Krasnoludki

O grupie

Mówią na nas Krasnoludki, małe rączki, nóżki, stópki.

Choć jesteśmy teraz mali, to będziemy duzi, śmiali.

Poznajemy teraz świat, z przedszkolem jesteśmy za pan brat.

Wszystkie Krasnoludki są bardzo wesołe,

polubiły od razu bajkowe przedszkole.

Plan dnia

6.30-8.00 – schodzenie się dzieci

8.30-9.00 – zajęcia poranne

9.00-9.30 – śniadanie

9.30-11.30 – zajęcia dydaktyczne, zajęcia dodatkowe, spacer

11.30-12.00 – obiad

12.00-14.00 – leżakowanie

14.00-14.30 – podwieczorek

14.30-15.00 – zajęcia popołudniowe

15.00-16.00 – zabawy według zainteresowań dzieci, zajęcia dodatkowe

16.00-17.30 – zabawy dowolne w grupie łączonej

Zamierzenia dydaktyczne

Wrzesień:

Tematyka:

 1. To jestem ja.
 2. Moja grupa.
 3. Moja droga do przedszkola.
 4. Idzie jesień… przez las, park.

Piosenka „Wesoła zabawa”

Jedna noga, druga noga. Tupiemy nogami.

Jeśli tylko masz ochotę, potup razem z nami.

Ref.: Tupu, tupu, tup, tup,

Raz, dwa, trzy. Teraz ze mną tupiesz ty.

Jedną rękę, drugą rękę, teraz podam tobie.

W małych kołach, dookoła, zatańczymy sobie.

Ref. Tralalalala, la, la. Raz, dwa, trzy,

Teraz ze mną tańczysz ty.

Ruszam głowa, mrugam okiem, uginam kolana,

Klaszczę w dłonie i wesoło, ćwiczę już od rana

Ref.: Pac, pac, pac, pac, pac. Raz, dwa, trzy,

Teraz ze mną tańczysz ty.

 

Zabawa paluszkowa „Sroczka”

Sroczka kaszkę warzyła,

Dzieci swoje karmiła.

Temu dała na łyżeczce.

Temu dała na miseczce.

Temu dała na spodeczku.

Temu dała w garnuszeczku.

A dla tego? Nic nie miała!

Frr! Po więcej poleciała.

 

Masażyk „Jesień”

Drzewom we włosy dmucha wiatr     (dmuchają we włosy)

A deszczyk kropi: kap, kap, kap.      (opukują plecy palcami)

Krople kapią równiuteńko,              (opukują rytmicznie dłonią)

Szepcą cicho: mój maleńki.               (głaszczą otwartą dłonią)

Śpij już, śpij,                                   (rysują faliste linie)

Gdzieś tam na ziemię cicho spadł.    (lekko uciskają)

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

To jestem ja

 • poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy.
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • odpowiadanie na zadane pytania.
 • nazywanie przedmiotów i ich kolorów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.).
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.

Moja grupa

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • rozpoznawanie swojego znaczka rozpoznawczego wśród innych znaczków.
 • określanie, na podstawie dwóch obrazków, co zdarzyło się wcześniej, a co później.
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • nazywanie przedmiotów i ich kolorów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.).
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • rysowanie kredkami.
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.

Moja droga do przedszkola

 • poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej).
 • poznawanie zawodów osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola; nazywanie ich czynności, narzędzi, przyborów potrzebnych im do pracy.
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • rozpoznawanie wybranych znaków drogowych.
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: do góry, w dół, do przodu, do tyłu, w bok.
 • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem.
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • orientacyjno-porządkowych
 • bieżnych
 • z elementem czworakowania
 • z elementem skoku, podskoku
 • organizowanych metodą opowieści ruchowej
 • ze śpiewem.

Idzie jesień… przez las, park

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w bliskim otoczeniu przedszkola.
 • gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; wykorzystywanie ich do wszelkiej działalności: matematycznej, plastycznej, muzycznej, w relaksacji lub w ćwiczeniach ruchowych.
 • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych).
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela.
 • wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało.
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • orientacyjno-porządkowych
 • bieżnych
 • z elementem czworakowania
 • z elementem skoku, podskoku
 • organizowanych metodą opowieści ruchowej
 • ze śpiewem.

 

 

 

Październik:

Tematyka:

 1. Idzie jesień… przez ogród i sad.
 2. Idzie jesień… do zwierząt.
 3. Co z czego otrzymujemy.
 4. Idzie jesień… z deszczem.

