Tygryski

O grupie

Te Tygrysy to są koty, które bardzo lubią psoty.
Psocą, psocą i brykają, lecz zasady również znają.
Chętnie wiedzę pogłębiają i uśmiechem zachwycają.
Pięknie tańczą i śpiewają, recytują i malują,
w bajkowym przedszkolu dobrze się czują.

Plan dnia

6.30-8.30 – schodzenie się dzieci

8.30-9.00 – zajęcia poranne

9.00-9.30 – śniadanie

9.30-11.30 – zajęcia dydaktyczne, zajęcia dodatkowe

11.30-12.00 – obiad

12.00-14.00 – spacer, zajęcia dodatkowe

14.00-14.30 – podwieczorek

14.30-16.00 – zajęcia popołudniowe, zabawy według zainteresowań dzieci, zajęcia dodatkowe

16.00-17.30 – zabawy dowolne w grupie łączonej

 

Zamierzenia dydaktyczne

Tematyka kompleksowa:

 1. Znowu razem.
 2. Z latawcem w przedszkolu.
 3. Żegnamy lato.
 4. Ziemia-nasza planeta.
 5. Zaczarowana jesień.

 

Piosenka „Przedszkolaki to my!”

Kiedy wchodzimy do przedszkola

pani z uśmiechem wita nas:

Dzień, dobry dzieci! Dzień dobry, pani!

Razem spędzimy miło czas!

Ref.: Bo w przedszkolu z kolegami jest wspaniale,

tu uczymy się i poznajemy świat.

Tu szukamy drogi do krainy marzeń

i z książkami jesteśmy za pan brat.

Tu zabawek bardzo dużo fajnych mamy,

i bawimy się wesoło ja i ty,

więc z radością wszyscy razem zaśpiewajmy:

-Przedszkolaki, to my!

Czeka nas tutaj przygód wiele,

miło spędzimy cały dzień.

W przedszkolu nigdy nie bywa nudno,

w domu niech siedzi sobie leń.

Wszyscy jesteśmy przyjaciółmi,

lubimy razem w piłkę grać.

Chętnie dzielimy się zabawkami

i potrafimy o nie dbać.

 

Wierszyk „Latawiec”

O! Latawiec, patrzcie dzieci

jak wysoko w górze leci,

w świat go niesie wiatr szalony,

rzuca nim na wszystkie strony.

Nagle słychać- trach- o rety!

Wiatr połamał go niestety

i latawiec spadł do sadu…

Po zabawie ani śladu.

 

Piosenka „Kończy się lato”

Ref.: Kończy się lato, raz, dwa, trzy,

dojrzewa jarzębina.

Kolczasty kasztan śmieje się,

rok szkolny się zaczyna.

Skończyły się wakacje,

i do szkoły wracać czas.

Będziemy znów wspominać

morze i szumiący las.

Czekają już zeszyty,

kredki, rysunkowy blok.

Wakacje się skończyły,

będą nowe, lecz za rok.

 

Wierszyk „Zielony, żółty, rudy, brązowy”

Zielony, żółty, rudy, brązowy-

jesień uderza mi już do głowy!

Z radością witam jesienne chłody

i rynny pełne spienionej wody!

Z radością witam jesienne pluchy,

jesienne wichury i zawieruchy!

Nareszcie jesień! Nareszcie słota!

Strumienie deszczu i góry błota,

długie wieczory, kasztany chmury,

żołędzie, liście, mgły i kaptury!

Wyciągam z szafy stos rękawiczek,

kalosze, beret, ciepły szaliczek

i skacząc sobie poprzez kałuże,

pędzę przywitać jesienne burze!

Zielony, żółty, rudy, brązowy-

jesień uderza mi już do głowy!

 

Piosenka „Ziemia-wyspa zielona”

Nie warto mieszkać na Marsie,

nie warto mieszkać na Wenus.

Na Ziemi jest życie ciekawsze-

powtarzam to każdemu.

Ref.: Bo Ziemia to wyspa, to wyspa zielona

wśród innych dalekich planet.

To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,

więc musi być bardzo zadbany.

Chcę poznać życie delfinów

i wiedzieć co piszczy w trawie

zachwycać się lotem motyla

i z kotem móc się pobawić.

