Tygrysy

O grupie

Te Tygrysy to są koty, które bardzo lubią psoty.
Psocą, psocą i brykają, lecz zasady również znają.
Chętnie wiedzę pogłębiają i uśmiechem zachwycają.
Pięknie tańczą i śpiewają, recytują i malują,
w bajkowym przedszkolu dobrze się czują.

Plan dnia

6.30-8.30 – schodzenie się dzieci

8.30-9.00 – zajęcia poranne

9.00-9.30 – śniadanie

9.30-11.30 – zajęcia dydaktyczne, zajęcia dodatkowe

11.30-12.00 – obiad

12.00-14.00 – spacer, zajęcia dodatkowe,

14.00-14.30 – podwieczorek

14.30-16.00 – zajęcia popołudniowe, zabawy według zainteresowań dzieci, zajęcia dodatkowe

16.00-17.30 – zabawy dowolne w grupie łączonej

Zamierzenia dydaktyczne

WRZESIEŃ

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

 1. W przedszkolu
 2. Nasze przedszkole
 3. Jestem bezpieczny
 4. Pomocna dłoń
 5. Idzie jesień przez świat

 

Piosenka, pt.: „Ola”

sł. i muz. M. Z. Tomaszewska

 

Moja koleżanka Ola

zawsze ładnie jest ubrana,

gdy przychodzi do przedszkola

z mamusią z samego rana.

 

Ola lubi cudne stroje,

ale nie lubi się nudzić.

Aby wielki świat poznawać,

czasem warto się pobrudzić. 

 

Piosenka, pt.: „Zawody”

sł. A. Filipkowska, muz. B. Kolago

 Będę leczyć chorych ludzi.

Lekarz nigdy się nie nudzi.

Nazwę każdej zna choroby,

ma na walkę z nią sposoby.

Ref. Gdy dorosnę, kim mam zostać,

by móc innym ludziom służyć?

W jaką mam się wcielić postać,

kiedy wreszcie będę duży?

Kiedy pożar gdzieś wybucha,

alarm wyje mi do ucha.

Nie mam czasu! Gdy dom płonie,

wąż strażacki ujmę w dłonie.

Ref. Gdy dorosnę…

 Może zostać mam kucharzem?

Naleśniki wam usmażę.

Albo lepiej ogrodnikiem,

by wyrywać chwasty dzikie?

Ref. Gdy dorosnę…

 Jeszcze nie wiem, czas pokaże,

czy się spełni któreś z marzeń.

Dziś tu z wami zostać wolę,

z dziećmi bawić się w przedszkole.

 

Piosenka pt.: „Agnieszka”

sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska

Agnieszka tu mieszka,

w tym domku przy płotku.

Agnieszka ma pieska,

Choć marzy o kotku.

Lecz tak to jest w życiu,

że my dostajemy,

nie zawsze to, czego

najbardziej pragniemy.

 

Wiersz na pamięć, pt.: „Felek”

 1. Woroszylski

Wiecie, dzieci? – świat jest wielki,

a na świecie same Felki.

 Więc:

dla nóżek – pantofelki,

a na obiad – kartofelki,

a do lodów są – wafelki,

a do pieca są – kafelki,

a do śmieci są szufelki…

 

Naokoło wielki świat,

a po środku stoję ja:

nie kafelek, nie kufelek,

ani nawet pantofelek,

stoję ja: po prostu Felek.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

 

WRZESIEŃ 2020

 • wprowadzenie pojęć dobre maniery i odwaga;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • ustalenie podstawowych zasad zachowania w grupie;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych
 • przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola/szkoły i szacunku do wykonywanej przez nie pracy;
 • poznanie zawodów w otoczeniu dziecka (pracownicy przedszkola/szkoły);
 • poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa (policjant, ratownik, strażak);
 • rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała: prawa, lewa, w prawo, w lewo, nad, pod, przed, za, między;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie, dłuższego wypowiadania się na temat ilustracji;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, u, i, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w języku angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę piosenek Zawody, Ola, Agnieszka, wiersza Felek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas pracy w Kąciku Dobrego Startu;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej przez wprowadzenie kroku podstawowego i układu tanecznego do polki na podstawie tańca Doudlebska polka;
 • różnicowanie metrum 2/4;
 • wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu/szkole i na ulicy – utrwalanie zasad poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię, zasad bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

 1. Jesienna przyroda
 2. Koszyk Pani Jesieni
 3. Skarby jesieni
 4. Nasza mała ojczyzna

 

„Piosenka pt.: „Jesienny kujawiaczek”

sł. Dorota Gellner, muz. Barbara Kolago

Jesienny kujawiaczek
na skakance z wiatru skacze,
płaszczyk ma w deszczowych kropkach,
daj mu uśmiech, gdy go spotkasz!

