyczne dla dziecka formy wyrazu
 • nabywanie świadomości, że wszyscy doświadczają emocji
 • wczuwanie się w emocje innych

OBSZAR SPOŁECZNY

 • przestrzeganie ustalonych reguł zabawy
 • obdarzanie uwagą nauczyciela i rówieśników
 • nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi

OBSZAR POZNAWCZY

 • poznawanie różnych zawodów
 • wzbogacanie słownictwa
 • rozwiązywanie zagadek obrazkowych i słownych
 • dobieranie butów do odpowiednich warunków pogodowych oraz pory roku
 • poznawanie przedmiotów używanych w kuchni dawniej i dziś
 • śpiewanie piosenki
 • doskonalenie wrażliwości słuchowej.

Tematyka kompleksowa:

 1. Zimowa wyprawa.
 2. Nasza Wisła.
 3. Karnawałowe zabawy.
 4. Co to jest sztuka?

 

 „Zima czarodziejka”

 1. Pewnej nocy, po cichutku

przyszła zima biała;

czarodziejską białą różdżką

śnieg wyczarowała.

Ref. Czary-mary, śnieżek biały!

Czary-mary, psss!

Czary-mary, śnieżek biały!

Czary-mary, psss!

 1. Po co komu czarne drzewa?

– myśli zima biała.

Wzięła różdżkę i na biało

las pomalowała.

Ref. Czary-mary i las biały!

Czary-mary, psss!

Czary-mary i las biały!

Czary-mary, psss!

 1. Wlazł na płotek czarny kotek,

kotek całkiem mały

– zima różdżką pomachała

– i już kot jest biały!

Ref. Czary-mary i kot biały!

Czary-mary, psss!

Czary-mary i kot biały!

Czary-mary, psss! Bis

 

„Boogie woogie”

 1. Do przodu prawą rękę daj, do tyłu prawą rękę daj,

do przodu prawą rękę daj i potrząsaj nią.

Bo przy boogie woogie, woogie trzeba zręcznie kręcić się

no, i klaskać trzeba też: raz, dwa, trzy!

Ref. Boogie woogie, ahoj! Boogie woogie, ahoj!

Boogie woogie, ahoj! I od nowa zaczynamy taniec ten!

 

 2. Do przodu lewą rękę daj… itd.

Ref. Boogie woogie, ahoj! Boogie woogie, ahoj!…

 3. Do przodu prawą nogę daj… itd.

Ref. Boogie woogie, ahoj! Boogie woogie, ahoj!…

 4. Do przodu lewą nogę daj… itd.

Ref. Boogie woogie, ahoj! Boogie woogie, ahoj!…

 

„Płynie Wisła, płynie”

 1. Płynie Wisła, płynie, po polskiej krainie, po polskiej krainie.

Zobaczyła Kraków, pewnie go nie minie.

Zobaczyła Kraków, pewnie go nie minie.

 

 1. Zobaczyła Kraków, wnet go pokochała, wnet go pokochała.

A w dowód miłości wstęgą opasała.

A w dowód miłości wstęgą opasała.

 

 1. Płynie Wisła, płynie, po polskiej krainie, po polskiej krainie.

A dopóki płynie, Polska nie zaginie.

A dopóki płynie, Polska nie zaginie.

 

„Pomaluję cały świat”

 1. Ciocia mi przyniosła farby,

zaraz namaluję coś.

Wielbłąd mój ma cztery garby,

zamiast konia stoi łoś.

Ref. Pomaluję cały świat,

pastelowy pędzi wiatr,

sobie namaluję psa,

mojej mamie kotki dwa.

 

 1. Po drabinie aż do nieba

mogę wdrapać się raz-dwa.

Trochę żółtej farby trzeba

i już słońce uśmiech ma.

Ref. Pomaluję cały świat…

 

 1. Namaluję jeszcze zimę,

kolorowy pada śnieg,

bałwan ma zdziwioną minę

i na nosie wielki pieg.

Ref. Pomaluję cały świat,

pastelowy pędzi wiatr,

sobie namaluję psa,

mojej mamie kotki dwa,

mojej mamie kotki dwa

Zamierzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej na luty: 

Krąg tematyczny 1. Zimowa wyprawa

OBSZAR FIZYCZNY

 • stwarzanie okazji do przebywania na świeżym powietrzu i budowania odporności organizmu
 • doskonalenie sprawności manualnej poprzez zabawy grafomotoryczne i manipulacyjne
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w działaniach gimnastycznych i ruchowych
 • rozwijanie sprawności oraz koordynacji ruchowej

OBSZAR EMOCJONALNY

 • budowanie pozytywnych skojarzeń z zimową aurą
 • kształtowanie odporności psychicznej poprzez uczestnictwo w zabawach z rywalizacją

OBSZAR SPOŁECZNY

 • budowanie więzi grupowych poprzez zabawy integracyjne, wymagające współdziałania

