Biedronki

O grupie
Plan dnia

6.30-8.30 – schodzenie się dzieci

8.30-9.00 – zajęcia poranne

9.00-9.30 – śniadanie

9.30-11.30 – zajęcia dydaktyczne, zajęcia dodatkowe

11.30-12.00 – obiad

12.00-14.00 – spacer, zajęcia dodatkowe

14.00-14.30 – podwieczorek

14.30-16.00 – zajęcia popołudniowe, zabawy według zainteresowań dzieci, zajęcia dodatkowe

16.00-17.30 – zabawy dowolne w grupie łączonej

 

Zamierzenia dydaktyczne

Tematyka kompleksowa na wrzesień:

 1. To jestem ja.
 2. Moja grupa.
 3. Moja droga do przedszkola.
 4. Idzie jesień… Przez las, przez park.

 

Piosenka, pt.: „Wspomnienia z wakacji”

(sł. i muz. J. Kucharczyk)

Choć wakacje się skończyły, chociaż minął wolny czas,
mamy tyle wspomnień, tyle pięknych zdjęć
z wczasów i wyjazdów, ze słonecznych miejsc.

Ref: Gdzie góry wysokie, jezior srebrnych blask,
gdzie morze błękitne, piasek złotych plaż.
Jest tyle pięknych miejsc, warto zwiedzić je
i wrócić kiedyś tam, za rok czy za lat pięć.

 

Warto zwiedzieć całą Polskę od Bałtyku aż do Tatr.
Poznać inne kraje, lecz pamiętać też-
tam, gdzie babcia, dziadek jest przecudna wieś.

Ref: Gdzie góry wysokie…

 

Piosenka, pt.: „Krąg dziecięcych rąk”

(sł. i muz. K. Gowik)

Jak dobrze mieć przyjaciół w krąg, tak dużo innych, dziecięcych rąk

przyjaciół, co uśmiechnięci są, tak dużo, tak dużo rąk …

Ref.: Bo tak dobrze przyjaciół swoich mieć i codziennie wesoło bawić się,

szukać przygód  tu i tam, w bajki wierzyć też,

bo tak dobrze przyjaciół swoich mieć.

 

Samemu być to bardzo źle, smutno i z łezką, więc nie, nie, nie!

Muzyka, śmiech i serca w krąg, tak dużo, tak dużo rąk…..

Ref.: Bo tak dobrze…

 

Czy jesteś tu, czy jesteś tam, mając przyjaciół, nie jesteś sam.

On tu obok, tak blisko są tak dużo, tak dużo rąk…

Ref.:   Bo tak dobrze…

Piosenka, pt.: „Każdy chciałby być kierowcą”

(sł. i muz. J. Kucharczyk)

Tyle samochodów jeździ po ulicach,

a każdy kierowca świetnie zna przepisy.

My zasady ruchu też już dobrze znamy,

bo jako piesi po drogach się poruszamy.

Ref.: Wiemy, że światło czerwone znaczy stop, zielone zaś – możesz iść!

Znaki drogowe trzeba znać, by bezpiecznym być!

 

Gdy będę duży, kierowcą zostanę

i przepisy ruchu poznam doskonale.

Będę miał samochód, no i prawo jazdy

jak mama, tata, i ciocia, wujek i dziadek.

Ref.:   Wiemy, że światło…

 

Piosenka, pt.: „Niteczka do niteczki”

(sł. i muz. K. Gowik)

Niteczka do niteczki, kuleczka do kuleczki,
grzybek do grzybka we wrzosach w lesie,
tak rozpoczyna się jesień.
Listek do listka wiatr ciepły niesie.
Tak rozpoczyna się jesień.

Ref.: I wirujemy, wirujemy, wiuuuuu.
I kołyszemy, kołyszemy, szuuuuuu.
I zaplatamy babie lato w długą nić, bo jesień wesoła ma być!
I zaplatamy babie lato w długą nić, bo jesień wesoła ma być!

Jabłuszko do jabłuszka, orzeszek do orzeszka,
gruszka do gruszki w sadzie pachnącym,
to jesień u nas już mieszka !
I jarzębina w parku szumiącym.
To jesień u nas już mieszka !

Ref.:  I wirujemy…

 

 Wiersz: „ZMYSŁY”

Oczy służą do patrzenia.

Nosem świat wąchamy.

Uszy słyszą to i owo,

Buzią smak badamy.