Ref. Kujawiak, kujawiaczek
la, la, la la, la,
la, la, la la, la.
Kujawiak, kujawiaczek
m – m – m…

Jesienny kujawiaczek
z rudych liści ma kubraczek,
czasem gwiżdże, czasem dzwoni,
bukiet wrzosów trzyma w dłoni.

Ref. Kujawiak, kujawiaczek…

Jesienny kujawiaczek
czasem w deszczu cicho płacze,
nieraz śmieje się do słońca
i orzechy z drzewa strąca.

Ref. Kujawiak, kujawiaczek…

 

Piosenka pt.: „Przepis na zdrowie”

sł. Urszula Piotrkowska, muz. Magdalena Melnicka – Sypko

 1. A ja przepis znam na zdrowie,

jak stosować go –opowiem.

Kilka dobrych rad się przyda,

żeby zdrowym być jak ryba.

 

Ref. Nie grymaszę, gdy mleko na stole,

nie odmawiam zjedzenia śniadania,

zawsze chętnie wychodzę na spacer,

odpowiednie zakładam ubrania.

Myję ręce przed każdym posiłkiem,

jem owoce i świeże warzywa,

zęby co dzień szoruję dokładnie,

każda ze mną bakteria przegrywa.

 

 1. Są dla dzieci także zdrowe:

gimnastyka, piłka, rower,

dobry humor, uśmiech mamy

i zabawy z kolegami.

 

Ref. Nie grymaszę, gdy mleko na stole…

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie słownika czynnego dzieci – poznanie i poszerzanie znaczenia pojęć wrażliwość, zdrowie jako wartości; poznawanie nowych pojęć, np. hibernacja; różnicowanie nazw owoców i drzew owocowych; poznanie nazw wybranych grzybów jadalnych, rozumienie homoni­mów (kozak, kurka);
 • swobodne wypowiadanie się na różnorodne tematy – prezentowanie swojego zdania, uzasadnianie wyboru, przedstawianie wyników obserwacji;
 • kształto­wanie umiejętności słuchania i budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie; posługiwanie się wszystkimi częściami mowy; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, rozwijanie wrażliwości słuchowej;
 • zapoznanie z literami m, M, l, L, t, T, i, I; wskazywanie liter wśród innych, czytanie w izolacji, w prostych sylabach, wyrazach, czytanie prostych tekstów słowno-obrazkowych;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w języku angielskim;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – kształtowanie umiejętności poprawnego przeli­czania, ustawianie liczmanów do przeliczania, klasyfikowanie przedmiotów wg 2 cech; wprowadzenie cyfr 1, 2 jako symboli liczb, dodawanie i odejmowanie na konkretach;
 • budzenie zainteresowania światem przyrody i jego znaczeniem dla życia i zdrowia człowieka, wdrażanie do szanowania przyrody, budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą, rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennej przyrody – sposoby zwierząt na przetrwanie zimy (leśne ssaki, zwierzęta egzotyczne, owady), uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom w przetrwaniu zimy, rola owoców i warzyw dla zdrowia, poznanie sposobów ich przechowywania w okresie zimowym, wykorzystanie materiału przyrodniczego do dekoracji;
 • poznanie parku i lasu jako ekosystemów;
 • dostrzeganie korzyści z zasobów leśnych (bogactwo grzybów), rozumienie znacze­nia lasu w życiu zwierząt; dostrzeganie piękna i uroku lasu (barwy, zapachy), czerpanie radości z obco­wania z przyrodą (spacery po lesie, zbieranie grzybów);
 • kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych – zwracanie uwagi na ubieranie się stosownie do pogody, wdrażanie do zdrowego odżywiania się, spożywania owoców i warzyw w formie surowej i lekko przetworzonej (surówki, sałatki, warzywa gotowane), zachęcenie do próbowania warzyw mniej znanych;
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej: nawlekanie, nawijanie, cięcie nożyczkami po liniach, naklejanie, rysowanie po śladzie, w tunelu, w liniaturze, w kratce; komponowanie z materiału przyrodniczego;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci – poznanie piosenek „Jesienny kujawiaczek” i „Przepis na zdrowie”, określanie nastroju muzyki, akcentowanie pierwszej miary taktu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów, akompaniowanie rówieśnikom do śpiewu, rytmiczne poruszanie się w przestrzeni w określonych układach (koło, rząd, rozsypka), improwizowanie ruchem muzyki, melodyjne i ładne śpiewanie piosenek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas pracy w KDS;
 • rozwijanie myślenia logicznego w zabawach z kodowaniem;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci podczas malowania, rysowania, komponowania z materiału przyrodniczego;
 • rozwijanie kreatywności dzieci podczas zabaw konstrukcyjnych, muzycznych, plastycznych, słownych (tworzenie opowiadań, stawianie hipotez, snucie przypuszczeń), umiejętności wyrażania emocji w formie pla­stycznej, muzycznej, ruchowej;
 • rozwijanie umiejętności dziecka w zakresie współpracy w grupie: podejmowanie prób przezwyciężania nieśmiałości, czerpanie radości ze wspólnej zabawy, rozstrzygania nieporozumień i konfliktów we właściwy sposób (rozmowa, negocjacja, kompromis), panowanie nad trudnymi emocjami;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka w sytuacji zabawy: rozwijanie samodzielności we wszystkich obszarach, czerpanie radości z wykonywanych prac i ich efektów;
 • zwracanie uwagi na utrzymanie ładu i porządku wokół siebie – wygląd osoby i miejsca zabawy.

