Krasnoludki

O grupie

Mówią na nas Krasnoludki,

małe rączki, nóżki, stópki.

Choć jesteśmy teraz mali,

to będziemy duzi, śmiali.

Poznajemy teraz świat,

z przedszkolem za pan brat.

Wszystkie Krasnoludki są bardzo wesołe,

polubiły od razu bajkowe przedszkole!

Plan dnia

6.30-8.30 – schodzenie się dzieci

8.30-9.00 – zajęcia poranne

9.00-9.30 – śniadanie

9.30-11.30 – zajęcia dydaktyczne, zajęcia dodatkowe, spacer

11.30-12.00 – obiad

12.00-14.00 – leżakowanie

14.00-14.30 – podwieczorek

14.30-15.00 – zajęcia popołudniowe

15.00-16.00 – zabawy według zainteresowań dzieci, zajęcia dodatkowe

16.00-17.30 – zabawy dowolne w grupie łączonej

Zamierzenia dydaktyczne

Tematyka na wrzesień:

My jesteśmy Krasnoludki (piosenka)

My jesteśmy krasnoludki,
hopsa sa, hopsa sa,
pod grzybkami nasze budki,
hopsa sa, hopsa sa,
jemy mrówki, żabkie łapki,
oj tak tak, oj tak tak,
a na głowach krasne czapki,
to nasz, to nasz znak.

Gdy ktoś zbłądzi, to trąbimy,
trutu tu, trutu tu,
gdy ktoś senny, to uśpimy,
lulu lulu lu,
gdy ktoś skrzywdzi krasnoludka,
ajajaj, ajajaj,
to zapłacze niezabudka,
uuuuu.

My jesteśmy krasnoludki,
hopsa sa, hopsa sa,
pod grzybkami nasze budki,
hopsa sa, hopsa sa,
jemy mrówki, żabkie łapki,
oj tak tak, oj tak tak,
a na głowach krasne czapki,
to nasz, to nasz znak.

gdy ktoś zbłądzi, to trąbimy,
trutu tu, trutu tu,
gdy ktoś senny, to uśpimy,
lulu lulu lu,
gdy ktoś skrzywdzi krasnoludka,
ajajaj, ajajaj
to zapłacze niezabudka,
uuuuu

 

Wesoła zabawa (sł. i muz. B. Forma) (piosenka)

 1. Jedna noga, druga noga,

 tupiemy nogami.

 Jeśli tylko masz ochotę,

 potup razem z nami.

Ref.: Tupu-tupu, tup, tup,

 raz, dwa, trzy,

 teraz ze mną tupiesz ty. (bis)

 1. Jedną rękę, drugą rękę

 teraz podam tobie.

 W małych kołach dookoła

 zatańczymy sobie.

Ref.: Tralalala, la, la, raz, dwa, trzy,

 teraz ze mną tańczysz ty. (bis)

 1. Ruszam głową, mrugam okiem,

 uginam kolana,

 klaszczę w dłonie i wesoło

 ćwiczę już od rana.

Ref.: Pac, pac, pac, pac, pac, pac,

 raz, dwa, trzy,

 teraz klaszczesz ze mną ty. (bis)

 

Sroczka

Sroczka kaszkę warzyła. rysują palcem koła na wewnętrznej stronie dłoni,

Dzieci swoje karmiła.

Temu dała na łyżeczce. chwytają najmniejszy palec,

Temu dała na miseczce. chwytają czwarty palec – serdeczny,

Temu dała na spodeczku. chwytają środkowy palec,

Temu dała w garnuszeczku. chwytają palec wskazujący,

A dla tego? Nic nie miała! chwytają kciuk,

Frrr! Po więcej poleciała.

 

Treści programowe:

Koledzy, grupa przedszkolna

Dziecięce relacje

 • poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy.

Współdziałanie w grupie

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Komunikowanie się w grupie

 • odpowiadanie na zadane pytania.

Aktywność językowa

Słownictwo

 • nazywanie przedmiotów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.) i ich kolorów.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Elementy matematyki

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.

 

Koledzy, grupa przedszkolna

Współdziałanie w grupie

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Procesy poznawcze

Kontakty ze znakami i z symbolami

 • rozpoznawanie swojego znaczka rozpoznawczego wśród innych znaczków.

Myślenie przyczynowo-skutkowe

 • określanie, na podstawie dwóch obrazków, co zdarzyło się wcześniej, a co później.

Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Słownictwo

 • nazywanie przedmiotów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.) i ich kolorów.
  Wypowiedzi ustne
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • rysowanie kredkami.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.

 

Treści programowe:

Bezpieczeństwo

Dbałość o bezpieczeństwo

 • poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej).

Miejscowość, region

Praca dorosłych

 • poznawanie zawodów osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola; nazywanie ich czynności, narzędzi, przyborów potrzebnych im do pracy.