Posadźmy kwiatów tysiące,

posadźmy krzewy i drzewa,

niech z nieba uśmiecha się słońce,

pozwólmy ptakom zaśpiewać.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze (wrzesień)

OBSZAR FIZYCZNY

 • aktywny udział w zabawach ruchowych, wykonywanie różnych form ruchu z przyborami i bez nich
 • kształtowanie właściwych chwytów dłoni podczas czynności takich, jak sprzątanie, zabawy, rysowanie i kreślenie wzorów
 • wykonywanie podstawowych ćwiczenia kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała
 • uczestniczenie w zabawach rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych
 • kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami
 • udział w zabawach ruchowych integrujących grupę
 • uświadamianie sobie potrzeby ruchu i odpoczynku
 • doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej,
 • nabywanie gotowości do nauki czytania poprzez doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego, oddechowego i emisyjnego
 • wykonywanie instrumentów muzycznych z recyklingu
 • wykonywanie czynności porządkowych, samoobsługowych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • rozpoznawanie i nazywanie emocji swoich i innych osób
 • przedstawianie emocji i uczuć z wykorzystaniem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu
 • rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, budowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie
 • wzbudzanie pozytywnych emocji podczas badania i odkrywania świata
 • kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia innych osób
 • wzbudzanie pozytywnych emocji podczas badania i odkrywania świata
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego
 • radzenie sobie z sytuacjami trudnymi emocjonalnie, np. z przegraną
 • panowanie nad nieprzyjemnymi emocjami, np. podczas czekania na swoją kolej

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej, integracja z grupą
 • współpraca z rówieśnikami w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych
 • znajomość zasad obowiązujących w grupie i przestrzeganie ich
 • nazywanie i rozpoznawanie wartości na podstawie wysłuchanych utworów literackich, umiejętne wyciąganie wniosków
 • prezentowanie swojej osoby na forum grupy
 • zapoznanie z obowiązkami dyżurnego
 • nawiązywanie pozytywnych relacji rówieśniczych
 • dostrzeganie problemów ekologicznych naszej planety
 • obdarzanie uwagą innych dzieci

OBSZAR POZNAWCZY

 • wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, teatralnych, mimicznych
 • eksperymentowanie z rytmem i dźwiękiem, doskonalenie percepcji słuchowej
 • klasyfikowanie przedmiotów według wybranej cechy, tworzenie grup pasujących do siebie przedmiotów
 • określanie położenia latawca względem siebie i innych
 • odtwarzanie schematu rytmicznego, eksperymentowanie rytmem
 • posługiwanie się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i dorosłych
 • aktywne słuchanie utworów literackich
 • wzbogacanie słownictwa związane z tematyką
 • kształtowanie umiejętności tworzenia zbiorów
 • wzbudzenie zainteresowania literami: litera „o”
 • wzbudzanie zainteresowania zabawami badawczymi
 • doskonalenie sprawności grafomotorycznej
 • odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie
 • określanie położenie kartki papieru względem siebie i innych
 • aktywne słuchanie utworów literackich
 • wzbogacanie słownictwa związane z konkretną tematyką
 • uwrażliwianie dzieci na piękno wakacyjnych krajobrazów
 • wzbudzenie zainteresowania literami: litera „a”, „A”
 • wzbudzanie zainteresowania zabawami badawczymi
 • doskonalenie sprawności grafomotorycznej
 • wskazywanie zjawisk przyrodniczych związanych z odejściem lata
 • wzbudzanie zainteresowania mapą podczas zabaw
 • odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie
 • rozumienie znaczenia słowa „odkrywca”
 • wzbogacenie wiedzy na temat życia pradawnych ludzi
 • wzbogacenie wiedzy na temat rodzaju wód i ich różnorodności
 • wzbogacanie wiedzy na temat lądów
 • poznawanie kontynentów i części świata na mapie
 • okazywanie zainteresowania poznawaniem liter – „t”, „T”
 • stosowanie liczebników porządkowych
 • okazywanie zainteresowania obrazem graficznym cyfry „1”
 • opowiadanie o uczuciach, towarzyszących odkrywaniu świata
 • wskazywanie zjawisk przyrodniczych, związanych z odejściem lata
 • wzbudzanie zainteresowania mapą podczas zabaw
 • odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie
 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej
 • rozpoznawanie i określanie smaków, identyfikowanie smaku z owocem
 • identyfikacja zapisu cyfry 2
 • znajomość znaczenia pojęcia ,,para”
 • przekładanie jednych prawidłowości rytmicznych na inne
 • zainteresowanie literą ,,m”
 • znajomość znaczenia słowa ,,mandala”
 • układanie jesiennych mandali
 • klasyfikacja przedmiotów według wskazanego kryterium, tworzenie zbiorów
 • tworzenie i układanie matematycznych rytmów
 • wzbogacanie wiedzy na temat warzyw i owoców
 • wyodrębnianie części jadalnych warzyw
 • znajomość prac wykonywanych jesienią w ogrodzie

