Krasnoludki

O grupie

Mówią na nas Krasnoludki,

małe rączki, nóżki, stópki.

Choć jesteśmy teraz mali,

to będziemy duzi, śmiali.

Poznajemy teraz świat,

z przedszkolem za pan brat.

Wszystkie Krasnoludki są bardzo wesołe,

polubiły od razu bajkowe przedszkole!

Plan dnia

6.30-8.30 – schodzenie się dzieci

8.30-9.00 – zajęcia poranne

9.00-9.30 – śniadanie

9.30-11.30 – zajęcia dydaktyczne, zajęcia dodatkowe, spacer

11.30-12.00 – obiad

12.00-14.00 – leżakowanie

14.00-14.30 – podwieczorek

14.30-15.00 – zajęcia popołudniowe

15.00-17.00 – zabawy według zainteresowań dzieci, zajęcia dodatkowe

17.00-17.30 – zabawy dowolne w grupie łączonej

Zamierzenia dydaktyczne

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 

 1. W przedszkolu.
 2. Nasze przedszkole.
 3. Jestem bezpieczny.
 4. Pomocna dłoń.

 

Wyliczanka-rymowanka

Tu paluszek, tam paluszek,

Kolorowy mam fartuszek.

Tu jest rączka, a tu druga,

A tu oczko do mnie mruga.

Tu jest buźka, tu ząbeczki,

Tu wpadają cukiereczki.

Tu jest nóżka i tu nóżka,

Chodź, zatańczysz jak kaczuszka.

 

„Nie chcę cię znać”

Nie chce cię, nie chcę cię (machanie ręką z góry na dół)

Nie chcę cię znać (machanie ręką z góry na dół)

Chodź do mnie, chodź do mnie (ruch ręką przywołujący do siebie)

Rączkę mi daj Prawą mi daj (podanie prawej ręki)

Lewą mi daj (podanie lewej ręki)

I już się na mnie nie gniewaj (obrót razem dookoła, zatrzymanie)

Prawą mi daj (podanie prawej ręki)

Lewą mi daj (podanie lewej ręki)

I już się na mnie nie gniewaj (obrót razem dookoła, zatrzymanie)

 

Zabawa „Balonik”

Baloniku nasz malutki

rośnij duży, okrąglutki.

Balon rośnie, że aż strach,

przebrał miarę, no i … trach!

 

Zabawa  „Kółko graniaste”                                                            

Kółko graniaste czworokanciaste

Kółko nam się połamało,

Cztery grosze kosztowało

A my wszyscy, a my wszyscy   Bęc!

 

Zabawa „Stary niedźwiedź mocno śpi”

Stary niedźwiedź mocno śpi, stary niedźwiedź mocno śpi.

My się go boimy, na palcach chodzimy.

Jak się zbudzi, to nas zje. Jak się zbudzi, to nas zje.

Dzieci zatrzymują się i pokazują na palcach:

Pierwsza godzina – niedźwiedź śpi.

Druga godzina – niedźwiedź chrapie.

Trzecia godzina – niedźwiedź łapie!

Niedźwiedź budzi się i łapie uciekające dzieci. Złapany wchodzi do środka koła, zabawa toczy się dalej

 

 

„Idą buty do przedszkola” sł. Anna Bernat, muz. Michał Ciechan

Już od rana tupu tup

Po chodniku tupią buty!

Każdy but śpieszy się,

Do przedszkola zdążyć chce!

Ref.: Do przedszkola-la-la-la,

Biegnie Grześ i Ola-la!

Jeden but i drugi but…

Hop la la la tupu tup!

Tupią buty tupu tup,

Jak piłeczki sobie skaczą,

Każdy but dobrze wie,

Sznurowadła wiąże się!

 

A w przedszkolu buty śpią

W kolorowych ciepłych workach,

Każdy but i we śnie

Do przedszkola śpieszy się!

Ref.: Do przedszkola-la-la-la…

 

„Kolorowe światła”  sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska

Ref.: Ten  znak drogowy  ma  kolorowe światła  dwa.  (bis)

Gdy  zapala się czerwone, wtedy czekaj

– Stop! / Stop!

Gdy za pala się zielone,  ruszaj  żwawo

– Krok! / Krok!

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 

WRZESIEŃ 2020

 

 • zapoznanie dzieci z N.;
 • poznawanie rozkładu sali i pomieszczeń przedszkolnych;
 • stwarzanie przyjaznej atmosfery w nowej sytuacji dla dziecka;
 • rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach sali;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • zachęcanie do zwracania się do siebie po imieniu;
 • poznanie wyposażenia łazienki;
 • umiejętność dobierania elementów zbioru ze względu na ich przeznaczenie;
 • kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie;
 • poznanie określeń na górze, na dole i rozwijanie orientacji na kartce;
 • wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych proszę, dziękuję;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających zgodnemu współdziałaniu podczas zajęć ruchowych;
 • posługiwanie się nazwami podstawowych kolorów;
 • uczenie się wykonywania czynności porządkowych;
 • tworzenie sytuacji prowadzących do rozwoju samodzielności;
 • rozumienie i utrwalenie znaczenia pojęcia uprzejmość i kreowanie sytuacji do poznania wartości społecznych;
 • kształtowanie umiejętności uprzejmego zachowania się w każdej sytuacji;
 • stwarzanie sytuacji zwiększających poczucie własnej wartości;
 • rozumienie pojęcia para i umiejętność jego odzwierciedlania w różnych kontekstach zabawowych;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • rozumienie i wykonywanie poleceń słownych;
 • rozumienie potrzeby używania słów proszę, dziękuję, przepraszam;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie;
 • budowanie poczucia przynależności grupowej;
 • rozumienie potrzeby obecności osoby dorosłej w życiu dziecka;
 • kształcenie słuchu muzycznego;
 • wspomaganie dziecka w nabywaniu umiejętności wyrażania potrzeb;
 • poznanie zawodów ludzi pracujących w przedszkolu;
 • rozwijanie plastycznej inwencji twórczej;
 • nabywanie szacunku do pracy innych ludzi;
 • poznanie zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze;
 • kształtowanie umiejętności dzielenia się przestrzenią z innymi osobami oraz nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu;
 • zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabaw;
 • poznanie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • zachęcanie do wspólnej zabawy;
 • zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie;
 • kształtowanie umiejętności używania liczb porządkowych: pierwszy, drugi, trzeci;
 • zwracanie uwagi na przestrzeganie ustalonych zasad grupowych;
 • poznanie instrumentu (grzechotki) oraz jego dźwięku;
 • nabywanie doświadczeń wyrażania opowieści ruchem;
 • kształtowanie postawy poszanowania dla wytworów własnych i innych ludzi;
 • poznanie właściwości piasku;
 • nabywanie umiejętności wykorzystania piasku w zabawach plastycznych;
 • rozwijanie pasji poszukiwania i eksperymentowania z surowcem naturalnym;
 • zdobywanie wiedzy na temat nazewnictwa odzieży;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własną odzież;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających aktywności fizycznej;
 • nabywanie wiedzy na temat niebezpieczeństw grożących w domu;
 • kształtowanie umiejętności układania historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń;
 • rozwijanie zainteresowania literaturą dla dzieci;
 • poznanie pracy policjanta, utrwalanie numeru alarmowego;
 • kształtowanie myślenia logicznego, klasyfikowanie przedmiotów;
 • uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia;
 • poznanie zawodu lekarza;
 • kształtowanie poczucia przynależności do grupy;
 • przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza podczas zabaw ruchowo-naśladowczych;
 • poznanie zawodu strażaka;
 • wzbudzanie szacunku dla pracy strażaka;
 • wyrażanie ekspresji twórczej podczas prac konstrukcyjnych.