Piosenka ,,Owoce i warzywa”

Gruszki, śliwki, jabłka, ludzie je zajadają,  słodkie i witamin wiele w sobie mają.

 

Ref: Witamina A, witamina C są w owocach i warzywach. Każdy o tym wie

Groszek, pomidory i inne warzywa zdrowe i dlatego często je spożywaj

Ref : Witamina A…

Zupa jarzynowa, przecier ogórkowy. Jedz warzywa i owoce będziesz zawsze zdrowy.

Ref: Witamina A…

Rymowanka ,,Gdy pada deszcz”

Gdy deszcz pada                                      (kalosze; chlap chlap…)

Parasol nad głową rozkładam                    (krople: kap, kap, kap…)

          Idę szczęśliwy w kaloszach po kałużach         (chlap, chlap, chlap)

 

Zabawa integracyjna ,,Rolnik sam w dolinie”

Rolnik sam w dolinie, rolnik sam w dolinie.
Hejże dzieci, hejże ha, rolnik sam w dolinie.
Rolnik bierze żonę, rolnik bierze żonę,
Hejże dzieci, hejże ha, rolnik bierze żonę.
Żona bierze dziecko, żona bierze dziecko.
Hejże dzieci, hejże ha, żona bierze dziecko.
Dziecko bierze kotka, dziecko bierze kotka.
Hejże dzieci, hejże ha, dziecko bierze kotka..
Kotek bierze myszkę, kotek bierze myszkę.
Hejże dzieci hejże ha, kotek bierze myszkę.
Myszka bierze serek, myszka bierze serek.
Hejże dzieci hejże ha, myszka bierze serek
Ser zostaje w kole.

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

Idzie jesień… przez ogród i sad

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw.
 • spożywanie owoców i warzyw; ograniczanie spożywania słodyczy, chipsów.
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników.
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • orientacyjno-porządkowych
 • bieżnych
 • z elementem czworakowania
 • z elementem skoku, podskoku
 • organizowanych metodą opowieści ruchowej
 • ze śpiewem.

 

Idzie jesień… do zwierząt

 • poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana.
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie.
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • orientacyjno-porządkowych
 • bieżnych
 • z elementem czworakowania
 • z elementem skoku, podskoku
 • organizowanych metodą opowieści ruchowej
 • ze śpiewem.

Co z czego otrzymujemy

 • poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.), z wykorzystaniem filmu, internetu.
 • przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw.
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników.
 • dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi).
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:

– orientacyjno-porządkowych

– bieżnych

 – z elementem czworakowania

– z elementem skoku, podskoku

– organizowanych metodą opowieści ruchowej

–  ze śpiewem.

Idzie jesień… z deszczem

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola.
 • szanowanie wody, niemarnowanie jej.
 • naturalne zabawy badawcze, np. poznawanie właściwości różnych materiałów, w bezpośrednim z nimi kontakcie (budowanie babek z piasku, gniecenie papieru, lepienie bałwana itp.)
 • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badaniu tonięcia i pływania ciał.
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia
 • maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela.
 • słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało.
 • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem.
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • orientacyjno-porządkowych
 • bieżnych
 • z elementem czworakowania
 • z elementem skoku, podskoku
 • organizowanych metodą opowieści ruchowej
 • ze śpiewem.

 

Listopad

 1. Mój dom.
 2. Moje prawa i obowiązki.
 3. Moje zdrowie bezpieczeństwo.
 4. Jak wyglądał świat przez milionami lat.

 

Piosenka: „Lubię pomagać”

 1. Składam ubrania,

ustawiam buty

i z rodzicami

robię zakupy.

Ref.: Chociaż jestem mały,

O porządek dbam,

zabawki w pokoju

zawsze sprzątam sam (2x)

 1. W pracach domowych

pomagam mamie,

a to niełatwe

przecież zadanie.

Ref.: Chociaż jestem mały…

 1. Wychodzę chętnie,

zimą czy latem,

na spacer z pieskiem

i starszym bratem

Ref.: Chociaż jestem mały…

 

 

 

 

Zabawa ruchowa „Gimnastyka”

Gimnastyka- fajna sprawa,

Dla nas wszystkich  to zabawa.

Ręce w górę, w przód i w bok,

Skłon do przodu, w górę skok.