 

 

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

 1. Mój dom – Polska
 2. Moje hobby
 3. Ulubione zajęcia
 4. Nadchodzi zima

 

Piosenka pt.: „Warszawa”

sł. Julian Tuwim, muz. Laura Osyczka

Jaka wielka jest Warszawa!
Ile domów, ile ludzi!
Ile dumy i radości
W sercach nam stolica budzi!
Ile ulic, szkół, ogrodów,

Placów, sklepów, ruchu, gwaru,
Kin, teatrów, samochodów
I spacerów i obszaru!

Aż się stara Wisła cieszy,
Że stolica tak urosła,
Bo pamięta ją maleńką,
A dziś taka jest dorosła.

 

Hymn „Mazurek Dąbrowskiego”

sł. J. Wybicki

 1. Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.

.

Ref. Marsz, marsz Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.

 

 1. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,

Będziem Polakami.

Dał nam przykład Bonaparte,

Jak zwyciężać mamy.

 

Ref. Marsz, marsz Dąbrowski…

 

 1. Jak Czarniecki do Poznania

Po szwedzkim zaborze,

Dla ojczyzny ratowania

Wrócim się przez morze.

 

Ref. Marsz, marsz Dąbrowski…

 

 1. Już tam ojciec do swej Basi

Mówi zapłakany

-Słuchaj jeno, pono nasi

Biją w tarabany.

Ref. Marsz, marsz Dąbrowski…

 

Piosenka pt.: „Nam jesień niestraszna”

sł. A. Filipkowska, muz. W. Zieliński

Ref. 1: Jak smutno listopad dziś śpiewa…Posłuchaj:

wiatr świszczy, deszcz siąpi, dzień szary i plucha…

Lecz chociaż świat tonie w kałużach i błocie,

nam jesień niestraszna, nie damy się słocie!

Choć deszcz, atmosfera wciąż u nas wesoła.

Spójrz! Tyle jest hobby ciekawych dokoła!

 

 1. Tu zbiera się znaczki, słoniki, pocztówki,

magnesy, co trafią na drzwi od lodówki.

Tu stworzysz kolekcję niezwykłych kamieni.

A każdy breloczek w skarb może się zmienić.

 

Ref. 2 : Bo chociaż świat tonie w kałużach i błocie,

nam jesień niestraszna, nie damy się słocie!

Choć deszcz, atmosfera wciąż u nas wesoła.

Spójrz! Tyle jest hobby ciekawych dokoła!

 

 1. Z kawałka tektury, bibuły, guzików

tu małych dzieł sztuki wykonasz bez liku.

Malować, wycinać lub lepić coś z gliny

tu możesz bez końca przez długie godziny.

 

Ref. 2 : Bo chociaż świat tonie w kałużach i błocie…

 

 1. Tu płyną melodie, gdy stukasz w klawisze

lub śpiewasz piosenki raz głośniej, raz ciszej.

Na flecie, perkusji czy na ukulele…

By muzykę tworzyć, sposobów jest wiele.

 

Ref. 2 : Bo chociaż świat tonie w kałużach i błocie…

 

 

Piosenka pt.: „Zima przyjdzie jutro”

sł. A. Galica, muz. T. Pabisiak

 

 1. Kraczą zachrypnięte wrony,

wszędzie zimno, mokro, smutno.

Jesień, jesień, już odchodzi,

Zima przyjdzie jutro. / 2x

 

 1. Myszka w norce się schowała,

mama smaży konfitury.

Już bociany odleciały,

płyną szare chmury. /2x

 

 1. Niedźwiedź do snu się układa,

ślimak w muszli schował różki.

Przedszkolaki wysypują

dla ptaków okruszki. /2x

 

Wiersz pt.: „Na tle czerwonym – biały orzeł”

 1. Torbus

 

Na tle czerwonym – biały orzeł.

