Tygryski

O grupie

Te Tygrysy to są koty, które bardzo lubią psoty.
Psocą, psocą i brykają, lecz zasady również znają.
Chętnie wiedzę pogłębiają i uśmiechem zachwycają.
Pięknie tańczą i śpiewają, recytują i malują,
w bajkowym przedszkolu dobrze się czują.

Plan dnia

6.30-8.30 – schodzenie się dzieci

8.30-9.00 – zajęcia poranne

9.00-9.30 – śniadanie

9.30-11.30 – zajęcia dydaktyczne, zajęcia dodatkowe

11.30-12.00 – obiad

12.00-14.00 – spacer, zajęcia dodatkowe

14.00-14.30 – podwieczorek

14.30-16.00 – zajęcia popołudniowe, zabawy według zainteresowań dzieci, zajęcia dodatkowe

16.00-17.30 – zabawy dowolne w grupie łączonej

 

Zamierzenia dydaktyczne

Tematyka kompleksowa:

 1. Znowu razem.
 2. Z latawcem w przedszkolu.
 3. Żegnamy lato.
 4. Ziemia-nasza planeta.
 5. Zaczarowana jesień.

 

Piosenka „Przedszkolaki to my!”

Kiedy wchodzimy do przedszkola

pani z uśmiechem wita nas:

Dzień, dobry dzieci! Dzień dobry, pani!

Razem spędzimy miło czas!

Ref.: Bo w przedszkolu z kolegami jest wspaniale,

tu uczymy się i poznajemy świat.

Tu szukamy drogi do krainy marzeń

i z książkami jesteśmy za pan brat.

Tu zabawek bardzo dużo fajnych mamy,

i bawimy się wesoło ja i ty,

więc z radością wszyscy razem zaśpiewajmy:

-Przedszkolaki, to my!

Czeka nas tutaj przygód wiele,

miło spędzimy cały dzień.

W przedszkolu nigdy nie bywa nudno,

w domu niech siedzi sobie leń.

Wszyscy jesteśmy przyjaciółmi,

lubimy razem w piłkę grać.

Chętnie dzielimy się zabawkami

i potrafimy o nie dbać.

 

Wierszyk „Latawiec”

O! Latawiec, patrzcie dzieci

jak wysoko w górze leci,

w świat go niesie wiatr szalony,

rzuca nim na wszystkie strony.

Nagle słychać- trach- o rety!

Wiatr połamał go niestety

i latawiec spadł do sadu…

Po zabawie ani śladu.

 

Piosenka „Kończy się lato”

Ref.: Kończy się lato, raz, dwa, trzy,

dojrzewa jarzębina.

Kolczasty kasztan śmieje się,

rok szkolny się zaczyna.

Skończyły się wakacje,

i do szkoły wracać czas.

Będziemy znów wspominać

morze i szumiący las.

Czekają już zeszyty,

kredki, rysunkowy blok.

Wakacje się skończyły,

będą nowe, lecz za rok.

 

Wierszyk „Zielony, żółty, rudy, brązowy”

Zielony, żółty, rudy, brązowy-

jesień uderza mi już do głowy!

Z radością witam jesienne chłody

i rynny pełne spienionej wody!

Z radością witam jesienne pluchy,

jesienne wichury i zawieruchy!

Nareszcie jesień! Nareszcie słota!

Strumienie deszczu i góry błota,

długie wieczory, kasztany chmury,

żołędzie, liście, mgły i kaptury!

Wyciągam z szafy stos rękawiczek,

kalosze, beret, ciepły szaliczek

i skacząc sobie poprzez kałuże,

pędzę przywitać jesienne burze!

Zielony, żółty, rudy, brązowy-

jesień uderza mi już do głowy!

 

Piosenka „Ziemia-wyspa zielona”

Nie warto mieszkać na Marsie,

nie warto mieszkać na Wenus.

Na Ziemi jest życie ciekawsze-

powtarzam to każdemu.

Ref.: Bo Ziemia to wyspa, to wyspa zielona

wśród innych dalekich planet.

To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,

więc musi być bardzo zadbany.

Chcę poznać życie delfinów

i wiedzieć co piszczy w trawie

zachwycać się lotem motyla

i z kotem móc się pobawić.

Posadźmy kwiatów tysiące,

posadźmy krzewy i drzewa,

niech z nieba uśmiecha się słońce,

pozwólmy ptakom zaśpiewać.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze (wrzesień)

OBSZAR FIZYCZNY

 • aktywny udział w zabawach ruchowych, wykonywanie różnych form ruchu z przyborami i bez nich
 • kształtowanie właściwych chwytów dłoni podczas czynności takich, jak sprzątanie, zabawy, rysowanie i kreślenie wzorów
 • wykonywanie podstawowych ćwiczenia kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała
 • uczestniczenie w zabawach rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych
 • kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami
 • udział w zabawach ruchowych integrujących grupę
 • uświadamianie sobie potrzeby ruchu i odpoczynku
 • doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej,
 • nabywanie gotowości do nauki czytania poprzez doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego, oddechowego i emisyjnego
 • wykonywanie instrumentów muzycznych z recyklingu
 • wykonywanie czynności porządkowych, samoobsługowych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • rozpoznawanie i nazywanie emocji swoich i innych osób
 • przedstawianie emocji i uczuć z wykorzystaniem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu
 • rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, budowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie
 • wzbudzanie pozytywnych emocji podczas badania i odkrywania świata
 • kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia innych osób
 • wzbudzanie pozytywnych emocji podczas badania i odkrywania świata
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego
 • radzenie sobie z sytuacjami trudnymi emocjonalnie, np. z przegraną
 • panowanie nad nieprzyjemnymi emocjami, np. podczas czekania na swoją kolej

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej, integracja z grupą
 • współpraca z rówieśnikami w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych
 • znajomość zasad obowiązujących w grupie i przestrzeganie ich
 • nazywanie i rozpoznawanie wartości na podstawie wysłuchanych utworów literackich, umiejętne wyciąganie wniosków
 • prezentowanie swojej osoby na forum grupy
 • zapoznanie z obowiązkami dyżurnego
 • nawiązywanie pozytywnych relacji rówieśniczych
 • dostrzeganie problemów ekologicznych naszej planety
 • obdarzanie uwagą innych dzieci

OBSZAR POZNAWCZY

 • wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, teatralnych, mimicznych
 • eksperymentowanie z rytmem i dźwiękiem, doskonalenie percepcji słuchowej
 • klasyfikowanie przedmiotów według wybranej cechy, tworzenie grup pasujących do siebie przedmiotów
 • określanie położenia latawca względem siebie i innych
 • odtwarzanie schematu rytmicznego, eksperymentowanie rytmem
 • posługiwanie się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i dorosłych
 • aktywne słuchanie utworów literackich
 • wzbogacanie słownictwa związane z tematyką
 • kształtowanie umiejętności tworzenia zbiorów
 • wzbudzenie zainteresowania literami: litera „o”
 • wzbudzanie zainteresowania zabawami badawczymi
 • doskonalenie sprawności grafomotorycznej
 • odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie
 • określanie położenie kartki papieru względem siebie i innych
 • aktywne słuchanie utworów literackich
 • wzbogacanie słownictwa związane z konkretną tematyką
 • uwrażliwianie dzieci na piękno wakacyjnych krajobrazów
 • wzbudzenie zainteresowania literami: litera „a”, „A”
 • wzbudzanie zainteresowania zabawami badawczymi
 • doskonalenie sprawności grafomotorycznej
 • wskazywanie zjawisk przyrodniczych związanych z odejściem lata
 • wzbudzanie zainteresowania mapą podczas zabaw
 • odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie
 • rozumienie znaczenia słowa „odkrywca”
 • wzbogacenie wiedzy na temat życia pradawnych ludzi
 • wzbogacenie wiedzy na temat rodzaju wód i ich różnorodności
 • wzbogacanie wiedzy na temat lądów
 • poznawanie kontynentów i części świata na mapie
 • okazywanie zainteresowania poznawaniem liter – „t”, „T”
 • stosowanie liczebników porządkowych
 • okazywanie zainteresowania obrazem graficznym cyfry „1”
 • opowiadanie o uczuciach, towarzyszących odkrywaniu świata
 • wskazywanie zjawisk przyrodniczych, związanych z odejściem lata
 • wzbudzanie zainteresowania mapą podczas zabaw
 • odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie
 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej
 • rozpoznawanie i określanie smaków, identyfikowanie smaku z owocem
 • identyfikacja zapisu cyfry 2
 • znajomość znaczenia pojęcia ,,para”
 • przekładanie jednych prawidłowości rytmicznych na inne
 • zainteresowanie literą ,,m”
 • znajomość znaczenia słowa ,,mandala”
 • układanie jesiennych mandali
 • klasyfikacja przedmiotów według wskazanego kryterium, tworzenie zbiorów
 • tworzenie i układanie matematycznych rytmów
 • wzbogacanie wiedzy na temat warzyw i owoców
 • wyodrębnianie części jadalnych warzyw
 • znajomość prac wykonywanych jesienią w ogrodzie

Tematyka kompleksowa:

 1. Jak dobrze być razem!
 2. W koronach drzew.
 3. Jesienne kołysanki.
 4. Kraina bezpieczeństwa.

 

,,Przy mrowisku”  M. Konopnicka

Co to się tak rusza nisko?

— To, dziateczki, jest mrowisko.

Czyście nigdy nie widziały,

Jak ten naród żyje mały?

 

O, to światek jest ciekawy!

Ma on swoje ważne sprawy,

A choć drobny, tak się trudzi,

Że zawstydza dużych ludzi.

 

Miastem mrówek jest mrowisko.

Budują je przy pniu blisko,

By gałęzi dach zielony

W deszcz przydawał im ochrony.

Wnet tam domy i ulice

Wznoszą pilne robotnice,

Wnet budują mosty, wały, —

Taki zmyślny ludek mały.

Co igliwia tam naniosą,

co żywicy z ranną rosą,

Co wszelakiej tam zdobyczy,

Tego, dziatki, nikt nie zliczy!

 

Mały, duży się przykłada…

Każdy ma — gdy ma gromada,

Zyska gniazdo? — Każdy zyska —

Takie prawo jest mrowiska.

 

Gdy już miasto się podniesie,

Biją drogi skroś po lesie…

Jedne suchą, ciepłą porą

Na zapasy żywność biorą. Inne — słomkę drobnej miary

Ciągną cości we trzy pary,

Czasem — w sto — dźwigają z gąszcza

Muchę, osę, lub chrabąszcza.

 

— I poradzą? —

— A poradzą!

Bo i bąkom się nie dadzą.

Jedna — nic by nie zrobiła,

Lecz mrowisko — to jest siła!

 

Widzicie tam tego bąka,

Jak w ostrogi złote brząka,

Jak to huczy, w bęben bije!

Jaką to ma grubą szyję!

 

Patrzcie! Mrówki całą rzeszą

Na obronę miasta śpieszą…

Wszystkie rzędem w jedną stronę

Rożki mają nastawione.

 

Wszystkie zwartym idą szykiem,

Za swym wodzem naczelnikiem,

wszystkie w jedno, co sił, mierzą;

— Zmiataj, bąku, nim uderzą!

 

 

,,Nasza rymowanka” J. Perłowska

Niedomknięte kółeczko na dole,

niedomknięte kółeczko na górze.

To jest właśnie cyfra trzy,

na którą właśnie patrzysz Ty.

 

,,Deszczowy dzień” R. Szczypior

 1. To się jesienią przytrafić może:

chmury są dzisiaj w kiepskim humorze.

Liście na drzewach przenika dreszcz,

co z tego będzie? Oj, chyba deszcz!

Ref.  Pada, pada, deszczyk pada

kap, kap, kapu, kap!

Mokry kasztan z drzewa spada:

stuk, puk, klap!

 

 1. Ptakom na drzewach przemokły piórka,

z dziupli wygląda smutna wiewiórka,

lisek ogonem wyciera nos,

razem wzdychają: „Cóż, taki los…”

Ref.  Pada, pada, deszczyk pada…

 

 1. I tylko grzybek kropelki łapie,

cieszy się z tego, że deszczyk kapie,

słucha jak szumi jesienny las,

i szybko rośnie przez cały czas.