I tak zmysły pomagają nam w życiu codziennie:

Widzę, słyszę, wącham, czuję i tak jest niezmiennie.

  

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

WRZESIEŃ

1.To jestem ja.

 • przedstawianie się, opisywanie swojego wyglądu,
 • podawanie cech fizycznych swojego ciała: płeć, wiek, kolor oczu, włosów,
 • podawanie wiadomości o sobie, dotyczących ulubionej zabawki, potrawy, ulubionego owocu, pojazdu itp.
 • określanie swoich zainteresowań.
 • wyrażanie emocji w naturalnych sytuacjach, np.: rozstawania się z rodzicami, przegranej w grze itp.
 • rozpoznawanie i przedstawianie różnych stanów emocjonalnych (złość, radość, smutek, strach, zazdrość, zawstydzenie).
 • nazywanie części ciała
 • określanie swoich cech fizycznych: wzrost, wiek, kolor oczu, kolor włosów
 • porównywanie swojego wyglądu z wyglądem kolegów i koleżanek.
 • rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała
 • uczestniczenie w swobodnych zabawach ruchowych
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
 • rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka, wyjaśnianie jej.
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach przekazywanych przez nauczyciela, kolegów.
 • nazywanie stanów emocjonalnych: wesoły, smutny, zły, przestraszony…
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach
 • nazywanie części ciała
 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby
 • określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.
 • odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego.
 • dostrzeganie w sali obrazków, ilustracji, reprodukcji obrazów znanych artystów i ich omawianie.
 • słuchanie piosenek śpiewanych przez nauczyciela oraz ich profesjonalnych nagrań
 • nauka krótkich piosenek (forma AB).
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-rytmicznych.

 2.Moja grupa.

 • przestrzeganie ustalonych umów i zasad obowiązujących w przedszkolu.
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela (z elementami zespołowego współzawodnictwa).
 • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji
 • poznawanie zasad zgodnej komunikacji
 • wypełnianie obowiązków związanych z pełnieniem roli dyżurnego.
 • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.
 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
 • wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.
 • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie)
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi,
 • wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby.
 • powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek
 • dostrzeganie więzi między pamięcią a emocjami.
 • uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych, z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.
 • stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • wyodrębnianie sylab ze słów, analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.
 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • układanie swojego imienia z liter
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).
 • nazywanie części ciała
 • różnicowanie prawej strony i lewej strony
 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby
 • określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.
 • obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
 • nauka krótkich piosenek (forma AB).
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-rytmicznych:
 • nazywanie części ciała
 • określanie swoich cech fizycznych: wzrost, wiek, kolor oczu, kolor włosów
 • porównywanie swojego wyglądu z wyglądem kolegów i koleżanek.
 • rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała
 • uczestniczenie w swobodnych zabawach ruchowych

3.Moja droga do przedszkola.

 • poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej)
 • zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie
 • poznawanie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112.
 • poznawanie wybranych znaków drogowych
 • poznawanie samochodów specjalistycznych: straży pożarnej, policji, karetki pogotowia; poznawanie numerów telefonicznych do tych instytucji.
 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
 • wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.
 • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie)
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa
 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie sylab ze słów
 • analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.
 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).
 • różnicowanie prawej strony i lewej strony
 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby
 • określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.
 • wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach
 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o kształtach znanych figur geometrycznych
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

4.Idzie jesień… przez las, park.

 • uczestniczenie w wycieczkach pozwalających w sposób bezpośredni zapoznać się z wybranymi środowiskami przyrodniczymi (las, pole, park, staw…), ze zwierzętami i roślinami tam żyjącymi
 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • nazywanie wybranych drzew – liściastych i iglastych
 • rozpoznawanie drzew po liściach i owocach
 • poznawanie ogólnej budowy drzewa (pień, korzenie, korona)
 • gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; wykorzystanie ich do wszelkiej działalności matematycznej, plastycznej, muzycznej, w relaksacji czy w ćwiczeniach ruchowych
 • poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, maślak, kurka itp.) i niejadalnych (muchomor czerwony, muchomor sromotnikowy itp.).
 • poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu.
 • budowanie z różnego materiału, w tym z tworzywa przyrodniczego i surowców wtórnych.
 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
 • wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.
 • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie)
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi,
 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach
 • tworzenie zdań z określoną liczbą słów.
 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby.
 • odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego.
 • wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.
 • uczestniczenie w krótkich przedstawieniach wykorzystujących treść utworów literackich
 • odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, mimiką, gestem, ruchem.
 • śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Tematyka kompleksowa na październik:

 1. Idzie jesień… przez ogród i sad
 2. Idzie jesień do zwierząt
 3. Co z czego otrzymujemy
 4. Idzie jesień… z deszczem

 

Piosenka, pt.: „Zbiory z sadu i ogrodu”

sł. i muz. J. Kucharczyk

 1. Już owoce i warzywa

pięknie nam dojrzały,

więc w jesienny dzień słoneczny

plony pozbieramy.

W sadzie rosną słodkie gruszki,

na powidła śliwki,

żółte i czerwone jabłka

i smaczne malinki.

 

 1. A w ogrodzie jest marchewka,

pietruszka, selery,

teraz wszystkie te warzywa

z mamą wykopiemy.

W piwniczce je przechowamy

aż do końca zimy,

bo sałatki i surówki

chętnie z nich zrobimy.

 

Piosenka pt. „Jesienna zagadka”

sł. muz. K. Gowik

Ref.: Zagadkę zadam ci i powiedz mi, czy wiesz,

co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż.

Co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż.

 

Wiewiórka w dziupli przysiadła i liczy swe zapasy

bo zimą będzie je jadła, gdy śnieg pokryje lasy.

Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,

lecz zagadka rozwiązana! Tak, tak, tak, tak, tak!

Ref.: Zagadkę… 

 

 Bociany mówią, że gniazdo nieczynne jest do wiosny,

bo lecą stąd do Afryki, a każdy bocian radosny!

Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,

lecz zagadka rozwiązana! Tak, tak, tak, tak, tak!

Ref.: Zagadkę…

 

 A jeżyk, gruby jak piłka, podreptał, gdzie lasek rośnie,

zakopał się pośród liści i chrapie tak, śniąc o wiośnie.

Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,

lecz zagadka rozwiązana! Tak, tak, tak, tak, tak!

 

Piosenka „Jak to z chlebem było”

sł. i muz. J. Kucharczyk

 1. Rolnik zasiał zboże, dało piękne plony.

W żniwa kombajn zebrał ziarna pełne wory.

Młynarz z tego zboża zrobił w młynie mąkę,

z mąki piekarz upiekł pieczywo pachnące.

 

Ref.: Bułki, bagietki, rogale,

bułeczki pełne ziaren,

chleb jasny i ciemny,

pszenny i żytni,

okrągły, podłużny,

pyszny!

 

 1. Moja mama co dzień w piekarni na rogu

kupuje pieczywo: świeże, smaczne, zdrowe.

Rolnik, młynarz, piekarz mają ciężką pracę.

Zawsze, gdy chleb jemy, podziękujmy za to.

Ref.: Bułki, bagietki, rogale…

Piosenka „Kłótnia kaloszy”

(sł. i muz. K. Gowik)

 1. Pada z nieba deszcz, zimny deszcz.

Wieje z nieba wiatr, zimny wiatr.

A moje kalosze po wodzie chlapu-chlap!

A moje kalosze po błocie ciapu-ciap!

 

Ref.: Kap, kap, kap, kap, kap, kap!

Ciapu-ciapu, ciap!

 

 1. Aż jednego dnia kalosz siadł,

a z kaloszem też jego brat.

I postanowili, że pójdą sobie w świat.

I postanowili, że pójdą sobie w świat.

Ref.: Kap, kap, kap…

 

 1. Jeden kalosz chciał w sklepie stać,

drugi kalosz chciał w piłkę grać.

Niech ktoś ich pogodzi, bo zaraz pójdę spać!

Niech ktoś ich pogodzi, bo zaraz pójdę spać!

Ref.: Kap, kap, kap…

 

 1. Prawy kalosz aż tupnął: tup!

Lewy kalosz aż skoczył: siup!

Kto rozsądzi kłótnię, by spokój wrócił tu?

Kto rozsądzi kłótnię, by spokój wrócił tu?

Ref.: Kap, kap, kap…

 

 1. No i wreszcie już kłótni kres.

Mama mówi: – Chodź witać deszcz!

Pójdziemy po wodzie i dwa kalosze też!

Pójdziemy po błocie i dwa kalosze też!