 

Tematy tygodnia:

 

PAŹDZIERNIK

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 

 1. Idzie jesień przez świat.
 2. Jesienna przyroda.
 3. Koszyk Pani Jesieni.
 4. Skarby jesieni.
 5. Nasza mała ojczyzna.

 

„Strachy Agaty ‘

Za tym drzewem  widać  oczy.

Ktoś tam  chyba  schował  się?

Boję się, czy  nie wyskoczy straszny wilk, który mnie  zje!

 Nie bój, nie bój się, Agato,

 bo to Pani Jesień  jest.

 Czeka,  aż odejdzie lato,

 by do parku wreszcie wejść.

Ref.: Oczy  jesieni  Dwoje oczu jesień ma.

 Ja mam też dwoje.  I ty także masz.

 

„Trzy jeże” –wyliczanka, dzieci powtarzają słowa i ilustrują treść odpowiednimi ruchami.

To są małe jeże trzy. (dzieci pokazują 3 palce)

 Pierwszy jeż twardo śpi. (głowa przechylona, złożone rączki tulone do policzka)

Drugi jabłka je. (koliste ruchy dłonią po brzuchu)

 Trzeci schował się, a gdzie? (rozglądanie się na boki)

 

‘Dwa kasztanki”  – piosenka

Szumią drzewa (szu, szu, szu) (x3)

Wnet kasztanki (spadną tu) (x2)

Słychać wkoło (tap, tap, tap) (x3)

 Kasztanowy (sypie grad) (x2)

Teraz leżą (tu i tam) (x3)

Ja je wszystkie (zbiorę sam) (x2)

Dwa kasztanki (rączki dwie) (x3)

Na kasztankach (zagrać chcę) (x2)

 

 

 

„Kolczasty jeż” – piosenka

 A w ogrodzie jeżyk śpi.

Zbudź się, jeżu, zbudź.

Lecz nie podam ręki ci,

Bo mnie będziesz kłuć.

Ref.: Chociaż na grzbiecie Jeżyk kolce ma,

To każde z dzieci Lubi go jak ja.

Mój jeżyku, odwiedź nas,

Do przedszkola śpiesz.

 Był już kotek gościem raz,

Może być i jeż.  

Ref.: Chociaż na grzbiecie…

 

„Kasztany z kosza”

Idzie jesień po lesie.

Kosz kasztanów  pełen ma.

W koszu dary tu niesie,

wszystkim nam kasztany da.

Te kasztany okrąglutkie

ułożymy na dywanie.

Oj, ciekawe jaki obraz

z tych kasztanów nam powstanie.

 

„Dwa jabłka” – piosenka

Lecą jabłka z drzewa prosto do koszyka

A czerwone, duże jabłko na trawę umyka.

 Ref.: Hop sa hop sa na trawę umyka. (x2) (dzieci podskakują)

Za czerwonym pędzi małe i zielone

 Chociaż chowa się pod listkiem widać mu ogonek.

Ref.: O je je jej widać mu ogonek. (x2) (dłonie na policzkach, machanie głową na boki)

Wieje wietrzyk wieje kręci jabłuszkami

Będą teraz tańcowały w sadzie pod drzewami.

Ref.: Tra la la la w sadzie pod drzewami. (x2) (kółeczka w parach)

 

„Rodzina” – zabawa paluszkowa.

 1. w trakcie recytacji pokazuje treść na palcach (rozpoczyna od kciuka), dzieci naśladują jego ruchy: Ten pierwszy to dziadziuś

Tuż obok – babunia

Największy to tatuś

A przy nim mamusia

A to jest dziecinka mała Tralalala, lalala

A to – moja rączka cała Tralalala, lalala…

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 

PAŹDZIERNIK 2020

 

 • poznanie znaczenia empatii jako ważnej wartości;
 • umiejętność rozpoznawania i nazywania roślin jako elementów przyrody;
 • uwrażliwianie na piękno przyrody otaczające człowieka;
 • wychowanie do poszanowania środowiska przyrodniczego;
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • poznanie oznak jesieni występujących w przyrodzie;
 • nabieranie sprawności motoryki małej;
 • rozumienie pojęć mały, duży;
 • kształtowanie umiejętności określania cech wielkościowych przedmiotów z użyciem określeń mały, duży;
 • wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych ludzi;
 • zapoznanie z instrumentem muzycznym – kołatką;
 • wzbudzenie zainteresowania instrumentami muzycznymi;
 • ukazanie możliwości wykorzystania nietypowych pomocy związanych z porą roku do zabaw i ćwiczeń;
 • poznanie malarstwa o tematyce jesiennej;
 • rozbudzanie zainteresowania eksperymentowaniem z kolorem farby;
 • kreowanie umiejętności wyrażania siebie w pracy plastycznej;
 • poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt leśnych;
 • nabywanie empatycznego stosunku do świata zwierząt;
 • czerpanie przyjemności ze wspólnej eksploracji otoczenia;
 • zdobywanie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego (mysz polna);
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • czerpanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych;
 • nabywanie umiejętności posługiwania się określeniami: wysoki / niski, wyższy / niższy, wysoko / nisko;
 • wspomaganie w rozwijaniu zdolności określania wyglądu ze względu na kształt;
 • nabywanie odpowiedzialności podczas działań grupowych;
 • poznanie nowej metody uczenia się na pamięć (z użyciem symboli);
 • uwrażliwianie na muzykę;
 • konstruowanie sylwet ptaków;
 • kształtowanie umiejętności rozumienia malarstwa i jego przekazu;
 • odczuwanie poczucia sprawstwa w działaniach plastycznych;
 • uświadamianie konieczności dbania o własne zdrowie;
 • określenie zasad zdrowego odżywiania;
 • poznanie znaczenia zwrotu ubierać się na cebulkę;
 • zapoznanie się z wyglądem dyni;
 • kształtowanie umiejętności opisywania go słowami;
 • kształtowanie zainteresowań darami jesieni poprzez zabawy językowe;
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • utrwalanie nazw figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat);
 • dostrzeganie kształtu koła w środowisku przyrodniczym;
 • stwarzanie okazji do wspólnego dostrzegania piękna przyrody;
 • muzykowanie z użyciem darów jesieni: kasztanów;
 • kształtowanie umiejętności opracowywania ruchów do piosenki;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej;
 • łączenie pojęć dobry / zły z kolorami;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających przeżywaniu piękna lasu i jego darów jesienią;
 • wzbogacanie doświadczeń plastycznych;
 • rozpoznawanie wyglądu, smaku i koloru owoców i warzyw;
 • kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o swoje zdrowie;
 • wzbudzanie zainteresowania otaczającym światem;
 • zdobywanie wiadomości o kapuście;
 • tworzenie okazji do eksperymentowania z produktami spożywczymi;
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • zdobywanie wiadomości na temat kukurydzy i produktów z niej powstałych;
 • umiejętność nazywania produktów spożywczych;
 • rozumienie znaczenia warzyw dla zdrowia;
 • poznanie owoców i ich nazw;
 • umiejętność rozróżniania owoców;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej;
 • nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne;
 • wykorzystanie ziemniaka jako materiału do prac plastycznych;
 • kształtowanie pomysłowości i twórczości; rozwijanie umiejętności społecznych.
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania miasta od wsi;
 • uwrażliwianie na piękno wsi ;
 • rozwijanie umiejętności określania wielkości i nazw różnych domów;
 • kształtowanie pojęcia numer domu;
 • uwrażliwianie na potrzebę znajomości adresu zamieszkania;
 • przybliżenie postaci polskiego kompozytora Fryderyka Chopina;
 • kształtowanie umiejętności słuchania muzyki poważnej;
 • uwrażliwianie na odczuwanie emocji podczas słuchania muzyki;
 • rozumienie pojęcia kokarda narodowa;
 • zdobywanie wiedzy o tym, kto to jest patriota.