Głowa, ramiona, kolana, pięty,

kolana, pięty, kolana, pięty,

głowa, ramiona, kolana, pięty,

oczy, uszy, usta, nos.

 

Wierszyk „Dbajmy o zdrowie”

Mama, tata, babcia, wujek…

Każdy Ci to zgodnie powie:

Czy to zima, czy to lato,

Zawsze trzeba dbać o zdrowie!

Jeść warzywa i owoce,

O higienę także dbać!

Często się gimnastykować,

Bo niezdrowo w miejscu stać!

I ubrania też są ważne:

Źle się przegrzać, zmarznąć źle!

Zimą nośmy rękawiczki,

Ale latem, to już nie!

Nikt z nas Nielubi chorować,

Więc nie dajmy się chorobie!

Ruch, higiena, sen potrzebny!

I to właśnie da nam zdrowie!

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Mój dom

 • obserwowanie, poznawanie najbliższego środowiska.
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt hodowanych w domu.
 • podawanie imion: mamy, taty, brata, siostry
 • nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia
 • podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego.
 • nazywanie: elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach
 • układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.
 • poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego.
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementem czworakowania, z elementem skoku, podskoku, organizowanych metodą opowieści ruchowej, ze śpiewem.

Moje prawa i obowiązki

 • dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób
 • dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii.
 • przestrzeganie umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie
 • przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych.
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.
 • mówienie o własnych potrzebach
 • odpowiadanie na zadane pytania
 • dzielenie się swoimi przeżyciami.
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)
 • dopasowywanie i dobieranie przedmiotów tak, aby tworzyły pewną całość (np. to są klocki do budowania wieży, a te – do ułożenia domku)
 • dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi).
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • odpowiednie reagowanie na różne sygnały dźwiękowe.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementem czworakowania, z elementem skoku, podskoku, organizowanych metodą opowieści ruchowej, ze śpiewem.

Moje zdrowie i bezpieczeństwo

 • dbanie o higienę poprzez: prawidłowe mycie zębów po posiłkach, codzienne mycie całego ciała, codzienną zmianę bielizny, dbanie o czystość odzieży, obuwia, korzystanie ze swojego ręcznika, grzebienia, swojej szczoteczki, samodzielne korzystanie z toalety, utrzymywanie porządku w miejscu zabawy.
 • przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw
 • spożywanie owoców i warzyw, ograniczanie spożywania słodyczy, chipsów.
 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego.
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementem czworakowania, z elementem skoku, podskoku, organizowanych metodą opowieści ruchowej, ze śpiewem.

Jak wyglądał świat przed milionami lat

 • poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat.
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela.
 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
 • rozwijanie orientacji przestrzennej poprzez poznawanie części ciała oraz określanie położenia przedmiotów względem siebie.
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.
 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • lepienie z masy solnej.
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementem czworakowania , z elementem skoku, podskoku, organizowanych metodą opowieści ruchowej, ze śpiewem.

 

Grudzień:

Tematyka:

 1. Idzie zima ze śniegiem
 2. Idą święta x2

Piosenka ,,Zima”

Lecą kule śniegowe, Julka mknie na sankach, lepią dzieci ze śniegu pięknego bałwanka.

Ref.: Zatańczmy, bałwanku baw się razem z nami, teraz biegać będziemy pomiędzy drzewami. (x2)

Wyszedł z lasu zajączek i sarenka mała, bo bałwanka ze śniegu jeszcze nie widziała.

Ref.: Zatańczmy…

Nasz bałwanek się cieszy: jak tu pięknie w lesie, śmiech wesoło daleko echo leśnie niesie.

Ref.: Zatańczmy…

Zabawa ruchowa ,,Przygotowania do świąt”

– Robimy przedświąteczne porządki: ścieramy kurze, odkurzamy odkurzaczem.

– Rozkładamy choinkę, zawieszamy na niej bombki.

– Wałkujemy ciasto na pierniki, wykrajamy pierniki.

– Kładziemy obrus na stole, rozkładamy talerze i sztućce, niesiemy talerze z zupą grzybową i stawiamy na stole. Rozdajemy prezenty.

Wiersz ,,Święta w domu”

Świecą światła na choince,                                      Wśród prezentów, śmiechu, gwaru

Dom blaskiem jaśnieje.                                           dni spędzamy mile.

Święta święta! –wielka radość                                W naszych sercach zachowajmy

Z narodzin w Betlejem!                                           na długo te chwile.