Ref.: Kap, kap, kap…

 

Wiersz „W spiżarni”, I. Szelągowska

 W spiżarni: kapusta,

czerwone buraki,

marchewka, cebula,

a w workach ziemniaki.

 

Na półkach słoiki:

w nich ogórki, dżemy.

I te wszystkie skarby

zimą chętnie zjemy.

 

Wiersz „Deszcz i słońce”, Datkun – Czerniak

W oknie szyba,

a w niej krople.

Nigdzie dziś nie pójdę,

bo zmoknę.

 

Kropla kroplę goni,

a szyba, mokra cała,

wygląda tak,

jakby płakała.

 

Przestań padać, deszczu!

Wyjrzyj, słońce złote!

Osusz drzewa, trawy,

ozłoć domy, płoty.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na październik:

 • poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, sadu, drzew owocowych – rozpoznawanie ich po owocach
 • rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku
 • wykorzystywanie owoców drzew we wszystkich możliwych formach działalności, w tym działalności technicznej
 • poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie)
 • wyjaśnianie znaczenia słów owoce egzotyczne, podawanie ich przedstawicieli
 • rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spożywanych warzyw, wskazywanie ich jadalnych części
 • rozpoznawanie i nazywanie mniej popularnych warzyw, np.: patisona, bakłażana, kabaczka
 • nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki), poznawanie sposobów ich robienia oraz wyjaśnianie potrzeby ich wykonywania
 • zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy).
 • poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy
 • zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała
 • rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku.
 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
 • wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.
 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym
 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
 • wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania
 • porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin.
 • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał
 • poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej.
 • poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.) z wykorzystaniem filmu, internetu
 • dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią
 • zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych
 • obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.).
 • szanowanie wody, niemarnowanie jej.
 • obserwowanie zjawisk fizycznych w najbliższym otoczeniu
 • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał.
 • porównywanie par obrazków; wskazywanie różnic i podobieństw między nimi
 • rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji
 • rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka, wyjaśnianie jej.
 • kończenie zdania, np. Co by było, gdyby…?
 • wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania
 • dostrzeganie zmian – odwracalnych i nieodwracalnych (np. pory roku, zepsute zabawki).
 • zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.
 • skupienie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań
 • dłuższe skupienie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.
 • uczestniczenie w ćwiczeniach utrwalających prawidłową wymowę poszczególnych głosek.
 • poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).
 • uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.
 • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie)
 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach
 • tworzenie zdań z określoną liczbą słów.
 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestniczenie w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • układnie rymów do podanych słów
 • układanie historyjki obrazkowej (4 obrazki) według kolejności zdarzeń.
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • rysowanie po śladzie
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).
 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby.
 • odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania).
 • kojarzenie dodawania z przybywaniem elementów, a odejmowania – z ich ubywaniem.
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów.
 • lepienie: z gliny, masy solnej, masy papierowej, plasteliny, kształtów realnych i kształtów nierealnych.
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
 • zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat
 • wzbogacanie kącika książki w nowe, zróżnicowane pozycje.
 • śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego.
 • reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie).
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, ilustracyjnych, tanecznych, przy akompaniamencie instrumentu, opowieściach ruchowych, z wykorzystaniem niekonwencjonalnych pomocy, np.: gazet, wstążek itp.
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę ciała, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementem czworakowania, z elementem skoku, podskoku, z elementem rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowej, ze śpiewem
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Tematyka kompleksowa na listopad:

 1. Moja rodzina.
 2. Mój dom.
 3. Moje prawa i obowiązki.
 4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo.
 5. Jak wyglądał świat przed milionami lat.

 

Piosenka pt. „Jak dobrze mieć rodzinę” (sł. i muz. J. Kucharczyk)

 1. Nigdy nie jestem sam,

 bo rodzinę mam.

 Gdy jest mi smutno i gdy jest źle,

 rodzina wspiera mnie. / 2x

Ref.: Mama i tata przytulą do serca,

 siostra i brat zabawią mnie.

 Nawet gdy ktoś mi dokuczy, skarci,

 cała rodzina kocha się.

 

 1. Lepiej i łatwiej żyć,

 gdy ktoś obok jest.

 Kiedy zrozumie, pocieszy mnie

 i zawsze pomóc chce. / 2x

 

Piosenka pt. „Magiczne miejsce” (sł. i muz. K. Gowik)

 1. Marzył kiedyś mi się dom z żelków i karmelków,

a przed domem słodki płot z dropsów i wafelków.

Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem,

że mój dom prawdziwy jest, a tamten był snem.

Ref.: Teraz wiem, że mój dom to magiczne miejsce.

W każdym kącie, tu i tam bije jego serce.

Tutaj jem, tutaj śpię, tutaj skarby swoje mam.

Tutaj czeka mama, tata, tu nie jestem nigdy sam!

 

 1. Kto by nie chciał królem być, królem lub królewną.

Mieszkać w zamku, złoto mieć i zabawek pełno.

Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem,

że mój dom prawdziwy jest, a zamek był snem.

Ref.: Teraz wiem…

 

 1. W czarodziejskim świecie być każdy chciałby przecież.

Zaczarować, co się da, na calutkim świecie.

Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem,

że mój dom prawdziwy jest, inne były snem.

Ref.: Teraz wiem…

 

Piosenka pt. „Moje prawa”  (sł. i muz. J. Kucharczyk)

 1. Chociaż lat mam tak niewiele,

mam już swoje prawa,

chcę być bardziej szanowany

i chcę być kochany.

I chcę, by dorośli o mnie dbali,

bym mógł szczęśliwie dorastać.

Bo prawo do szczęścia każdy ma,

nawet gdy ma mało lat.

 

 1. Każdy człowiek, nawet mały,

ma też obowiązki,

więc jak umiem, tak pomagam

mamie, tacie, siostrze.

Uczę się najlepiej jak potrafię,

by kiedyś dobrze pracować.

Bo obowiązki każdy ma,

nawet gdy ma mało lat.

 

Piosenka pt. „Lekcja zdrowia(sł. i muz. K. Gowik)

 1. Dziś tu będzie lekcja zdrowia,

 a na lekcji zdrowia ja opowiem wam bajeczkę.

 Był raz sobie mały ludzik, co chciał wciąż się brudzić

 i leniuszkiem był troszeczkę.

 A co robić chciał? Zaraz powiem wam!

Ref.: W komputerze ciągle bywać, och, och, och!

 Na kanapie przesiadywać, och, och, och!

 Zjadać chipsy i słodycze, och, och, och!

 Być brudaskiem sobie życzył, och, och, och!

 Trzeba z tym ludzikiem zrobić coś,

 by zrozumiał, że mało zdrowy z niego gość!

 

 1. Już posłuchał ludzik lekcji,

 w głowę się podrapał i zamyślił na godzinę.

 Wziął szczoteczkę, umył zęby,

 potem wszedł do wanny

 i szczęśliwą zrobił minę.

 A co robić chciał? Zaraz powiem wam!

Ref.: Już nie siedzieć w komputerze, tak, tak, tak.

 Jeździć dużo na rowerze, tak, tak, tak.

 Jeść owoce i warzywa, tak, tak, tak.

 Bo to zdrowie się nazywa, tak, tak, tak.

 Ważne, by ze sobą zrobić coś,

 by zrozumieć, że każdy z nas to zdrowy gość!

 

Piosenka pt. „Świat sprzed milionów lat” (sł. i muz. J. Kucharczyk)

1. Wiele milionów lat temu
na naszej planecie żyły
na lądach, w powietrzu, w wodach
ogromne dinozaury.


Ref.: Dawno temu na Ziemi
mieszkały dinozaury.
Miały wielkie głowy, ogony,
straszne zęby, pazury.


 1. Rosły olbrzymie rośliny,
  jak teraz najwyższe drzewa.
  Widłaki, paprocie, skrzypy
  sięgały prawie nieba.


Ref.: Dawno temu…


 1. Dzisiaj jest już tak niewiele
  dowodów tamtej epoki:
  odciski odbite w skałach,
  odkryte wielkie kości.


Ref.: Dawno temu…

 

Wiersz pt. „Prawa i obowiązki” I. Fabiszewska

Słuchajcie wszyscy, duzi i mali,

to bardzo ważna sprawa!

Ludzie dorośli dla wszystkich dzieci

stworzyli mądre prawa.

Lecz to nie wszystko, moi kochani,

są także obowiązki.

 

I daję słowo – spytajcie mamę

– zakres ich nie jest wąski.