Koledzy, grupa przedszkolna

Współdziałanie w grupie

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Procesy poznawcze

Kontakty ze znakami i z symbolami

 • rozpoznawanie wybranych znaków drogowych.

Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: do góry, w dół, do przodu, do tyłu, w bok.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • malowanie palcami, dłonią, pędzlem.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych
 • ilustracyjnych

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • orientacyjno-porządkowych
 • bieżnych
 • z elementem czworakowania
 • z elementem skoku, podskoku
 • organizowanych metodą opowieści ruchowej
 • ze śpiewem.

Treści programowe:

Przyroda

Obserwacja przyrody

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w bliskim otoczeniu przedszkola.

Obserwowanie drzew w bliskim otoczeniu przedszkola, domu; dostrzeganie zmian kolorów liści

 • gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; wykorzystywanie ich do wszelkiej działalności: matematycznej, plastycznej, muzycznej, w relaksacji lub w ćwiczeniach ruchowych.

Procesy poznawcze

Myślenie (twórcze)

 • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych).

Aktywność językowa

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Początkowa nauka czytania i pisania

Percepcja wzrokowa

 • układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela.

Elementy matematyki

Liczenie

 • wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało.

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Koledzy, grupa przedszkolna

Współdziałanie w grupie

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • orientacyjno-porządkowych
 • bieżnych
 • z elementem czworakowania
 • z elementem skoku, podskoku
 • organizowanych metodą opowieści ruchowej
 • ze śpiewem.

Tematyka na październik:

Owoce i warzywa (piosenka)

 1. Gruszki, śliwki, jabłka,

 ludzie je zjadają,

 słodkie i witamin

 wiele w sobie mają.

Ref.: Witamina A, witamina C

 są w owocach i warzywach.

 Każdy o tym wie.

 1. Groszek, pomidory

 i inne warzywa

 zdrowe i dlatego

 często je spożywaj.

Ref.: Witamina A…

 1. Zupa jarzynowa,

 przecier ogórkowy.

 Jedz warzywa i owoce,

 będziesz zawsze zdrowy.

Ref.: Witamina A…

 

Gdy pada deszcz (rymowanka)

Gdy deszcz pada,

parasol nad głową rozkładam.

Idę szczęśliwy w kaloszach po kałużach:

kalosze: chlap, chlap…

krople: kap, kap…

chlap, chlap, kap, kap…

 

Zwierzęta jesienią (piosenka)

 1. Szuka orzechów

 wiewióreczka mała,

 pewnie już kilka

 w dziupli zebrała.

Ref.: Będą zapasy

 na zimowe czasy. (2 x)

 1. Jeżyk pod liśćmi

 znalazł legowisko.

 Czuje, że zima

 jest bardzo blisko.

Ref.: Spać smacznie będzie,

 aż wiosna przybędzie. (2 x)

 1. Robi porządki

 w norce myszka mała,

 ziarenek wiele

 dawno zebrała.

Ref.: Dla swej rodziny

 na czas długiej zimy. (2 x)

 

TYDZIEŃ 1

Treści programowe:

Przyroda

Przyroda jesienią

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw.

Rozwój fizyczny

Racjonalne odżywianie

 • spożywanie owoców i warzyw; ograniczanie spożywania słodyczy, chipsów.

Koledzy, grupa przedszkolna

Współdziałanie w grupie

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Aktywność językowa

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Elementy matematyki

Liczenie

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • orientacyjno-porządkowych
 • bieżnych
 • z elementem czworakowania
 • z elementem skoku, podskoku
 • organizowanych metodą opowieści ruchowej

ze śpiewem.

 

TYDZIEŃ 2

Przyroda

Przyroda jesienią

 • poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana.

Procesy poznawcze

Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Elementy matematyki

Pojęcie stałości liczby, równoliczność

 • ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.

Instrumenty perkusyjne

 • uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • orientacyjno-porządkowych
 • bieżnych
 • z elementem czworakowania
 • z elementem skoku, podskoku
 • organizowanych metodą opowieści ruchowej
 • ze śpiewem.

 

TYDZIEŃ 3

Treści programowe:

W świecie techniki

Działalność konstrukcyjno-techniczna

 • poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.), z wykorzystaniem filmu, internetu.

Rozwój fizyczny

Racjonalne odżywianie

 • przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw.

Procesy poznawcze

Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Elementy matematyki

Liczenie

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników.

Klasyfikowanie

 • dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi).

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • orientacyjno-porządkowych
 • bieżnych
 • z elementem czworakowania
 • z elementem skoku, podskoku
 • organizowanych metodą opowieści ruchowej
 • ze śpiewem.

 

TYDZIEŃ 4

Przyroda

Obserwowanie przyrody

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola.

Podstawy ekologii

 • szanowanie wody, niemarnowanie jej.