To godło kraju, w którym mieszkasz,

To znak, co Polsce towarzyszy

już od prastarych czasów Leszka.

Pierwszą stolicą było Gniezno,

leżące dzisiaj wokół wzgórza,

na którym gniazdo z białym orłem

Leszek przed lat tysiącem ujrzał.

I chociaż później do Krakowa

stolicę król przeniósł,

to tu kolebka jest Piastowa

i prapoczątek naszych dziejów.

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

 • poszerzanie wiadomości dzieci na temat swojego kraju: nazwa, stolica, symbole narodowe, tradycje, historia powstania, sławne postacie;
 • wzbogacanie słownika dziecka o pojęcia ojczyzna, mała ojczyzna, stolica, patriota, patriotyzm;
 • budowanie postawy patriotycznej przez kształtowanie umiejętno­ści przyjmowanie odpowiedniej postawy w trakcie śpiewania hymnu państwowego, budzenia poszanowania dla wszystkich symboli narodowych;
 • budzenie zainteresowania własnym regionem, miejscowością – poznanie zasad funkcjonowania urzędu miejskiego, gminy, pracy prezydenta, burmistrza, wójta, sołtysa, obejrzenie siedziby władz miejskich lub gminnych; poznanie ciekawych i charakterystycznych miejsc;
 • poznanie tradycji własnego regionu: charakterystyczny strój ludowy, mowa, tańce, pielęgnowanie tradycji regionalnych itp.
 • rozwijanie poczucia tożsamości narodowej: zapoznanie z historią Narodowego Święta Niepodległości, kształtowa­nie przywiązania do społeczności lokalnej i dumy z miejsca zamieszkania;
 • rozwijanie czynnego słownika i mowy dziecka; wprowadzenie pojęcia wyobraźnia; rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat, poprawnego formułowania wypowiedzi, stosowania przymiotników, spójników i przyimków, poprawnych form fleksyjnych; budowanie wypowiedzi po­prawnej stylistycznie;
 • przygotowanie do czytania przez doskonalenie słuchu fonematycznego – doskonalenie umiejętności rozpoznawania dźwięków wydawanych przez przedmioty co­dziennego użytku; analiza i synteza głoskowa wyrazów; czytanie globalne wyrazów mapa, Polska, dom wprowadzanie kolejnych liter d, D, e, E, u, U; zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania;
 • rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę wiersza, tekstów piosenek, prostych rymowanek w j. polskim i angielskim;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, dodawania i odejmowania na konkretach i zbiorach zastępczych, kodowania i dekodowania informacji, wyznaczania kierunków w przestrzeni i na kartce; rozwijanie myślenia operacyjnego podczas ustalania stałości elementów w zbiorze, porównywania ciężarów w zabawach; wprowadzenie cyfry 3 i znaku =; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania informacji;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci – wprowadzenie piosenki „Warszawa”; „Nam jesień niestraszna”, „Zima przyjdzie jutro” – rozwijanie umiejętności uważnego słuchania muzyki instrumentalnej, rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie umiejętności reagowania na akcent muzyczny, uwrażliwianie na elementy muzyki takie jak tempo, dynamika, wysokość dźwięków;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i wrażliwości estetycznej przez projektowanie i planowanie pracy, dobieranie barw i wykorzystywanie różnorodnych materiałów;
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas rysowania, odrysowywania, nawlekania, przyklejania, oddzierania, kreślenia linii po śladzie, kropkach, samodzielnie wg wzoru na czystej kartce i w liniaturze oraz kratownicy, cięcia nożyczkami;
 • rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym i różnorodnymi zjawiskami przez prowadzenie zabaw doświadczalnych; doskonalenie umiejętności prowadzenia ob­serwacji;
 • rozwijanie sfery społecznej i emocjonalnej; rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole przez pełnienie różnorodnych ról; podnoszenie poczucia własnej wartości – odkrywanie swoich mocnych stron; przezwyciężanie nieśmiałości przez prezentowanie siebie i swoich upodobań w różnych formach wyrazu; budowanie więzi w grupie;
 • rozwijanie wyobraźni, kre­atywnego myślenia, postaw twórczych; wyrabianie samodzielności podczas pracy, satysfakcji z samo­dzielnie wykonanego zadania.

 

 

 

 

GRUDZIEŃ 2020

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

 1. Coraz zimniej
 2. Świąteczne przygotowania
 3. Wesołych Świąt

 

Piosenka pt.: „Święta, święta, święta”

sł. E. Chotomska, muz. K. Marzec

 1. Za kilka dni, gdy spadnie śnieg, zapłonie pierwsza gwiazdka.

Spotkamy się, by spędzić czas w rodzinnych ciepłych gniazdkach.