OBSZAR POZNAWCZY

 • zapoznanie ze sposobami aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu
 • budowanie doświadczeń związanych z orientacją w przestrzeni oraz orientacją na kartce
 • stwarzanie okazji do nabywania intuicji matematycznej w zakresie rozumienia własności liczb
 • stwarzanie okazji do nabywania intuicji matematycznej w zakresie stałości masy
 • rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego poprzez zabawy logopedyczne
 • zachęcanie do wypowiadania się, budowania kilkuzdaniowych wypowiedzi na określony temat
 • doskonalenie słuchu poprzez zabawy muzyczne, zabawy ze śpiewem oraz zabawy słuchowe
 • rozwijanie spostrzegawczości w zakresie zmysłów wzroku, słuchu i dotyku
 • zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych z wykorzystaniem różnych materiałów
 • tworzenie warunków do podejmowania zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych elementów
 • kształtowanie słuchu fonematycznego poprzez zabawy z wyrazami i zdaniami
 • budzenie ciekawości i zainteresowania światem przyrodniczym, ze szczególnym uwzględnieniem krain polarnych

 

Krąg tematyczny 2. Nasza Wisła

OBSZAR FIZYCZNY

 • rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego przez zabawy logopedyczne
 • tworzenie warunków do nabywania doświadczeń w zakresie orientacji w schemacie ciała
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez organizowanie różnorodnych działań sportowych, gimnastycznych i ruchowych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • zachęcanie do twórczego rozwiązywania problemów i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie postaw patriotycznych
 • budowanie pozytywnych relacji w grupie, zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw i działań
 • wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych dzieci i osób dorosłych

OBSZAR POZNAWCZY

 • poznanie fizycznej mapy Polski
 • poznanie wybranych legend związanych z polskimi miastami
 • zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt zamieszkujących Wisłę i jej okolice
 • zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata
 • kształtowanie umiejętności matematycznych
 • rozwijanie spostrzegawczości w zakresie zmysłów wzroku, słuchu i dotyku
 • kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne
 • zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy
 • rozwijanie słownictwa i ćwiczenie słuchu fonemowego
 • zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych i konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnych materiałów

 

Krąg tematyczny 3. Karnawałowe zabawy

OBSZAR FIZYCZNY

 • zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata
 • kształtowanie umiejętności odpoczynku i wyciszenia się
 • rozwijanie sprawności motorycznej poprzez udział w zabawach gimnastycznych i ruchowych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • tworzenie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy w przedszkolu

OBSZAR SPOŁECZNY

 • budowanie pozytywnych relacji w grupie, zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw i działań
 • zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy, uważnego słuchania wypowiedzi innych dzieci i osób dorosłych

OBSZAR POZNAWCZY

 • zapoznanie z tradycjami okresu karnawałowego
 • rozbudzanie twórczego myślenia poprzez zabawy rozwijające wyobraźnię
 • tworzenie warunków do nabywania umiejętności matematycznych poprzez udział w zabawach z liczeniem, tworzeniem zbiorów
 • rozwijanie sprawności zmysłów wzroku, słuchu i dotyku
 • kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne
 • rozwijanie umiejętności językowych poprzez twórcze zabawy słowne
 • rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego
 • zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych z wykorzystaniem różnych materiałów
 • tworzenie warunków do podejmowania zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych elementów

 

Krąg tematyczny 4. Co to jest sztuka?

OBSZAR FIZYCZNY

 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez organizowanie różnorodnych działań sportowych, gimnastycznych i ruchowych
 • tworzenie warunków do podejmowania zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie poczucia estetyki poprzez kontakt z różnymi dziełami sztuki
 • stwarzanie okazji do czerpania przyjemności z obcowania ze sztuką

OBSZAR SPOŁECZNY

 • zachęcanie do odkrywania w najbliższym otoczeniu miejsc, które wiążą się ze sztuką
 • budowanie pozytywnych relacji w grupie, zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw i działań
 • zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy, do uważnego słuchania wypowiedzi innych dzieci i osób dorosłych

OBSZAR POZNAWCZY

 • poznanie pojęcia „sztuka” oraz wskazywanie przykładów z życia codziennego, w których przenikają się różne dziedziny sztuki
 • stwarzanie okazji do wykorzystywania różnych materiałów do tworzenia dzieł malarskich i rzeźbiarskich
 • poznanie różnych dziedzin sztuki przez kontakt z jej wytworami
 • rozwijanie słownictwa
 • rozbudzanie twórczego myślenia poprzez zabawy kreatywne i rozwijające wyobraźnię
 • zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata
 • tworzenie warunków do nabywania umiejętności matematycznych poprzez zabawy rozwijające umiejętność orientacji w przestrzeni, orientacji na kartce oraz przeliczania
 • rozwijanie spostrzegawczości w zakresie zmysłów wzroku, słuchu i dotyku
 • kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne
 • zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych z wykorzystaniem różnych materiałów

Tematyka kompleksowa:

 1. Jak dbać o zdrowie.
 2. Jak było kiedyś?
 3. Nadchodzi wiosna.
 4. W morskich głębinach.
 5. Zwierzęta domowe i hodowlane.

 

„Zdrowy przedszkolak”

 1. Chips i baton mnie nie kusi,

wolę obiad u mamusi;

wszystko smaczne, kolorowe

– lubię jeść potrawy zdrowe.

Ref. Kto o zdrowie swoje dba,

jest wesoły tak, jak ja. Bis

 

 1. Jem warzywa i owoce ,

w dzień się bawię, a śpię w nocy,

gdy za oknem śnieżek prószy,

wiem, że trzeba zakryć uszy.

Ref. Kto o zdrowie swoje dba,

jest wesoły tak, jak ja. Bis

 

 1. Chcę się bawić, nie marudzić,

świat poznawać, nowych ludzi.

lubię rower i pływanie,

rolki, piłkę, wędrowanie.