Tematyka kompleksowa:

 1. Jak dobrze być razem!
 2. W koronach drzew.
 3. Jesienne kołysanki.
 4. Kraina bezpieczeństwa.

 

,,Przy mrowisku”  M. Konopnicka

Co to się tak rusza nisko?

— To, dziateczki, jest mrowisko.

Czyście nigdy nie widziały,

Jak ten naród żyje mały?

 

O, to światek jest ciekawy!

Ma on swoje ważne sprawy,

A choć drobny, tak się trudzi,

Że zawstydza dużych ludzi.

 

Miastem mrówek jest mrowisko.

Budują je przy pniu blisko,

By gałęzi dach zielony

W deszcz przydawał im ochrony.

Wnet tam domy i ulice

Wznoszą pilne robotnice,

Wnet budują mosty, wały, —

Taki zmyślny ludek mały.

Co igliwia tam naniosą,

co żywicy z ranną rosą,

Co wszelakiej tam zdobyczy,

Tego, dziatki, nikt nie zliczy!

 

Mały, duży się przykłada…

Każdy ma — gdy ma gromada,

Zyska gniazdo? — Każdy zyska —

Takie prawo jest mrowiska.

 

Gdy już miasto się podniesie,

Biją drogi skroś po lesie…

Jedne suchą, ciepłą porą

Na zapasy żywność biorą. Inne — słomkę drobnej miary

Ciągną cości we trzy pary,

Czasem — w sto — dźwigają z gąszcza

Muchę, osę, lub chrabąszcza.

 

— I poradzą? —

— A poradzą!

Bo i bąkom się nie dadzą.

Jedna — nic by nie zrobiła,

Lecz mrowisko — to jest siła!

 

Widzicie tam tego bąka,

Jak w ostrogi złote brząka,

Jak to huczy, w bęben bije!

Jaką to ma grubą szyję!

 

Patrzcie! Mrówki całą rzeszą

Na obronę miasta śpieszą…

Wszystkie rzędem w jedną stronę

Rożki mają nastawione.

 

Wszystkie zwartym idą szykiem,

Za swym wodzem naczelnikiem,

wszystkie w jedno, co sił, mierzą;

— Zmiataj, bąku, nim uderzą!

 

 

,,Nasza rymowanka” J. Perłowska

Niedomknięte kółeczko na dole,

niedomknięte kółeczko na górze.

To jest właśnie cyfra trzy,

na którą właśnie patrzysz Ty.

 

,,Deszczowy dzień” R. Szczypior

 1. To się jesienią przytrafić może:

chmury są dzisiaj w kiepskim humorze.

Liście na drzewach przenika dreszcz,

co z tego będzie? Oj, chyba deszcz!

Ref.  Pada, pada, deszczyk pada

kap, kap, kapu, kap!

Mokry kasztan z drzewa spada:

stuk, puk, klap!

 

 1. Ptakom na drzewach przemokły piórka,

z dziupli wygląda smutna wiewiórka,

lisek ogonem wyciera nos,

razem wzdychają: „Cóż, taki los…”

Ref.  Pada, pada, deszczyk pada…

 

 1. I tylko grzybek kropelki łapie,

cieszy się z tego, że deszczyk kapie,

słucha jak szumi jesienny las,

i szybko rośnie przez cały czas.

Ref.  Pada, pada, deszczyk pada…

 

Drzewa jednosylabowe, J. Ficowski

W parku są wysokie drzewa.

Któż by po nich się spodziewał,

że z nich każde, choć olbrzymie,

ma tak maciupeńkie imię!