Ciasta pachną, śledź, pierogi…

Wszystko lśni czystością.

I dwanaście pysznych potraf

Podamy dziś gościom.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

Idzie zima ze śniegiem

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola.
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą
 • poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.).
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela.
 • nazywanie: elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela.
 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • oglądanie reprodukcji znanych powszechnie obrazów i swobodne wypowiadanie się na ich temat.
 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych
 • poznawanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • orientacyjno-porządkowych
 • bieżnych
 • z elementem czworakowania
 • z elementem skoku, podskoku
 • organizowanych metodą opowieści ruchowej
 • ze śpiewem.

Idą święta

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela.
 • słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • obserwowanie czynności wykonywanych przez osoby i naśladowanie tych czynności (np. zabawa Rób to co ja)
 • układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela.
 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.
 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 • liczenie na palcach.
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • dostrzeganie piękna wokół siebie, np. wystroju sali przedszkolnej, różnorodności roślin (kolorów, zapachów, kształtów kwiatów) występujących w ogrodzie przedszkolnym
 • tworzenie prac plastycznych różnymi technikami.
 • rozpoznawanie i nazywanie barw podstawowych (czerwona, żółta, niebieska) i wybranych barw pochodnych (zielona, pomarańczowa, fioletowa).
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • orientacyjno-porządkowych
 • bieżnych
 • z elementem czworakowania
 • z elementem skoku, podskoku
 • organizowanych metodą opowieści ruchowej
 • ze śpiewem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń

 

 1. Mijają dni, miesiące, lata.
 2. Zima i zwierzęta.
 3. Baśnie, bajki, bajeczki.
 4. Muzyka wokół nas.

 

 

Wierszyk „Sylwester”

Dziś Sylwester roztańczony,

Wiszą lampki i balony,

Na wesoły bal nad bale,

Najwspanialszy w karnawale.

Panie w sukniach wieczorowych,

Złotych, srebrnych, kolorowych.

A u panów strój jest taki: garnitury oraz fraki.

Sylwestrowa, wielka gala,

Wszyscy tańczą dziś na balach.

 

 

Zabawa ze śpiewem: „Lata ptaszek”

Lata ptaszek po ulicy,

Szuka sobie ziaren pszenicy

A ja sobie stoję w kole

I wybieram, kogo wolę.

A ty, ptaszku, spiesz się, spiesz!

Kogo lubisz, tego bierz!

 

 

 

 

 

 

 

Piosenka: „Dokarmiamy ptaszki”

 1. W przedszkolnym ogrodzie

Wielkie zamieszanie,

Do karmnika przyfrunęły

Ptaszki na śniadanie.

Ref.: Hu, hu, ha, zima zła.

Kto nam dziś ziarenka da?

Hu, hu, ha, zima zła.

 1. Pusty brzuszek każdy ma.

Dzieci dnia każdego

Ptaki dokarmiają,

Ziarno niosą i słoninkę

W karmniku wieszają.

 

 

 

Piosenka: „Baśnie”

 1. Baśni słuchają dzieci

I dorośli też lubią baśnie.

Każdy chętnie posłucha

Pięknej baśni, zanim zaśnie.

 1. W baśniach mieszkają wróżki

Dobre elfy i czarodzieje,

W baśniach z pomocą przyjdą

Zawsze wierni przyjaciele.

 1. Baśnie to tajemnica,

W baśniach różne cuda i dziwy,

W baśniach świat całkiem inny,

Nie do końca jest prawdziwy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

Mijają dni, miesiące, lata.

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.
 • współdecydowanie przy wyborze ubrania, zabawki, zabawy
 • poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…).
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • odpowiadanie na zadane pytania
 • dzielenie się swoimi przeżyciami.
 • dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.

Zima i zwierzęta

 • obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.
 • nazywanie ptaków odwiedzających karmnik; dokarmianie ich.
 • pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie ptaków zimą.
 • obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku)
 • rozpoznawanie i nazywanie figur, znaków, symboli.
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • wyszukiwanie przedmiotów po usłyszeniu ich nazw.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.
 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 • liczenie na palcach.
 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach
 • układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • odpowiadanie na zadane pytania.
 • uczestniczenie w przedstawieniach teatralnych organizowanych w przedszkolu.
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.