Ref. Kto o zdrowie swoje dba,

jest wesoły tak, jak ja.

 

„Trzy figury”

 1. Cztery koła ma samochód,

ja okrągłą głowę mam,

słońce także jest okrągłe:

koło narysuję wam.

Ref. La, la, la, la, la, la, la, la,

koło narysuję wam! Bis

 

 1. Kwadratowy, biały domek

kwadratowe okna ma,

komin też jest kwadratowy:

kwadrat narysuję wam.

Ref. La, la, la, la, la, la, la, la,

kwadrat narysuję wam! Bis

 

 1. Tu mam trójkąt i pałeczkę,

żeby trójkąt nie był sam;

tą pałeczką srebrne dźwięki

na trójkącie zagram wam.

Ref. La, la, la, la, la, la, la, la,

na trójkącie zagram wam!

 

„Śpiący miś” 

 1. Przyszła wiosna do niedźwiedzia:

zbudź się, misiu, zbudź.

Pogłaskała słonkiem,

dzyń, dzyń, leśnym dzwonkiem,

zbudź się, misiu, zbudź się, misiu –

a on śpi i już!

 

 1. Przyszła wiosna do niedźwiedzia:

zbudź się, misiu, zbudź.

Burzą grała, grzmiała,

gromem zahuczała,

zbudź się, misiu, zbudź się, misiu –

a on śpi i już!

 

 1. Nadleciała pszczółka mała:

zbudź się, misiu, zbudź.

Bzyku, bzyk do ucha,

widział kto leniucha?!

Ledwie pszczółka bzy, bzyknęła,

niedźwiedź krzyknął: m i ó d!

 

„Wiaderkowa polka”

 1. Ach! Jak dobrze być pingwinkiem,

i wystawiać dziób do słonka!

Ach! Jak ciepło i przyjemnie

jest od łebka do ogonka.

Kiedy sobie już odpocznę,

to usiądę na kuperku,

i łopatką, proszę państwa,

pięknie zagram na wiaderku.

Ref. Ram, tam, tam, ram, tam, tam!

Wiaderkową polkę gram. Bis

 

 1. Ach! Jak miło być pingwinkiem,

złote rybki w morzu gonić!

Pływać, skakać i nurkować

w turkusowej, morskiej toni.

Ale, kiedy mała rybka

oburzona na mnie zerka,

to wychodzę znów na plażę

no, i wracam do wiaderka.

Ref. Ram, tam, tam, ram, tam, tam… } bis

 

„W kurniku” 

 1. Kogut zapiał: kukuryku!

Tyle kurek jest w kurniku;

wszystkie ładnie poprosimy

i operę urządzimy.

Ref. Ko, ko, ko, kukuryku!

To opera jest w kurniku! Bis

 

 1. Kogut zapiał: kukuryku!

Tyle kaczek jest w kurniku;

wszystkie ładnie poprosimy

i operę urządzimy.

Ref. Kwa, kwa, kwa, kukuryku!

To opera jest w kurniku! Bis

 

 1. Kogut zapiał: kukuryku!

Tyle gąsek jest w kurniku;

wszystkie ładnie poprosimy

i operę urządzimy.

Ref. Gę, gę, gę, kukuryku!

To opera jest w kurniku! Bis

 

 1. Małe pieski z boku stały,

też zaśpiewać z nimi chciały;

podskoczyły, zaszczekały,

przestraszyły kurnik cały.

Ref. Ko, ko, ko, kwa, kwa, kwa,

gę, gę, gę, hau, hau, hau, kukuryku!

I już pusto jest w kurniku! Bis

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na marzec:

Krąg tematyczny 1.  Jak dbać o zdrowie?

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach kształtujących postawę
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • nabywanie świadomości, że dla zdrowia należy aktywnie spędzać czas wolny

OBSZAR EMOCJONALNY

 • zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy
 • wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy
 • doskonalenie umiejętności współpracy z innymi
 • cierpliwe czekanie na swoją kolej w zabawie
 • uważne słuchanie dorosłych i dzieci

OBSZAR POZNAWCZY

 • wdrażanie do przestrzegania zasad zawartych w piramidzie zdrowego żywienia i aktywności ruchowej
 • zdobywanie wiedzy na temat dbania o higienę i zdrowie
 • nabywanie świadomości, że należy poddawać się leczeniu
 • poznanie wybranych zawodów związanych z leczeniem ludzi
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi
 • słuchanie wierszy i opowiadań
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat
 • rozwijanie umiejętności wokalnych

 

Krąg tematyczny 2. Jak było kiedyś?