W świecie techniki

Działalność badawcza

 • naturalne zabawy badawcze, np. poznawanie właściwości różnych materiałów, w bezpośrednim z nimi kontakcie (budowanie babek z piasku, gniecenie papieru, lepienie bałwana itp.)
 • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badaniu tonięcia i pływania ciał.

Procesy poznawcze

Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Zabawy z dźwiękami

 • słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia
 • maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela.

Ćwiczenia artykulacyjne

 • słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Elementy matematyki

Liczenie

 • wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • malowanie palcami, dłonią, pędzlem.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • orientacyjno-porządkowych
 • bieżnych
 • z elementem czworakowania
 • z elementem skoku, podskoku
 • organizowanych metodą opowieści ruchowej
 • ze śpiewem.

Moja rodzina (piosenka)

 1. Kiedy jest mi smutno,

 mama mnie pocieszy,

 mocno mnie przytuli,

 nigdzie się nie spieszy.

Ref.: Mama, tata, siostra, brat

 to jest mój rodzinny świat.

 Teraz chcę powiedzieć wam:

 dobrze, że rodzinę mam.

 1. Z siostrą albo z bratem

 często się bawimy,

 rower, piłka, rolki –

 bardzo to lubimy.

Ref.: Mama, tata…

 1. Z tatą porozmawiać

 mogę dnia każdego,

 jest mym przyjacielem

 i dobrym kolegą.

Ref.: Mama, tata..

 

Kipi kasza (rymowanka)

Kipi kasza, kipi groch.

Lepsza kasza niż ten groch,

bo od grochu boli brzuch,

a od kaszy człowiek zdrów.

 

Lubię pomagać (piosenka)

 1. Składam ubrania,

 ustawiam buty

 i z rodzicami

 robię zakupy.

Ref.: Chociaż jestem mały,

 o porządek dbam,

 zabawki w pokoju

 zawsze sprzątam sam. (2 x)

 1. W pracach domowych

 pomagam mamie,

 a to niełatwe

 przecież zadanie.

Ref.: Chociaż jestem mały…

 1. Wychodzę chętnie,

 zimą czy latem,

 na spacer z pieskiem

 i starszym bratem.

Ref.: Chociaż jestem mały…

 

Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze na listopad:

TYDZIEŃ 1

Treści programowe:

Rodzina

Wiedza o rodzinie

 • podawanie imion: mamy, taty, brata, siostry
 • nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia
 • podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego.

Więzi rodzinne

 • wzajemne okazywanie sobie uczuć.

Świat wartości

Wartości społeczno-moralne

 • przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych.

Procesy poznawcze

Spostrzeganie wzrokowe

 • obserwowanie:
 • tego, co znajduje się najbliżej dziecka
 • czynności wykonywanych przez różne osoby; próby ich naśladowania.

Myślenie (logiczne)

 • rozwiązywanie prostych zagadek.

Pamięć

 • zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.

Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Zabawy z dźwiękami

 • maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela.

Ćwiczenia artykulacyjne

 • słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Początkowa nauka czytania i pisania

Percepcja wzrokowa

 • wyszukiwanie takich samych obrazków, zabawek
 • układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela.

Słuch fonematyczny

 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • wskazywanie u siebie części ciała wymienionych przez nauczyciela
 • nazywanie wybranych części ciała.

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)
 • dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi).

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.

Instrumenty perkusyjne

 • uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • orientacyjno-porządkowych
 • bieżnych
 • z elementem czworakowania
 • z elementem skoku, podskoku
 • organizowanych metodą opowieści ruchowej
 • ze śpiewem.

 

TYDZIEŃ 2

Ziemia – planeta ludzi

Świat bliski i świat daleki

 • obserwowanie, poznawanie najbliższego środowiska.

Przyroda

Uprawa roślin i hodowla zwierząt

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt hodowanych w domu.

Rodzina

Wiedza o rodzinie

 • podawanie imion: mamy, taty, brata, siostry
 • nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia
 • podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego.

Aktywność językowa

Słownictwo

 • nazywanie: elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Elementy matematyki

Liczenie

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.

Intuicja geometryczna

 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach
 • układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.

W świecie techniki

Urządzenia gospodarstwa domowego

 • poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • orientacyjno-porządkowych
 • bieżnych
 • z elementem czworakowania
 • z elementem skoku, podskoku
 • organizowanych metodą opowieści ruchowej
 • ze śpiewem.

 

TYDZIEŃ 3

Świat wartości

Wewnętrzne potrzeby

 • dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób
 • dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii.

Wartości społeczno-moralne

 • przestrzeganie umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie
 • przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych.

Koledzy, grupa przedszkolna

Dziecięce relacje

 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.