Baśnie, bajki, bajeczki

 • porównywanie dwóch schematycznych obrazków o tej samej treści, wskazywanie różnic
 • dobieranie elementów pasujących do całości.
 • rytmiczny podział słów (na sylaby) z pomocą nauczyciela lub samodzielnie.
 • obserwowanie nauczyciela czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go (zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania).
 • wybieranie książeczek do czytania
 • samodzielne oglądanie książeczek, czytanie na niby
 • zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat.
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
 • dzielenie się informacjami na temat ulubionych książek.
 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
 • wskazywanie różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami.
 • rozpoznawanie i naśladowanie różnych odgłosów, np.: wybranych zwierząt, pojazdów
 • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie).
 • zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • poruszanie się odpowiednio do wystukiwanego na bębenku lub tamburynie rytmu: marsz, bieg, podskoki.
 • dmuchanie na przedmioty, pasek papieru przyklejony do nosa, piłeczki, waciki…
 • nazywanie przedmiotów i ich kolorów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.).
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu.
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • stosowanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki.
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • tworzenie prac plastycznych wykonywanych różnymi technikami.
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście
 • słuchanie utworów instrumentalnych.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa

Muzyka wokół nas

 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście
 • słuchanie utworów instrumentalnych.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych.
 • uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu
 • poznawanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych
 • tworzenie własnych instrumentów z dostępnych materiałów, w tym materiałów odpadowych
 • próby akompaniamentu do piosenek na wykonanych instrumentach.
 • tworzenie podkładu rytmicznego do znanych wierszy, z użyciem dostępnych instrumentów perkusyjnych.
 • rozpoznawanie różnych odgłosów, dźwięków dochodzących z bliskiego otoczenia
 • rozpoznawanie dźwięków poznanych instrumentów perkusyjnych
 • rozpoznawanie i naśladowanie różnych odgłosów, np.: wybranych zwierząt, pojazdów
 • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie).
 • zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia
 • słuchanie, rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów zwierząt, pojazdów
 • słuchanie i rozpoznawanie odgłosów różnych zjawisk atmosferycznych.
 • uczestniczenie w ćwiczeniach: szczęki dolnej, języka, warg, podniebienia miękkiego, mięśni zwierających pierścień gardłowy.
 • nazywanie przedmiotów i ich kolorów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.).
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: do góry, w dół, do przodu, do tyłu, w bok.
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

 

Luty:

Tematyka:

 1. Babcia i dziadek
 2. Nie jesteśmy sami w kosmosie
 3. Projekt Teatr
 4. Projekt Budowle

Zabawa ,,Siała baba mak”

Siała baba mak. Nie wiedziała jak

A dziad wiedział nie powiedział.

A to było tak!

 

Wiersz ,,Dzień babci i Dziadka

To wasze dni! Dzień Babci i Dziadka!

I dla was mamy piękne życzenia,

Tysiąc buziaków i sto lat w zdrowiu!

Niech wam się spełnią wszystkie marzenia.

 

Piosenka ,,Babcia i dziadek”

1 .Moja babcia lubi                                      Ref.:  Bo z dziadkiem, moi mili…

w piłkę ze mną grać.                                      

opowiada bajki,                                              3. Dziś dla mojej babci

kiedy idę spać.                                               piękny prezent mam,

                                                                      uśmiech i buziaków

Ref.: Bo z babcią, moi mili ,                            tysiąc babci dam.

wesoło spędzam czas;

bo babcia często śmieję się                           Ref.: Bo z babcią ….

i bardzo kocha nas (x2)                                 

 1. Piosenkę dla dziadka 
 2. Dziadek – super facet – dziś zaśpiewać chcę.

Czyta wiele książek,                                      Nigdy, drogi dziadku,

wciąż odwiedza mnie.                                     Nie zapomnę Cię.

zawsze wszystko wie.

                                                                      Ref.: Bo z dziadkiem…

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 

Babcia i dziadek

 • poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…).
 • nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia.
 • dzielenie się informacjami dotyczącymi rodzinnych świąt
 • uczestniczenie w przedszkolnych spotkaniach (uroczystościach) z rodzicami, dziadkami z okazji ich świąt; wręczanie upominków, przedstawianie krótkiego programu artystycznego.
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć.
 • odpowiadanie na zadane pytania.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • występowanie w krótkich montażach słowno-muzycznych z okazji Dnia Babci, Dnia Matki itp.
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.