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych kształtujących postawę
 • doskonalenie sprawności manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

 • zachęcanie do wyrażania emocji podczas zabaw

OBSZAR SPOŁECZNY

 • zachęcanie do zapraszania innych dzieci do wspólnej zabawy
 • doskonalenie umiejętności współpracy z innymi
 • wdrażanie do słuchania innych osób i obdarzania ich uwagą

OBSZAR POZNAWCZY

 • poznanie różnych wynalazków i ich zastosowań
 • poznanie sylwetek wybranych wynalazców i ich wynalazków
 • nabywanie wiedzy na temat wykorzystywania robotów przez człowieka
 • utrwalenie znajomości numerów alarmowych
 • kształtowanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na podany temat
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • rozpoznawanie, nazywanie i klasyfikowanie figur geometrycznych
 • konstruowanie z klocków i materiałów papierowych
 • śpiewanie piosenki

 

Krąg tematyczny 3. Nadchodzi wiosna

OBSZAR FIZYCZNY

 • porządkowanie po sobie miejsca zabawy i pracy
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych kształtujących postawę
 • doskonalenie sprawności manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

 • dostrzeganie piękna budzącej się do życia przyrody

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy
 • doskonalenie umiejętności współpracy
 • przestrzeganie ustalonych reguł zabawy

OBSZAR POZNAWCZY

 • poznanie zwiastunów wiosny
 • poznanie wiosennych kwiatów
 • rozumienie znaczenia pojęcia „roślina pod ochroną”
 • uczestniczenie w zakładaniu i prowadzeniu uprawy kwiatów
 • poznanie wybranych gatunków ptaków przylatujących wiosną do Polski
 • poznanie budowy jajka
 • zapoznanie z wiosennymi zjawiskami pogodowymi i ich symbolami
 • wypowiadanie się na podany temat
 • odpowiadanie na pytania do treści utworów literackich
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • dostrzeganie i kontynuowanie rytmów
 • wykonywanie prac plastycznych wybranymi technikami
 • śpiewanie piosenki

 

Krąg tematyczny 4. W morskich głębinach

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych kształtujących postawę
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • wykorzystywanie w zabawach materiałów przyrodniczych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • dostrzeganie piękna materiałów przyrodniczych

OBSZAR SPOŁECZNY

 • przestrzeganie reguł podczas zabaw
 • nabywanie umiejętności współpracy
 • obdarzanie uwagą dorosłych i rówieśników

OBSZAR POZNAWCZY

 • wskazywanie na mapie wybranych elementów
 • poznanie wybranych zwierząt żyjących w morzach i oceanach
 • zdobywanie wiedzy na temat latarni morskich
 • słuchanie legend związanych z morzem
 • poznanie różnych gatunków soli i jej zastosowania
 • zdobywanie wiedzy na temat statków morskich
 • doskonalenie umiejętności wokalnych
 • przeliczanie elementów w dostępnym zakresie
 • nabywanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat
 • usprawnianie percepcji wzrokowej i uwagi

 

Krąg tematyczny 5. Zwierzęta domowe i hodowlane

OBSZAR FIZYCZNY

 • zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata
 • kształtowanie umiejętności orientacji w schemacie ciała

OBSZAR EMOCJONALNY

 • zachęcanie do kontaktów ze zwierzętami i czerpania satysfakcji z tworzenia relacji między dzieckiem a pupilem
 • rozbudzenie dziecięcej empatii w stosunku do zwierząt
 • uwrażliwienie na potrzeby zwierząt domowych
 • poznawanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami

OBSZAR SPOŁECZNY

 • rozwijanie umiejętności współpracy w czasie zabaw
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad
 • stwarzanie okazji do okazywania sympatii innym

OBSZAR POZNAWCZY

 • poznanie wybranych gatunków zwierząt domowych i hodowlanych i ich znaczenia dla ludzi
 • tworzenie warunków do nabywania umiejętności matematycznych poprzez udział

w zabawach z liczeniem, tworzeniem zbiorów, klasyfikowaniem

 • zachęcanie dzieci do kontaktu z książką i podejmowania prostych zabaw czytelniczych
 • rozwijanie zmysłów wzroku, słuchu i dotyku
 • kształtowanie umiejętności orientacji na kartce
 • kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne
 • zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy, do uważnego słuchania wypowiedzi innych dzieci i osób dorosłych
 • rozwijanie umiejętności językowych poprzez twórcze zabawy słowne i słuchanie utworów literackich
 • rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego przez zabawy logopedyczne i onomatopeiczne.

Tematyka kompleksowa:

 1. Kraina bajek i baśni.
 2. Wielkanocna radość.
 3. Co to znaczy eko?
 4. Patriotyczny maj.

 

 „Kraina czarów” 

 1. Jest taka baśniowa kraina,

gdzie żyją z bajek postacie.

Tam Czerwonego Kapturka

lub Kota w butach spotkacie.

Tam bez bucika Kopciuszek

po schodach pałacu biegnie,

a trójka przemiłych wróżek

ratuje Śpiącą Królewnę.

 

 1. W krainie tej każdy może,

co tylko chce wyczarować.

Musi ją tylko odnaleźć

i czarodziejskie znać słowa.

Dobrze być w takiej krainie,

lecz dobrze też w naszym świecie

bawić się, uczyć i marzyć,

zawsze, gdy tylko zechcecie.

Bawić się, uczyć i marzyć,

zawsze, gdy tylko zechcecie.

 

„Pisanki” 

 1. Pisanki, pisanki,

jajka malowane,

nie ma Wielkanocy

bez barwnych pisanek!

Pisanki, pisanki,

jajka kolorowe,

na nich malowane

bajki pisankowe.

 

 1. Na jednej kogucik,

a na drugiej słońce,

śmieją się na trzeciej

laleczki tańczące.

Na czwartej kwiatuszki,

a na piątej gwiazdki.

Na każdej pisance

piękne opowiastki.

 

„Kocham świat” 

 1. Pojedziemy dziś do lasu,

zaśpiewamy kwiatom, drzewom,

że kochamy je nad życie,

nie zabraknie im niczego!