Komunikowanie się w grupie

 • mówienie o własnych potrzebach
 • odpowiadanie na zadane pytania
 • dzielenie się swoimi przeżyciami.

Procesy poznawcze

Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Elementy matematyki

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)
 • dopasowywanie i dobieranie przedmiotów tak, aby tworzyły pewną całość (np. to są klocki do budowania wieży, a te – do ułożenia domku)
 • dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi).

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.

Muzyka i ruch

 • odpowiednie reagowanie na różne sygnały dźwiękowe.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • orientacyjno-porządkowych
 • bieżnych
 • z elementem czworakowania
 • z elementem skoku, podskoku
 • organizowanych metodą opowieści ruchowej
 • ze śpiewem.

 

TYDZIEŃ 4

Rozwój fizyczny

Higiena ciała i otoczenia

 • dbanie o higienę poprzez:
 • częste mycie rąk, zwłaszcza przed jedzeniem
 • prawidłowe mycie zębów po posiłkach
 • codzienne mycie całego ciała
 • codzienną zmianę bielizny
 • dbanie o czystość odzieży, obuwia
 • korzystanie ze swojego ręcznika, grzebienia, swojej szczoteczki
 • samodzielne korzystanie z toalety
 • utrzymywanie porządku w miejscu zabawy.

Racjonalne odżywianie

 • przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw
 • spożywanie owoców i warzyw, ograniczanie spożywania słodyczy, chipsów.

Bezpieczeństwo

Dbałość o bezpieczeństwo

 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego.

Procesy poznawcze

Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Elementy matematyki

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Koledzy, grupa przedszkolna

Współdziałanie w grupie

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • orientacyjno-porządkowych
 • bieżnych
 • z elementem czworakowania
 • z elementem skoku, podskoku
 • organizowanych metodą opowieści ruchowej
 • ze śpiewem.

TYDZIEŃ 5

Przyroda

Przyroda zimą

 • poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat.

Procesy poznawcze

Słownictwo

 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Początkowa nauka czytania i pisania

Percepcja wzrokowa

 • układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela.

Słuch fonematyczny

 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie orientacji przestrzennej poprzez poznawanie części ciała oraz określanie położenia przedmiotów względem siebie.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.

Liczenie

 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.

Koledzy, grupa przedszkolna

Współdziałanie w grupie

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • lepienie z masy solnej.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • orientacyjno-porządkowych
 • bieżnych
 • z elementem czworakowania
 • z elementem skoku, podskoku
 • organizowanych metodą opowieści ruchowej
 • ze śpiewem.

Tematyka na grudzień:

Zima (piosenka)

 1. Lecą kule śniegowe,

 Julka mknie na sankach,

 lepią dzieci ze śniegu

 pięknego bałwanka.

Ref.: Zatańczymy, bałwanku,

 baw się razem z nami,

 teraz biegać będziemy

 pomiędzy drzewami. (2 x)

 1. Wyszedł z lasu zajączek

 i sarenka mała,

 bo bałwanka ze śniegu

 jeszcze nie widziała.

Ref.: Zatańczymy…

 1. Nasz bałwanek się cieszy:

 jak tu pięknie w lesie,

 śmiech wesoły daleko

 echo leśne niesie.

Ref.: Zatańczymy

 

Moje książki (wiersz), B. Szelągowska

Moje książki kolorowe!

Bardzo was oglądać lubię.

Bądźcie zawsze takie piękne,

a ja nigdy was nie zgubię!

 

Choinka, choinka (piosenka)

 1. Pachnąca, zielona,

 przybyła dziś do nas.

 Witamy cię wszyscy,

 choinko zielona.

Ref.: Kiedy pierwsza gwiazdka

 na niebie zaświeci,

 kolędę zanucą

 z rodzicami dzieci. (2 x)

 1. Na niej bombki, łańcuch,

 malutkie serduszka,

 pachnące pierniczki

 i małe jabłuszka.

Ref.: Kiedy pierwsza gwiazdka…

 1. Nasza choineczka

 pięknie przystrojona,

 kolorowym blaskiem

 zamruga dziś do nas.

Ref.: Kiedy pierwsza gwiazdka…

 

TYDZIEŃ 1

Treści programowe:

Przyroda

Obserwacja przyrody

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola.

Przyroda zimą

 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą
 • poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.).

Rozwój fizyczny

Higiena ciała i otoczenia

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.

Procesy poznawcze

Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Zabawy dźwiękami

 • maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela.

Słownictwo

 • nazywanie: elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Początkowa nauka czytania i pisania

Percepcja wzrokowa

 • układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela.

Słuch fonematyczny

 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.

Elementy matematyki

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Koledzy, grupa przedszkolna

Współdziałanie w grupie

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Działalność plastyczna

Obcowanie ze sztuką

 • oglądanie reprodukcji znanych powszechnie obrazów i swobodne wypowiadanie się na ich temat.