Oto wśród krakania wron

milczy sobie wielki klon,

a tam, gdzie brzmi wróbli ćwierk,

igły swe najeża świerk,

na wiewiórek skoczny pląs

dobrotliwie patrzy wiąz,

rozłożysty liści kłąb

wznosi na konarach dąb,

szumi na rozstaju dróg

czerwonymi liśćmi buk,

dalej, pełen szczerb i rys,

stoi w ciszy stary cis,

a grab czeka w parku tym,

bym do niego znalazł rym…

Każde drzewo – z innym listkiem,

lecz z rodziny jednej wszystkie.

Nazwałbym je jednym słowem:

drzewa

jednosylabowe.

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na październik

OBSZAR FIZYCZNY

 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych oraz gimnastycznych
 • kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała
 • kształtowanie prawidłowych chwytów dłoni
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • budowanie kompetencji w zakresie komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku
 • wykonuje podstawowe ćwiczenia gimnastyczne
 • wykonuje czynności porządkowe, samoobsługowe
 • inicjuje zabawy konstrukcyjne
 • wykazuje sprawność ciała i koordynację
 • wykonywanie różnych form ruchu: równoważnych, rzutnych, z czworakowaniem
 • doskonalenie małej motoryki
 • udział w zabawach konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiałów użytkowych, w tym naturalnych
 • wykonywanie ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała
 • używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania i kreślenia
 • aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • wykonywanie ćwiczeń według instrukcji słownej i pokazu
 • wykazywanie spontanicznej aktywności ruchowej
 • usprawnianie ruchomych narządów mowy, pionizowanie języka, wzmacnianie mięśnie policzków

OBSZAR EMOCJONALNY

 • szanowanie emocji swoich i innych
 • rozróżnianie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych
 • nabywanie umiejętności panowania nad nieprzyjemnymi emocjami (np. podczas czekania na swoją kolej lub podczas przegranej)
 • rozwijanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego, otoczenia
 • uwrażliwia się na piękno przyrody
 • dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego
 • uwrażliwia się na piękno przyrody
 • dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego
 • panowanie nad nieprzyjemnymi emocjami, np. podczas czekania na swoją kolej
 • określanie zasad fair play
 • dostrzeganie, że zwierzęta mają zdolność odczuwania, przejawia wobec nich życzliwość i troskę
 • przewidywanie skutków swojego zachowania
 • nazywanie stanów emocjonalnych
 • kontrolowanie swojego zachowania w trudnych sytuacjach
 • nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • wczuwanie się w stan emocjonalny innych osób

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wskazywanie ważnych wartości
 • wprowadzenie w świat wartości moralnych takich jak: dobro, szacunek, tolerancja, otwartość
 • współpracowanie z rówieśnikami
 • obdarzanie uwagą innych dzieci
 • uświadomienie, czym jest szacunek, przyjaźń i dlaczego to jest tak ważny w odniesieniu do siebie i innych
 • doskonalenie umiejętności samooceny, oceny zachowania i postaw innych z zastosowaniem adekwatnych określeń
 • kształtowanie właściwych postaw i odpowiedniego zachowania w sytuacji przegranej
 • odczuwanie pozytywnego wpływu innych poprzez pozytywne komunikaty słowne, terapeutyczne masażyki
 • przypomina zasady właściwego zachowania się podczas spaceru po parku
 • nawiązuje relacje rówieśnicze
 • szanuje emocje swoje i innych
 • współpracuje z rówieśnikami
 • nawiązuje relacje rówieśniczych
 • obdarza uwagą inne dzieci
 • dostrzeganie wartości współpracy
 • stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas wspólnej zabawy
 • respektowanie praw swoich i innych osób
 • dokonywanie oceny postępowania swojego lub innych
 • dokonywanie wyborów ze świadomością ich pozytywnych i negatywnych skutków
 • rozumienie i przestrzeganie ustalonych norm i zasad zachowania
 • szanowanie praw rówieśników, przestrzeganie zakazu krzywdzenia innych osób: popychania, bicia, zabierania zabawek, przeszkadzania w zabawie
 • pokojowe rozwiązywanie konfliktów, dochodzenie do kompromisu
 • zwracanie się o pomoc do nauczyciela w sytuacjach trudnych
 • umiejętna współpraca z grupą
 • integrowanie się z grupą