Ref.  Pada, pada, deszczyk pada…

 

Drzewa jednosylabowe, J. Ficowski

W parku są wysokie drzewa.

Któż by po nich się spodziewał,

że z nich każde, choć olbrzymie,

ma tak maciupeńkie imię!

Oto wśród krakania wron

milczy sobie wielki klon,

a tam, gdzie brzmi wróbli ćwierk,

igły swe najeża świerk,

na wiewiórek skoczny pląs

dobrotliwie patrzy wiąz,

rozłożysty liści kłąb

wznosi na konarach dąb,

szumi na rozstaju dróg

czerwonymi liśćmi buk,

dalej, pełen szczerb i rys,

stoi w ciszy stary cis,

a grab czeka w parku tym,

bym do niego znalazł rym…

Każde drzewo – z innym listkiem,

lecz z rodziny jednej wszystkie.

Nazwałbym je jednym słowem:

drzewa

jednosylabowe.

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na październik

OBSZAR FIZYCZNY

 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych oraz gimnastycznych
 • kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała
 • kształtowanie prawidłowych chwytów dłoni
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • budowanie kompetencji w zakresie komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku
 • wykonuje podstawowe ćwiczenia gimnastyczne
 • wykonuje czynności porządkowe, samoobsługowe
 • inicjuje zabawy konstrukcyjne
 • wykazuje sprawność ciała i koordynację
 • wykonywanie różnych form ruchu: równoważnych, rzutnych, z czworakowaniem
 • doskonalenie małej motoryki
 • udział w zabawach konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiałów użytkowych, w tym naturalnych
 • wykonywanie ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała
 • używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania i kreślenia
 • aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • wykonywanie ćwiczeń według instrukcji słownej i pokazu
 • wykazywanie spontanicznej aktywności ruchowej
 • usprawnianie ruchomych narządów mowy, pionizowanie języka, wzmacnianie mięśnie policzków

OBSZAR EMOCJONALNY

 • szanowanie emocji swoich i innych
 • rozróżnianie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych
 • nabywanie umiejętności panowania nad nieprzyjemnymi emocjami (np. podczas czekania na swoją kolej lub podczas przegranej)
 • rozwijanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego, otoczenia
 • uwrażliwia się na piękno przyrody
 • dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego
 • uwrażliwia się na piękno przyrody
 • dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego
 • panowanie nad nieprzyjemnymi emocjami, np. podczas czekania na swoją kolej
 • określanie zasad fair play
 • dostrzeganie, że zwierzęta mają zdolność odczuwania, przejawia wobec nich życzliwość i troskę
 • przewidywanie skutków swojego zachowania
 • nazywanie stanów emocjonalnych
 • kontrolowanie swojego zachowania w trudnych sytuacjach
 • nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • wczuwanie się w stan emocjonalny innych osób

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wskazywanie ważnych wartości
 • wprowadzenie w świat wartości moralnych takich jak: dobro, szacunek, tolerancja, otwartość
 • współpracowanie z rówieśnikami
 • obdarzanie uwagą innych dzieci
 • uświadomienie, czym jest szacunek, przyjaźń i dlaczego to jest tak ważny w odniesieniu do siebie i innych
 • doskonalenie umiejętności samooceny, oceny zachowania i postaw innych z zastosowaniem adekwatnych określeń
 • kształtowanie właściwych postaw i odpowiedniego zachowania w sytuacji przegranej
 • odczuwanie pozytywnego wpływu innych poprzez pozytywne komunikaty słowne, terapeutyczne masażyki
 • przypomina zasady właściwego zachowania się podczas spaceru po parku
 • nawiązuje relacje rówieśnicze
 • szanuje emocje swoje i innych
 • współpracuje z rówieśnikami
 • nawiązuje relacje rówieśniczych
 • obdarza uwagą inne dzieci
 • dostrzeganie wartości współpracy
 • stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas wspólnej zabawy
 • respektowanie praw swoich i innych osób
 • dokonywanie oceny postępowania swojego lub innych
 • dokonywanie wyborów ze świadomością ich pozytywnych i negatywnych skutków
 • rozumienie i przestrzeganie ustalonych norm i zasad zachowania
 • szanowanie praw rówieśników, przestrzeganie zakazu krzywdzenia innych osób: popychania, bicia, zabierania zabawek, przeszkadzania w zabawie
 • pokojowe rozwiązywanie konfliktów, dochodzenie do kompromisu
 • zwracanie się o pomoc do nauczyciela w sytuacjach trudnych
 • umiejętna współpraca z grupą
 • integrowanie się z grupą

OBSZAR POZNAWCZY

 • wzbudzenie zainteresowania literami „e”, „E”
 • przeliczanie i wzbudzenie zainteresowania liczbą „3”
 • uważne słuchanie tekstów literackich i analizowanie ich treści
 • wyrażanie swojego rozumienia świata w sposób werbalny i niewerbalny
 • wypowiadanie się na interesujące tematy i/lub budowanie poprawnych wypowiedzi słownych
 • doskonalenie kompetencji matematycznych: orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni, rozpoznawanie figur geometrycznych
 • rozwija wrażliwość zmysłową
 • doskonali sprawność grafomotoryczną
 • dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie i zjawiska charakterystyczne dla jesieni
 • wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat mieszkańców drzew
 • prowadzi obserwacje przyrodnicze przy pomocy lupy
 • rozpoznaje wybrane gatunki drzew (liście i ich owoce)
 • ćwiczy motorykę małą podczas wykonywania prac plastycznych
 • współtworzy album przyrodniczy
 • rozwija wrażliwość zmysłową
 • wykonuje proste obliczenia na materiale konkretnym, szacuje „na oko”
 • tworzy jesienne opowiadania
 • rozwija pamięć i myślenie
 • interesuje się literą „l”, „L”.
 • wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat mieszkańców drzew
 • prowadzi obserwacje przyrodnicze przy pomocy lupy
 • rozpoznaje wybrane gatunki drzew (liście i ich owoce)
 • poszerzanie wiedzy i zdobywanie wiadomości na temat otaczającej przyrody, poznawanie wyglądu, zwyczajów i sposobów odżywiania zwierząt leśnych
 • doskonalenie analizy i syntezy sylabowej
 • kształtowanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikacji, przeliczania elementów, odtwarzania układów przedmiotów i wychwytywania rytmów
 • eksperymentowanie rytmem i dźwiękiem
 • wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych
 • zainteresowanie literę/ą „I”, „i”
 • wysłuchiwanie głoski w nagłosie
 • wyjaśnienie pojęcia „bezpieczeństwo”
 • wskazywanie sytuacji, w których dziecko czuje się bezpiecznie
 • znajomość zasad bezpieczeństwa
 • znajomość numerów alarmowych i rozpoznawanie sytuacji, w których dziecko powinno je zastosować
 • znajomość zawodów związanych z bezpieczeństwem i dostrzeganie ich roli
 • znajomość wybranych zasad ruchu drogowego, stosowanie przyjętych zasad bezpieczeństwa
 • doskonalenie umiejętności odczytywania wybranych symboli i znaków wykorzystywanych w ruchu drogowym
 • doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów
 • utrwalanie znajomości swojego adresu, świadomość, w jakich sytuacjach i komu takie informacje można podawać
 • znajomość cyfry „4”, tworzenie zbiorów równolicznych, przeliczanie
 • kreślenie szlaczków

Tematyka kompleksowa:

 1. Polska naszym domem.
 2. Deszczowa muzyka.
 3. W świecie emocji.
 4. W świecie teatru.

Wierszyk „Jaki znak Twój”

Jaki znak mój? Co to znaczy?

Czyżby ktoś mnie gdzieś oznaczył?

Czy na ciele? Czy na mapie?

Jak w tym wszystkim się połapię?

Czy na zdjęciu w Internecie,

czy też w rzeczywistym świecie?

No i czym? w domysłach tonę:

gwiazdką czy emotikonem?

Może flagą lub symbolem?

Ja symbole inne wolę:

flagę, co ma dwa kolory

i łopocze, gdy wiatr spory.

No i godło z orłem białym,

który nie jest biały cały:

dziób ma złoty oraz szpony.

Kiedyś nie miał on korony.

Teraz złotą ma koronę.

No i patrzy w prawą stronę

(pewnie ten swój profil woli).

Lecz nie koniec to symboli:

tak jak każdy kraj na świecie

Polska własny hymn ma przecież.

Choć śpiewają hymn piłkarze,

to ja ciastem go kojarzę,

co najsłodsze jest do tego

To Mazurek! Dąbrowskiego!

 

Hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany
– Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

 

Piosenka „Pan Listopad”

Pan listopad gra na basie dylu dylu bum
Na jesiennym graniu zna się
Trawką dotknął strun

Wesoło gra muzyka, pada deszcz
Świerszcz za kominem cyka
Tańcz gdy chcesz

Pan listopad gra na bębnie bara bara bam
Z deszczem kółka, równo pięknie koncert daje nam

Wesoło gra muzyka, pada deszcz
Świerszcz za kominem cyka
Tańcz gdy chcesz

Pan listopad gra na flecie fiju, fiju, fiu
Z liści złotych ma berecik a kubraczek z nut

Wesoło gra muzyka, pada deszcz
Świerszcz za kominem cyka
Tańcz gdy chcesz

 

Wierszyk „Parasole”

Na ulicy pod drzewami

parasole dwa.

Pod tym dużym idzie mama,

pod tym małym – ja.

Idę z mamą. Idę, słucham,

mama słucha też,

jak z drzewami o czymś szepcze

rozgadany deszcz.

Szepcze cicho, to znów głośniej,

w rynny dzwoni, gra

i wesoło stuka, puka

w parasole dwa.

 

Wierszyk „Kolekcjoner uśmiechów”

Miałem kiedyś uśmiech
Piękny, choć szczerbaty.
Dostałem za niego
Buziaka od taty.

Szybko zrozumiałem
Zasady tej gry:
Każdy nowy uśmiech
Wywołuje trzy.

Teraz ma kolekcja
Liczy już tysiące.
Wpadnij po uśmiechy,
Póki są gorące!

 

Piosenka „Magiczne miejsce”

 1. Teatr to jest widownia i scena.

Niby nic magicznego w tym nie ma,

aż do chwili, gdy nagle na scenie

dziwne zacznie się przedstawienie.

Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze,

czarodziejskie jest to, na co patrzę.

Gdy się tylko podnosi kurtyna,

to od razu czar działać zaczyna.

 1. Każda bajka się staje prawdziwa

Gaśnie światło i scena ożywa.

Wszystko może się zdarzyć na scenie.

Działa czar, póki trwa przedstawienie.

Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze…

 1. Teatr gra. Każdy ma czego szuka.

A to wszystko nazywa się sztuka.

Gdy dorosnę, to może tu wrócę,

żeby zagrać na scenie w tej sztuce.

Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze…

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w listopadzie:

Polska naszym domem

 • systematyczne uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęciach gimnastycznych
 • przestrzeganie zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo, dostrzeganie ewentualnych zagrożeń, nieprawidłowego zachowania innych
 • prezentowanie za pomocą mimiki i gestów stanów emocjonalnych
 • dostrzeganie różnorodności obiektów i krajobrazów Polski
 • odczuwanie przyjemności we współdziałaniu z innymi oraz w dążeniu do wspólnego celu
 • kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby, rozumienia roli i wiążących się z nią zadań jako członka narodu (Polka/Polak)
 • kształtowanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem przez dostrzeganie piękna: języka, muzyki, tradycji, historii, architektury, sztuki
 • tworzenie kącika patriotycznego przy okazji świąt narodowych i ważnych dla kraju wydarzeń
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i odczuwanych emocji
 • wyrażanie emocji odczuwanych pod wpływem muzyki poprzez różne formy wyrazu
 • dostrzeganie znaczenia umiejętności czytania i pisania w życiu codziennym (jako sposób oznakowania miejsc oraz czytanie książek)
 • kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski ze szczególnym zwróceniem uwagi na wskazywanie własnej miejscowości, stolicy kraju, najważniejszych rzek, charakterystycznych regionów z ich symbolami oraz wskazywaniem granic, w tym wybrzeża Morza Bałtyckiego
 • rozpoznawanie flagi, godła i barw narodowych (godło jako stały element wystroju sali, flagi wywieszane z okazji świąt narodowych w przedszkolu, symbole narodowe na strojach sportowców, samochodach, wyrobach o charakterze pamiątek narodowych)
 • wykonywanie prac plastycznych odzwierciedlających barwy narodowe i wygląd flagi, godła
 • słuchanie i podejmowanie prób zespołowego śpiewania hymnu państwowego z zachowaniem właściwej postawy ciała, świadomość sytuacji, w których jest grany hymn państwowy
 • rozumienie konieczności szanowania symboli narodowych
 • posługiwanie się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia, ale i z punktu widzenia innej osoby: w prawo, w lewo, do tyłu, do przodu (chodzenie pod dyktando)
 • rozumienie i posługiwanie się symbolami graficznymi oznaczającymi kierunek

Deszczowa muzyka

 • aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach artykulacyjnych
 • malowanie rękami i palcami, rozwijanie sprawności manualnej
 • wykonywanie masażyków relaksacyjnych
 • poruszanie się w rytmie wygrywanym na instrumentach
 • szukanie bliskości z innymi
 • rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, rozumienie, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie
 • panowanie nad nieprzyjemnymi emocjami, np. podczas czekania na swoją kolej w zabawie lub innej sytuacji
 • ocenianie swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych
 • współdziałanie z rówieśnikami podczas różnych zabaw i wykonywania zadań
 • rozumienie, jak działa termometr
 • rozpoznawanie i rozróżnianie dźwięków wody
 • przeliczanie i porównywanie symboli pogodowych
 • tworzenie zbiorów
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • rozpoznawanie rodzajów deszczu (kapuśniaczek, ulewa, burza)
 • wykazywanie zainteresowania czytaniem
 • zrozumienie właściwości wody, jej stanów skupienia podczas doświadczeń
 • poznanie obrazu graficznego liczby „5”
 • zrozumienie obiegu wody w przyrodzie
 • tworzenie wymyślonych postaci (Pan Nudny, Pan Pomysłowy)

W świecie emocji

 • wykazywanie się sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową
 • improwizowanie ruchem do muzyki
 • posługiwanie się określeniami dotyczącymi stanów emocjonalnych
 • opisywanie emocji towarzyszących codziennym zdarzeniom i okazywanie ich w akceptowany społecznie sposób
 • kształtowanie niezależności emocjonalnej, naśladowanie pozytywnych wzorców zachowania, nieuleganie naciskom oraz negatywnym wzorcom
 • odczuwanie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w podejmowane działania
 • ocenianie zachowania swojego i innych w kontekście przyjętych norm grupowych
 • dostrzeganie potrzeb i problemów innych dzieci w grupie oraz umiejętne reagowanie, adekwatnie do własnych możliwości
 • określanie swoich potrzeb, podejmowanie decyzji i wyrażanie opinii w sposób akceptowany społecznie
 • ilustrowanie zdarzeń, pojęć i zjawisk oraz wyrażanie emocji poprzez różnorodne formy ekspresji: plastyczną, techniczną, muzyczną
 • wykazywanie otwartości i gotowości do porozumienia się z innymi z wykorzystaniem różnych form komunikacji oraz nauka alternatywnych sposobów komunikacji
 • wyrażanie swoich emocji i rozumienie świata za pomocą komunikatów werbalnych i pozawerbalnych (tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli)
 • przeliczanie i klasyfikowanie ze względu na rozmiar

W świecie teatru

 • wykonywanie różnych form ruchu
 • odpowiednie kształtowanie chwytów dłoni
 • wczuwanie się w emocje innych osób, a także postaci literackich
 • panowanie nad nieprzyjemnymi emocjami, np. podczas występu przed publicznością lub czekania na swoją kolej
 • wdrażanie własnych strategii w sytuacjach trudnych, szukanie wsparcia np. u nauczyciela
 • obdarzanie uwagą dzieci i osób dorosłych
 • znajomość zasad odpowiedniego zachowania w teatrze
 • wcielanie się w rolę aktora, wykorzystywanie komunikatów werbalnych i niewerbalnych
 • współpraca z dziećmi podczas gier
 • poszerzanie aktywności twórczej przez tworzenie scenerii, pacynek
 • rozwijanie wiedzy o teatrze
 • poszerzanie umiejętności językowych
 • wcielanie się w role, wzbogacanie dzieci o przeżycia w związku z odgrywanymi scenkami
 • rozwijanie pamięci i myślenia dzięki zabawom

 Tematyka kompleksowa:

 1. Kulinarne wyzwania.
 2. Zimowe szaleństwo.
 3. Świąteczny czas.
 4. Nowy Rok tuż – tuż.

 

 ,,Bajka o Starym i Nowym Roku’’, Ludwik Jerzy Kern

O jednej porze,

raz do roku,

w zimowej nocy ciemnym mroku,

gdzieś,

gdzie nie sięga ludzki wzrok,

schodzi się z rokiem rok.

Jeden jest wielki

z siwą brodą,

drugi jest mały

z buzią młodą,

czyli, by rzec innymi słowy:

jeden jest Stary,

drugi Nowy.

Gwiazdy

jak świeczki lśnią na niebie,

a oni stają obok siebie,

coś sobie mówią, patrząc w oczy,

ale nikt nie wie, o czym.

Potem w ciemności słychać kroki…

To się rozchodzą oba roki.

W całkiem przeciwne idą strony:

Stary,

znużony i zmęczony,

Nowy,

o jasnych, złotych lokach,

wesoło sobie mknie w podskokach.

Po chwili

cichnie odgłos kroków

w zimowej nocy ciemnym mroku,

gwiazda za gwiazdą w górze gaśnie

i robi się na świecie jaśniej,

i znika czarnej nocy cień,

i wstaje nowy, jasny dzień,

i budzisz się,

przecierasz wzrok,

i witasz – Nowy Rok.

 

 

,,Jasny ogień” – piosenka

 1. Kiedy z głodu burczy w brzuchu,

mama na to radę ma:

na kuchence nam gotuje pyszne

danie – albo dwa!

 

Ref.  Ogień, jasny ogień, tak potrzebny jest!

 Płonie pod czajnikiem i w kominku też!

 W zimny dzień ogrzeje, w nocy światło da.

 Ogień, jasny ogień – każdy z nas go zna!

 

 1. Przy ognisku jest gorąco słychać wkoło

 iskier trzask! Drewno w popiół się zamienia,

gdy już zgaśnie ognia blask…

 

Ref.  Ogień, jasny ogień…

 

 1. Jeśli ognia chcesz poszukać,

mamie daj całusów sto! 

Kiedy kogoś bardzo kochasz,

to w serduszku znajdziesz go!

 

Ref.  Ogień, jasny ogień…

 

 

,,Rodzinne święta” – piosenka

 1. Pierwsza gwiazdka Wigilię rozpoczyna. Już przy stole zbiera się rodzina. Jest opłatek, biały obrus, pod nim siano i choinka przystrojona rano.

 Ref.  Księżyc gwiazdę zapaliła na niebie, a my wszyscy uśmiechamy się do siebie. Takie chwile każdy pamięta, najpiękniejsze rodzinne święta.

 Babcia wnukom historię przypomina, o Betlejem, gdzie Maria rodzi syna.

Mama z tatą wnoszą pyszny barszcz z uszkami ,a choinka pachnie piernikami.

Ref.  Księżyc gwiazdę zapalił na niebie…

 1. Śnieżny puszek otulił wszystkie drzewa. Anioł w bieli swą kolędę śpiewa. I choć coraz zimniej robi się na dworze, w naszych sercach cieplej być nie może.

Ref.  Księżyc gwiazdę zapalił na niebie…

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na grudzień:

OBSZAR FIZYCZNY:

 • rozumienie znaczenia dbałości o higienę oraz dostrzeganie zagrożenia wynikającego z jej nieprzestrzegania; uświadomienie, że wiele chorób przenosi się przez brudne ręce
 • umiejętność prawidłowego i estetycznego nakrywania do stołu (rozkładanie talerzy, kubków, serwetek, prawidłowe układanie sztućców)
 • sprzątanie po posiłku (odnoszenie naczyń i sztućców, przysuwanie krzesła)
 • uczestniczenie w zajęciach kulinarnych i przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa (wykonywanie np. masła, placków z jabłkami)
 • systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych
 • przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania przy stole i budowanie miłej atmosfery
 • przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa
 • tworzenie konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, wykorzystywanie właściwego sposobu łączenia, montowania
 • wykonywanie prac plastyczno-technicznych z papieru, zwracanie uwagi na precyzyjne składanie, zaginanie
 • wykonywanie prostych prac porządkowych
 • wykonywanie ćwiczeń na czas
 • stymulowanie zmysłu dotyku
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego
 • ćwiczenie percepcji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw w grupie
 • rozpoznawanie i nazywanie swoich potrzeb związanych z odpoczynkiem, ruchem, głodem, pragnieniem czy odczuciami, np. zimnem
 • przestrzeganie zasad zachowania, zapewniających porządek i bezpieczeństwo, dostrzeganie ewentualnych zagrożeń, nieprawidłowego zachowania innych
 • doskonalenie sprawności ciała i koordynacji przygotowujących do nauki pisania i czytania

OBSZAR EMOCJONALNY:

 • ocenianie postępowania innych z zastosowaniem odpowiednich określeń
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach życiowych i przewidywanie skutków swojego zachowania
 • odczuwanie radosnych emocji związanych ze świątecznym nastrojem i celebrowaniem zwyczajów oraz tradycji
 • okazywanie szacunku członkom rodziny oraz odczuwanie więzi emocjonalnej z jej członkami
 • odczuwanie przyjemności podczas składania życzeń najbliższym osobom i sprawiania im przyjemności
 • dostrzeganie wartości świąt, których przesłaniem jest dawanie dobra, okazywanie serca i pomaganie
 • odczuwanie pozytywnych emocji związanych z „magią świąt” podczas celebracji zwyczajów, obcowania z wytworami kultury i sztuki
 • rozpoznawanie różnych emocji
 • uważne słuchanie i analizowanie wypowiedzi innych podczas rozmowy swobodnej i modelowanej
 • dokonywanie oceny postępowania swojego lub innych z zastosowaniem odpowiednich określeń
 • empatyczny stosunek do zwierząt, podejmowanie pomocy potrzebującym zwierzętom
 • kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia innych osób

 OBSZAR SPOŁECZNY:

 • stosowanie form grzecznościowych adekwatnie do sytuacji, bez konieczności przypominania
 • dążenie do osiągnięcia wspólnego celu, przez zespołowe planowanie, realizowanie zabaw, zadań i przedsięwzięć oraz odczuwanie współodpowiedzialności za przebieg i efekt końcowy
 • aktywne włączanie się w przygotowania do świąt w domu i w przedszkolu
 • dostrzeganie własnej roli w rodzinie polegającej na pomaganiu oraz budowaniu świątecznej atmosfery
 • integrowanie się ze środowiskiem przedszkolnym, szkolnym, lokalnym podczas przygotowań do świąt i wspólnych uroczystych chwil
 • odczuwanie empatii oraz chęć udzielenia wsparcia osobom słabszym i potrzebującym pomocy; odczuwanie satysfakcji z faktu dzielenia się lub obdarowywania innych
 • współpraca z rówieśnikami
 • budowanie atmosfery sprzyjającej dobrej komunikacji stosowanie właściwych wzorców komunikacji międzyludzkiej: właściwa postawa ciała, patrzenie na rozmówcę, gesty świadczące o podążaniu za tokiem rozmowy, nieprzerywanie wypowiedzi innym, odpowiedni ton i natężenie głosu,
 • dostrzeganie znaczenia uniwersalnych wartości, ważnych w odniesieniu do siebie i innych
 • doskonalenie umiejętności zespołowego wykonywania prac plastycznych i współdziałania w sporcie