Ref.: Bo choć mamy mało lat,

kochamy tak bardzo świat

i jeśli ma pięknie być,

to musimy o to dbać,

to musimy o to dbać,

to musimy dobrzy być!

 1. Posprzątamy dookoła,

pozbieramy wszystkie śmieci,

posadzimy więcej drzewek,

niech im słońce mocno świeci.

Ref.: Bo choć mamy mało lat,

kochamy tak bardzo świat

i jeśli ma pięknie być,

to musimy o to dbać,

to musimy o to dbać,

to musimy dobrzy być!

 

„Płynie Wisła, płynie” 

 1. Płynie Wisła, płynie, po polskiej krainie, po polskiej krainie.

Zobaczyła Kraków, pewnie go nie minie.

Zobaczyła Kraków, pewnie go nie minie.

 

 1. Zobaczyła Kraków, wnet go pokochała, wnet go pokochała.

A w dowód miłości wstęgą opasała.

A w dowód miłości wstęgą opasała.

 

 1. Płynie Wisła, płynie, po polskiej krainie, po polskiej krainie.

A dopóki płynie, Polska nie zaginie.

A dopóki płynie, Polska nie zaginie.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na kwiecień: 

Krąg tematyczny 1. Kraina bajek i baśni

OBSZAR FIZYCZNY

 • stwarzanie możliwości do podejmowania działań konstrukcyjnych
 • zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach ruchowych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie empatii i życzliwego nastawienia do siebie i innych
 • budowanie pozytywnego obrazu samego siebie i wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • stwarzanie sytuacji sprzyjających rozpoznawaniu emocji i wczuwania się w emocje innych

OBSZAR SPOŁECZNY

 • zachęcanie do analizy własnych zachowań i podejmowanych decyzji z uwzględnieniem norm społecznych
 • stwarzanie możliwości do podejmowania współpracy i współdziałania z innymi dziećmi

OBSZAR POZNAWCZY

 • zachęcanie do podejmowania działań naśladowczych i teatralnych
 • wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia
 • stworzenie przestrzeni do nabywania doświadczeń związanych z porządkowym aspektem liczby
 • rozwijanie wyobraźni geometrycznej i przestrzennej w czasie zabaw
 • zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych i konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnych materiałów
 • kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne
 • rozwijanie umiejętności językowych poprzez twórcze zabawy słowne
 • zachęcanie do aktywnego słuchania innych osób oraz obdarzania ich uwagą

 

Krąg tematyczny 2. Wielkanocna radość

OBSZAR FIZYCZNY

 • zachęcanie do samodzielnego podejmowania czynności porządkowych i higienicznych
 • doskonalenie sprawności dłoni poprzez wykonywanie prostych prac manipulacyjnych
 • zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych i konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnych materiałów
 • doskonalenie sprawności motoryki małej poprzez zabawy grafomotoryczne i manipulacyjne

OBSZAR EMOCJONALNY

 • tworzenie warunków do przeżywania okresu świątecznego w sposób świadomy
 • tworzenie atmosfery radosnego oczekiwania na czas spędzony w gronie najbliższych osób

OBSZAR SPOŁECZNY

 • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętności współpracy i zespołowego działania

OBSZAR POZNAWCZY

 • zapoznanie z wybranymi tradycjami związanymi z Wielkanocą
 • aktywne uczestniczenie w świątecznych przygotowaniach
 • wypowiadanie się na określone tematy, opowiadanie o swoich upodobaniach
 • rozwijanie spostrzegawczości w zakresie zmysłów wzroku, słuchu i dotyku
 • zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata
 • kształtowanie słuchu muzycznego poprzez zabawy muzyczne i zabawy ze śpiewem
 • rozwijanie twórczego myślenia poprzez zabawy rozwijające wyobraźnię
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała oraz przestrzeni
 • klasyfikowanie i przeliczanie elementów
 • obserwowanie zjawisk przyrodniczych

 

Krąg tematyczny 3. Co to znaczy eko?

OBSZAR FIZYCZNY

 • rozwijanie sprawności motorycznej poprzez zabawy ruchowe i ruch przy muzyce
 • zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych i konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnych

materiałów

OBSZAR EMOCJONALNY

 • tworzenie sytuacji umożliwiających czerpanie satysfakcji emocjonalnej z kontaktów z przyrodą

OBSZAR SPOŁECZNY

 • zachęcanie do racjonalnego korzystania z zasobów dostępnych w najbliższym otoczeniu dziecka
 • budowanie poczucia społecznej odpowiedzialności za środowisko naturalne

OBSZAR POZNAWCZY

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne
 • zachęcanie do podejmowania działań proekologicznych w sytuacjach życia codziennego
 • zapoznanie z procesem segregowania śmieci oraz ich przetwarzania
 • wdrażanie do oszczędzania wody i energii elektrycznej
 • rozwijanie ciekawości poprzez polisensoryczne stymulowanie procesów poznawczych
 • stwarzanie okazji do kontaktu z literaturą dziecięcą
 • stymulowanie rozwoju mowy poprzez zabawy słowne, wypowiadanie swoich opinii i dzielenie się doświadczeniami
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, klasyfikowania i tworzenia zbiorów
 • kształtowanie słuchu muzycznego poprzez zabawy muzyczne i zabawy ze śpiewem
 • rozwijanie twórczego myślenia poprzez zabawy słowne i plastyczne rozwijające wyobraźnię