Lecz jeśli obok przyjaciel stoi

i oczy ma życzliwe,

to wykonanie nawet tych trudnych

będzie zawsze możliwe.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na listopad: 

 • określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny
 • opowiadanie o ulubionych zajęciach poszczególnych członków rodziny
 • podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców
 • łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia
 • określanie czynności wykonywanych w domu przez poszczególnych członków
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie
 • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.
 • poznawanie zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji
 • gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej obserwacji)
 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym.
 • dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom
 • porównywanie urządzeń z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami
 • oglądanie zdjęć, albumów, filmów przedstawiających osiągnięcia człowieka w zakresie rozwoju myśli technicznej (np. budowa mostu, tunelu, wysokiego budynku, pojazdu kosmicznego)
 • stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem
 • przejawianie życzliwości i troski w stosunku do zwierząt
 • poznawanie sposobu ochrony przed atakami zwierząt, np. psa
 • nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
 • przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach
 • akceptowanie równości praw wszystkich.
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
 • przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną
 • uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie
 • spożywanie różnorodnych pokarmów
 • uświadomienie zagrożeń wynikających z: niewłaściwego zachowania się względem zwierząt, kontaktów z nieznajomymi (podawanie danych osobowych), samodzielnego spożywania lekarstw, samodzielnego stosowania środków chemicznych
 • przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą dotyku, smaku, węchu
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach
 • odwzorowywanie figur, cyfr, liter zgodnie z podanym wzorem
 • wskazywanie takich samych liter, cyfr
 • rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów
 • układanie rymów do podanych słów
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)
 • rozwiązywanie zagadek, rebusów
 • układanie zagadek
 • zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać
 • dłuższe skupienie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych
 • koncentrowanie uwagi w toku naturalnej aktywności
 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów)
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech
 • dostrzeganie symetrii w otoczeniu (np. w budowie ciała człowieka, zwierząt – motyle, ptaki, przedmiotów – parasol itp.)
 • tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według podanej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np.: przeznaczenia, smaku
 • określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania)
 • wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach
 • poznawanie różnych zjawisk fizycznych i chemicznych: topnienia ciał stałych (np. śniegu), krystalizacji, rozpuszczalności ciał stałych w wodzie, parowania i skraplania, rozszczepienia światła (tęcza), zjawisk akustycznych (np. echo), magnetycznych
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż)
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru
 • odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, mimiką, gestem, ruchem
 • uczestniczenie w prezentacji wytworów różnych form własnej ekspresji na forum grupy
 • reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie)
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Tematyka kompleksowa na grudzień:

 1. Idzie zima ze śniegiem
 2. Idą święta
 3. Świąteczny czas

 

 „Świeć gwiazdeczko” – Arka Noego

1. Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
Zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się
Nie mogę spóźnić się

Ref. Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie

2. Narodził się, Bóg zstąpił na Ziemię
Narodził się, by uratować mnie
Narodził się i nie zostawił mnie
I nie zostawił mnie

Ref. Świeć, gwiazdeczko, mała świeć…

3. Czekają tam, Józef i Maryja
Śpiewają nam, śpiewają „Gloria”
To gloria, święta historia
Święta historia

Ref. Świeć, gwiazdeczko, mała świeć…

4. Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
Zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się
Nie mogę spóźnić się

Ref. Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie

 

„Do szopy hej pasterze”

Do szopy hej pasterze
Do szopy bo tam cud
Syn Boży w żłobie leży
By zbawić ludzki ród

Śpiewajcie aniołowie
Pasterze grajcie Mu
Kłaniajcie się królowie
Nie zbudźcie Go ze snu
Śpiewajcie aniołowie
Pasterze grajcie Mu
Kłaniajcie się królowie
Nie zbudźcie Go ze snu

Padnijmy na kolana
To Dziecię to nasz Bóg
Uczcijmy niebios Pana
Miłości złóżmy dług

Śpiewajcie aniołowie
Pasterze grajcie Mu
Kłaniajcie się królowie
Nie zbudźcie Go ze snu
Śpiewajcie aniołowie
Pasterze grajcie Mu
Kłaniajcie się królowie
Nie zbudźcie Go ze snu

 

„Przybieżeli do Betlejem”

Przybieżeli do Betlejem pasterze,

grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.

Ref.: Chwała na wysokości,

chwała na wysokości,

a pokój na Ziemi.

 

 1. Oddawali swe ukłony w pokorze

Tobie z serca ochotnego, o Boże!