 OBSZAR POZNAWCZY:

 • wzbogacanie wiedzy na temat czynników mających znaczenie dla naszego zdrowia i kondycji
 • wzbogacanie wiedzy na temat pochodzenia wybranych produktów spożywczych
 • wypowiadanie się na temat zawodu kucharza
 • dostrzeganie prawidłowości pozwalających przewidywać skutki podejmowanych działań; zakładanie, co się prawdopodobnie zdarzy na podstawie ukształtowanych wyobrażeń, posiadanej wiedzy i doświadczeń
 • doskonalenie umiejętności szacowania liczby przedmiotów w wyodrębnionym zbiorze, stosowanie określeń: „mniej”, „więcej”, „tyle samo”
 • poznawanie i stosowanie cyfr oznaczających liczby od 1 do 6, tworzenie zbiorów o liczebności określonej wypowiedzianą liczbą lub pokazaną cyfrą
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się w dostępnym zakresie liczebnikami porządkowymi i dostrzeganie ich znaczeni
 • wzbogacanie wiedzy na temat tradycji świątecznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na zwyczaje rodzinne i regionalne
 • dostrzeganie piękna ozdób świątecznych, dostrzeganie różnych stylów, technik ich wykonania
 • nabywanie wzorców pięknej polszczyzny przez słuchanie utworów literackich, naukę wierszy na pamięć, udział w inscenizacjach
 • odczuwanie radości ze wspólnego kolędowania
 • wykorzystywanie ekspresji plastycznej jako sposobu tworzenia piękna
 • odtwarzanie rytmów poprzez różne formy reprezentacji zgodnie z podanym wzorem
 • wzbogacanie doświadczenia w zakresie porównywania długości
 • poszerzenie wiedzy na temat rodzajów zegarków
 • określanie czynności wykonywanych w różnych częściach dnia: rano, w południe, wieczorem
 • rozmawianie na temat czasu, rozumienie, że nie można go zatrzymać ani cofnąć
 • rozumienie pojęć: „wczoraj”, „dziś”, „jutro”
 • utrwalanie nazw pór roku
 • poznawanie nazw miesięcy w odpowiedniej kolejności
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i odczuwanych przez postać emocji
 • dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych, prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów badających właściwości materiałów, zjawiska fizyczne
 • coraz skuteczniejsze kontrolowanie poprawności własnych wypowiedzi słownych pod względem artykulacyjnym, składniowym, fleksyjnym i gramatycznym, podejmowanie prób korygowania błędów
 • wzbogacanie umiejętności opisywania obrazków z dostrzeganiem przedmiotów, cech, czynności, emocji
 • szukanie rymów i tworzenie krótkich rymowanek
 • wykonywanie prac plastycznych inspirowanych literaturą, zjawiskami przyrodniczymi, wyobraźnią
 • doskonalenie umiejętności wykorzystywania znanych piktogramów do kodowania informacji
 • porównywanie długości, używanie określeń: „dłuższy”, „krótszy”, przechodzenie do bardziej precyzyjnych sposobów porównywania długości.

Tematyka kompleksowa:

 1. Kosmiczne podróże.
 2. Babcia i Dziadek to skarb.
 3. Zawodowe plany.
 4. W karnawale.

Wierszyk „Planety”

Słońce to gwiazda, świeci na niebie.

Ciepłe promienie wysyła do ciebie.

Merkury, Wenus to Słońca sąsiedzi,

Może je człowiek kiedyś odwiedzi?

Potem jest Ziemia, wszyscy ją znamy.

Za Ziemią Mars, częściowo zbadany.

Pokryty pyłem oraz skałami

I nieczynnymi już wulkanami.

A dalej Jowisz, Saturn i Uran,

Neptun ukryty hen w gwiezdnych chmurach.

Wokoło Słońca się przemieszczają

I tajemnice swoje wciąż mają.

 

Wierszyk „Babcia”

Tu nie trzeba o nic pytać:

Babcia skarbem jest – i kwita

(Babcia oraz jej obiadek,

A pilnuje skarbu… Dziadek).

Mama taty – babcia Róża

Jest puszysta i nieduża,

Umie robić kluski z mączki

I przepyszne z różą pączki.

Dziadek głaska ja po brzuszku

Mówiąc do niej „mój pączuszku”,

Za co musi w kuchni siedzieć,

Myjąc garnki po obiedzie.

Mama mamy, babcia Ania,

Żyć nie może bez biegania,

Skacze, pływa, kozły fika-

Cuda czyni gimnastyka!

I choć ma już swoje lata,

Szybsza jest od mego brata,

A sylwetkę (to nie bajka!)

Lepszą ma nić wnuczka Majka.

Lecz pomimo różnic wielu

Obie lubią na fotelu,

Zanim wnuczek mały zaśnie,

Opowiadać piękne baśnie.

 

Wierszyk „Dziadek”

Nic już nie poradzę na to,

że mojego taty tato,

zamiast ślęczeć nad gazetą,

lubi dla mnie być poetą.

Składa wersy w zgrabne zwrotki

kolorowe jak stokrotki.

Dziadek puzzle też układa,

bajki pięknie opowiada.

Gdy idziemy przez park stary,

wokół same dziwne, czary.

Dziadek klucze ma do snów.

Brak na tego dziadka słów!

To z nim(chociaż już niemłody!)

najwspanialsze mam przygody.

Zamiast bujać się w fotelu

(zamiast innych dziadków wielu),

buja ze mną wciąż w obłokach,

opowiada mi o smokach

i łasuchem jest nie lada-

razem ze mną dżem podjada.

Choć prawdziwy nie baśniowy,

Dziadek mój jest wyjątkowy!

 

Piosenka „Kochamy Was”

 1. Czy wy wiecie moi mili, czy wy wiecie,
  ile babć i dziadków jest na całym świecie.
  Właśnie wielkie święto dzisiaj swoje mają,
  więc wnuczęta im piosenkę śpiewać chcą.

  Ref: Kochamy was, kochamy całym sercem
  i radości chcemy dać wam jak najwięcej.
  Nasze buzie uśmiechnięte, niech życzenia ślą przepiękne –
  żyj babuniu żyj dziadziuniu latek sto.

  Babcia bardzo często mamę zastępuje,
  zamiast taty dziadek wnukiem się zajmuje.
  Bo rodzice cały dzień spędzają w pracy
  babcia, dziadek za to zawsze mają czas.

  Ref: Kochamy was…

  3. Babcia z dziadkiem czas nam ciągle umilają,
  zawsze dla nas niespodzianek wiele mają.
  Dziś w piosence miłość wielką wyrażamy,
  głośno teraz podziękować chcemy im.

  Ref: Kochamy was…

 

Piosenka „Strażak to bohater

I. Gwałtu, rety, co się dzieje? Ogień wielki płonie w lesie,
a wiatr silny przy tym wieje i zniszczenie, i dym niesie.
Co tu robić? Kogo wołać? Straż pożarna wnet przybywa
gdy do ognia ugaszenia ktoś pomocy głośno wzywa.

II. Pędzi wielki wóz strażacki i syreny alarmują,
by do ognia się nie zbliżać – wszystkich ludzi informują.
Taki strażak to bohater – chociaż dym go szczypie w oczy,
ryzykuje życie stale, z ogniem walkę musi toczyć.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze (styczeń)

Kosmiczne podróże

 • systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych
 • kształtowanie umiejętności samokontroli wykonywania ćwiczeń, regulowania oddechu, radzenia sobie ze zmęczeniem
 • wykazywanie wytrwałości w kończeniu podjętych działań i wykazywanie motywacji
 • przestrzeganie zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo, dostrzeganie ewentualnego zagrożenia, nieprawidłowego zachowania innych
 • spokojnie słuchanie wypowiedzi innych, wykazywanie zainteresowania i dawanie czasu innym
 • odczuwanie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w podejmowane działania
 • stosowanie właściwych wzorców komunikacji międzyludzkiej: postawa ciała, patrzenie na rozmówcę, gesty świadczące o podążaniu za tokiem rozmowy, nieprzerywanie wypowiedzi innych, odpowiedni ton i natężenie głosu
 • doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywanie samooceny z zastosowaniem adekwatnych określeń oraz wczuwaniem się w sytuację i odczucia danej osoby
 • obdarzanie uwagą dzieci i nauczyciela, słuchanie ze zrozumieniem innych osób
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i odczuwanych przez postać emocji
 • wykorzystywanie zjawisk fizycznych do zabaw konstrukcyjnych, np. siły wydobywającego się z balonu powietrza w modelu rakiety
 • doskonalenie umiejętności płynnego mówienia podczas różnych form wypowiedzi i sytuacji
 • dokonywanie analizy i syntezy prostych słów
 • odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości
 • dokonywanie pomiaru odległości, szacowanie odległości
 • posługiwanie się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia, ale i z punktu widzenia innej osoby: „w prawo”, „w lewo”, „do tyłu”, „do przodu”
 • doskonalenie umiejętności szacowania liczby przedmiotów w wyodrębnionym zbiorze, stosowanie określeń: „mniej”, „więcej”, „tyle samo”
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się w dostępnym zakresie liczebnikami porządkowymi i dostrzeganie ich znaczenia, poznawanie cyfr od „1” do „8”
 • interesowanie się literą „p”
 • samodzielne przytaczanie słów rozpoczynających się głoską ,,p”.

Babcia i Dziadek to skarb

 • systematycznie uczestnictwo w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęciach gimnastycznych
 • tworzenie konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz komponowanie z różnorodnego materiału, właściwe sposoby łączenia, montowania
 • dostosowanie napięcia mięśniowego i siły nacisku do narzędzia
 • doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz prac plastycznych
 • uważne słuchanie i analiza wypowiedzi innych podczas rozmowy swobodnej i modelowanej
 • znajomość i rozumienie obowiązków wszystkich członków rodziny i konieczności ich wypełniania
 • obdarzanie uwagą dorosłych i rozumienie, co mówią i czego oczekują – interesowanie się pracą dziadków i okazywanie szacunku dla ich codziennego wysiłku
 • odczuwanie empatii oraz chęć udzielenia wsparcia osobom słabszym i potrzebującym pomocy; odczuwanie satysfakcji z faktu dzielenia się lub obdarowywania innych
 • zwracanie uwagi na różnice i podobieństwa między ludźmi w bliższym i dalszym otoczeniu
 • wykazywanie zainteresowania historią własnej rodziny (prezentacja albumów, pamiątek rodzinnych)
 • dostrzeganie wyjątkowości własnej rodziny, chęć kultywowania jej tradycji, zainteresowań oraz pasji
 • wykorzystywanie zjawisk fizycznych do zabaw konstrukcyjnych
 • dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych i pewnych prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów, badanie właściwości materiałów i zjawisk fizycznych
 • utrwalanie kształtu liter przez różnorodne działania: plastyczne, graficzne, konstrukcyjne, ruchowe
 • poznawanie liter drukowanych – małych i wielkich, uczestniczenie w procesie alfabetyzacji, wykazywanie motywacji i zainteresowania czytaniem oraz poznawaniem liter
 • dostrzeganie, że wynik liczenia nie zależy od układu elementów i kolejności liczenia (liczenie w różnych kierunkach, przeliczanie tych samych elementów różnie ułożonych: w rzędzie, piramidkach, rozsypce)