 

Krąg tematyczny 4. Patriotyczny maj

OBSZAR FIZYCZNY

 • aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych kształtujących postawę
 • doskonalenie sprawności manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

 • dostrzeganie piękna najbliższego otoczenia
 • wzbudzanie pozytywnych emocji związanych z własnym krajem

OBSZAR SPOŁECZNY

 • budowanie szacunku do ojczyzny i symboli narodowych
 • rozbudzanie uczuć patriotycznych
 • doskonalenie umiejętności współpracy z innymi
 • cierpliwe czekanie na swoją kolej w zabawie
 • uważne słuchanie dorosłych i dzieci

OBSZAR POZNAWCZY

 • utrwalenie znajomości symboli narodowych
 • poznanie znaczenia wyrażeń „mała ojczyzna” i „duża ojczyzna”
 • utrwalenie znajomości własnego adresu zamieszkania
 • poznanie wybranych legend polskich
 • wzbogacenie wiedzy na temat Warszawy i Krakowa
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat
 • rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych.

Tematyka kompleksowa:

 1. Europa wita nas.
 2. Kolorowa wiosna.
 3. Moja rodzina.
 4. Święto dzieci.

 

 „Wiosenny walczyk”

1. Już mocno grzeje wiosenne słońce,

z lasu na łąkę wyszły zające.

Ref.: La, la, la, la, la, la, la, la, la.

La, la, la, la, la, la, la, la, la.

 

 1. Piękne motyle tańczą walczyka,

pszczółka do pary prosi świerszczyka.

Ref.: La, la, la, la, la, la, la, la, la…

 

 1. Żabka na żabkę wesoło zerka,

– chodź, droga żabko, pobaw się w berka!

Ref.: La, la, la, la, la, la, la, la, la…

 

 1. A biedroneczki całe w kropeczki

tańczą walczyka nad brzegiem rzeczki.

Ref.: La, la, la, la, la, la, la, la, la…

 

„Baloniki”

 1. Cztery malutkie, małe balony,

sklepowe okna zdobiły,

tak bardzo chciały zwiedzić świat cały,

że o podróżach wciąż śniły.

Ref.: Balonik żółty jak słońce,

a ten jak maczek czerwony,

niebieski jak letnie niebo

i jak wiosenka zielony.

 

 1. Cztery malutkie, małe balony,

o pomoc wiatr poprosiły,

on mocno dmuchnął, okno otworzył,

w świat baloniki ruszyły.

Ref.: Balonik żółty jak słońce,

a ten jak maczek czerwony,

niebieski jak letnie niebo

i jak wiosenka zielony.

 

 1. Cztery malutkie, małe balony,

jak wolne ptaki latają,

w lesie zbierają słodkie poziomki,

dzieciom piosenki śpiewają.

Ref.: Balonik żółty jak słońce,

a ten jak maczek czerwony,

niebieski jak letnie niebo

i jak wiosenka zielony.

 

„Uśmiechnij się”

 1. Uśmiechnij się kochana mamo,

najlepsza z wszystkich mam.

Przytulę się do ciebie mocno

i sto całusów dam.

Ref.: Kochana mamo, dziś dla ciebie

chcę wyczarować złotą rybkę,

niech spełni wszystkie twe życzenia.

Mamusiu, żyj sto lat!

 1. Uśmiechnij się kochany tato,

zmęczony jesteś, wiem.

Lecz weź mnie, proszę, na kolana,

a ja przytulę cię.

Ref.: Kochany tato, dziś dla ciebie

chcę wyczarować złotą rybkę,

niech spełni wszystkie twe życzenia.

Tatusiu, żyj sto lat!

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na maj: 

Krąg tematyczny 1. Europa wita nas

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych kształtujących postawę
 • konstruowanie z różnorodnych materiałów
 • doskonalenie sprawności manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

 • wyrażanie emocji podczas zabaw
 • wczuwanie się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia

OBSZAR SPOŁECZNY

 • doskonalenie umiejętności współpracy z innymi
 • cierpliwe czekanie na swoją kolej w zabawie
 • obdarzanie uwagą dorosłych i dzieci

OBSZAR POZNAWCZY

 • budowanie szacunku do ojczyzny oraz Europy
 • rozbudzanie uczuć patriotycznych oraz poczucia przynależności do Unii Europejskiej
 • poznanie symboli Unii Europejskiej
 • zdobywanie wiedzy na temat niektórych krajów Europy i ich zabytków
 • poznanie i degustowanie owoców z krajów śródziemnomorskich
 • rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat

Krąg tematyczny 2. Kolorowa wiosna

OBSZAR FIZYCZNY

 • aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • doskonalenie sprawności manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

 • nabywanie umiejętności prowadzenia rozmowy z przestrzeganiem zasady słuchania
 • przestrzeganie ustalonych norm i zasad dotyczących zgodnego życia w grupie
 • nabywanie umiejętności oczekiwania na swoją kolej
 • dostrzeganie piękna przyrody

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych
 • doskonalenie umiejętności współpracy podczas tworzenia prac zespołowych
 • ćwiczenie koncentracji uwagi podczas zajęć z całą grupą