OBSZAR POZNAWCZY

 • wzbudzenie zainteresowania literami „e”, „E”
 • przeliczanie i wzbudzenie zainteresowania liczbą „3”
 • uważne słuchanie tekstów literackich i analizowanie ich treści
 • wyrażanie swojego rozumienia świata w sposób werbalny i niewerbalny
 • wypowiadanie się na interesujące tematy i/lub budowanie poprawnych wypowiedzi słownych
 • doskonalenie kompetencji matematycznych: orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni, rozpoznawanie figur geometrycznych
 • rozwija wrażliwość zmysłową
 • doskonali sprawność grafomotoryczną
 • dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie i zjawiska charakterystyczne dla jesieni
 • wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat mieszkańców drzew
 • prowadzi obserwacje przyrodnicze przy pomocy lupy
 • rozpoznaje wybrane gatunki drzew (liście i ich owoce)
 • ćwiczy motorykę małą podczas wykonywania prac plastycznych
 • współtworzy album przyrodniczy
 • rozwija wrażliwość zmysłową
 • wykonuje proste obliczenia na materiale konkretnym, szacuje „na oko”
 • tworzy jesienne opowiadania
 • rozwija pamięć i myślenie
 • interesuje się literą „l”, „L”.
 • wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat mieszkańców drzew
 • prowadzi obserwacje przyrodnicze przy pomocy lupy
 • rozpoznaje wybrane gatunki drzew (liście i ich owoce)
 • poszerzanie wiedzy i zdobywanie wiadomości na temat otaczającej przyrody, poznawanie wyglądu, zwyczajów i sposobów odżywiania zwierząt leśnych
 • doskonalenie analizy i syntezy sylabowej
 • kształtowanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikacji, przeliczania elementów, odtwarzania układów przedmiotów i wychwytywania rytmów
 • eksperymentowanie rytmem i dźwiękiem
 • wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych
 • zainteresowanie literę/ą „I”, „i”
 • wysłuchiwanie głoski w nagłosie
 • wyjaśnienie pojęcia „bezpieczeństwo”
 • wskazywanie sytuacji, w których dziecko czuje się bezpiecznie
 • znajomość zasad bezpieczeństwa
 • znajomość numerów alarmowych i rozpoznawanie sytuacji, w których dziecko powinno je zastosować
 • znajomość zawodów związanych z bezpieczeństwem i dostrzeganie ich roli
 • znajomość wybranych zasad ruchu drogowego, stosowanie przyjętych zasad bezpieczeństwa
 • doskonalenie umiejętności odczytywania wybranych symboli i znaków wykorzystywanych w ruchu drogowym
 • doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów
 • utrwalanie znajomości swojego adresu, świadomość, w jakich sytuacjach i komu takie informacje można podawać
 • znajomość cyfry „4”, tworzenie zbiorów równolicznych, przeliczanie
 • kreślenie szlaczków

Tematyka kompleksowa:

 1. Polska naszym domem.
 2. Deszczowa muzyka.
 3. W świecie emocji.
 4. W świecie teatru.

Wierszyk „Jaki znak Twój”

Jaki znak mój? Co to znaczy?

Czyżby ktoś mnie gdzieś oznaczył?

Czy na ciele? Czy na mapie?

Jak w tym wszystkim się połapię?

Czy na zdjęciu w Internecie,

czy też w rzeczywistym świecie?

No i czym? w domysłach tonę:

gwiazdką czy emotikonem?

Może flagą lub symbolem?

Ja symbole inne wolę:

flagę, co ma dwa kolory

i łopocze, gdy wiatr spory.

No i godło z orłem białym,

który nie jest biały cały:

dziób ma złoty oraz szpony.

Kiedyś nie miał on korony.

Teraz złotą ma koronę.

No i patrzy w prawą stronę

(pewnie ten swój profil woli).

Lecz nie koniec to symboli:

tak jak każdy kraj na świecie

Polska własny hymn ma przecież.

Choć śpiewają hymn piłkarze,

to ja ciastem go kojarzę,

co najsłodsze jest do tego

To Mazurek! Dąbrowskiego!