Usiądziemy przy stole pod choinką iglastą,

Wszystkie świeczki zapłoną, będzie ciepło i jasno. /2x

 

Ref. Święta, święta, święta, święta, czas kolędowania.

Święta, święta, święta, święta, narodziny Pana.

 

 1. Przez jakiś czas zostanie w nas świąteczny zapach ciasta.

By tak jak ptak, gdy minie rok, w rodzinne wrócić gniazda.

Gdy świeci choinka, odnowimy wspomnienia,

Łamiąc kruchy opłatek, wypowiemy życzenia. /2x

 

Ref. Święta, święta, święta, święta, czas kolędowania.

 

 

Piosenka pt.: „A Mikołaj pędzi”, wykonanie: FASOLKI

 1. Już na płatkach śniegu przyfrunęły święta

Teraz wszystkie dzieci marzą tylko prezentach

Sanie Mikołaja dzwonią dzwoneczkami

Święty Mikołaju, bądź już wreszcie tutaj z nami

 

Ref.: A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna

Od domu do domu ciężką pracę ma

Jego piękną brodę pokrył srebrny lód

Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł.

 

 1. Święty Mikołaju my ci pomożemy

I wszystkie prezenty szybko dzieciom rozniesiemy

Potem pod choinką siądziesz razem z nami

Też swój prezent znajdziesz w pięknym koszu z paczuszkami

 

Ref.: A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna

Od domu do domu ciężką pracę ma

Jego piękną brodę pokrył srebrny lód

Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł.

 

Piosenka pt.: „Świeć gwiazdeczko” wykonanie: ARKA NOEGO

Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem

Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
Zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się x2

 

Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie x2

 

2.Narodził się, Bóg stąpił na Ziemie
Narodził się, by uratować mnie
Narodził się i nie zostawił mnie x2

 

Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie x2

 

 

Kolęda pt.: „Przybieżeli do Betlejem” wykonanie: ARKA NOEGO

Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.

Chwała na wysokości,
chwała na wysokości,
a pokój na ziemi.

Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!

Chwała na wysokości…

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli, jak żywi.

Chwała na wysokości…

 

 

Piosenka pt.: „Jest taki dzień” wykonanie: CZERWONE GITARY

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski

Niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia
Drzewa ptakom, ptaki drzewom
Tchnienie wiatru płatkom śniegu

Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem
Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze

Niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia
A gdy wszyscy usną wreszcie
Noc igliwia zapach niesie

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postę­powania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów;
 • poszerzenie słownictwa czynnego dzieci o pojęcie dotyczące wartości odpowiedzialność, życzliwość, dobro oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka: lampiony, girlandy, reżyser, scenografia, sufler, kostiumograf, kolęda, pastorałka;
 • rozwijanie procesów myślowych – pamięć, uwaga dowolna, myślenie przyczynowo- skutkowe;
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno- obrazkowych;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, kaloryfer, kominek, piec, drewno, kotłownia, solary, teatr, scena, aktor, kurtyna, widownia, garderoba, lis, sarna, sowa oraz wprowadzanie liter k, K, y i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;
 • rozwijanie umiejętności związanych z przeliczaniem – uświadamianie stałości liczby elementów w zbiorze niezależnie od kierunku liczenia;
 • rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie stałości masy i wielkości, porównywanie wysokości i długości; posługiwanie się umownymi miarkami i miarkami z podziałką; próby odczytywania wielkości na podziałkach; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach oraz zbiorach zastępczych;
 • wprowadzenie cyfr 4, 5; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą cyfr 1–5 i znaku =;
 • rozwijanie świadomości przyrodniczej i ekologicznej – poznanie ekologicznych sposobów pozyskiwania ciepła do ogrzewania domów w okresie zimowym, zwrócenie uwagi na zjawiska przyrodnicze typowe dla zimy, np. śnieg, szron, lód, poznanie ich cech, warunków powstawania, uświadomienie sposobów przystosowania się zwierząt leśnych do trudnych warunków w okresie zimowym – zasypianie, zmiana futra itp.
 • budzenie wrażliwości dzieci na konieczność niesienia pomocy, np. zwierzętom podczas okresu zimowego;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór odpowiedniego ubrania do panujących warunków atmosferycznych oraz określanie bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek „Święta, święta, święta” – zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew, a także stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej: gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką;
 • kształtowanie postaw patriotycznych przez ukazywanie polskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia: kolacja wigilijna, potrawy, sposób nakrywania stołu;
 • stwarzanie okazji do rozwijania aktywności twórczej dzieci – aranżowanie przestrzeni z wykorzystaniem prac wykonanych w zespołach lub indywidualnie;
 • rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i organizowania imprez dla całej społeczności przedszkolnej, np. przedstawienie jasełkowe; kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych;
 • rozwijanie wrażliwości, czerpanie radości z możliwości obdarowania bliskich osób włas­noręcznie wykonanym prezentem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

 1. Coraz zimniej
 2. Świąteczne przygotowania
 3. Wesołych Świąt

 

Piosenka pt.: „Święta, święta, święta”

sł. E. Chotomska, muz. K. Marzec

 1. Za kilka dni, gdy spadnie śnieg, zapłonie pierwsza gwiazdka.

Spotkamy się, by spędzić czas w rodzinnych ciepłych gniazdkach.