Zainteresowania plastyczne

 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych

Instrumenty perkusyjne

 • poznawanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • orientacyjno-porządkowych
 • bieżnych
 • z elementem czworakowania
 • z elementem skoku, podskoku
 • organizowanych metodą opowieści ruchowej
 • ze śpiewem.

 

TYDZIEŃ 2

Treści programowe:

Początkowa nauka czytania i pisania

Kącik książki

 • wybieranie książeczek do czytania
 • samodzielne oglądanie książeczek, czytanie na niby
 • wdrażanie do dbania o książki, właściwego obchodzenia się z nimi
 • wykonywanie dekoracji do kącika książki, np. ilustracji do ulubionych książek
 • poznawanie budowy książki (okładka, strona redakcyjna, ilustracje)
 • ustalanie sposobu korzystania z książek.

Zainteresowania czytelnicze

 • słuchanie wierszy, krótkich opowiadań o prostej fabule – polskich i zagranicznych autorów
 • tworzenie własnych książeczek o tematyce bliskiej dzieciom.

Procesy poznawcze

Myślenie (twórcze)

 • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych).

Myślenie (logiczne)

 • wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania.

Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Działalność plastyczna

Obcowanie ze sztuką

 • oglądanie ilustracji w książkach dla dzieci.

W świecie sztuki – film

Filmy dla dzieci

 • dzielenie się wrażeniami na temat obejrzanych filmów.

Rodzina

Własne możliwości

 • poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…).

Koledzy, grupa przedszkolna

Współdziałanie w grupie

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.

Bezpieczeństwo

Dbałość o bezpieczeństwo

 

TYDZIEŃ 3

Treści programowe:

Rodzina

Więzi rodzinne

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.

Procesy poznawcze

Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Zabawy dźwiękami

 • maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela.

Ćwiczenia artykulacyjne

 • słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Początkowa nauka czytania i pisania

Percepcja wzrokowa

 • obserwowanie czynności wykonywanych przez osoby i naśladowanie tych czynności (np. zabawa Rób to co ja)
 • układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela.

Słuch fonematyczny

 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.

Liczenie

 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 • liczenie na palcach.

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Koledzy, grupa przedszkolna

Współdziałanie w grupie

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Działalność plastyczna

Obcowanie ze sztuką

 • dostrzeganie piękna wokół siebie, np. wystroju sali przedszkolnej, różnorodności roślin (kolorów, zapachów, kształtów kwiatów) występujących w ogrodzie przedszkolnym
 • tworzenie prac plastycznych różnymi technikami.

Barwy wokół nas

 • rozpoznawanie i nazywanie barw podstawowych (czerwona, żółta, niebieska) i wybranych barw pochodnych (zielona, pomarańczowa, fioletowa).

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • orientacyjno-porządkowych
 • bieżnych
 • z elementem czworakowania
 • z elementem skoku, podskoku
 • organizowanych metodą opowieści ruchowej ze śpiewem.

Tematyka kompleksowa na styczeń

Smutny czy wesoły? (piosenka)

 1. Kiedy słoneczko na niebie świeci,

 wtedy wesołe są wszystkie dzieci.

 Kiedy deszcz pada i jest ponuro,

 każdy jest smutny i ma zły humor.

Ref.: Raz i dwa, raz i dwa, la, la, la, la, la, la, la, la.

 Raz i dwa, raz i dwa, różne nastroje każdy ma.

 1. Kiedy się złoszczę na mego brata,

 to wtedy smutną minę ma tata.

 Kiedy się boję, drżą mi kolana,

 wiem, że pomoże mi wtedy mama.

Ref.: Raz i dwa…

 1. Mogę być smutny albo wesoły,

 a czasem złościć się też potrafię.

 Biegnę do taty, kiedy się boję,

 cieszę się bardzo, gdy on jest ze mną.

Ref.: Raz i dwa…

 

Dokarmiamy ptaszki (piosenka)

 1. W przedszkolnym ogrodzie

 wielkie zamieszanie,

 do karmnika przyfrunęły

 ptaszki na śniadanie.

Ref.: Hu, hu, ha, zima zła.

 Kto nam dziś ziarenka da?

 Hu, hu, ha, zima zła.

 Pusty brzuszek każdy ma.

 1. Dzieci dnia każdego

 ptaki dokarmiają,

 ziarno niosą i słoninkę

 w karmniku wieszają.

Ref.: Hu, hu, ha…

 1. Ptaszki podziękują,

 gdy wiosna nastanie,

 tirlu, tirlu, wiju, wiju,

 swym pięknym śpiewaniem.

Ref.: Hu, hu, ha

 

Dzień Babci i Dziadka (wiersz) B. Szelągowska

To Wasze dni! Dzień Babci, Dziadka!