 

Hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany
– Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

 

Piosenka „Pan Listopad”

Pan listopad gra na basie dylu dylu bum
Na jesiennym graniu zna się
Trawką dotknął strun

Wesoło gra muzyka, pada deszcz
Świerszcz za kominem cyka
Tańcz gdy chcesz

Pan listopad gra na bębnie bara bara bam
Z deszczem kółka, równo pięknie koncert daje nam

Wesoło gra muzyka, pada deszcz
Świerszcz za kominem cyka
Tańcz gdy chcesz

Pan listopad gra na flecie fiju, fiju, fiu
Z liści złotych ma berecik a kubraczek z nut

Wesoło gra muzyka, pada deszcz
Świerszcz za kominem cyka
Tańcz gdy chcesz

 

Wierszyk „Parasole”

Na ulicy pod drzewami

parasole dwa.

Pod tym dużym idzie mama,

pod tym małym – ja.

Idę z mamą. Idę, słucham,

mama słucha też,

jak z drzewami o czymś szepcze

rozgadany deszcz.

Szepcze cicho, to znów głośniej,

w rynny dzwoni, gra

i wesoło stuka, puka

w parasole dwa.

 

Wierszyk „Kolekcjoner uśmiechów”

Miałem kiedyś uśmiech
Piękny, choć szczerbaty.
Dostałem za niego
Buziaka od taty.

Szybko zrozumiałem
Zasady tej gry:
Każdy nowy uśmiech
Wywołuje trzy.

Teraz ma kolekcja
Liczy już tysiące.
Wpadnij po uśmiechy,
Póki są gorące!

 

Piosenka „Magiczne miejsce”

 1. Teatr to jest widownia i scena.

Niby nic magicznego w tym nie ma,

aż do chwili, gdy nagle na scenie

dziwne zacznie się przedstawienie.

Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze,

czarodziejskie jest to, na co patrzę.

Gdy się tylko podnosi kurtyna,

to od razu czar działać zaczyna.

 1. Każda bajka się staje prawdziwa

Gaśnie światło i scena ożywa.

Wszystko może się zdarzyć na scenie.

Działa czar, póki trwa przedstawienie.

Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze…

 1. Teatr gra. Każdy ma czego szuka.

A to wszystko nazywa się sztuka.

Gdy dorosnę, to może tu wrócę,

żeby zagrać na scenie w tej sztuce.

Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze…

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w listopadzie:

Polska naszym domem

 • systematyczne uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęciach gimnastycznych
 • przestrzeganie zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo, dostrzeganie ewentualnych zagrożeń, nieprawidłowego zachowania innych
 • prezentowanie za pomocą mimiki i gestów stanów emocjonalnych
 • dostrzeganie różnorodności obiektów i krajobrazów Polski
 • odczuwanie przyjemności we współdziałaniu z innymi oraz w dążeniu do wspólnego celu
 • kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby, rozumienia roli i wiążących się z nią zadań jako członka narodu (Polka/Polak)
 • kształtowanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem przez dostrzeganie piękna: języka, muzyki, tradycji, historii, architektury, sztuki
 • tworzenie kącika patriotycznego przy okazji świąt narodowych i ważnych dla kraju wydarzeń
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i odczuwanych emocji
 • wyrażanie emocji odczuwanych pod wpływem muzyki poprzez różne formy wyrazu
 • dostrzeganie znaczenia umiejętności czytania i pisania w życiu codziennym (jako sposób oznakowania miejsc oraz czytanie książek)
 • kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski ze szczególnym zwróceniem uwagi na wskazywanie własnej miejscowości, stolicy kraju, najważniejszych rzek, charakterystycznych regionów z ich symbolami oraz wskazywaniem granic, w tym wybrzeża Morza Bałtyckiego
 • rozpoznawanie flagi, godła i barw narodowych (godło jako stały element wystroju sali, flagi wywieszane z okazji świąt narodowych w przedszkolu, symbole narodowe na strojach sportowców, samochodach, wyrobach o charakterze pamiątek narodowych)
 • wykonywanie prac plastycznych odzwierciedlających barwy narodowe i wygląd flagi, godła
 • słuchanie i podejmowanie prób zespołowego śpiewania hymnu państwowego z zachowaniem właściwej postawy ciała, świadomość sytuacji, w których jest grany hymn państwowy
 • rozumienie konieczności szanowania symboli narodowych
 • posługiwanie się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia, ale i z punktu widzenia innej osoby: w prawo, w lewo, do tyłu, do przodu (chodzenie pod dyktando)
 • rozumienie i posługiwanie się symbolami graficznymi oznaczającymi kierunek