 Zawodowe plany

 • systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu
 • doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji, prac plastyczno-technicznych
 • rysowanie form kolistych w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
 • wykonywanie różnych prac zwiększających sprawność manualną i koordynację wzrokowo-ruchową
 • próby radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami, nauka okazywania emocji w akceptowany społecznie sposób
 • werbalizowanie swoich myśli i oczekiwań, stanów emocjonalnych
 • dokonywanie oceny zachowania swoich rówieśników i innych osób na podstawie obserwacji i w odniesieniu do kodeksu norm i zachowań
 • uważnie słuchanie i analizowanie wypowiedzi innych, podczas rozmowy swobodnej i modelowanej
 • podejmowanie prób pogodzenia się z porażką czy przegraną, cieszenie się sukcesem innych
 • umacnianie wiary we własne możliwości, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby
 • świadomość, że bogactwo nie stanowi o sukcesie, szczęściu i wartości człowieka
 • krytyka wobec przejawów nierównego traktowania, wyszydzania czy szykanowania
 • doskonalenie umiejętności wyrażania trafnych ocen odnoszących się do wartości drugiego człowieka, niezależnie od jego statusu materialnego, wyglądu czy sprawności
 • dostrzeganie uniwersalnych wartości, ważnych w odniesieniu do siebie i innych, takich jak: dobro, prawda, sprawiedliwość, uczciwość, odwaga, zdolność do poświęceń
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i odczuwanych przez postać emocji
 • układanie zdań w taki sposób, aby tworzyły logiczną i poprawnie sformułowaną całość
 • odróżnianie świata fikcji od rzeczywistości,
 • słuchanie utworów literatury dla dzieci, bajek, baśni, legend, wypowiadanie się na temat
 • podejmowanie prób czytania prostych wyrazów z poznanych liter
 • kształtowanie aktywnej postawy podczas zajęć: stawianie pytania, udzielanie odpowiedzi, podążanie za tokiem rozmowy
 • wykonywanie prac plastycznych inspirowanych literaturą, zjawiskami przyrodniczymi, obserwacjami, sztuką ludową, wyobraźnią i fantazją
 • stosowanie cyfr od „1” do „8”
 • porównywanie długości, używanie określeń: „dłuższy”, „krótszy”
 • próby korzystania z bardziej precyzyjnych sposobów porównywania długości

 W karnawale

 • interpretowanie ruchem słyszanych dźwięków
 • prawidłowe reagowanie ruchem na tempo i dynamikę utworu
 • rozwijanie narządów mowy poprzez aktywne uczestnictwo w zabawach logopedycznych
 • doskonalenie sprawności manualnej poprzez wykonanie korony metodą origami
 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami – także nieprzyjemnymi
 • wczuwanie się w emocje osób z najbliższego otoczenia
 • szacunek dla emocji swoich i innych osób
 • przedstawianie emocji z wykorzystaniem charakterystycznych dla dzieci form wyrazu
 • poznanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas balu karnawałowego
 • nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • współdziałanie z dziećmi w zabawach i podczas wykonywania zadań
 • obdarzanie uwagą innych osób
 • zapoznanie z obrazem graficznym liter „b” i „B”
 • doskonalenie umiejętności porównania wielkości przedmiotów i tworzenia odpowiednich zbiorów
 • wdrażanie do zdobywania wiedzy na temat tradycji i zwyczajów karnawałowych innych krajów
 • poznanie zapisu liczby „0”
 • doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów, niezbędnej do nauki czytania
 • poszerzanie wiedzy na temat strojów ludowych pochodzących z różnych części Polski
 • rozwijanie pojęć matematycznych: „większy”, „mniejszy”, „najmniejszy”, „największy”
 • poznanie utworu „Krakowiak”, próby odtworzenia układu tanecznego

Tematyka kompleksowa:

 1. Mroźne krainy
 2. Płynie Wisła, płynie
 3. Sztuka wokół nas…
 4. Zdrowy jak ryba

 

Piosenka pt. ,,Zimowe zabawy”

 1. Para nart, kijki dwa,

  gogle też narciarz ma.

  Taki sprzęt to nie żart:

  narciarz biegnie już na start.

 Ref.   Hu, hu, ha! Hu, hu, ha!

    Ta zima wcale nie jest zła!

    Tańczy śnieg wokół nas;

    zimowych zabaw czas!

 1. Co za wdzięk, co za styl,

  łyżwa w przód, łyżwa w tył,

  łyżwa w tył, łyżwa w przód…

  Ale śliski jest ten lód!

Ref.   Hu, hu, ha! Hu, hu, ha… /bis/

 1. Kulę tocz albo dwie,

  może trzy… czemu nie?

  Bałwan nos zimny ma:

  to zupełnie tak, jak ja!

 

Czesław Centkiewicz ,,Anaruk, chłopiec z Grenlandii”

(fragment)

Pewnego poranka, wychodząc z namiotu, nie poznałem osady —

wszystko było białe! Śnieg!

Eskimosi zaczęli pospiesznie zbierać się do wymarszu do swej osady

zimowej. Zwinęli namioty, powiązali skóry w duże tłumoki. Część mięsa i ryb

zostawili na miejscu, pod kamieniami, jak w dobrze wietrzonej spiżarni. Cały

dobytek podzielili tak, że każdy z mieszkańców miał coś do niesienia, nawet

starsze dzieci obładowano bagażami.

Psy musiały też pracować. Nie ciągnęły one wózków, bo tych Eskimosi

nie znają, a na sanki było jeszcze za mało śniegu. Po prostu przywiązano

im do grzbietów duże tłumoczki. Nie bardzo to zwierzęta lubią, ale musiały

pogodzić się ze swym losem i niebawem, wesoło machając ogonami

i szczekając, aż uszy puchły od tego hałasu, wyruszyły za ludźmi. Przed

odjazdem Anaruk nałożył im butki uszyte przez matkę z miękkiej skórki foki,

żeby nie poraniły sobie łap o ostre kamienie i odłamki lodu.

Po dwóch dniach podróży po falistej, ubielonej śniegiem równinie doszliśmy

wreszcie do miejsca, gdzie mieliśmy spędzić całą długą, mroźną zimę.

Zima jest tutaj tym przykrzejsza, że przez całe cztery miesiące bez

przerwy trwa ciemność. Słońce nie ukazuje się wcale. Dopiero w marcu pojawia się co dzień na chwilę tuż nad horyzontem. Wtedy we wszystkich

ludzkich osiedlach na Dalekiej Północy panuje radość. Mróz, burze śnieżne,

męczące wichry – wszystko idzie w zapomnienie. Wraz ze słońcem

nadchodzi czas letnich łowów. W maju rozpoczyna się dzień polarny i trwa

bez przerwy przez pięć miesięcy. Słońce wtedy wcale nie zachodzi.

Obecnie musieliśmy przygotować dobre schronienie przed mrozem,

śnieżycą i wiatrami.

 

Wiersz Tomasza Plebańskiego pt.  ,,Smok wawelski”

Gwałtu, rety! Co się dzieje?!

Bestia w jamie ogniem zieje!

Głośno krzyczy cały Kraków:

– Pomóż! Ratuj! Królu Kraku!

Król dłoń córki obiecuje.

Czy ktoś z bestią się spróbuje?

Lecz choć śmiałków moc się skrada,

wciąż nie mogą zabić gada.

Co to? Szewc przed smokiem staje!

Owcę z siarką pod nos daje!

Smok ją zjada! Patrzcie! Ach!

Ileż pije! Pęka! Trach!!!

I już wkrótce pod Wawelem

cud odbyło się wesele!

A księżniczka z szewcem Skubą

żyli w szczęściu bardzo długo.

Na pamiątkę zaś potomni

zbudowali smoka pomnik.

Stoi koło smoczej jamy.

Znacie go? No pewnie! Znamy!

 

 ,,Idziemy na wycieczkę do Gdańska” – opowieść ruchowa

Nauczyciel opowiada historię, a dzieci naśladują ruchem jej treść: Wybieramy się na wycieczkę  do  Gdańska. 

Najpierw  pakujemy  walizki.  Do  walizki  wkładamy  potrzebne  rzeczy. Jakie? (swobodne wypowiedzi dzieci). Pakujemy ubrania, lornetkę, aparat fotograficzny, jedzenie, okulary.

 Teraz wsiadamy do samolotu (siadamy na dywanie), zapinamy pasy, odpalamy silniki i lecimy (wyciągamy prawą rękę przed siebie i przekręcamy, to samo robimy z lewą ręką).

Dzieci poruszają się przy szybkiej melodii, naśladując lot samolotem (rozłożone ręce na boki), wzbijają się w górę i opadają.

 Na pauzę w muzyce „samoloty lądują” (dzieci kładą się na brzuchu). Następnie siadamy, wyłączamy silniki, odpinamy pasy i wysiadamy z samolotu. Właśnie wylądowaliśmy w Gdańsku!

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na luty: 

OBSZAR FIZYCZNY

 • systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu
 • przestrzeganie zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo, dostrzeganie ewentualnych zagrożeń i nieprawidłowego zachowania innych
 • doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji, prac plastyczno-technicznych według instrukcji słownych i obrazkowych
 • wykonywanie prac plastycznych z papieru, zwracanie uwagi na precyzyjne składanie, zaginanie
 • wykazywanie się sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową
 • tworzenie konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału
 • zwiększanie płynności, koordynacji i świadomości ruchów całego ciała
 • zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu
 • doskonalenie umiejętności prawidłowego trzymania narzędzia pisarskiego
 • zachęcanie do estetycznego wykonywania prac plastycznych, zwracanie uwagi na planowanie rysunku na całej powierzchni kartki, sprzątanie po skończonej pracy
 • systematyczność w zakresie czynności higienicznych oraz powtarzalność w określonych sytuacjach
 • dbałość o higienę oraz dostrzeganie zagrożenia wynikającego z jej nieprzestrzegania
 • korzystanie z zapisów umieszczonych w harmonogramie dnia dotyczących czynności higienicznych
 • uczestnictwo w zajęciach kulinarnych i przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa
 • rozpoznawanie i nazywanie swoich potrzeb związanych z odpoczynkiem, ruchem, głodem, pragnieniem
 • systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu
 • dbanie o sprawność fizyczną przez rozwijanie różnorodnych umiejętności

 OBSZAR EMOCJONALNY

 • dokonywanie oceny zachowania swojego i innych osób na podstawie obserwacji, odnoszenie się do kodeksu norm zachowania
 • uważne słuchanie i analiza wypowiedzi innych osób podczas rozmowy swobodnej
 • prawidłowe reakcje na zauważone zagrożenie lub wyrządzaną krzywdę zwierzętom
 • dostrzeganie wpływu działalności człowieka na przyrodę – zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, odpady, zmiany klimatyczne
 • dokonywanie oceny postępowania swojego lub innych z zastosowaniem odpowiednich określeń
 • radzenie sobie z porażką i trudnymi emocjami w sposób akceptowalny
 • wdrażanie do szanowania odmiennych opinii
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania emocji wyrażanych muzyką, gestem, ruchem
 • budowanie empatii/świadomości tego, że wszyscy odczuwają emocje (przyjemne i nieprzyjemne)
 • doskonalenie umiejętności panowania nad emocjami
 • poznawanie siebie, dostrzeganie odmienności i niepowtarzalności każdej osoby
 • radzenie sobie z nieprzyjemnymi emocjami i uczuciami, okazywanie ich w akceptowany sposób
 • zwracanie się o pomoc w sytuacjach trudnych emocjonalnie

 OBSZAR SPOŁECZNY

 • zwracanie uwagi na różnice i podobieństwa między ludźmi w bliższym i dalszym otoczeniu: ludzie o różnym wyglądzie, z różnych krajów, o różnej sprawności
 • wykazywanie tolerancji oraz życzliwości wobec wszystkich ludzi w bliższym i dalszym środowisku
 • wykazywanie tolerancji i życzliwości wobec odrębności narodowych, odmienności w wyglądzie lub sprawności różnych ludzi
 • przestrzeganie zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo podczas zabaw, dostrzeganie ewentualnych zagrożeń, nieprawidłowego zachowania innych
 • kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby, rozumienia roli i wiążących się z nią zadań jako członka narodu (Polka i Polak)
 • kształtowanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem
 • wykazywanie zainteresowania poznawaniem historii naszego kraju i postaci historycznych
 • kultywowanie zwyczajów i tradycji regionalnych
 • wdrażanie do zdrowej rywalizacji podczas zabaw ruchowych, dbanie o życzliwą i przyjazną atmosferę
 • wdrażanie do samodzielnego podejmowania decyzji oraz ponoszenia jej konsekwencji
 • kształtowanie umiejętności współpracy w zabawie i podczas sytuacji zadaniowych
 • doskonalenie umiejętności przestrzegania umów i zasad
 • samodzielne podejmowanie decyzji dotyczących własnej osoby, uczenie się na własnych błędach, ponoszenie odpowiedzialności za własne działania, określanie granic w sferze fizycznej i emocjonalnej
 • ograniczone zaufanie w stosunku do osób obcych
 • podawanie informacji na swój temat w trudnych sytuacjach, zdarzeniach losowych
 • tolerancja oraz życzliwość wobec wszystkich ludzi w bliższym i dalszym środowisku