Ref.: Chwała na wysokości…

 

 1. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,

których oni nie słyszeli jak żywi.

Ref.: Chwała na wysokości…

 

„Lulajże Jezuniu”

Lulajże Jezuniu moja Perełko
Lulaj ulubione me Pieścidełko
Lulajże Jezuniu lulaj że lulaj
A ty go matulu w płaczu utulaj
Lulajże Jezuniu lulaj że lulaj
A ty go matulu w płaczu utulaj

Zamknijże znużone płaczem powieczki
Utulże zemdlone łkaniem usteczki
Lulajże Jezuniu lulaj że lulaj
A ty go matulu w płaczu utulaj
Lulajże Jezuniu lulaj że lulaj
A ty go matulu w płaczu utulaj

Lulajże piękniuchny nasz Aniołeczku
Lulajże wdzięczniuchny świata Kwiateczku
Lulajże Jezuniu lulaj że lulaj
A ty go matulu w płaczu utulaj
Lulajże Jezuniu lulaj że lulaj
A ty go matulu w płaczu utulaj

 

„Skrzypi wóz”

1.Skrzypi wóz, wielki mróz, wielki mróz na ziemi
Skrzypi wóz, wielki mróz, wielki mróz na ziemi
Trzej królowie jadą
Złoto, mirrę kładą
Hej, kolęda, kolęda

Trzej królowie jadą
Złoto, mirrę kładą
Hej kolęda, kolęda

2.A komuż takiemu, Dzieciątku małemu
A komuż takiemu, Dzieciątku małemu
Cóż to za Dzieciątko
Musi być paniątko
Hej, kolęda, kolęda

Cóż to za Dzieciątko
Musi być paniątko
Hej, kolęda, kolęda

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na grudzień:

 • stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.
 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
 • określanie bogactw naturalnych występujących w danych regionach Polski.
 • wsłuchiwanie się i określanie rodzaju dźwięków, ich natężenia, odległości, kierunku.
 • dostrzeganie zmian zachodzących z przyrodzie zimą, nazywanie ich.
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków.
 • nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.
 • dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób
 • poznawanie sposobów wyrażania własnych i odczytywania cudzych uczuć
 • dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii względem innych.
 • stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.
 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.
 • poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.).
 • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji.
 • kończenie zdań, np. Gdyby ryby potrafiły mówić, to…
 • opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.
 • poprawne stosowanie liczby mnogiej rzeczowników
 • stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
 • poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • stosowanie form czasów: przyszłego, teraźniejszego, przyszłego (Co robił? Co robi? Co będzie robił?).
 • układanie rymów do podanych słów
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • opowiadanie o obrazkach przedstawiających różne sytuacje
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.
 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów)
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami
 • określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania).
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • poznawanie znaczenia określeń: teraźniejszość, przeszłość, przyszłość.
 • wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • dostrzeganie, że zmiana kolejności ustawienia nie zmienia liczby elementów.
 • klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innej cechy.
 • mierzenie długości (szerokości) za pomocą sznurka, dłoni, stopa za stopa, krokami
 • porównywanie długości (szerokości), stosowanie określeń: dłuższy od, krótszy od, takiej samej długości, najdłuższy, najkrótszy.
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez poznawanie nowych technik
 • współdecydowanie o sposobie dekorowania sali pracami plastycznymi.
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów
 • .samodzielne eksperymentowanie z właściwościami materiałów, np. różnego rodzaju papierem.
 • poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych, np.: batiku, kolażu, frotażu, mokrego w mokrym, origami itp.
 • akompaniowanie do piosenek na instrumentach lub różnych przedmiotach, indywidualnie lub grupowo (orkiestra).
 • na zmiany wysokości dźwięków (wysokie – niskie), tempa (szybciej – wolniej) i dynamiki (głośniej – ciszej) utworu.
 • śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego
 • nauka piosenek (formy ABA, ABC).
 • dzielenie się wrażeniami na temat obejrzanych filmów.
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
Bajka
Przedszkole Niepubliczne
nr 8 w Białymstoku

15-689 Białystok
Ul. Michała Pietkiewicza 7A

Skontaktuj się z nami!

Kom: +48 662 084 217

Godziny otwarcia

Pon-Pt:  6:30-17:30

COPYRIGHT© 2019 BAJKA. Tworzenie stron internetowych  Tworzenie stron internetowych Prograffing.pl