 

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. Mój dom – Polska.
 2. Moje hobby.
 3. Ulubione zajęcia.
 4. Nadchodzi zima.

 

„Deszczyk”

 sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska

 

 Lubię iść na spacer, 

kiedy deszczyk  pada.

 Z ogromną radością 

kalosze zakładam.

 Deszczu się nie  boję, 

gdy mam pelerynę.

 Ja nie jestem z cukru, 

więc się nie rozpłynę.

 

 Ref.: Deszczyk sobie  pada, 

kap, kap, kap,

Skaczę przez kałuże,

chlap, chlap,  chlap.

 

 

„Misiowa rymowanka”

Misie Pysie robią skok.

Raz do przodu, a raz w bok.

Mama Misia chwali dziś:

Jaki zdolny ten mój miś!

 

„Chrapu chrap w mroźną zimę”

 sł. Urszula Piotrowska, muz. Magdalena Melnicka-Sypko

 

 1. Niedźwiedź zimę przespać musi,

bo to śpioch ogromny jest.

Nikt do wstania go nie zmusi,

choćby wylał morze łez.

Ref.: Chrapu, chrap, w mroźną zimę,

chrapu, chrap, pod pierzynę,

chrapu, chrap, zanurkować

 i do wiosny leżakować.

 

 1. Nie wybierze się na narty

i w hokeja nie chce grać.

Nie dla misia takie sporty.

on po prostu musi spać.

Ref.: Chrapu, chrap…

 

 

„Bałwanek”

 sł. i muz. Anna Bernat

 

 1. Ulepiła Hanka małego bałwanka,

małego bałwanka – raz, dwa, trzy.

Bardzo się cieszyła, wesoło tańczyła,

 wesoło tańczyła – raz, dwa, trzy.

 

 1. Miał bałwanek nowy nosek marchewkowy,

nosek marchewkowy – raz, dwa, trzy.

 I dwa oczka czarne, a na głowie garnek,

a na głowie garnek – raz, dwa, trzy.

 

 1. Słonko zaświeciło, śnieżek roztopiło,

 śnieżek roztopiło – raz, dwa, trzy.

Więc się smuci Hanka, że nie ma bałwanka,

e nie ma bałwanka – raz, dwa, trzy.

 

 1. Ulepiła Hanka nowego bałwanka,

nowego bałwanka – raz, dwa, trzy.

Bardzo się cieszyła, wesoło tańczyła,

wesoło tańczyła – raz, dwa, trzy.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 

LISTOPAD 2020

 

 • uwrażliwianie na odczuwanie emocji podczas słuchania muzyki;
 • poznanie dekoracji używanych podczas świąt patriotycznych;
 • rozumienie pojęcia kokarda narodowa;
 • kształcenie postawy szacunku do historii naszego kraju;
 • zdobywanie wiedzy o tym, kto to jest patriota;
 • kształtowanie postaw patriotycznych;
 • budzenie dumy z przynależności narodowej;
 • zapoznanie z herbem Warszawy i legendą o Syrence;
 • kształtowanie zdolności opowiadania bajek;
 • rozwijanie zainteresowań legendami o Polsce;
 • przeliczanie symboli narodowych;
 • rozpoznawanie symboli narodowych;
 • rozbudzanie postaw patriotycznych;
 • wzbogacanie wiedzy społeczno-przyrodniczej;
 • uwrażliwianie na folklor;
 • nabywanie szacunku do kultury góralskiej;
 • wzbogacanie wiedzy na temat morza i jego charakterystycznych cech;
 • umiejętność skupiania się i wyciąganie wniosków;
 • rozbudzanie wrażliwości podczas działań z farbami.
 • poznanie oznak zimy;
 • umiejętność dostrzegania i nazywania oznak zimy;
 • dostrzeganie potrzeb innych osób podczas zabaw zimowych;
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • kształtowanie umiejętności odróżniania fałszu od prawdy;
 • nazywanie i odróżnianie figur geometrycznych;
 • ćwiczenie sprawności manualnej podczas wycinania figur geometrycznych;
 • nabywanie umiejętności uważnego uczestnictwa w zajęciach.

 

 

 

 

GRUDZIEŃ

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. Coraz zimniej.
 2. Świąteczne przygotowania.
 3. Wesołych świąt!
 4. BOŻE NARODZENIE.
 5. NOWY ROK.

 

„Pójdźmy wszyscy do stajenki”

 

Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki.

Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego. (x2)

 

Witaj, Jezu ukochany, od patriarchów czekany.

Od proroków ogłoszony, od narodów upragniony. (x2)

 

Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie.

Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy. (x2)

 

„Kasia i kasza” Wanda Grodzieńska

 

 Śnieg zasypał pola, lasy,

A przez okno Kasia zerka,

 Ciężkie przyszły na nas czasy!

Uśmiecha się do wróbelka.

 Kto ogrzeje nas w dni chłodne?

 I cichutko go zaprasza:

 Na ganeczek skoczył ptaszek,

– Jedz, mój ptaszku! Dobra kasza!

Rozsypaną dziobie kaszę.

 – Ćwir, ćwir! Chciałbym wiedzieć, komu

Sypią ziarna z tego domu!

 

 

 

„Obrus”

 

W kredensie  jest obrus od babci  Anielki.

  Dokoła obrusu  zwisają frędzelki.

Gdy czas jest  świąteczny,  posiłki  zjadamy

przy stole  przykrytym  obrusem  z frędzlami.

 

 

„Czas podarunków”

 

 1.  Jedzie Mikołaj z dalekich stron,

Dokoła słychać dzwoneczków ton,

Aniołki głoszą świąteczne dni

Dzyń, dzyń, pod niebem już pięknie brzmi: (trójkąty)

 

Ref.: Czas podarunków Świąteczny czas

Niechaj pamięta Dziś każdy z nas.

Czas podarunków, Jak z bajki czas,

Moc niespodzianek Sprawi nie raz.

 

 1. Patrzcie, saniami Mikołaj gna,

Na pewno dla nas prezenty ma.  