 OBSZAR POZNAWCZY

 • wykorzystywanie zjawisk fizycznych do zabaw konstrukcyjnych, np. zjawiska powstawania cienia do zabaw teatralnych, działania magnesu
 • dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych, prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów badających właściwości materiałów
 • analiza i synteza prostych fonetycznie słów, kształtowanie umiejętności analizy i syntezy głoskowej wyrazów
 • zapoznanie się ze znakiem graficznym liter „n”, „N”, wykazywanie zainteresowania czytaniem oraz poznawaniem liter
 • doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary i inne formy wzajemnego przyporządkowania, np. graficzne łączenie liniami
 • ilustrowanie zdarzenia, pojęcia i zjawiska oraz wyrażanie emocji poprzez różnorodne formy ekspresji
 • formułowanie wypowiedzi, przestrzeganie konsekwencji i zgodności czasu
 • odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości
 • śpiewanie piosenki i uczestnictwo w zabawach ruchowo-tanecznych opartych na tradycji ludowej
 • doskonalenie umiejętności zespołowego wykonywania prac plastycznych, plakatów
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych regionów naszego kraju, dostrzeganie cech charakterystycznych
 • poszerzanie wiedzy na temat stolicy naszego kraju: rozumienie pojęcia „stolica”, rozpoznawanie herbu, znajomość legendy i elementów historii
 • kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski ze szczególnym zwróceniem uwagi na wskazywanie własnej miejscowości, stolicy kraju, najważniejszych rzek, charakterystycznych regionów z ich symbolami oraz wskazywanie granic, w tym wybrzeża Morza Bałtyckiego
 • rozumienie konieczności szanowania symboli narodowych
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się w dostępnym zakresie liczebnikami porządkowymi
 • określanie wyników dodawania lub odejmowania z pomocą palców zastępujących przedmioty
 • znajomość i stosowanie cyfr oznaczających liczby od „0” do „8”
 • wdrażanie do zdrowej rywalizacji podczas zabaw ruchowych, dbanie o życzliwą i przyjazną atmosferę
 • wdrażanie do samodzielnego podejmowania decyzji oraz ponoszenia jej konsekwencji
 • kształtowanie umiejętności współpracy w zabawie i podczas sytuacji zadaniowych
 • doskonalenie umiejętności przestrzegania umów i zasad
 • próby czytania prostych wyrazów z poznanych liter
 • aktywna postawa podczas zajęć: stawianie pytań, udzielanie odpowiedzi, podążanie za tokiem rozmowy
 • porządkowanie elementów historyjki obrazkowej zgodnie z ciągiem przyczynowo-skutkowym
 • planowanie kolejnych etapów i czynności, właściwego wykorzystania płaszczyzny lub przestrzeni oraz elementarnego dostrzegania proporcji
 • tworzenie i odczytywanie szyfrów według przyjętego kodu przyporządkowującego litery i cyfry do znaków
 • stosowanie klasyfikacji dla porządkowania przedmiotów w otaczającej przestrzeni
 • przekładanie regularności z jednej reprezentacji na drugą
 • prowadzenie obserwacji, doświadczeń i eksperymentów zmierzających do dostrzegania skutków wykonywanych czynności
 • ustalanie równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary i inne formy wzajemnego przyporządkowania
 • porządkowanie zbiorów przedmiotów według wzrastającej i malejącej liczebności w dostępnym zakresie
 • stosowanie cyfr od „0” do „9”, dostrzeganie znaczenia cyfr i numeracji cyfrowej w życiu codziennym

Tematyka kompleksowa:

 1. Świat się zmienia.
 2. Wiosno, gdzie jesteś?
 3. Morskie przygody.
 4. Mieszkańcy domu i zagrody.

 

Piosenka „Marzec Czarodziej”

 1. Chodzi marzec – czarodziej, po chmurach, po lodzie.

Aż tu nagle hokus – pokus: i już pączki na patyku

I już trawka na śnieżniku. Och, ten marzec – czarodziej!

 1. Chodzi marzec – czarodziej, po chmurach, po lodzie.

Aż tu nagle hokus – pokus: słońce rzuca swe błyskotki,

Że aż mruczą bazie – kotki. Och, ten marzec – czarodziej!

 1. Chodzi marzec – czarodziej, po chmurach, po lodzie.

Aż tu nagle hokus – pokus: przez kałuże skaczą kaczki,

Żółte kaczki – przedszkolaczki. Och, ten marzec – czarodziej!

 

Piosenka „Morskie opowieści”

1)Kiedy wiatr zaszumi w głowie, cały świat nabiera treści,

Wtedy chętniej słucha człowiek morskich opowieści.

Kto chce, ten niechaj słucha, kto nie chce, niech nie słucha,

Jak balsam są dla ucha morskie opowieści.

2) Był sobie raz marynarz, który stroił głupie miny,

albo skakał też do wody i gonił rekiny.

I choć rekin twarda sztuka, to marynarz w wielkiej złości,

łapał drania od ogona i mu ściskał kości.

3)Pływał raz marynarz, który żywił się wyłącznie pieprzem,

Sypał pieprz do konfitury i do zupy mlecznej.

Kto chce, ten niechaj słucha, kto nie chce, niech nie słucha,

Jak balsam są dla ucha morskie opowieści.

 

Wierszyk „Zdrowie mam, bo o siebie dbam”

DBAM O SIEBIE, RĘCE MYJĘ

ZĘBY, BUZIĘ ORAZ SZYJĘ

KĄPIĘ W WANNIE PO DNIU CAŁYM

BY ZARAZKI POSPADAŁY

 

I ODŻYWIAM SIĘ TEŻ ZDROWO!

ZDROWO ZNACZY KOLOROWO

PRZY JEDZENIU NIE GRYMASZĘ

JEM WARZYWA ORAZ KASZE

 

NA SPACERY, CO DZIEŃ CHODZĘ

PRZY POGODZIE, NIEPOGODZIE

NIE PRZEGRZEWAM SIĘ, NIE ZIĘBIĘ

MAM UBRANIE ODPOWIEDNIE

 

GIMNASTYKA TO PODSTAWA

WIĘC Z OCHOTĄ JĄ UPRAWIAM

NA ROWERZE JEŻDŻĘ SOBIE

ALBO TAŃCZĘ – SPORT TO ZDROWIE!

 

Wierszyk „Bocianie, bocianie”

Bocianie przybyłeś dziś do nas,

witają cię dzieci i łąka zielona.

Dostojnie twe nogi stąpają po trawie,

czarno- białe pióra w słońcu lśnią ciekawie.

Tak jak ty wysoko nogi podnosimy,

kle, kle zaśpiewamy z tobą boćku miły.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na marzec:

Świat się zmienia

 • systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych
 • przestrzeganie zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo, dostrzeganie ewentualnych zagrożeń, nieprawidłowego zachowania innych
 • tworzenie konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, wykorzystywanie właściwych sposobów łączenia, montowania
 • utrwalenie prawidłowego chwytu przy posługiwaniu się: sztućcami, narzędziami pisarskimi
 • wykonywanie różnych prac zwiększających sprawność manualną i koordynację wzrokowo-ruchową
 • przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach życiowych i przewidywanie skutków swojego zachowania
 • opisywanie emocji towarzyszących codziennym zdarzeniom, kontaktom z ludźmi, przyrodą, ze sztuką
 • pozytywny stosunek do zdarzeń i sytuacji, rozumienie, że różnimy się od siebie zdolnościami i talentami
 • kierowanie się rozwagą, namysłem przed podjęciem decyzji czy działania, spokojna ocena sytuacji
 • zwracanie uwagi na różnice i podobieństwa między ludźmi w bliższym i dalszym otoczeniu
 • dążenie do osiągnięcia wspólnego celu przez zespołowe planowanie, realizowanie zabaw, zadań i przedsięwzięć oraz odczuwanie współodpowiedzialności za przebieg i efekt końcowy
 • zainteresowanie osiągnięciami w dziedzinie wynalazków
 • dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych
 • dążenie do udzielania trafnych, przemyślanych i czytelnych odpowiedzi oraz informacji
 • pod pełną kontrolą dorosłych i w ograniczonym zakresie korzystanie z internetu i gier komputerowych
 • poznawanie liter drukowanych małych i wielkich, litera „z”, „Z”
 • doskonalenie umiejętności prowadzenia dyskusji z przestrzeganiem zasady wzajemnego słuchania i argumentowania wyrażanych opinii i ocen
 • uczestnictwo w budowaniu dłuższych wypowiedzi na temat własnych zainteresowań, opowiadanie o ciekawych zdarzeniach, obejrzanych filmach, wystawach
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni przez łączenie technik plastycznych
 • sprawne klasyfikowanie przedmiotów, obrazków ze względu na cechy jakościowe
 • określanie wyników dodawania lub odejmowania z pomocą palców zastępujących przedmioty

Wiosno, gdzie jesteś?

 • szybkie i sprawne przebieranie się, przestrzeganie właściwej kolejności wykonywanych czynności
 • właściwe dobieranie ubrania do pory roku i warunków atmosferycznych
 • systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych, zajęciach gimnastycznych
 • wykonywanie różnych prac zwiększających sprawność manualną i koordynację wzrokowo-ruchową
 • zainteresowanie obserwowanymi zjawiskami przyrodniczymi, rozumienie znaczenia przyrody dla człowieka jako miejsca wypoczynku i relaksu
 • kształtowanie poczucia własnej wartości poprzez samodzielne podejmowanie decyzji dotyczących własnej osoby, uczenie się na własnych błędach, ponoszenie odpowiedzialności za własne działania
 • odczuwanie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w działania
 • kultywowanie zwyczajów i tradycji regionalnych oraz rodzinnych
 • odpowiedzialne wypełnianie powierzonych obowiązków i realizowanie podjętych działań
 • wykazywanie zainteresowania poznawaniem liter – litera „c”, „C”
 • kształtowanie aktywnej postawy podczas zajęć: stawianie pytań, udzielanie odpowiedzi
 • wykonywanie prac plastycznych inspirowanych literaturą, zjawiskami przyrodniczymi, obserwacjami, muzyką, sztuką ludową, wyobraźnią i fantazją
 • doskonalenie umiejętności wykorzystywania znanych piktogramów do kodowania informacji
 • doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary i inne formy
 • prowadzenie kalendarza pogody z zaznaczeniem pory roku, nazwy miesiąca i dnia tygodnia
 • dostrzeganie następstwa: pór roku, dni tygodnia, pór dnia, posługiwanie się pojęciami dotyczącymi czasu
 • utrwalanie i wzbogacanie słownictwa służącego do opisywania warunków pogodowych

Morskie przygody

 • doskonalenie umiejętności precyzyjnego składania i zaginania kartki
 • uczestniczenie w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu
 • doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz różnych kompozycji
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa dotyczących przebywania blisko akwenów wodnych
 • odgrywanie ról w zabawach parateatralnych, posługiwanie się mową, gestem, ruchem oraz rekwizytami
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej
 • przejawianie życzliwości i troski wobec zwierząt i roślin
 • doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny
 • uczestniczenie w zajęciach, przestrzeganie ustalonych reguł bycia życzliwym
 • kształtowanie aktywnej postawy podczas zajęć: stawiania pytań, udzielania odpowiedzi
 • rozwijanie umiejętności bezpośredniego zwracania się do rozmówcy, poprawności wypowiedzi
 • poszerzanie wiedzy z zakresu akwenów wodnych, flory i fauny mórz i oceanów
 • wdrażanie do tworzenia krótkich opowiadań ze zwróceniem uwagi na ich poprawność fleksyjną
 • doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej wyrazów, wyróżnianie głosek w nagłosie
 • poszerzanie wiadomości na temat stanu skupienia wody: zamarzanie, topnienie, skraplanie, parowanie
 • doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów niezbędnej do nauki czytania
 • rozumienie wpływu zanieczyszczenia środowiska na funkcjonowanie ludzi, zwierząt i roślin
 • prowadzenie obserwacji, doświadczeń i eksperymentów zmierzających do dostrzegania skutków wykonywanych czynności
 • wykonywanie zadań zgodnie z pokazanym sposobem lub instrukcją słowną
 • wdrażanie do posługiwania się liczebnikami porządkowymi podczas liczenia
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia, ale i z punktu widzenia innej osoby: „w prawo”, „w lewo”, „do tyłu”, „do przodu”
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania różnego rodzaju łamigłówek, labiryntów, rebusów