OBSZAR POZNAWCZY

 • rozbudzanie zainteresowania książkami
 • słuchanie utworów literackich dla dzieci
 • rozwijanie zdolności komunikacyjnych przez dostosowywanie wypowiedzi do sytuacji i tematyki
 • rozbudzanie zainteresowania przyrodą
 • zakładanie uprawy kwiatów
 • zdobywanie wiedzy na temat wybranych owadów oraz ich roli w przyrodzie
 • poznawanie okazów przyrodniczych za pomocą różnych zmysłów
 • doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach i zbiorach zastępczych oraz szeregowania
 • rozwijanie umiejętności wokalnych, poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności podczas tworzenia prac plastycznych z różnorodnych materiałów

Krąg tematyczny 3. Moja rodzina

OBSZAR FIZYCZNY

 • aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • doskonalenie sprawności manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

 • nazywanie uczuć związanych z rodziną
 • wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych
 • nabywanie odporności emocjonalnej w trudnych sytuacjach

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy
 • doskonalenie umiejętności współpracy z innymi

OBSZAR POZNAWCZY

 • wypowiadanie się na temat swojej rodziny
 • nazywanie sprzętów potrzebnych podczas porządków
 • rozumienie konieczności pomagania w pracach domowych
 • poznanie sposobów spędzania czasu wolnego z rodziną
 • utrwalenie znajomości funkcji kalendarza
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i tworzenia zbiorów
 • stwarzanie okazji do posługiwania się liczebnikami porządkowymi
 • wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich
 • nabywanie umiejętności wypowiadania się na podany temat
 • doskonalenie umiejętności wokalnych
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej

Krąg tematyczny 4. Święto dzieci

OBSZAR FIZYCZNY

 • doskonalenie sprawności motoryki małej poprzez zabawy manipulacyjne
 • wzmacnianie siły mięśni, zwrotności i szybkości reakcji w czasie zabaw ruchowych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • uświadomienie dzieciom, że są osoby i miejsca, z którymi i w których mogą czuć się bezpiecznie
 • zachęcanie do nazywania i opisywania własnych emocji
 • stwarzanie okazji do mówienia o sobie i budowania pozytywnego obrazu samego siebie

OBSZAR SPOŁECZNY

 • powtórzenie i utrwalenie informacji o prawach i obowiązkach dzieci
 • zachęcanie do konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i wdrażanie do rozwiązywania ich w sposób akceptowalny społecznie
 • wdrażanie do asertywności
 • budowanie pozytywnych relacji w grupie, zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw i działań
 • zachęcanie dzieci do właściwego zachowania się w relacjach społecznych
 • uświadomienie zagrożeń związanych z funkcjonowaniem w świecie społecznym

OBSZAR POZNAWCZY

 • zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych z wykorzystaniem różnych materiałów
 • rozwijanie umiejętności przeliczania, rozdzielania po tyle samo, przekładania jednej reprezentacji liczbowej na inną
 • doskonalenie umiejętności formułowania i wypowiadania swojego zdania na forum grupy
 • wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich
 • ćwiczenie pamięci poprzez naukę wierszyków i rymowane
 • zachęcanie do aktywnego udziału we wspólnym śpiewie, tańcach i muzykowaniu

Tematyka kompleksowa:

 1. Egzotyczne kraje.
 2. Obserwacje przyrody.
 3. Wesołe wakacje.

 „Dżungla”

 1. Dżungla, dżungla, taka wielka dżungla,

poplątane zwoje dzikich lian.

Mieszka sobie w bambusowej chatce

Ambo Sambo – wielkiej dżungli pan.

Ref.: Strusie mu się w pas kłaniają,

bis małpy na ogonach grają.

Ambo tu, Ambo tam,

Ambo tu i tam.

 

 1. Ambo Sambo, doskonale znam go,

węża się nie boi ani lwa.

Dla swych dzikich leśnych ulubieńców

w dłoni coś smacznego zawsze ma.

Ref.: Strusie mu się w pas kłaniają… } bis

 

„Lato”

 1. Boso stąpa ciepłe lato

w kapeluszu złotym,

na pływanie w morzu zaraz

nabieram ochoty.

Ref.: Biegnie lato w mocnych butach

po górach, po szczytach

i promyki do plecaka

zielonego chwyta.

 

 1. Pływa lato po jeziorach,

łapie wiatr we włosy,

dmucha w żagle całe białe,

niesie śpiewu głosy.

Ref.: Chodzi lato, stąpa cicho

pomiędzy drzewami.

Może sarnę w lesie spotka,

zobaczycie sami.

 

„Kropki biedronki”

 1. Ile kropek ma biedronka?

Dwie, a może trzy?

Trudno zliczyć, daję słowo.

Czy pomożesz mi?

Ref.: Jedna, druga, trzecia, czwarta,

bis piąta, szósta kropka.

Jest i siódma, policz z nami,

gdy biedronkę spotkasz.

 

 1. Ach! Te kropki, te kropeczki…

Kłopot wielki mam,

bo te małe biedroneczki

chodzą tu i tam.

Ref.: Jedna, druga, trzecia, czwarta,

bis piąta, szósta kropka.

Jest i siódma, policz z nami,

gdy biedronkę spotkasz.


„Urodziny lwa”

 1. W lesie wielkie poruszenie,

każdy dostał zaproszenie:

„Czwarte urodziny lwa!

Przybywajcie więc raz, dwa!”