I dla Was mamy piękne życzenia,

tysiąc buziaków i sto lat w zdrowiu!

Niech Wam się spełnią wszystkie marzenia.

TYDZIEŃ 1

Treści programowe:

Rodzina

Więzi rodzinne

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.

Własne możliwości

 • współdecydowanie przy wyborze ubrania, zabawki, zabawy
 • poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…).

Koledzy, grupa przedszkolna

Dziecięce relacje

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.

Współdziałanie w grupie

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Komunikowanie się w grupie

 • odpowiadanie na zadane pytania
 • dzielenie się swoimi przeżyciami.

Świat wartości

Wewnętrzne potrzeby

 • dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii.

Aktywność językowa

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Elementy matematyki

Organizacja czasu i przestrzeni

 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

 

TYDZIEŃ 2

Treści programowe:

Przyroda

Obserwacja przyrody

 • obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.

Przyroda zimą

 • nazywanie ptaków odwiedzających karmnik; dokarmianie ich.

Podstawy ekologii

 • pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie ptaków zimą.

Procesy poznawcze

Spostrzeganie wzrokowe

 • obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku)
 • rozpoznawanie i nazywanie figur, znaków, symboli.

Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Słownictwo

 • wyszukiwanie przedmiotów po usłyszeniu ich nazw.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.

Liczenie

 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 • liczenie na palcach.

Intuicja geometryczna

 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach
 • układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.

Koledzy, grupa przedszkolna

Dziecięce relacje

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.

Współdziałanie w grupie

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Komunikowanie się w grupie

 • odpowiadanie na zadane pytania.

W świecie sztuki – teatr

Teatr dziecięcy

 • uczestniczenie w przedstawieniach teatralnych organizowanych w przedszkolu.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.

 

TYDZIEŃ 3

Treści programowe:

Rodzina

Własne możliwości

 • poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…).

Wiedza o rodzinie

 • nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia.

Rodzinne święta

 • dzielenie się informacjami dotyczącymi rodzinnych świąt
 • uczestniczenie w przedszkolnych spotkaniach (uroczystościach) z rodzicami, dziadkami z okazji ich świąt; wręczanie upominków, przedstawianie krótkiego programu artystycznego.

Więzi rodzinne

 • wzajemne okazywanie sobie uczuć.

Koledzy, grupa przedszkolna

Dziecięce relacje

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.

Komunikowanie się w grupie

 • odpowiadanie na zadane pytania.

Procesy poznawcze

Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Elementy matematyki

Liczenie

 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 • liczenie na palcach.

W świecie sztuki – teatr

Teatr dziecięcy

 • występowanie w krótkich montażach słowno-muzycznych z okazji Dnia Babci, Dnia Matki itp.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.

 

TYDZIEŃ 4

Treści programowe:

W świecie sztuki – teatr

Teatr dziecięcy

 • uczestniczenie w różnych zabawach ruchowo-naśladowczych
 • recytowanie rymowanek, wierszy, połączone z odpowiednią mimiką, odpowiednim gestem, ruchem
 • odgrywanie różnych ról w zabawach tematycznych
 • uczestniczenie w przedstawieniach wystawianych przez starszych kolegów
 • uczestniczenie w przygotowywaniu rekwizytów, elementów scenografii, strojów do przedstawień parateatralnych.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • słuchanie utworów instrumentalnych, np. muzyki filmowej.

Procesy poznawcze

Pamięć

 • zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.

Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Zabawy z dźwiękami

 • słuchanie, rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów zwierząt, pojazdów.

Ćwiczenia artykulacyjne

 • słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.

Słownictwo

 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Koledzy, grupa przedszkolna

Dziecięce relacje

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.

Komunikowanie się w grupie

 • dzielenie się swoimi przeżyciami.

Tematyka na luty:

 1. Muzyka wokół nas
 2. Baśnie, bajki i bajeczki
 3. Ziemia, planeta ludzi
 4. Projekt budowle

 

Piosenka „Baśnie”

1.     Baśni słuchają dzieci

i dorośli też lubią baśnie.

Każdy chętnie posłucha

pięknej baśni, zanim zaśnie.

 

2.     W baśniach mieszkają wróżki,

dobre elfy i czarodzieje.

W baśniach z pomocą przyjdą

zawsze wiem przyjaciele.

 

3.     Baśnie to tajemnica,

w baśniach różne cuda i dziwy,

w baśniach świat całkiem inny,

nie do końca jest prawdziwy.

Piosenka „Na bębenku”

1. Mam bębenek, ram-tam-tam,

przez dzień cały na nim gram:

bum, bum, bum, bum, raz, dwa, trzy,

teraz ze mną zagraj ty.