Mieszkańcy domu i zagrody

 • dbanie o higienę oraz dostrzeganie zagrożenia wynikającego z jej nieprzestrzegania
 • tworzenie konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, wykorzystywanie właściwych sposobów łączenia, montowania
 • wykazywanie się sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową
 • prawidłowe i bezpieczne posługiwanie się narzędziami i przyborami plastycznymi
 • uważność na trudne sytuacje innych i sposoby ich rozwiązywania
 • współodczuwanie emocji zwierząt domowych, wrażliwość na ich potrzeby
 • zainteresowanie miejscami, w których żyją zwierzęta bezdomne, chęć niesienia im pomocy
 • empatyczny stosunek do zwierząt i wrażliwość na ich los
 • przestrzeganie zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo podczas zabaw, dostrzeganie zagrożeń, nieprawidłowego zachowania innych
 • znajomość i rozumienie obowiązków członków rodziny w zakresie opieki nad zwierzętami
 • prawidłowa reakcja na zauważone zagrożenie lub wyrządzaną krzywdę zwierzętom
 • umiejętność pełnienia wyznaczonych funkcji w pracy zespołowej i zabawie
 • wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt domowych i hodowlanych
 • dostrzeganie postępu technicznego w gospodarstwie rolnym
 • otwartość i gotowość do porozumienia się z innymi z wykorzystaniem różnych form komunikacji
 • porównywanie długości „na oko” i przez przykładanie przedmiotów, używanie określeń: „dłuższy”, „krótszy”
 • porządkowanie przedmiotów według długości wzrastającej lub malejącej
 • rozumienie znaczenia miar w życiu człowieka
 • rozumienie, że wynik liczenia nie zależy od układu elementów i kolejności liczenia
 • liczenie i odzwierciedlanie liczby elementów na palcach lub na zbiorach zastępczych
 • dostrzeganie znaczenia cyfr i numeracji cyfrowej w życiu codziennym
 • znajomość i stosowanie zapisu cyfrowego od „0” do „10″.

Tematyka kompleksowa:

 1. Ekologia na co dzień.
 2. Wielkanocny czas. (2 tyg.)
 3. Książka skarbnicą wiedzy.

Piosenka „Czysty świat”

Oj bałagan wszędzie wielki, leżą puszki butelki
tu torebki tam, tam pudełka
i papierki po cukierkach!!
ref: Niechaj zniknie każdy śmieć, my porządek chcemy mieć / razy 2

2. Puste puszki i butelki
kapsle, skórki i papierki,
wszystkie śmieci sprzątnąć pora,
hop do kosza, hop do wora!!!
Ref: Niechaj zniknie każdy śmieć, my porządek chcemy mieć / razy 2

 

Wierszyk „Apel do ludzi”

 Gdy się do życia
 wiosną świat budzi,
 przyroda pisze
 apel do ludzi:

 – To my, rośliny!
 – To my, zwierzęta!
 O naszym zdrowiu
 nikt nie pamięta?

 Trujące ścieki,
 trujące dymy,
 bez tlenu rzeki…
 …My się dusimy!

 A gdy umrzemy
 w trującym brudzie,
 na martwej ziemi
 zginą też ludzie!

 Chcemy żyć z wami
 w zgodzie, przyjaźni,
 niechaj nie zabraknie
 wam wyobraźni!

 Tęczowy motyl
 nad łąką lata,
 pająk misternie
 sieć swą uplata.

 Patrzcie, jak pięknie
 w lesie, w ogrodzie!
 Ile jest życia
 w ziemi i w wodzie!

 I ty przedszkolaku
 oszczędzaj wodę,
 nie niszcz i nie śmieć.
 DBAJ O PRZYRODĘ!

 

Wierszyk  „Śmigus”

Wie o tym i Tomek i Ewa,
że w śmigus się wszystkich oblewa.
Ale czy trzeba Pawełka
oblewać z pełnego kubełka?
Wystarczy małym kubeczkiem
dla żartu, dla śmiechu, troszeczkę.
Bo gdy wiatr chmurkę przywieje
i wszystkich was deszczem
poleje?

 

Piosenka „Idzie Śmigus”

Idzie Śmigus przez podwórko,

w mokrych butach człapie,

i w uśmiechu złotym słońca

wszystko wokół chlapie.

Kogut stoi już na płocie,

pieje, pierś wypina,

a nasz Śmigus śmignął w locie:

plusk! – mokra ptaszyna!

 

Ref. Śmigus-Dyngus rok za rokiem

idzie równym, mokrym krokiem,

i w wiosenny ciepły czas

chlapie wodą nas!

 

A na łące trawkę skubią

dwie owieczki młode,

chlusnął Śmigus, owce beczą:

– „Wypraszamy sobie!”

Kot szykuje się do skoku

przeciw myszkom knuje,

Śmigus-Dyngus z błyskiem w oku

plusk! – w kota celuje!

Ref. Śmigus-Dyngus rok za rokiem…

 

Piosenka „Baju, baj książeczko”

 1. Hen, na górze stoi zamek,

a na zamku wieże,

może Śnieżka w zamku mieszka?

A może rycerze?

Ref. Baju, baj, książeczko,

baju, baju, baj,

baju, baj, książeczko,

dzieciom bajkę daj!

 1. Tańczy w zamku

król z królową,

tańczą też rycerze,

tańczy Śnieżka i krasnale.

A kto mnie wybierze?

Ref. Baju, baj, książeczko…

 1. Mam książeczkę pełną bajek,

bajek z obrazkami,

o rycerzach, którzy dzielnie

walczą ze smokami.

Ref. Baju, baj, książeczko…

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na kwiecień:

OBSZAR FIZYCZNY:

 • wdrażanie do wykonywania prac zwiększających sprawność manualną
 • kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • aktywność ruchowa, uczestnictwo w zabawach na świeżym powietrzu oraz uprawianie sportu
 • kształtowanie nawyków utrzymywania prawidłowej postawy ciała
 • systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęciach gimnastycznych
 • przestrzeganie zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, dostrzeganie ewentualnych zagrożeń i nieprawidłowego zachowania innych
 • inicjowanie zabaw konstrukcyjnych i plastycznych z wykorzystaniem surowców wtórnych
 • doskonalenie małej motoryki poprzez stosowanie różnych chwytów przy pracach plastycznych i konstrukcyjnych
 • kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

 OBSZAR EMOCJONALNY:

 • kształtowanie umiejętności rozróżniania emocji przyjemnych i nieprzyjemnych oraz poczucia, że przeżywają je wszyscy ludzie
 • budowanie umiejętności wczuwania się w emocje osób z otoczenia
 • doskonalenie umiejętności panowania nad emocjami
 • kształtowanie umiejętności wyrażania emocji w różnych formach
 • dokonywanie oceny zachowania swojego i innych osób na podstawie obserwacji, odnoszenie się do kodeksu norm zachowania
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach potencjalnie trudnych dla dziecka (np. występ przed grupą)
 • prawidłowe reakcje na zauważone zagrożenie lub wyrządzaną krzywdę zwierzętom
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej
 • systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu
 • prawidłowa postawa ciała podczas prac stolikowych i ćwiczeń gimnastycznych
 • wykonywanie ćwiczeń według instrukcji nauczyciela
 • doskonalenie umiejętności manualnych podczas posługiwania się różnymi narzędziami pisarskimi
 • odróżnianie emocji, nazywanie ich i rozumienie, że każdy ma prawo do ich odczuwania
 • uważnie słuchanie i analiza wypowiedzi innych osób podczas rozmowy swobodnej

 OBSZAR SPOŁECZNY:

 • udział w zajęciach kulinarnych z przestrzeganiem zasad higieny i bezpieczeństwa
 • wdrażanie do zdrowej rywalizacji podczas zabaw
 • czekanie na swoją kolej, np. podczas wypowiedzi
 • kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, narodu poprzez obchodzone tradycje i zwyczaje
 • kształtowanie prawidłowych reakcji na negatywne zmiany w otoczeniu przyrodniczym poprzez aktywny udział w oszczędzaniu jej zasobów, m.in. oszczędzanie wody i energii
 • podejmowanie działań chroniących zasoby przyrodnicze, np. segregacja odpadów, wykorzystywanie sposobów zmniejszania ich ilości, oszczędzanie wody
 • rozwijanie empatycznego stosunku do zwierząt i wykazywanie wrażliwości na ich los
 • empatia, tolerancja i wrażliwość na krzywdę innych, chętne współdziałanie z innymi
 • dostrzeganie, co jest dobre, a co złe oraz wyrażanie opinii i ocen

 OBSZAR POZNAWCZY:

 • doskonalenie umiejętności liczenia na miarę możliwości dziecka
 • wzbogacenie słownika czynnego i biernego związanego z tematyką świąteczną
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem
 • wdrażanie do wypowiadania się w sposób zrozumiały, poprawny pod względem gramatycznym i fleksyjnym
 • rozwijanie zainteresowania literą „j”, „J”, udział w zabawach i grach utrwalających znajomość liter
 • doskonalenie analizy i syntezy sylabowej wyrazów, wyróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie
 • rozwijanie zainteresowań tradycjami wielkanocnymi
 • kształtowanie kompetencji w zakresie myślenia krytycznego i twórczego/stawiania sobie celów i realizowania ich w grupie/szukania twórczych rozwiązań
 • dostrzeganie wpływu działalności człowieka na przyrodę – zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, odpady, zmiany klimatyczne – na podstawie informacji z literatury, spotkań z ekspertami, spacerów i wycieczek, filmów edukacyjnych, zdjęć
 • czytanie symboli i znaków znajdujących się w otoczeniu
 • doskonalenie kompetencji i intuicji matematycznych (klasyfikacja, przeliczanie, mierzenie objętości)
 • eksperymentowanie z dźwiękiem i rytmem, tworzenie własnych instrumentów muzycznych
 • zapoznanie się ze znakiem graficznym liter „g”, „G”, uczestnictwo w procesie alfabetyzacji, wykazywanie zainteresowania czytaniem oraz poznawaniem liter
 • odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości
 • wypowiadanie się w sposób zrozumiały z zachowaniem następstwa czasu, poprawnie pod względem gramatycznym i fleksyjnym
 • szukanie rymów i tworzenie krótkich rymowanek, wyliczanek i wierszy
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się w dostępnym zakresie liczebnikami porządkowymi i dostrzeganie ich znaczenia
 • znajomość procesu powstawania książki oraz dzielenie książek na dostępne kategorie
 • szanowanie książek i odkładanie ich na miejsce po przeczytaniu
 • znajomość biblioteki i przestrzeganie obowiązujących w niej zasad
 • rozróżnianie kierunków w przestrzeni
 • wykonywanie prac plastycznych inspirowanych literaturą
 • komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
 • dokonywanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów

Tematyka kompleksowa:

 1. Święta majowe.
 2. Jestem Europejczykiem.
 3. Wiosna w pełni.
 4. Rodzina to skarb.

Wierszyk „Polskie znaki”

Wie każdy Polak duży i mały,

że naszym godłem jest Orzeł Biały,

a biel i czerwień, kolory dwa,

nasza Ojczyzna na fladze ma.