Dla grzecznych dzieci ma czarów moc,

Dzyń, dzyń gwiazdami już dzwoni noc: (trójkąty)

 

Ref.: Czas podarunków…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 

GRUDZIEŃ 2020

 

 

 • rozwijanie słuchu i poczucia rytmu;
 • umiejętność tańca krokiem dostawnym;
 • wyzwalanie ekspresji twórczej;
 • zdobywanie nowych doświadczeń plastyczno technicznych;
 • kształtowanie umiejętności współdziałania dłoni;
 • nabywanie poczucia satysfakcji;
 • uświadamianie konieczności pomocy zwierzętom leśnym podczas zimy;
 • kształtowanie umiejętności bycia dobrym poprzez dokarmianie zwierząt zimą;
 • umiejętność wyrażania uczuć;
 • nazywanie i rozróżnianie pokarmu odpowiedniego dla ptaków;
 • uwrażliwianie na potrzeby zwierząt zimą;
 • wymienianie sposobów ochrony psa przed zimnem podczas spaceru;
 • rozwijanie umiejętności przeliczania;
 • nabywanie poczucia odpowiedzialności za pupila;
 • zapoznanie z instrumentem perkusyjnym – dzwonkami chromatycznymi;
 • rozwijanie muzycznych zdolności twórczych;
 • wyrabianie wrażliwości muzycznej;
 • poznanie pojęć zamrażanie i roztapianie;
 • określanie nasycenia barw z użyciem przymiotników jasny / ciemny;
 • odczuwanie sprawstwa podczas wykonywania eksperymentów;
 • określanie sposobów wyrażania miłości;
 • kształtowanie umiejętności pomagania w porządkach domowych;
 • czekanie na swoją kolej podczas rozmowy;
 • zapoznanie z zawodem i pracą listonosza;
 • określanie sytuacji / okazji, kiedy można wysłać kartkę z życzeniami;
 • nabywanie umiejętności składania życzeń;
 • zdobywanie umiejętności szacowania pojemności;
 • nabywanie sprawności w pracach gospodarczych;
 • przygotowanie do pomagania bliskim podczas prac domowych;
 • rozwijanie ekspresji ruchowej;
 • kształtowanie umiejętności odróżniania instrumentów muzycznych;
 • umiejętność odczuwania świątecznego nastroju podczas zabaw muzycznych;
 • utrwalanie podstawowych kolorów;
 • usprawnianie zdolności manualnych podczas przygotowywania ozdób na choinkę;
 • czerpanie przyjemności z obdarowywania prezentami ;
 • odczytywanie sygnałów niewerbalnych – ton głosu, gesty, wyraz twarzy jako podstawa do rozpoznawania emocji;
 • nazywanie emocji;
 • budowanie emocjonalnego kontaktu z najbliższymi;
 • przybliżenie wiadomości o życiu i postaci Mikołaja;
 • utrwalanie nazw części ciała;
 • przeliczanie w dostępnym zakresie;
 • składanie obrazka z części;
 • kultywowanie zwyczaju świątecznego spotkania rodzinny;
 • poznanie historii stajenki i szopki bożonarodzeniowej;
 • śpiewanie kolęd umiarkowanym głosem;
 • odczuwanie podniosłego nastroju świąt Bożego Narodzenia;
 • zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem;
 • umiejętność tworzenia prezentów;
 • odczuwanie przyjemności z oczekiwania na prezent.

 

 

 

 

 

 

 

 

STYCZEŃ

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 

 1. Płynie czas.
 2. Młodsi i starsi.
 3. Sport to zdrowie.
 4. Dbam o zdrowie.

 

Zabawa paluszkowa z przeliczaniem ” Bawiły się dzieci”

Bawiły się dzieci, bawiły paluszkami,

jak jeden nie może, to drugi mu pomoże.

Bawiły się dzieci, bawiły paluszkami,

jak drugi nie może, to trzeci mu pomoże.

Bawiły się dzieci, bawiły paluszkami,

jak trzeci nie może, to czwarty mu pomoże.

Bawiły się dzieci, bawiły paluszkami,

 jak czwarty nie może, to piąty mu pomoże.

Bawiły się dzieci, bawiły paluszkami,

 jak piąty nie może, to łokieć mu pomoże.

Bawiły się dzieci, bawiły paluszkami,

jak łokieć nie może, to nic już pomoże.

 

 

„Taki duży”   Zofia Makowska

 

Gdy urosnę taaaaki duży, (dzieci wspinają się na paluszki, wysoko unoszą ramiona)

To nie będę bał się burzy. (robią przysiad, rękami zakrywają głowę)

 Będę jeździł samochodem (wykonują kilka kroków, naśladują trzymanie kierownicy)

albo zajmę się ogrodem. (naśladują ruchy przy podlewaniu konewką)

 Teraz choć trzy latka mam, (pokazują na siebie) na bębenku sobie gram. (klaszczą)

 

„Kocham Babcię, kocham Dziadka”

 

 1. Kocham Babcię, kocham Dziadka,

bo kochanych Dziadków mam!

Kocham Babcię, kocham Dziadka

 – na bębenku dla nich gram!

Bam, bam, bam, ram, tam, ram!

Na bębenku, na bębenku:

 ram, tam, ram!

Dla kochanych Dziadków gram!

Ram, tam, tam!

 1. Kocham Babcię, kocham Dziadka,

więc buziaka szybko dam!

Kocham Babcię, kocham Dziadka

– na trójkącie dla nich gram!

Dzyń, dzyń, dzyń, bim, bam, bam!

Na trójkącie, na trójkącie:

 dzyń, dzyń, dzyń,

 bim, bam, bam!

Dla kochanych Dziadków gram!

Bim, bam, bam!

 1. Kocham Babcię, kocham Dziadka,

to powtarzam wszystkim wam!

Kocham Babcię, kocham Dziadka

– na kołatce dla nich gram!

 Klap, klap, klap, pat, pat, pam!

Na kołatce, na kołatce:

 klap, klap, klap, pat, pat, pam!

Dla kochanych Dziadków gram!

Pat, pat, pam!

 

„Zabawa w śmieszne miny

 

Rób dokładnie to co ja,

skacz do góry hop, sa, sa. (piłka)

Dookoła obróć się, (bączek)

klaśnij głośno w dłonie swe. (dłonie)

Tupnij nogą tup, tup, tup, (stopa w bucie)

śmieszną minę do mnie zrób. (buzia z tzw. dziubkiem)

 I swą buzię pokaż mi,

 teraz wchodzisz ty! (całość powtarzamy 2 razy)