 

Nie jesteśmy sami w kosmosie

 • oglądanie książek z ilustracjami przedstawiającymi obiekty nieznane z bezpośredniej obserwacji
 • przyswajanie nazw: globus, wszechświat, planety, Ziemia, Księżyc
 • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata.
 • poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu.
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych
 • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych).
 • rozwiązywanie prostych zagadek.
 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • opowiadanie o obrazkach przestawiających różne sytuacje
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 • układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.
 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów.
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:

     –  ze śpiewem

     – rytmicznych

     – ilustracyjnych.

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

Projekt teatr

 

 • uczestniczenie w różnych zabawach ruchowo-naśladowczych
 • recytowanie rymowanek, wierszy, połączone z odpowiednią mimiką, odpowiednim gestem, ruchem
 • odgrywanie różnych ról w zabawach tematycznych
 • uczestniczenie w przedstawieniach wystawianych przez starszych kolegów
 • uczestniczenie w przygotowywaniu rekwizytów, elementów scenografii, strojów do przedstawień parateatralnych.
 • słuchanie utworów instrumentalnych, np. muzyki filmowej.
 • zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
 • słuchanie, rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów zwierząt, pojazdów.
 • słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.
 • dzielenie się swoimi przeżyciami

 

Projekt budowle

 • oglądanie zdjęć, albumów, filmów przedstawiających osiągnięcia człowieka w zakresie rozwoju myśli technicznej (np. budowa mostu, tunelu, wysokiego budynku, pojazdu kosmicznego).
 • określanie miejsca zamieszkania (wieś, miasto).
 • poznawanie zawodów osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola; nazywanie narzędzi, przyborów potrzebnych im do pracy
 • gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej obserwacji)
 • określanie ról różnych zawodów w życiu społecznym.
 • obserwowanie, poznawanie najbliższego otoczenia
 • oglądanie książek z ilustracjami przedstawiającymi obiekty nieznane z bezpośredniej obserwacji.
 • opowiadanie o obrazkach przestawiających różne sytuacje.
 • układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.
 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach

 

 

 

 

 

Marzec

 1. Zwierzęta z dżungli i sawanny.
 2. Zwierzęta naszych pól i lasów.
 3. Marcowa pogoda.
 4. Wiosenne przebudzenie.

 

Piosenka „Żyrafa”

Czy jest duża czy jest mała,

W cętki jest pokryta cała.

Ma na głowie małe rogi,

Długą szyję, długie nogi.

Ref.: To żyrafa, to żyrafa,

Lubi tańczyć tak jak ja,

kręci szyją w różne strony,

w górę, w bok, raz i dwa.

Śmieszny taniec wywijaniec

Dziś żyrafa tańczyć będzie,

Pokazuje nowe kroki,

O jej tańcu słychać wszędzie.

 

Wierszyk „Lis”

Rudy ojciec, rudy dziadek,

Rudy ogon – to mój spadek,

A ja jestem rudy lis.

Ruszaj stąd, bo będę gryzł.

 

Zabawa „Na zielonej łące”

Na zielonej łące, raz, dwa, trzy,

bawią się zające raz, dwa, trzy.

Postukują jedną nogą, postukują drugą nogą,

Potrząsają jedną ręką, potrząsają drugą ręką,

Pochylają lekko głowę, odchylają swoją głowę,

Przykucają i powstają, przykucają i powstają,

Obracają się zające, upadają i odpoczywają

Te zające, co na łące tak bawiły się.

 

 

Piosenka „Spotkanie w wiosną”

Ciepły wietrzyk powiał dzisiaj,

Słychać świergot ptaków,

A w ogrodzie spotkać można

miłych przedszkolaków.

Ref.: Wiosna, wiosna

Przyszła do nas,

Bierzmy się za ręce.