Usiądziemy przy stole pod choinką iglastą,

Wszystkie świeczki zapłoną, będzie ciepło i jasno. /2x

 

Ref. Święta, święta, święta, święta, czas kolędowania.

Święta, święta, święta, święta, narodziny Pana.

 

 1. Przez jakiś czas zostanie w nas świąteczny zapach ciasta.

By tak jak ptak, gdy minie rok, w rodzinne wrócić gniazda.

Gdy świeci choinka, odnowimy wspomnienia,

Łamiąc kruchy opłatek, wypowiemy życzenia. /2x

 

Ref. Święta, święta, święta, święta, czas kolędowania.

 

 

Piosenka pt.: „A Mikołaj pędzi”, wykonanie: FASOLKI

 1. Już na płatkach śniegu przyfrunęły święta

Teraz wszystkie dzieci marzą tylko prezentach

Sanie Mikołaja dzwonią dzwoneczkami

Święty Mikołaju, bądź już wreszcie tutaj z nami

 

Ref.: A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna

Od domu do domu ciężką pracę ma

Jego piękną brodę pokrył srebrny lód

Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł.

 

 1. Święty Mikołaju my ci pomożemy

I wszystkie prezenty szybko dzieciom rozniesiemy

Potem pod choinką siądziesz razem z nami

Też swój prezent znajdziesz w pięknym koszu z paczuszkami

 

Ref.: A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna

Od domu do domu ciężką pracę ma

Jego piękną brodę pokrył srebrny lód

Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł.

 

Piosenka pt.: „Świeć gwiazdeczko” wykonanie: ARKA NOEGO

Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem

Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
Zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się x2

 

Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie x2

 

2.Narodził się, Bóg stąpił na Ziemie
Narodził się, by uratować mnie
Narodził się i nie zostawił mnie x2

 

Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie x2

 

 

Kolęda pt.: „Przybieżeli do Betlejem” wykonanie: ARKA NOEGO

Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.

Chwała na wysokości,
chwała na wysokości,
a pokój na ziemi.

Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!

Chwała na wysokości…

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli, jak żywi.

Chwała na wysokości…

 

 

Piosenka pt.: „Jest taki dzień” wykonanie: CZERWONE GITARY

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski

Niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia
Drzewa ptakom, ptaki drzewom
Tchnienie wiatru płatkom śniegu

Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem
Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze

Niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia
A gdy wszyscy usną wreszcie
Noc igliwia zapach niesie

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postę­powania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów;
 • poszerzenie słownictwa czynnego dzieci o pojęcie dotyczące wartości odpowiedzialność, życzliwość, dobro oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka: lampiony, girlandy, reżyser, scenografia, sufler, kostiumograf, kolęda, pastorałka;
 • rozwijanie procesów myślowych – pamięć, uwaga dowolna, myślenie przyczynowo- skutkowe;
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno- obrazkowych;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, kaloryfer, kominek, piec, drewno, kotłownia, solary, teatr, scena, aktor, kurtyna, widownia, garderoba, lis, sarna, sowa oraz wprowadzanie liter k, K, y i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;
 • rozwijanie umiejętności związanych z przeliczaniem – uświadamianie stałości liczby elementów w zbiorze niezależnie od kierunku liczenia;
 • rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie stałości masy i wielkości, porównywanie wysokości i długości; posługiwanie się umownymi miarkami i miarkami z podziałką; próby odczytywania wielkości na podziałkach; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach oraz zbiorach zastępczych;
 • wprowadzenie cyfr 4, 5; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą cyfr 1–5 i znaku =;
 • rozwijanie świadomości przyrodniczej i ekologicznej – poznanie ekologicznych sposobów pozyskiwania ciepła do ogrzewania domów w okresie zimowym, zwrócenie uwagi na zjawiska przyrodnicze typowe dla zimy, np. śnieg, szron, lód, poznanie ich cech, warunków powstawania, uświadomienie sposobów przystosowania się zwierząt leśnych do trudnych warunków w okresie zimowym – zasypianie, zmiana futra itp.
 • budzenie wrażliwości dzieci na konieczność niesienia pomocy, np. zwierzętom podczas okresu zimowego;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór odpowiedniego ubrania do panujących warunków atmosferycznych oraz określanie bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek „Święta, święta, święta” – zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew, a także stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej: gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką;
 • kształtowanie postaw patriotycznych przez ukazywanie polskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia: kolacja wigilijna, potrawy, sposób nakrywania stołu;
 • stwarzanie okazji do rozwijania aktywności twórczej dzieci – aranżowanie przestrzeni z wykorzystaniem prac wykonanych w zespołach lub indywidualnie;
 • rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i organizowania imprez dla całej społeczności przedszkolnej, np. przedstawienie jasełkowe; kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych;
 • rozwijanie wrażliwości, czerpanie radości z możliwości obdarowania bliskich osób włas­noręcznie wykonanym prezentem.