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 

STYCZEŃ 2021

 • poznanie tradycji witania Nowego Roku;
 • rozwijanie umiejętności aktorskich;
 • odczuwanie wspólnej radości;
 • poznanie nazw dni tygodnia;
 • kształtowanie umiejętności tworzenia zdrobnień;
 • odczuwanie życzliwości dla innych osób;
 • nazywanie pór roku i przyporządkowanie im koloru;
 • dostrzeganie różnic w porach roku;
 • rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie;
 • rozwijanie aktywności muzyczno‐ruchowej;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie muzyki;
 • wdrażanie do reagowania na polecenia;
 • poznanie symboli i kolorystyki dnia oraz nocy;
 • kształtowanie pojęcia regularności rytmu w organizacji czasu;
 • rozwijanie umiejętności wyrażania pory dnia w działaniach plastycznych;
 • rozumienie pojęcia rodzina;
 • nazywanie członków rodziny;
 • zacieśnianie więzi rodzinnych;
 • rozwijanie myślenia logicznego podczas rozwiązywania zagadek;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • rozumienie konieczności szanowania ludzi bez względu na
 • odnajdywanie kształtów w przedmiotach wokół nas;
 • rozwijanie spostrzegawczości;
 • zachęcanie do rozmowy z bliskimi o tym, jakich przedmiotów używają na co dzień;
 • eksperymentowanie z dźwiękiem;
 • rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej;
 • kształtowanie świadomości dotyczącej dbania o słuch;
 • rozwijanie pomysłowości i kreatywności;
 • doskonalenie sprawności manualnych;
 • kształtowanie poczucia konieczności poszanowania zabawek;
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznych zabaw zimowych;
 • kształtowanie świadomości o zagrożeniach występujących na lodzie i śniegu;
 • przybliżenie znaczenia słowa olimpiada;
 • ćwiczenie umiejętności na sylaby;
 • wdrażanie do uważnego słuchania poleceń;
 • porównywanie elementów i posługiwanie się pojęciami duży, mały;
 • umiejętność odróżniania pary od jednostki;
 • przybliżanie wartości zabawy w parach;
 • taniec cwałem bocznym po kole;
 • kształtowanie motoryki w zakresie zwinności;
 • zgodne współdziałanie w zabawie;
 • poznanie korzyści dla organizmu wynikających z zabaw na śniegu;
 • kształtowanie inwencji twórczej;
 • wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy;
 • uświadamianie zagrożeń płynących ze świata ludzi i zwierząt;
 • nauka unikania zagrożeń;
 • poszerzanie wiedzy na temat bezpiecznego organizowania zabaw na dworze;
 • poznawanie zmysłów smaku i zapachu;
 • określanie cech przedmiotów za pomocą przymiotników;
 • rozwijanie poczucia przynależności do grupy;
 • szeregowanie elementów od najmniejszego do największego;
 • ćwiczenie umiejętności zachowania się podczas spotkania z nieznanym psem;
 • dbanie o siebie w każdej sytuacji;
 • poznanie własnych możliwości ruchowych;
 • doskonalenie umiejętności wykonywania coraz trudniejszych zadań;
 • poznanie przyczyn przeziębienia jako następstwa niedostosowania ubioru do pory roku;
 • tworzenie przestrzennych kompozycji;
 • stworzenie atmosfery opartej na życzliwości, przyjaźni, wzajemnej pomocy.

 

 

 

 

Luty:

1. Siły przyrody.

2. Cztery żywioły.

3. Wielka wyprawa.

4. Nasze podróże.

 

Na powitanie
(sł. Elżbieta Bagińska, muz. Jerzy Ostrowski)

Witam chłopców i dziewczynki,
już robimy miłe minki.
I za rączki się chwytamy,
niski ukłon wam składamy!

 Zaczarowany ołówek
(sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska)

Zaczarowany
Ołówek mam,
wszystkie rysunki
rysuję sam:

Domek z kominem,
kotka naszego,
dziś narysować
chcę coś trudnego.

Cztery żywioły
narysuję wam:
na ogień i wodę
pomysł już mam.

Ziemia jest także
prawie gotowa,
a co z powietrzem?
Och pusta głowa…

 

Grasz w kolory?
(sł. Ewa Chotomska, muz. Krzysztof Marzec)

Grasz w kolory?
– Gram!
Znasz kolory?
– Znam!

Wiem, że trawa jest zielona,

zielone są drzewa.

Kiedy wiosną puszczą listki,

ptaki będą śpiewać.

Wiem, że żółte jest słoneczko,

piasek i banany,

a niebieskie są migdały,

niebo, oczy mamy.

Ref.: Kolory, kolory,

 pełno ich wokoło.

 Dobrze, że je mamy,

 z nimi jest wesoło. (x2)

Grasz w kolory?

– Gram!

Znasz kolory?

– Znam!

Wiem, że serce jest czerwone,

kiedy je rysuję.

Chcesz, to chętnie ci serduszko

takie podaruję.

Myszki szare, mleko białe,

prosiaczki różowe,

a jesienią zakwitają

wrzosy fioletowe.

Ref.: Kolory, kolory…

Grasz w kolory?

– Gram!

Znasz kolory?

– Znam!

 

Droga

(sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska)

Tą drogą szeroką

wyruszamy w świat.

Maszeruję żwawo,

obok idzie brat.

Idziemy wesoło,

nogi tupią w rytm.

Głęboko oddycham,

dobrze dzisiaj mi.

Ref: Droga przed nami,

 świat zdobywamy. (x2)

 

Karnawałowy walczyk

(sł. i muz. Joanna Bernat)

Karnawałowy walczyk –

mięciutko raz, dwa, trzy!

Czarodziej z nami tańczy,

wróżka i pirat zły.

Karnawałowy walczyk –

kapela pięknie gra.

Śpiewają przebierańcy,

śpiewamy ty i ja

W przedszkolu dziś zabawa,

od rana ruch i gwar.

Karnawał to karnawał,

już znamy balu czar.

Choć dobrze się bawimy,

każdy ma w sercu żal.

Tak smutno będzie kończyć

karnawałowy bal.

 

 

Pajacyk

(Henryk Rostworowski)

Fiku -miku, fiku -miku

poskacz z nami, pajacyku.

Popatrz na przedszkolaka,

zaraz się nauczysz skakać.

Fiku -miku, fiku -miku

poskacz z nami, pajacyku,

skacze Krysia, skaczę ja!

Poskacz z nami, hopsasa!

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

 1. Siły przyrody.

  Aktywność ruchowo-zdrowotna

 • zabawa z mocowaniem, ćwiczenie siły.
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
 • zabawa skoczna.
 • zabawa ruchowa.
 • ćwiczenie przedramion.
 • Kącik Dobrego Startu. „Zabawa w żywioły” – ćwiczenia ruchowe i ruchowo-słuchowe.
 • zabawa ruchowa.
 • zabawa ruchowa na ograniczonym polu
 • usprawnianie stóp.
 • zabawa ruchowa.
 • ćwiczenie obręczy barkowej.
 • zabawa rzutna.
 • zabawa ruchowa bieżna.
 • ćwiczenia gimnastyczne w formie opowieści ruchowej, zestaw nr 11.
 • zabawa ruchowa naśladowcza.
 • ćwiczenie tułowia (skłon w przód).
 • zabawa ruchowa.
 • zabawa ruchowa, rozróżnianie kolorów żywiołów.


Aktywność emocjonalno-społeczna

 • rozwijanie chęci niesienia pomocy.
 • wczuwanie się w emocje drugiej osoby i rozpoznawanie ich, rozwijanie motoryki małej, rozwijanie mowy, ćwiczenie sprawności manualnej, ćwiczenie artykulacyjne.
 • zabawa z chustą animacyjną.
 • rozwijanie zmysłu dotyku.
 • zabawa ruchowa o charakterze integracyjnym
 • praca indywidualna z dzieckiem, ćwiczenie spostrzegawczości, sprawności manualnej, odzwierciedlanie uczuć w obrazie.