Deszczowa muzyka

 • aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach artykulacyjnych
 • malowanie rękami i palcami, rozwijanie sprawności manualnej
 • wykonywanie masażyków relaksacyjnych
 • poruszanie się w rytmie wygrywanym na instrumentach
 • szukanie bliskości z innymi
 • rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, rozumienie, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie
 • panowanie nad nieprzyjemnymi emocjami, np. podczas czekania na swoją kolej w zabawie lub innej sytuacji
 • ocenianie swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych
 • współdziałanie z rówieśnikami podczas różnych zabaw i wykonywania zadań
 • rozumienie, jak działa termometr
 • rozpoznawanie i rozróżnianie dźwięków wody
 • przeliczanie i porównywanie symboli pogodowych
 • tworzenie zbiorów
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • rozpoznawanie rodzajów deszczu (kapuśniaczek, ulewa, burza)
 • wykazywanie zainteresowania czytaniem
 • zrozumienie właściwości wody, jej stanów skupienia podczas doświadczeń
 • poznanie obrazu graficznego liczby „5”
 • zrozumienie obiegu wody w przyrodzie
 • tworzenie wymyślonych postaci (Pan Nudny, Pan Pomysłowy)

W świecie emocji

 • wykazywanie się sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową
 • improwizowanie ruchem do muzyki
 • posługiwanie się określeniami dotyczącymi stanów emocjonalnych
 • opisywanie emocji towarzyszących codziennym zdarzeniom i okazywanie ich w akceptowany społecznie sposób
 • kształtowanie niezależności emocjonalnej, naśladowanie pozytywnych wzorców zachowania, nieuleganie naciskom oraz negatywnym wzorcom
 • odczuwanie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w podejmowane działania
 • ocenianie zachowania swojego i innych w kontekście przyjętych norm grupowych
 • dostrzeganie potrzeb i problemów innych dzieci w grupie oraz umiejętne reagowanie, adekwatnie do własnych możliwości
 • określanie swoich potrzeb, podejmowanie decyzji i wyrażanie opinii w sposób akceptowany społecznie
 • ilustrowanie zdarzeń, pojęć i zjawisk oraz wyrażanie emocji poprzez różnorodne formy ekspresji: plastyczną, techniczną, muzyczną
 • wykazywanie otwartości i gotowości do porozumienia się z innymi z wykorzystaniem różnych form komunikacji oraz nauka alternatywnych sposobów komunikacji
 • wyrażanie swoich emocji i rozumienie świata za pomocą komunikatów werbalnych i pozawerbalnych (tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli)
 • przeliczanie i klasyfikowanie ze względu na rozmiar

W świecie teatru

 • wykonywanie różnych form ruchu
 • odpowiednie kształtowanie chwytów dłoni
 • wczuwanie się w emocje innych osób, a także postaci literackich
 • panowanie nad nieprzyjemnymi emocjami, np. podczas występu przed publicznością lub czekania na swoją kolej
 • wdrażanie własnych strategii w sytuacjach trudnych, szukanie wsparcia np. u nauczyciela
 • obdarzanie uwagą dzieci i osób dorosłych
 • znajomość zasad odpowiedniego zachowania w teatrze
 • wcielanie się w rolę aktora, wykorzystywanie komunikatów werbalnych i niewerbalnych
 • współpraca z dziećmi podczas gier
 • poszerzanie aktywności twórczej przez tworzenie scenerii, pacynek
 • rozwijanie wiedzy o teatrze
 • poszerzanie umiejętności językowych
 • wcielanie się w role, wzbogacanie dzieci o przeżycia w związku z odgrywanymi scenkami
 • rozwijanie pamięci i myślenia dzięki zabawom
Bajka
Przedszkole Niepubliczne
nr 8 w Białymstoku

15-689 Białystok
Ul. Michała Pietkiewicza 7A

Skontaktuj się z nami!

Kom: +48 662 084 217

Godziny otwarcia

Pon-Pt:  6:30-17:30

COPYRIGHT© 2019 BAJKA. Tworzenie stron internetowych  Tworzenie stron internetowych Prograffing.pl