Ref.: A lew się dziś nie złości,

przyjmuje grzecznie gości,

i tylko czasem marszczy brew,

bo to groźny lew!

 1. Pierwszy gość to wielbłąd stary,

który nosi okulary,

za nim tyłem idzie rak,

wystrojony w czarny frak.

Ref.: A lew się dziś nie złości…

 1. Przyleciały już motyle,

przyszły nawet krokodyle.

Zebra założyła szal,

i przybiegła też na bal.

Ref.: A lew się dziś nie złości…

 1. Zaproszono też papugi,

lecz papugi to pleciugi –

już rozniosły plotek sto!

I kto robi tak? No, kto?

Ref.: A lew się dziś nie złości…

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na czerwiec: 

Krąg tematyczny 1. Egzotyczne kraje

OBSZAR FIZYCZNY

 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez organizowanie różnorodnych działań gimnastycznych i ruchowych
 • ćwiczenie małej motoryki podczas zabaw graficznych, manipulacyjnych i plastycznych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie empatii w stosunku do innych ludzi
 • budowanie postawy życzliwości i tolerancji wobec odmienności ludzi z innych krajów i kręgów kulturowych

OBSZAR SPOŁECZNY

 • poznanie elementów kultury różnych krajów świata
 • wspieranie w budowaniu postawy opartej na szacunku i otwartości wobec osób z innych kręgów kulturowych
 • integrowanie grupy poprzez stwarzanie warunków do podejmowania wspólnych zabaw i działań

OBSZAR POZNAWCZY

 • rozbudzanie w dzieciach ciekawości poznawczej i chęci poznawania otaczającego świata
 • utrwalenie umiejętności wskazywania na mapie i globusie położenia Polski
 • zapoznanie z wyglądem Ziemi na podstawie modeli płaskich i przestrzennych
 • poznanie charakterystycznych elementów wybranych krajów podczas zajęć i zabaw
 • rozwijanie ciekawości poznawczej oraz uwrażliwianie na piękno i różnorodność naszej planety
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
 • zapoznanie z różnymi środkami transportu i rodzajami traktów komunikacyjnych, którymi się poruszają
 • stwarzanie okazji do nabywania umiejętności dokonywania zakupów i poznawania wartości nabywczej pieniądza
 • kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne
 • stwarzanie możliwości do aranżowania przestrzeni zgodnie z dziecięcym poczuciem estetyki i potrzebami poznawczymi
 • rozwijanie słownictwa dzieci poprzez zabawy językowe i formułowanie wypowiedzi ustnych
 • doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach, tworzenia zbiorów i porównywania ich liczebności

Krąg tematyczny 2. Obserwacje przyrody

OBSZAR FIZYCZNY

 • nabywanie doświadczeń w praktycznym działaniu
 • zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • wdrażanie do czerpania satysfakcji emocjonalnej z kontaktu z przyrodą

OBSZAR SPOŁECZNY

 • budowanie więzi między członkami grupy poprzez stwarzanie okazji do zabaw w parach i zespołowych zabaw integracyjnych

OBSZAR POZNAWCZY

 • rozbudzanie zainteresowania światem przyrody i zachęcanie do troski o środowisko
 • zapoznanie z oznakami nadchodzącego lata
 • zachęcanie do obserwowania letniej przyrody i budzenie ciekawości poznawczej
 • zapoznanie z wybranymi owocami sezonowymi
 • odkrywanie znaczenia wody w przyrodzie
 • doskonalenie kompetencji językowych i umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi
 • rozwijanie umiejętności muzycznych poprzez zabawy muzyczne, muzyczno-ruchowe, zabawy ze śpiewem
 • rozwijanie umiejętności przeliczania i tworzenia zbiorów
 • zachęcanie do podejmowania zabaw naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata
 • zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych z wykorzystaniem różnych technik oraz materiałów

Krąg tematyczny 3. Wesołe wakacje

OBSZAR FIZYCZNY

 • doskonalenie sprawności motorycznej w czasie zabaw ruchowych, muzyczno-ruchowych oraz ćwiczeń gimnastycznych
 • doskonalenie małej motoryki przez zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne

OBSZAR EMOCJONALNY

 • budowanie radosnej atmosfery w oczekiwaniu na nadejście wakacji
 • poznawanie strategii w radzeniu sobie z trudnymi emocjami

OBSZAR SPOŁECZNY

 • poznawanie strategii w radzeniu sobie z trudnymi emocjami
 • okazywanie innym szacunku, przywiązania i sympatii

OBSZAR POZNAWCZY

 • zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, na podstawie utworów literackich, ilustracji
 • doskonalenie percepcji i pamięci wzrokowej
 • umuzykalnianie dzieci poprzez zabawy muzyczne, muzyczno-ruchowe, zabawy ze śpiewem
 • zachęcanie do ekspresji artystycznej, prezentowania swoich osiągnięć i nabytych umiejętności
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, przekładania jednej reprezentacji liczbowej na inną.
Bajka
Przedszkole Niepubliczne
nr 8 w Białymstoku

15-689 Białystok
Ul. Michała Pietkiewicza 7A

Skontaktuj się z nami!

Kom: +48 662 084 217

Godziny otwarcia

Pon-Pt:  6:30-17:30

COPYRIGHT© 2019 BAJKA. Tworzenie stron internetowych  Tworzenie stron internetowych Prograffing.pl