Aktywność przyrodnicza

 • poznanie właściwości powietrza.
 • zajęcia dydaktyczne.
 • rozumienie pojęcia czyste powietrze
 • przygotowanie kącika przyrodniczego, poznawanie przyrody i otaczającego świata.
 • odczytywanie symboli pogodowych, rozwijanie wiedzy ogólnej, ćwiczenie grafomotoryki.

 Aktywność językowo-literacka i słuchowa

 • burza mózgów.
 • ćwiczenia oddechowe i głosowe.
 • Kącik Dobrego Startu. „Kolory żywiołów” – ćwiczenie komunikacji.
 • ćwiczenie dźwiękonaśladowcze, rozmowa o właściwościach wiatru na podstawie wiersza.
 • dobieranie określeń do obrazka.
 • praca indywidualna z dzieckiem, nazywanie czynności, poszerzanie wiedzy ogólnej.
 • zabawa sensoryczna.
 • zabawa sensoryczna, ćwiczenie spostrzegawczości.
 • zabawa dydaktyczna.


Sprawność plastyczno-techniczna i grafomotoryczna

 • praca indywidualna z dzieckiem, usprawnianie dłoni, ćwiczenie spostrzegawczości.
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych
 • zajęcia praktyczne.

 Aktywność muzyczna

 • zabawa ruchowa przy muzyce, reagowanie na rytm.
 • Kącik Dobrego Startu. „Zaczarowany ołówek” – nauka piosenki.
 • wysłuchanie i nauka refrenu piosenek.

 Aktywność matematyczna

 • określanie miejsca.
 • utrwalanie znajomości figur geometrycznych.
 • zabawa z kodowaniem. Orientacja na płaszczyźnie: na górze, na dole, zapoznanie
  z kratownicą.
 • praca indywidualna z dzieckiem, utrwalanie kształtu i nazw figur geometrycznych, rozwijanie wyobraźni.
 • Kodowanie – zestaw pomocy
 • zajęcia tematyczne.
 • rozwijanie sprawności manualnej, przeliczanie.
 • praca indywidualna z dzieckiem, rozwijanie motoryki małej, utrwalanie nazw kolorów, tworzenie porównań.

 

 1. Cztery żywioły.

Aktywność ruchowo-zdrowotna

 • ćwiczenia mięśni brzucha.
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
 • zabawa słowna.
 • zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.
 • usprawnianie stóp.
 • zabawa ruchowa.
 • zabawa ruchowa z przeciąganiem.
 • ćwiczenie wyprostne i zwinności.
 • zabawa ruchowa organizacyjno-porządkowa.
 • ćwiczenie dużych grup mięśniowych.
 • ćwiczenia gimnastyczne w formie opowieści ruchowej, zestaw nr. 11.
 • zabawa ruchowa
 • ćwiczenia tułowia (skręty)
 • zabawa ruchowo-naśladowcza.

 

Aktywność emocjonalno-społeczna

 • rozmowa o sposobach niesienia pomocy na podstawie opowiadania.
 • przybliżenie pojęcia oszczędzanie wody.
 • zabawa ruchowa integrująca grupę.
 • utrwalanie zdobytej wiedzy, nauka umiejętności radzenia sobie z porażką.
 • zabawa z chustą animacyjną, budowanie poczucia jedności.

 Aktywność przyrodnicza

 • obserwacja założonej hodowli
 • Kopanie pod śniegiem, obserwacje przyrodnicze

 Aktywność językowo-literacka i słuchowa

 • zagadki słuchowe.
 • zajęcia tematyczne, używanie liczby mnogiej.
 • zabawa językowa, używanie liczby mnogiej w wypowiedzi.
 • praca indywidualna z dzieckiem, rozwijanie umiejętności wypowiedzi na temat obrazka, ćwiczenie grafomotoryki i kreatywności.
 • praca z książką.
 • rozmowa o niebezpiecznych sytuacjach i sposobach ich uninięcia na podstawie opowiadania, utrwalenie rymowanki o numerze alarmowym 112.

 Aktywność plastyczno-techniczna i grafomotoryczna

 • ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe.
 • poznawanie właściwości obu żywiołów, eksperyment plastyczny.
 • ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, grafomotoryki.
 • zabawa plastyczna, doświadczanie nowego materiału.
 • praca indywidualna z dzieckiem, rozwijanie logicznego myślenia, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • wzbogacanie doświadczeń plastycznych.

Aktywność muzyczna

 • ćwiczenia ruchowo-słuchowe.
 • „Harfa” – poznanie instrumentu.
 • zabawa z muzyką.
 • doświadczenia muzyczne.

Aktywność matematyczna

 • burza mózgów, ćwiczenie logicznego myślenia.
 • praca indywidualna z dzieckiem, utrwalanie znajomości nazw figur geometrycznych, próba odczytywania tekstu obrazkowego.
 • zabawa konstrukcyjna
 • zajęcia tematyczne.
 • zabawa ruchowa, utrwalanie kolorów.
 • rozwój logicznego myślenia, umiejętności klasyfikowania, ćwiczenie sprawności manualnej.
 • praca indywidualna z dzieckiem, kolorowanie obrazka, rozwijanie umiejętności matematycznych.
 • zabawa matematyczna z elementami języka angielskiego.
 • zabawa utrwalająca orientację przestrzenną.
 • praca indywidualna z dzieckiem, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, grafomotoryki, sprawności manualnych.

 

 1. Wielka wyprawa.

Aktywność ruchowo-zdrowotna

 • ćwiczenie dużych grup mięśniowych.
 • zabawa ruchowa.
 • zabawa bieżna.
 • ćwiczenie tułowia.
 • Kącik Dobrego Startu. Ćwiczenia ruchowe i ruchowo-słuchowe.
 • zabawa ruchowa, nauka rymowanki na pamięć.
 • zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.
 • ćwiczenie kształtujące prawidłową postawę ciała.
 • zabawa ruchowa w parach.
 • próby dłuższego utrzymania się na jednej nodze.
 • ćwiczenie usprawniające palce.
 • zabawa z elementem czworakowania.

 Aktywność emocjonalno-społeczna

 • nabywanie odwagi, rozwijanie wyobraźni i budowanie wypowiedzi.
 • budowanie wypowiedzi o emocjach, rozwijanie percepcji wzrokowo-ruchowej i grafomotoryki.
 • obserwacja przelatujących samolotów.
 • zabawa ruchowa integrująca grupę.
 • zabawa parateatralna z użyciem pacynek symbolizujących różne narodowości.
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 Aktywność językowo-literacka i słuchowa

 • budowanie wypowiedzi.
 • zajęcia tematyczne.
 • zajęcia tematyczne, budowanie wypowiedzi.
 • Kącik Dobrego Startu. ćwiczenie komunikacji.
 • zapoznanie z zabawami innych krajów, wypowiadanie się na zadany temat z użyciem przymiotników.
 • praca indywidualna z dzieckiem, zabawa w kończenie wyrazów, ćwiczenie rozwijające mowę i logiczne myślenie.
 • zabawa w zgadywanie.
 • rozwijanie logicznego myślenia.

 Aktywność plastyczno-techniczna i grafomotoryczna

 • ćwiczenie grafomotoryki, rozwijanie kreatywności.
 • praca indywidualna z dzieckiem, usprawnianie dłoni, rozwijanie wyobraźni.
 • rozwijanie sprawności manualnej, kreatywności, czerpanie radości z zabawy.