Pośród młodej, bujnej trawy

Kwiatów coraz więcej.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Zwierzęta dżunglii i sawanny

 • poznawanie przedstawicieli zwierząt egzotycznych.
 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu,
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Zwierzęta naszych pól i lasów

 • obserwowanie okazów przyrodniczych za pośrednictwem filmów, książek, zdjęć.
 • poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm).
 • rozpoznawanie różnych odgłosów, dźwięków dochodzących z bliskiego otoczenia.
 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, stosowanie określeń: blisko, daleko, wysoko, nisko, dalej, bliżej, wyżej, niżej.
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem
 • lepienie z plasteliny, masy solnej, masy papierowej
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Marcowa pogoda

 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną.
 • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał.
 • rozpoznawanie dźwięków poznanych instrumentów perkusyjnych
 • rozpoznawanie dźwięków celowo wytworzonych
 • rozpoznawanie odgłosów przyrody
 • reagowanie na polecenia słowne.
 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 • nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 • lepienie: z plasteliny, masy solnej, masy papierowej.
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych.
 • próby akompaniowania do piosenek na wykonanych instrumentach.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Wiosenne przebudzenie

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bocian), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)
 • poznawanie oznak nadchodzącej wiosny.
 • uczestniczenie w pracach dorosłych, dbających o rośliny w ich otoczeniu (np. pomoc przy podlewaniu roślin doniczkowych).
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą dotyku, smaku, węchu.
 • rozwiązywanie prostych zagadek.
 • zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • rozróżnianie i nazywanie barw – podstawowych i pochodnych
 • nazywanie barw dostrzeganych wokół siebie (ubrania, zabawki, przyroda, zjawiska pogodowe).
 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

 

 

Kwiecień:

Tematyka:

 1. Wiosenne powroty.
 2. Wielkanoc
 3. Wiosna na wsi.
 4. Dbam o przyrodę.

Piosenka pt. ,,Pisanki”

 

 

 1. Pisanki, kraszanki,

piękne, kolorowe,

czerwone, niebieskie.

żółte i brązowe.

 

Ref.:  Święta, święta, święta,

Jajka malowane,

każdy do koszyczka

pisankę dostanie.

 

 1. Dziś na nich malują

dzieci kogucika,

który się wygrzewa

w słoneczka promykach.

 

Ref.:  Święta…

 

 1. Na stole świątecznym

kurczątka, baranki,

na białym obrusie

są nasze pisanki.

 

Ref.:  Święta

 

 

 

 

 

 

Wierszyk K.Datkun – Czerniak ,,Wiosna”

 

 

Wiosna w zielonej sukience

nogami bosymi stępa.

I gdzie stopę stawia,

tam… to chyba czary-

wiosenny kwiat zostawia.

Po spacerze wiosny

Świat zmienia się cały.

Ptaki wśród zieleni

radośnie śpiewają,

motyle fruwają,

świerszcze cicho grają.

Kwiaty kolorowe

wśród traw zakwitają.

Gdyby, nie ty wiosno,

i te twoje czary,

to świat byłby pewnie

i smutny i szary.

 


 

 

 

Wierszyk B. Szelągowskiej ,, Wielkanocny stół”

 

 

Nadeszła Wielkanoc.

Czas wielkiej radości!

 

Już stół wielkanocny

czeka na gości.

 

Pełno na nim potraw:

kiełbaski i żurek,

baba lukrowana,

tuż obok mazurek…

 

Dom pachnie czystością,

porządki skończone.

Czas na odpoczynek.

Wszystko już zrobione!

 

Święconka na stole,

a spośród pisanek,

jak każe tradycja,

wystaje baranek!

 

To czas na życzenia,

na chwile radości

i niech w naszych sercach

miłość ciągle gości.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

Kwiecień tydzień pierwszy:

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bocian), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)
 • omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd).
 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • nazywanie cech przedmiotów: kształt, barwa, faktura, wydawany dźwięk, funkcja (np. do czego służy samochód).
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.
 • układanie figur, patyczków, klocków według podanego wzoru.
 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu.
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • tworzenie konstrukcji przestrzennych według własnych pomysłów.
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.

 

Kwiecień, tydzień 2

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.
 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów
 • rytmiczny podział słów (na sylaby) z pomocą nauczyciela lub samodzielnie.

 

Kwiecień, tydzień 3

 • poznawanie wybranych zwierząt hodowanych na wsi (dorosłych i młodych).
 • rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych
 • porównywanie wyglądu zwierząt dorosłych i ich potomstwa, nazywanie zwierząt.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Kwiecień, tydzień 4

 • poznawanie sposobów ochrony środowiska.
 • obserwowanie, poznawanie najbliższego środowiska

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj

 1. Moja ojczyzna.
 2. Łąka w maju.
 3. Niby tacy sami, a jednak inni.
 4. Święto rodziców.

 

 

Wierszyk „Kim jesteś?”

 

– Czy wiesz kim jesteś?

– To oczywiste!

– Co jest Ci bliskie?