 

 

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

 1. Płynie czas
 2. Młodsi i starsi
 3. Sport to zdrowie
 4. Dbamy o zdrowie

 

Piosenka pt.: „Zegary”

sł. M. Terlikowska, muz. E. Pałłasz

 

 1. U zegarmistrza gra muzyka,

aż się zasłuchał cały dom,

bo sto zegarow naraz tyka,

a jeden bije: bim-bam-bom!

 

Ref.: Cyk, cyk, cyk! Cyk, cyk, cyk!

Bim-bam-bom! /2×

 

 1. Zegar z kurantem przerwał drzemkę,

aż stare kołka drgnęły w nim.

I oto zegar gra piosenkę,

starą melodię: rym-cym-cym!

 

Ref.: Cyk, cyk, cyk! Cyk, cyk, cyk!

Bim-bam-bom! /2×

 

 1. U zegarmistrza dzwoni budzik:

„Niech szybko wstaje ten, kto śpi!”.

Zaraz kukułka się obudzi,

co nie kukała cztery dni.

 

Ref.: Cyk, cyk, cyk! Cyk, cyk, cyk!

Bim-bam-bom! /2×

 

Piosenka pt.: „Sypie śnieżek”

sł. i muz. A. Furmanik-Celejewska

 

 1. Sypie śnieżek: syp, syp, syp,

w oczy i policzki.

Zima z lodu szalik ma,

a z płatków rękawiczki.

 

Ref.: Na szybie namaluje dzwonek,

już przy dzwonku jest aniołek.

Będzie dzwonić: dzyń, dzyń, dzyń,

a aniołek tańczyć z nim.

 

 1. Skrzypi mrozek: skrzyp, skrzyp, skrzyp,

w brody oraz w nosy.

Zima z wiatru suknię ma,

a ze szronu srebrne włosy.

 

Ref.: Na niebie namaluje zamek,

a w nim pięć śniegowych lalek,

rycerzyków małych pięć,

na zimowy bal ma chęć!

 

Wiersz pt.: „Moja babcia”

 1. Forma

Jestem babci wnuczka mała,
moja babcia jest wspaniała.
Zna zabawy, wyliczanki
różne wiersze, zgadywanki.

Opowiada bajki, baśnie
nim kochana wnusia zaśnie.
Umie z klocków stawiać wieże,
dobrze gra na komputerze.

Zawsze zgrabnie piłkę łapie,
aż się na nią gapią gapie.
Zimą bierze mnie na narty.
Kocham babcię, to nie żarty!

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postę­powania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów;
 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: pomoc, uczciwość oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, np. bilon, monety, hartowanie, morsowanie; stwarzanie możliwości do prowadzenia dialogu, wywiadu na określony temat;
 • rozwijanie procesów myślowych – pamięć, uwaga dowolna, myślenie przyczynowo-skutkowe;
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno-obrazkowych;
 • stwarzanie możliwości podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, narty, buty, gogle, kijki, kombinezon, narty, san­ki, łyżwy itp. oraz wprowadzanie liter z, Z, b, B, n, N, s, S i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;
 • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak chęć niesienia pomocy innym, wrażliwość, szacunek do innych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, uczciwość, zdrowy styl życia; wzmacnianie więzi rodzinnych;
 • rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie następstwa dni tygodnia i miesięcy; posługiwanie się pojęciami wczoraj, dzisiaj, jutro, nazwami dni tygodnia i miesięcy; poznanie sposobów mierzenia czasu; zabawy zegarem – odczytywanie pełnych godzin; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach i zbiorach zastępczych; posługiwanie się modelami pieniędzy w sytuacji zabawy;
 • wprowadzenie cyfry 6 i znaku +; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą symboli, cyfr 1–6 i znaków +, =;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych poprzez naukę nowych piosenek „Zegary”, „Sypie śnieżek”; zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci i umiejętności różnicowania metrum 3- i 4-miarowego; doskonalenie umiejętności rozpoznawania me­lodii walca, utrwalenie kroku walczyka; stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej- gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór ubrania odpowiedniego do panujących warunków atmosferycznych oraz przestrzeganie bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie; zachęcanie do próbowania, poznawania nowych smaków, przełamywania niechęci do warzyw, owoców; zachęcanie do stosowania zasad zdrowego stylu życia zgodnie z piramidą zdrowia; stwarzanie sytuacji dających możliwość samodzielnego przygotowywania zdrowych posiłków;