 

Wierszyk „Nasze symbole”

Piękne jest godło, ważna jest flaga –
każde szacunku słusznie wymaga,
lecz do symboli tych dodać warto
uśmiech, uczciwość, zgodę, otwartość,
szczerość, życzliwość i dobrą wolę …
Wtedy w komplecie będą symbole.

 

Wierszyk „Wiosna! Ach, wiosna!”

Wiosna! Ach, wiosna! Jest taka, taka…

Piękna, zielona. I cała w płatkach.

Kwietna, pachnąca. Cała w skowronkach.

W czaplach, co brodzą wśród mgieł po łąkach.

W boćkach, co karmią swoje pisklaki,

które czekają wciąż na przysmaki.

I jest w jerzykach, i jest w jaskółkach,

które wciąż kręcą podniebne kółka.

No, i na koniec, wiosna jest we mnie,

i jest mi z wiosną bardzo przyjemnie!

I mi nie straszne: chłód, śnieg czy zmrok,

bo wiosnę w sercu mam cały rok!

 

Piosenka „Orzeł biały”

1.Dzieci, słuchajcie, co wam opowiem,

w Polsce przed laty żyli królowie!

Zamki stawiali, warowne wieże,

strzegli granicy polscy rycerze!

 

Ref. Polska ma ponad tysiąc lat,

nad nami – Orzeł Biały.

To nasze godło, to nasz znak,

królewski ptak wspaniały!        bis

 

 1. Z legend poznamy Polski pradzieje,

Piasta, co władcą był – kołodziejem,

Wandę królewnę i króla Kraka,

smoka co niegdyś na Kraków napadł!

Ref. Polska ma ponad tysiąc lat.

 

 1. Wiemy o Lechu, Czechu i Rusie,

Warsie i Sawie, i o Krakusie.

Polska historia pełna świetności;

dumni jesteśmy z naszej przeszłości!

Ref. Polska ma ponad tysiąc lat…

 

Piosenka „Tęcza nad łąką”

1.Ogromna chmura zakryła słońce,

lecą na ziemię deszczu kropelki.

Mokną biedronki, mokną zające,

małym ślimakom mokną muszelki.

 

Ref. Tęcza, tęcza! Jaka ładna!

Błyszczy w górze kolorami!

Weźmy wszyscy się za ręce,

namalujmy tęczę sami! 2x

 

2.Zza wielkiej chmury wybiegło słońce,

wpadło na łąkę tyle promieni,

patrzą biedronki, patrzą zające –

to kolorami tęcza się mieni!

Ref. Tęcza, tęcza! Jaka ładna!…

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na maj:

Święta majowe

 • systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęciach gimnastycznych/fizycznych
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas wykonywania zadań
 • odczuwanie dumy z przynależności społecznej do rodziny, grupy przedszkolnej, mieszkańców miejscowości i Polski
 • uważne słuchanie i analiza wypowiedzi innych osób
 • kształtowanie świadomości narodowej przez dostrzeganie piękna języka, muzyki, tradycji, historii, architektury, sztuki
 • aktywne uczestnictwo w organizowanych na terenie przedszkola uroczystościach związanych z obchodzeniem świąt narodowych, poznawanie sposobów czczenia ważnych miejsc, rocznic, historycznych wydarzeń
 • przestrzeganie obowiązku szanowania wspólnego mienia
 • wypowiadanie się w sposób zrozumiały z zachowaniem następstwa czasu, poprawnie pod względem gramatycznym i fleksyjnym
 • wysłuchanie zdania innych, dostrzeganie różnic między ludźmi i szanowanie ich odmienności
 • wykazywanie tolerancji oraz życzliwej postawy wobec wszystkich ludzi w bliższym i dalszym otoczeniu
 • tworzenie kącika patriotycznego przy okazji świąt narodowych i ważnych dla kraju wydarzeń
 • wymienianie symboli narodowych, wyróżnianie ich spośród symboli innych państw
 • słuchanie i podejmowanie prób zespołowego śpiewania hymnu państwowego z zachowaniem właściwej postawy ciała
 • znajomość sytuacji, w których jest grany hymn państwowy
 • przedstawianie postaci literackich oraz treści książek, opowiadań z wykorzystaniem przekazu pozawerbalnego i innych znanych alternatywnych sposobów komunikacji
 • znajomość nazwisk wybitnych Polaków oraz ich dokonań
 • doskonalenie umiejętności liczenia do dziesięciu na palcach oraz przedmiotach zastępczych
 • poznawanie liter drukowanych, małych i wielkich, uczestnictwo w procesie alfabetyzacji – litera „f”, „F”
 • dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej prostych wyrazów
 • wykonywanie prac plastycznych odzwierciedlających barwy narodowe, wygląd flagi, godła

Jestem Europejczykiem

 • prawidłowe posługiwanie się sztućcami: prawidłowy chwyt, umiejętne nabieranie potraw
 • wykazywanie się sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych, rozgrywek sportowych
 • dostrzeganie odmienności i niepowtarzalności siebie i każdej osoby
 • zachowywanie się adekwatnie do sytuacji podczas kontaktów z innymi osobami, liczenie się z uczuciami i potrzebami innych
 • uważne słuchanie i analiza wypowiedzi innych podczas rozmowy swobodnej i modelowanej
 • umiejętność opisywania emocji towarzyszących codziennym zdarzeniom, kontaktom z innymi ludźmi, z przyrodą, ze sztuką
 • podejmowanie prób pogodzenia się z porażką czy przegraną, radość z sukcesów innych
 • pojmowanie znaczenia przyrody dla człowieka jako miejsca wypoczynku i relaksu
 • dostrzeganie potrzeb osób w najbliższym otoczeniu i umiejętne wspieranie ich, włączanie do zabaw lub innych działań adekwatnie do możliwości oraz sprawności
 • rozumienie, że rodziny mogą mieć odmienne zwyczaje, tradycje i status materialny
 • doskonalenie umiejętności wyrażania trafnych ocen, odnoszących się do wartości drugiego człowieka
 • zwracanie uwagi na różnice i podobieństwa między ludźmi w bliższym i dalszym otoczeniu
 • właściwe ocenianie sytuacji społecznych
 • dostrzeganie, co jest dobre, a co złe oraz wyrażanie opinii i ocen
 • ilustrowanie zdarzeń, pojęć i zjawisk oraz wyrażanie emocji poprzez różnorodne formy ekspresji
 • przedstawianie postaci literackich oraz treści książek, opowiadań z wykorzystaniem przekazu pozawerbalnego i innych znanych alternatywnych sposobów komunikacji
 • kształtowanie aktywnej postawy podczas zajęć: stawianie pytań, udzielanie odpowiedzi, podążanie za tokiem rozmowy
 • wzbogacanie umiejętności opisywania obrazków z dostrzeganiem przedmiotów, cech, czynności, emocji
 • uczestniczenie w budowaniu dłuższych wypowiedzi na temat własnych zainteresowań, opowiadanie o ciekawych zdarzeniach, obejrzanych filmach, wystawach, zgodnie z następstwem zdarzeń
 • poznawanie i odtwarzanie układów tanecznych z wybranych krajów Europy oraz innych regionów świata
 • wykonywanie prac plastycznych inspirowanych literaturą, zjawiskami przyrodniczymi, obserwacjami, muzyką, sztuką ludową, wyobraźnią i fantazją
 • poszerzanie wiedzy i rozbudzanie zainteresowania krajami Unii Europejskiej
 • stosowanie trafnych określeń opisujących cechy wielkościowe oraz różnice między przedmiotami
 • dostrzeganie symetrii we wzorach i umiejętność dorysowywania symetrycznie brakujących elementów
 • porządkowanie przedmiotów według długości wzrastającej lub malejącej ze stosowaniem określeń stopniujących
 • wzbogacanie doświadczenia w zakresie porównywania wagi
 • określanie słowem wzajemnego położenia przedmiotów w przestrzeni z zastosowaniem pojęć dotyczących kierunku

Wiosna w pełni

 • szybkie i sprawne przebieranie się, przestrzeganie właściwej kolejności wykonywanych czynności
 • kształtowanie właściwego toru oddechu
 • doskonalenie motoryki małej przez tworzenie prac plastycznych i konstrukcyjnych
 • dokonywanie wyborów i dostrzeganie pozytywnych efektów własnych działań
 • opisywanie emocji towarzyszących codziennym zdarzeniom, kontaktom z innymi ludźmi, z przyrodą, ze sztuką
 • podejmowanie prób pogodzenia się z porażką czy przegraną podczas gier i zabaw
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej
 • przestrzeganie zasad uczciwej rywalizacji
 • obdarzanie uwagą dzieci i nauczyciela, słuchanie ze zrozumieniem innych osób w celu odczytania, jakie mają intencje
 • koncentrowanie uwagi podczas zajęć i podążanie za ich tokiem
 • ilustrowanie zdarzeń, pojęć i zjawisk za pomocą komunikatów niewerbalnych
 • wzbogacanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi słownych, opisywania obrazków, przedmiotów, cech, czynności, emocji
 • wykonywanie prac plastycznych inspirowanych literaturą, zjawiskami przyrodniczymi, obserwacjami, muzyką, sztuką ludową, wyobraźnią i fantazją
 • odtwarzanie układu elementów według wzoru lub instrukcji
 • zdobywanie informacji na temat roślin i zwierząt żyjących w wybranych środowiskach
 • dostrzeganie pozytywnego wpływu niektórych zwierząt na środowisko
 • systematyczne obserwacje, badanie okazów zgromadzonych w kąciku przyrody oraz opisywanie wrażeń, porównywanie, wyciąganie wniosków
 • dostrzeganie etapów rozwoju roślin: drzew owocowych, roślin kwiatowych i cebulowych
 • rozpoznawanie i nazywanie wiosennych kwiatów, drzew i krzewów
 • poznawanie etapów rozwoju niektórych zwierząt (żaby, motyla, ptaka)
 • poznawanie liter drukowanych małych i wielkich, uczestnictwo w procesie alfabetyzacji – litera „ł”, „Ł”

Rodzina to skarb

 • doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści
 • zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu
 • kształtowanie umiejętności nakrywania do stołu, sprzątania po posiłku
 • doskonalenie motoryki małej poprzez czynności wymagające różnych chwytów dłoni
 • kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej potrzebnej do nabywania umiejętności czytania i pisania
 • wzmacnianie więzi rodzinnych, rozbudzanie empatii, wrażliwości, chęci pomocy innym
 • rozbudzanie umiejętności rozpoznawania stanu emocjonalnego innych osób
 • rozróżnianie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych
 • przedstawianie emocji w różnych formach ekspresji
 • dostrzeganie, na czym polega praca zawodowa rodziców, dziadków, osób z najbliższego otoczenia
 • wdrażanie do zdrowej rywalizacji podczas zabaw ruchowych, dbanie o życzliwą i przyjazną atmosferę
 • kształtowanie poczucia przynależności do rodziny
 • wdrażanie do współdziałania z innymi w pracach użytecznych, zabawie i podczas odpoczynku
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania wartości związanych z zachowaniami społecznymi
 • wzbogacenie słownika czynnego i biernego związanego z daną tematyką
 • doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie „10”
 • rozwijanie orientacji przestrzennej, poprawne stosowanie określeń „w prawo”, „w lewo”, „do przodu”, „do tyłu”
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem, po kolei i nieprzeszkadzania innym podczas wypowiedzi
 • zachęcanie do estetycznego wykonywania prac plastycznych, zwracanie uwagi na planowanie rysunku na całej powierzchni kartki, sprzątanie po skończonej pracy
 • wdrażanie do wypowiada się w sposób zrozumiały i poprawny pod względem gramatycznym i fleksyjnym
 • udział w zabawach kształtujących umiejętność rozpoznawania liter, zachęcających do odczytywania sylab, krótkich wyrazów.
Bajka
Przedszkole Niepubliczne
nr 8 w Białymstoku

15-689 Białystok
Ul. Michała Pietkiewicza 7A

Skontaktuj się z nami!

Kom: +48 662 084 217

Godziny otwarcia

Pon-Pt:  6:30-17:30

COPYRIGHT© 2019 BAJKA. Tworzenie stron internetowych  Tworzenie stron internetowych Prograffing.pl