 Aktywność muzyczna

 • zapoznanie dzieci z rytmem, melodią i słowami piosenki.
 • nauka tańca
 • odtwarzanie rytmu i tempa piosenek za pomocą klaskania.
 • zabawa muzyczno-ruchowa

 Aktywność matematyczna

 • praca indywidualna z dzieckiem, ćwiczenie sprawności i nabywanie odwagi, ćwiczenie logicznego myślenia, dobieranie w pary.
 • zabawa konstrukcyjna
 • rozwijanie logicznego myślenia.
 • ćwiczenie orientacji na kartce, próby rysowania fali.
 • zabawa orientacyjno-porządkowa z elementami języka angielskiego.
 • ćwiczenie spostrzegawczości.
 • dekodowanie, przeliczanie, ćwiczenie grafomotoryki i sprawności manualnej.
 • zabawa z kodowaniem. Orientacja na płaszczyźnie: nad, pod.
 • praca indywidualna z dzieckiem, ćwiczenie sprawności manualnej, utrwalanie kształtów figur geometrycznych.
 • zabawa konstrukcyjna.
 • ćwiczenie percepcji wzrokowo-ruchowej, grafomotoryki.
 • praca indywidualna z dzieckiem, rozwój logicznego myślenia, przeliczanie, utrwalanie orientacji w przestrzeni.

 

4. Nasze podróże.

Aktywność ruchowo-zdrowotna

 • usprawnianie dłoni.
 • zabawa ruchowa, ośmielająca.
 • zabawa ruchowa, odróżnianie płci.
 • ćwiczenie dużych grup mięśniowych.
 • zabawa z podskakiwaniem.
 • zabawa rzutna.
 • ćwiczenie tułowia.
 • zabawa naśladowcza z elementami języka angielskiego.
 • zabawa zręcznościowa.
 • usprawnianie stóp.
 • ćwiczenie precyzji ruchów oraz reagowanie na sygnał.
 • ćwiczenia gimnastyczne, zestaw nr 12.
 • zabawa ruchowa z krzesłami.
 • ćwiczenie wyrabiające prawidłową postawę.
 • zabawa ruchowa.
 • zabawa ruchowa bieżna.

 Aktywność emocjonalno-społeczna

 • zabawa ruchowa integrująca grupę.
 • rozmowa o odwadze na podstawie opowiadania.
 • odtwarzanie ról, przełamywanie nieśmiałości, integracja grup.
 • wycieczka tematyczna.
 • praca indywidualna z dzieckiem, budowanie pozytywnego obrazu swojej osoby, ćwiczenie sprawności manualnej, rozwój myślenia kreatywnego.
 • zabawa ruchowa integrująca grupę.

 Aktywność językowo-literacka i słuchowa

 • zajęcia tematyczne.
 • zabawa językowa.
 • odgadywanie zagadek, czekanie na swoją kolej podczas wypowiedzi.
 • zabawa językowa.
 • rozwijanie mowy, logicznego myślenia.
 • rozwijanie słownika mówionego oraz percepcji wzrokowej.
 • nazywanie elementów garderoby.
 • nauka wiersza oraz ruchów „pajacyka”

 Aktywność plastyczno-techniczna i grafomotoryczna

 • Kącik Dobrego Startu. Przygotowanie wzoru
 • Kącik Dobrego Startu. Ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe.
 • łączenie elementów w pary, praca z plasteliną.
 • praca indywidualna z dzieckiem, usprawnianie analizatora wzrokowego, ćwiczenie sprawności manualnej.
 • praca z nowym materiałem, sprawność wzrokowo-ruchowa.
 • ćwiczenie sprawności manualnej, kreatywności, grafomotoryki.
 • praca indywidualna z dzieckiem, usprawnianie palców rąk, ćwiczenie percepcji wzrokowej.
 • zabawa z gliną, nabywanie nowych doświadczeń.

 Aktywność muzyczna

 • Kącik Dobrego Startu. Ćwiczenia ruchowo-słuchowe.
 • praca indywidualna z dzieckiem, ćwiczenie głosowe, rozwijanie mowy, naśladowanie dźwięków pojazdów, instrumentów muzycznych.
 • ćwiczenia wzrokowo-ruchowe.
 • zabawa z naśladowaniem, reagowanie na tempo bębenka.
 • ćwiczenia z zakresu poprawnej wymowy.
 • nauka francuskiego tańca ludowego, dostrzeganie zmian w tempie.

 Aktywność matematyczna

 • rozwijanie sprawności manualnej, ćwiczenie percepcji wzrokowej, myślenia przyczynowo-skutkowego, budowanie wypowiedzi.
 • koncentracja na obrazie, próba odróżnienia wizerunku wykreowanego od prawdziwego.
 • odtwarzanie usłyszanych rytmów, kształtowanie logicznego myślenia.
 • ćwiczenie ustawiania się w rzędzie według kodu.
 • zabawa matematyczna z układaniem rytmu.
 • praca indywidualna z dzieckiem, ćwiczenie percepcji wzrokowej, wskazywanie zdań prawdziwych i fałszywych.
 • dekodowanie powitania.

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

 1. Mali odkrywcy – projekt mleko.
 2. Nadchodzi wiosna.
 3. Wiosna tuż-tuż.
 4. Święta, święta biją dzwony.
 5. Wielkanoc.

 

Piosenka o mleku

(sł. i muz. Joanna Bernat)

Krówka pasie się na łące

Ryczy głośno – muu, muu, muu!

Grzeje ją poranne słońce

Skubie trawkę tam i tu.

Ref.: Muu, muu, muu! Muu, muu, muu!

 Skubie trawkę tam i tu.

 

Gospodyni krówkę doi

Leci mleko – klam! klam! klam!

O! Już w bańce mleko stoi

Krówka mleko dała nam.

Ref.: Klam, klam, klam! Klam, klam, klam!

 Krówka mleko dała nam.

 

Już do brzuszka mleczko leci

Jakie smaczne – mniam, mniam, mniam!

Piją mleko wszystkie dzieci

I ja chęć na mleko mam!

Ref.: Mniam, mniam, mniam! Mniam, mniam, mniam!

 I ja chęć na mleko mam!

 

Już!

(Laura Łącz)

Spadła deszczu kropla,

Plum…

Zawiał ciepły wietrzyk,

Szum…

Coś pachnie w powietrzu –

Kwiat.

Zmienia się wkoło

Świat.

A co to tak śpiewa?

Ptak.

Czyżby przyszła wiosna?

Tak!

 

 

Przyszła do nas wiosna

(sł. i muz. Joanna Bernat)

Przyszła do nas wiosna

piękna i radosna.

Tupu, tupu, tup, tup, tup!

Przyszła do nas wiosna.

Tupu, tupu! (x2)         (delikatne tupanie w miejscu na placach)

Tup, tup, tup!

 

Słonkiem jasno świeci,

śmieje się do dzieci.

Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha!

Śmieje się do dzieci.

Ha, ha, ha, ha! (x2) (ręce na biodra, kiwanie się na boki)

Ha, ha, ha!

 

Czasem, gdy się gniewa,

burzą huczy z nieba.

