Tygrysy

O grupie

Te  Tygrysy to są koty, które bardzo lubią psoty.
Psocą, psocą i brykają lecz zasady również znają.
Chętnie wiedzę pogłębiają i uśmiechem zachwycają.
Pięknie tańczą i śpiewają recytują i malują,
w bajkowym przedszkolu dobrze się czują.

Plan dnia

6.30-8.30 – schodzenie się dzieci

8.30-9.00 – zajęcia poranne

9.00-9.30 – śniadanie

9.30-11.30 – zajęcia dydaktyczne, zajęcia dodatkowe

11.30-12.00 – obiad

12.00-14.00 – spacer, zajęcia dodatkowe,

14.00-14.30 – podwieczorek

14.30-16.00 – zajęcia popołudniowe, zabawy według zainteresowań dzieci, zajęcia dodatkowe

16.00-17.30 – zabawy dowolne w grupie łączonej

Zamierzenia dydaktyczne

WRZESIEŃ

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

 1. W przedszkolu
 2. Nasze przedszkole
 3. Jestem bezpieczny
 4. Pomocna dłoń
 5. Idzie jesień przez świat

 

Piosenka, pt.: „Ola”

sł. i muz. M. Z. Tomaszewska

 

Moja koleżanka Ola

zawsze ładnie jest ubrana,

gdy przychodzi do przedszkola

z mamusią z samego rana.

 

Ola lubi cudne stroje,

ale nie lubi się nudzić.

Aby wielki świat poznawać,

czasem warto się pobrudzić. 

 

Piosenka, pt.: „Zawody”

sł. A. Filipkowska, muz. B. Kolago

 Będę leczyć chorych ludzi.

Lekarz nigdy się nie nudzi.

Nazwę każdej zna choroby,

ma na walkę z nią sposoby.

Ref. Gdy dorosnę, kim mam zostać,

by móc innym ludziom służyć?

W jaką mam się wcielić postać,

kiedy wreszcie będę duży?

Kiedy pożar gdzieś wybucha,

alarm wyje mi do ucha.

Nie mam czasu! Gdy dom płonie,

wąż strażacki ujmę w dłonie.

Ref. Gdy dorosnę…

 Może zostać mam kucharzem?

Naleśniki wam usmażę.

Albo lepiej ogrodnikiem,

by wyrywać chwasty dzikie?

Ref. Gdy dorosnę…

 Jeszcze nie wiem, czas pokaże,

czy się spełni któreś z marzeń.

Dziś tu z wami zostać wolę,

z dziećmi bawić się w przedszkole.

 

Piosenka pt.: „Agnieszka”

sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska

Agnieszka tu mieszka,

w tym domku przy płotku.

Agnieszka ma pieska,

Choć marzy o kotku.

Lecz tak to jest w życiu,

że my dostajemy,

nie zawsze to, czego

najbardziej pragniemy.

 

Wiersz na pamięć, pt.: „Felek”

 1. Woroszylski

Wiecie, dzieci? – świat jest wielki,

a na świecie same Felki.

 Więc:

dla nóżek – pantofelki,

a na obiad – kartofelki,

a do lodów są – wafelki,

a do pieca są – kafelki,

a do śmieci są szufelki…

 

Naokoło wielki świat,

a po środku stoję ja:

nie kafelek, nie kufelek,

ani nawet pantofelek,

stoję ja: po prostu Felek.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

 

WRZESIEŃ 2020

 • wprowadzenie pojęć dobre maniery i odwaga;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • ustalenie podstawowych zasad zachowania w grupie;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych
 • przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola/szkoły i szacunku do wykonywanej przez nie pracy;
 • poznanie zawodów w otoczeniu dziecka (pracownicy przedszkola/szkoły);
 • poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa (policjant, ratownik, strażak);
 • rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała: prawa, lewa, w prawo, w lewo, nad, pod, przed, za, między;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie, dłuższego wypowiadania się na temat ilustracji;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, u, i, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w języku angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę piosenek Zawody, Ola, Agnieszka, wiersza Felek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas pracy w Kąciku Dobrego Startu;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej przez wprowadzenie kroku podstawowego i układu tanecznego do polki na podstawie tańca Doudlebska polka;
 • różnicowanie metrum 2/4;
 • wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu/szkole i na ulicy – utrwalanie zasad poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię, zasad bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

 

PAŹDZIERNIK

 

 

LISTOPAD

 

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

 

 

 

 

LUTY

 

 

 

Marzec

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

 

 

 

Kwiecień

 

 

 

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

1

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

 

 

 

Bajka
Przedszkole Niepubliczne
nr 8 w Białymstoku

15-689 Białystok
Ul. Michała Pietkiewicza 7A

Skontaktuj się z nami!

Godziny otwarcia

Pon-Pt:  6:30-17:30

COPYRIGHT© 2019 BAJKA. Tworzenie stron internetowych  Tworzenie stron internetowych Prograffing.pl