 

2. Mam bębenek, ram-tam-tam,

i z kolegą na nim gram:

bum, bum, bum, bum, raz, dwa, trzy,

teraz ze mną zagraj ty.

 

3. Mam bębenek, ram-tam-tam,

dla mamusi na nim gram:

bum, bum, bum, bum, raz, dwa, trzy,

teraz ze mną zagraj ty.

 

Wiersz A. Karcz „Domek
Mały domek daszek ma,
a na daszku ptaszki dwa.
Duże okna, z przodu drzwi,
a przed domem schody trzy.
Obok domku buda psa,
który długi ogon ma.
Wokół domku stary płot,
a na płocie czarny kot.

 

Treści programowe:

Początkowa nauka czytania i pisania

Percepcja wzrokowa

 • porównywanie dwóch schematycznych obrazków o tej samej treści, wskazywanie różnic, wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
 • dobieranie elementów pasujących do całości.
 • wskazywanie różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami.

Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (na sylaby) z pomocą nauczyciela lub samodzielnie.

Spostrzeganie słuchowe

 • rozpoznawanie i naśladowanie różnych odgłosów, np.: wybranych zwierząt, pojazdów
 • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie).
 • rozpoznawanie dźwięków poznanych instrumentów perkusyjnych.

Pamięć

 • zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.

Uwaga

 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Przygotowanie do czytania

 • obserwowanie nauczyciela czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go (zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania).

Myślenie (twórcze)

 • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych).

Myślenie (logiczne)

 • rozwiązywanie prostych zagadek.

Kącik książki

 • wybieranie książeczek do czytania
 • samodzielne oglądanie książeczek, czytanie na niby
 • zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat.

Zainteresowania czytelnicze

 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
 • dzielenie się informacjami na temat ulubionych książek.

 

Aktywność językowa

Zabawy dźwiękami

 • poruszanie się odpowiednio do wystukiwanego na bębenku lub tamburynie rytmu: marsz, bieg, podskoki.
 • słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia
 • słuchanie, rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów zwierząt, pojazdów
 • słuchanie i rozpoznawanie odgłosów różnych zjawisk atmosferycznych.

Ćwiczenia oddechowe

 • dmuchanie na przedmioty, pasek papieru przyklejony do nosa, piłeczki, waciki…

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach: szczęki dolnej, języka, warg, podniebienia miękkiego, mięśni zwierających pierścień gardłowy.

Słownictwo

 • nazywanie przedmiotów i ich kolorów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.).
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • opowiadanie o obrazkach przestawiających różne sytuacje

 

Elementy matematyki

Organizacja czasu i przestrzeni

 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu.

Liczenie

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Mierzenie długości, szerokości, wysokości

 • stosowanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki.

Intuicja geometryczna

 • układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.
 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach

Orientacja przestrzenna

 • określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: do góry, w dół, do przodu, do tyłu, w bok.

 

Koledzy, grupa przedszkolna

Współdziałanie w grupie

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

 

Działalność plastyczna

Obcowanie ze sztuką

 • tworzenie prac plastycznych wykonywanych różnymi technikami.

Zainteresowania plastyczne

 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).

 

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście
 • słuchanie utworów instrumentalnych.

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych

Instrumenty perkusyjne

 • uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu
 • poznawanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych
 • tworzenie własnych instrumentów z dostępnych materiałów, w tym materiałów odpadowych
 • próby akompaniamentu do piosenek na wykonanych instrumentach.

Twórcze działania muzyczne

 • tworzenie podkładu rytmicznego do znanych wierszy, z użyciem dostępnych instrumentów perkusyjnych.

 

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Ziemia – planeta ludzi

Świat bliski i świat daleki

 • oglądanie książek z ilustracjami przedstawiającymi obiekty nieznane z bezpośredniej obserwacji
 • przyswajanie nazw: globus, wszechświat, planety, Ziemia, Księżyc
 • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata.
 • obserwowanie, poznawanie najbliższego otoczenia

 

W świecie techniki

Działalność badawcza

 • poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu.

Działalność konstrukcyjno-techniczna

 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

Człowiek i technika

 • oglądanie zdjęć, albumów, filmów przedstawiających osiągnięcia człowieka w zakresie rozwoju myśli technicznej (np. budowa mostu, tunelu, wysokiego budynku, pojazdu kosmicznego).

 

Miejscowość, region

Miejsce zamieszkania

 • określanie miejsca zamieszkania (wieś, miasto).

Praca dorosłych

 • poznawanie zawodów osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola; nazywanie narzędzi, przyborów potrzebnych im do pracy
 • gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej obserwacji)
 • określanie ról różnych zawodów w życiu społecznym.