Bum, bum, (x2)

bum, bum, bum!

Burzą huczy z nieba.

Bum, bum, bum, bum! (x2)   (głośne tupanie)

Bum, bum, bum!

 

Innym razem jeszcze

kapie cicho deszczem.

Kapu, kapu, kap, kap, kap!

Kapie cicho deszczem.

Kapu, kapu! (x2)              (klaskanie)

Kap, kap, kap

 

 Piosenka wielkanocna

(sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak)

Ref: Idą święta wielkanocne, idą święta.

 O tych świętach każdy zając pamięta.

 

Do koszyczka zapakuje słodycze

i na święta ci przyniesie moc życzeń.

Ref: Idą święta wielkanocne, idą święta.

 O tych świętach i kurczątko pamięta.

 

W żółte piórka się ubierze wesołe.

Wśród pisanek będzie biegać po stole.

Ref: Idą święta wielkanocne, idą święta.

 O tych świętach nasz baranek pamięta.

 

Ma na szyi mały dzwonek dźwięczący.

Będzie dzwonił, będzie skakał po łące

Święta (x4)

 

Była sobie żabka mała

(sł. i muz. Tradycyjne)

Była sobie żabka mała / re, re, kum, kum (x2)

Która mamy nie słuchała / re, re, kum, kum, bęc.

Na spacery wychodziła / re, re, kum, kum. (x2)

Innym żabkom się dziwiła / re, re, kum, kum, bęc.

Zjadła żabka siedem muszek / re, re, kum, kum. (x2)

I na trawie kładzie brzuszek / re, re, kum, kum, bęc.

Przyszedł bocian niespodzianie / re, re, kum, kum. (x2)

Połknął żabkę na śniadanie / re, re, kum, kum, bęc.

Teraz wszystkie żabki płaczą / re, re, kum, kum. (x2)

Że jej więcej nie zobaczą / re, re, kum, kum, bęc.

Z tej piosenki morał mamy / re, re, kum, kum. (x2)

Trzeba zawsze słuchać mamy / re, re, kum, kum, bęc.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

 • rozwijanie wiedzy ogólnej;
 • czerpanie radości z przekazywania wiedzy i umiejętności innym;
 • budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby;
 • poznanie rodzajów mleka;
 • rozwijanie zdolności komunikacyjnych;
 • wyrażanie w rozmowie szacunku wobec innych osób;
 • doskonalenie orientacji przestrzennej;
 • ćwiczenie umiejętności konstruowania budowli przestrzennych;
 • dostrzeganie znaczenia hodowli zwierząt;
 • odróżnianie niskich i wysokich dźwięków;
 • rozwijanie słuchu muzycznego;
 • ćwiczenie motoryki dużej podczas zabaw muzycznoruchowych;
 • rozwijanie kreatywności w zabawach z użyciem produktów spożywczych;
 • kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi na zadaniu;
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego planowania pracy;
 • dostrzeganie zmian w przyrodzie;
 • rozbudzanie chęci do samodzielnej obserwacji; nabywanie empatii w stosunku do zwierząt;
 • poznawanie i nazywanie symboli pogodowych oznaczających wiosnę;
 • kształcenie umiejętności odczytywania symboli pogodowych;
 • zainteresowania dzieci zjawiskami pogodowymi występującymi wiosną;
 • określenie liczby w zbiorze;
 • przyporządkowanie jeden do jednego;
 • rozwijanie umiejętności zwracania się o pomoc podczas wykonywania zadań matematycznych;
 • wzbogacenie wiedzy na temat ptaków (bociana);
 • naśladowanie ruchem i głosem odgłosów świata przyrody;
 • nabywanie poczucia wspólnoty ze światem przyrody;
 • poszerzanie wiadomości na temat warunków niezbędnych do rozwoju roślin;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia podczas działań praktycznych (sadzenia roślin);
 • wdrażanie do zadawania pytań podczas wykonywania działań technicznych;
 • stworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia;
 • kształtowanie określonych postaw w obcowaniu z przyrodą;
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole;
 • poszerzanie wiadomości na temat wiosny podczas nauki wiersza na pamięć;
 • kształtowanie rozumienia ze słuchu;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających swobodnym wypowiedziom;
 • poznanie cyklu rozwojowego motyla;
 • kształtowanie pojęć wysoko – nisko; góra – dół;
 • dostrzeganie delikatności środowiska przyrodniczego;
 • śpiewanie do znanych melodii;
 • kształtowanie umiejętności naśladowania czynności;
 • wczuwanie się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;
 • rozumienie potrzeby utrzymywania porządku wokół nas;
 • nabywanie umiejętności korzystania z różnorodnych narzędzi;
 • odczuwanie przyjemnych doznań po uporządkowaniu miejsca zabawy.
 • poznawanie polskich tradycji ludowych związanych z obchodzeniem świąt wielkanocnych;
 • nazywanie elementów stołu wielkanocnego;
 • uwrażliwianie na tradycję;
 • kultywowanie tradycji „przygotowanie koszyka do poświęcenia”;
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej podczas układania produktów w koszyku;
 • nawiązanie do tradycji malowania jajek w zabawach matematycznych;
 • doskonalenie umiejętności wykonywania zadania według instrukcji;
 • kształcenie umiejętności respektowania poleceń;
 • poznawanie zwierząt kojarzonych z Wielkanocą podczas zabaw naśladowczych, muzyczno-ruchowych;
 • kształtowanie wrażliwości na barwę instrumentu;
 • rozwijanie zdyscyplinowania podczas wspólnego muzykowania;
 • rozwijanie umiejętności przygotowania i dekorowania wielkanocnych wypieków;
 • rozwijanie możliwości percepcyjnych;
 • naśladowanie czynności z życia codziennego;
 • zdobywanie wiedzy o wsi i jej mieszkańcach, odróżnianie miasta od wsi;
 • dzielenie się wiedzą z innymi ludźmi;
 • rozbudzanie szacunku do różnych grup społecznych, odmienności kulturowej;
 • rozwijanie procesów analizy i syntezy;
 • wyciąganie prostych wniosków z treści obrazków;
 • ćwiczenie oczekiwania na swoją kolej podczas wypowiedzi;
 • utrwalenie pojęcia para;
 • dobieranie par przeciwstawnych;
 • kształtowanie umiejętności pokonywania trudności;
 • poznanie charakterystycznych cech kotów;
 • klaskanie w rytm melodii;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej;
 • poznanie zwyczaju śmigusa -dyngusa i przygotowanie własnej dyngusówki;
 • ćwiczenie kreatywności podczas działań plastyczno-technicznych;
 • odczuwanie przynależności podczas uczestnictwa w tradycjach i zwyczajach rodzinnych.

Kwiecień:

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj

 

 

 

 

 

 

 

Cz

 

 

 

 

 

 

Bajka
Przedszkole Niepubliczne
nr 8 w Białymstoku

15-689 Białystok
Ul. Michała Pietkiewicza 7A

Skontaktuj się z nami!

Kom: +48 662 084 217

Godziny otwarcia

Pon-Pt:  6:30-17:30

COPYRIGHT© 2019 BAJKA. Tworzenie stron internetowych  Tworzenie stron internetowych Prograffing.pl