– Znaki ojczyste.

Ojczyste barwy

– biało-czerwone,

Ojczyste godło

– orzeł w koronie.

Ojczyste w hymnie

Mazurka dźwięki,

no i stolica

– miasto Syrenki.

I jeszcze Wisła,

co sobie płynie

raz po wyżynie,

raz po równinie,

i mija miasta

prześliczne takie.

Już wiesz kim jesteś?

– Jestem Polakiem.

 

 

 

Zabawa z pokazywaniem „Wianek dla mamy”

 

Na majowej łące rosną rożnokolorowe kwiaty, unoszą dłonie od podłogi w górę,
Pachnące maki, konwaliowe, fiołki i rumianki. unoszą dłonie do nosa, robią wdech nosem,
Dzieci przyszły na łąkę maszerują po sali,
i nazrywały kwiatów, wykonują ruch zrywania kwiatów,
z których uplotły wianek dla mamy. robią młynek przedramionami przed sobą,
Zaniosły mamie niespodziankę, maszerują w miejscu, łączą dłonie na wysokości piersi
A mama uśmiechnęła się i mocno przytuliła.

splatają ręce na wysokości ramion.

 

 

Piosenka „Mama i tato”

 

Wyruszamy z mamą

na wielką wyprawę,

będzie czasu wiele

na wspólną zabawę.

 

Ref: Razem z rodzicami

chcę poznawać świat

i nie ważne wcale,

że mam mało lat.

 

Na wycieczkę tato

zabierze mnie dzisiaj.

Jedzie z nami mama

i siostra Marysia.

 

Czuję się bezpiecznie

zawsze z rodzicami,

jeśli chcesz zapraszam,

zostań dzisiaj z nami

 

Piosenka „Mała biedroneczka”

 

Mała biedroneczka siedem kropek miała,

Na łące zielonej wesoło fruwała.

Złapał ją pajączek w swoją pajęczynę.

„Uratuję cię, biedronko, a ty mi coś przynieś”.

 

Ref: Biedroneczko, leć do nieba,

Przynieś mi kawałek chleba.

 

Mała biedroneczka siedem kropek miała,

Na łące zielonej wesoło fruwała.

Złapał ją wróbelek, niesie tę kruszynę.

„Uratuję cię, biedronko, a ty mi coś przynieś”.

 

Ref: Biedroneczko…

 

Mała biedroneczka siedem kropek miała,

Na łące zielonej wesoło fruwała.

Złapała ją żaba i po wodzie płynie.

„Uratuję cię, biedronko, a ty mi coś przynieś”.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Moja ojczyzna

 • poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego
 • słuchanie utworów literatury dziecięcej, tematycznie związanej z Polską;
 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
 • rysowanie kredkami
 • dzielenie się wrażeniami na temat obejrzanych filmów.

 

Łąka w maju

 • obserwowanie, w sposób bezpośredni, zmian zachodzących latem w przyrodzie
 • poznawanie wybranych owadów, np.: pszczół, motyli
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, np. poprzez wspólne wykonywanie albumów tematycznych o wybranych grupach roślin lub zwierząt.
 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

Niby tacy sami, a jednak inni

 • próby nazywania swoich emocji.
 • stosowanie form grzecznościowych względem dzieci i dorosłych (w domu, w przedszkolu, na ulicy).
 • dzielenie się swoimi przeżyciami.
 • przekształcanie figur w rysunki, np. koła – w słońce, linii ukośnej – w górę itp.
 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 • wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.
 • rozróżnianie i nazywanie barw – podstawowych i pochodnych.
 • rysowanie kredkami
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych,
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

Święto rodziców

 • podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego
 • opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny.
 • dzielenie się informacjami dotyczącymi rodzinnych świąt
 • określanie znaczenia wspólnego przeżywania świąt rodzinnych.
 • układanie historyjki obrazkowej (3 obrazki) według kolejności zdarzeń.
 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • wyrażanie swoich myśli, przeżyć w kontaktach z drugą osobą.
 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych.

 

 

 

 

Bajka
Przedszkole Niepubliczne
nr 8 w Białymstoku

15-689 Białystok
Ul. Michała Pietkiewicza 7A

Skontaktuj się z nami!

Godziny otwarcia

Pon-Pt:  6:30-17:30

COPYRIGHT© 2019 BAJKA. Tworzenie stron internetowych  Tworzenie stron internetowych Prograffing.pl