Tematyka na marzec

 1. Zwierzęta z dżungli i sawanny
 2. Zwierzęta naszych pól i lasów
 3. Marcowa pogoda
 4. Wiosenne przebudzenia
 5. Powroty ptaków

 

Piosenka „Żyrafa”
1.Czy jest duża, czy jest mała,
w cętki jest pokryta cała.
Ma na głowie małe rogi,
długą szyję, długie nogi.

Ref.:
To żyrafa, to żyrafa,
lubi tańczyć tak jak ja,
kręci szyją w różne strony,
w górę, w bok, raz i dwa.

2.Śmieszny taniec wywijaniec
dziś żyrafa tańczyć będzie,
pokazuje nowe kroki,
o jej tańcu słychać wszędzie.
Ref.:
To żyrafa…

Piosenka „Wiewiórka”

 1. Zwinna wiewióreczka

na drzewo umyka,

to zerka na dzieci,

to do ich koszyka.

 

 1. Chodźcie ze mną, proszę,

dajcie mi orzeszka,

za to wam pokażę,

kto na drzewie mieszka.

 

Ref.: Wiewióreczko miła,

ja orzeszki mam,

bardzo proszę, wiewióreczko

– orzeszka ci dam.

 

Wiersz „Wiosna”

Słonko już świeci, rozkwitły drzewa,

Ptaszek w gałęziach co rano śpiewa.

Budzą się żaby, borsuki, jeże,

Ścieżką ruszymy przez las na rowerze.

Wiosna ma z polnych kwiatów sukienkę,

Do młodych listków wyciąga rękę,

Uśmiech słoneczny ma na swej buzi,

Lubią ją wszyscy: mali i duzi.

 

Wiersz „Bociany” A. Chrzanowskiej, K. Szoplik

Przyleciały już bociany.

Każdy jest zapracowany.

Gniazdo trzeba by naprawiać!

Nie ma co się zastanawiać!

I na łąkę czas się wybrać!

Trudno się do tego przybrać

 

Treści programowe:

Przyroda

Przyroda wiosną

 • poznawanie przedstawicieli zwierząt egzotycznych.
 • poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm).
 • poznawanie oznak nadchodzącej wiosny.
 • omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd).

Obserwacja przyrody

 • obserwowanie okazów przyrodniczych za pośrednictwem filmów, książek, zdjęć.
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bocian), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)

Uprawa roślin i hodowla zwierząt

 • uczestniczenie w pracach dorosłych, dbających o rośliny w ich otoczeniu (np. pomoc przy podlewaniu roślin doniczkowych).

 

Procesy poznawcze

Uwaga

 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Spostrzeganie słuchowe

 • rozpoznawanie różnych odgłosów, dźwięków dochodzących z bliskiego otoczenia.
 • rozpoznawanie dźwięków poznanych instrumentów perkusyjnych
 • rozpoznawanie dźwięków celowo wytworzonych
 • rozpoznawanie odgłosów przyrody
 • reagowanie na polecenia słowne.

Percepcja za pomocą dotyku, smaku, węchu

 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą dotyku, smaku, węchu.

Myślenie (logiczne)

 • rozwiązywanie prostych zagadek

Pamięć

 • zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.

 

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.

Słownictwo

 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
 • nazywanie cech przedmiotów: kształt, barwa, faktura, wydawany dźwięk, funkcja (np. do czego służy samochód).

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • opowiadanie o obrazkach przedstawiających różne sytuacje.

Poprawność składniowa wypowiedzi

 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

Percepcja wzrokowa

 • obserwowanie najbliższego otoczenia (sala, plac zabaw, widok z okna…), wymienianie jego elementów
 • układanie figur, patyczków, klocków według podanego wzoru.

 

Elementy matematyki

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Orientacja przestrzenna

 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, stosowanie określeń: blisko, daleko, wysoko, nisko, dalej, bliżej, wyżej, niżej.

Liczenie

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

Organizacja czasu i przestrzeni

 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu.

 

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem
 • lepienie z plasteliny, masy solnej, masy papierowej
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).

Barwy wokół nas

 • rozróżnianie i nazywanie barw – podstawowych i pochodnych
 • nazywanie barw dostrzeganych wokół siebie (ubrania, zabawki, przyroda, zjawiska pogodowe).

 

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych

Instrumenty perkusyjne

 • próby akompaniowania do piosenek na wykonanych instrumentach.

 

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

W świecie techniki

Działalność badawcza

 • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał.

Działalność konstrukcyjno-techniczna

 • tworzenie konstrukcji przestrzennych według własnych pomysłów.
Bajka
Przedszkole Niepubliczne
nr 8 w Białymstoku

15-689 Białystok
Ul. Michała Pietkiewicza 7A

Skontaktuj się z nami!

Kom: +48 662 084 217

Godziny otwarcia

Pon-Pt:  6:30-17:30

COPYRIGHT© 2019 BAJKA. Tworzenie stron internetowych  Tworzenie stron internetowych Prograffing.pl