 

 

 

 

 

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

 1. Siły przyrody
 2. Cztery żywioły
 3. Wielka wyprawa
 4. Nasze podróże

Piosenka pt.: „Cztery żywioły”

sł. U. Kamińska, muz. K. Mroziński

1. Płynie w rzece, szumi w morzu oraz kranie.

W niej się myjesz i musisz ją pić.

Tak jak ryba bardzo lubisz w niej pluskanie.

Ale gradem też potrafi nieraz bić.

Ref.: Cztery wielkie żywioły świata.

Każdy jest nam potrzebny, by żyć.

Woda, ogień, ziemia, powietrze.

Jednak groźne potrafią też być!

 

2. Jego blaskiem płoną świeca i ognisko.

Chłód i ciemność oddala, jak wiesz.

Grzeje piece i ugotujesz na nim wszystko.

Lecz pożarów przyczyną jest też.

Ref.: Cztery wielkie żywioły świata…

 

3. Dmucha w żagle i wiatrakom siłę daje.

W lemoniadzie bąbelkami kusi cię.

Nim w balonik dmuchasz i oddychasz stale.

A w tornado też potrafi zmieniać się.

Ref.: Cztery wielkie żywioły świata…

 

4. Ona daje nam schronienie i jedzenie.

I z jej skarbów korzystamy cały czas.

Po niej biegać, skakać miło jest szalenie.

Choć lawiną też zaskoczyć może nas.

Ref.: Cztery wielkie żywioły świata…

 

Piosenka pt.: „Mroźne marzenia”

sł. i muz. M. Sarnowska

1. Mroźne marzenia sł. i muz. Malina Sarnowska

Kiedy zima się zaczyna, wielki mróz idzie.

Myślę wtedy o pingwinach i o Antarktydzie.

 

Ref. Marzę, żeby Inuitą być.

Pośród gór lodowych sobie żyć.

I w krainie za polarnym kręgiem

jeździć psim zaprzęgiem.

 

2. Inny szlak na północ wiedzie, aż za ocean.

Tam polarne są niedźwiedzie,

a pingwinów nie ma.

 

Ref. Marzę, żeby …

 

3. Tam po morzu skutym lodem między górami.

Nikt nie jeździ samochodem, lecz tylko saniami.

 

Ref. Marzę, żeby …

 

4. Chcę mieć buty z foczej skóry, ciepłe ubranie.

I u stóp lodowej góry w igloo swe mieszkanie.

 

Ref. Marzę, żeby …

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

 

 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: szacunek, odkrywanie, pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, np. surowce wtórne, bioodpady oraz inne pojęcia, np. żywioły, odkrywca, Antarktyda, Himalaje, wulkan, halit, ametyst, Inuita; stwarzanie okazji do posługiwania się nimi podczas wypowiedzi;
 • rozwijanie pamięci słuchowej dzieci przez pamięciowe opanowanie wierszy, tekstów piosenek, słownictwa w języku angielskim;
 • kształtowanie umiejętności argumentowania swojego zdania podczas wypowiadania się na określony temat;
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań oraz prostych tekstów słowno-obrazkowych;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np. papier, szkło, plastik, bio, las tropikalny, wydmy, piramidy, pustynia polarnik, igloo, Inuita, Etna, wulkan, lawa, krater, erupcja, równik, Sahara, Afryka, Brazylia itp. oraz wprowadzanie liter r, R, g, G, czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;
 • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak szacunek do ludzi, zwierząt, środowiska przyrodniczego, itp. oraz odkrywanie rozumiane jako ciekawość poznawcza, chęć poznawania nowych miejsc, osób, zjawisk, itp., wyrabianie nawyku podejmowania konkretnych działań zmierzających do ochrony środowiska (segre­gacja śmieci, oszczędzanie wody i prądu, dbałość o czystość wody i powietrza, racjonalne gospodarowanie wodą);
 • rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, pokazywanie jego różnorodności; uwrażliwienie na pięk­no, bogactwo i różnorodność fauny i flory Ziemi;
 • uświadamianie korzyści i niebezpieczeństw związanych z żywiołami, np. respektowanie zakazu samodzielnego korzystania przez dzieci z zapałek, zapalniczek itp.;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 7; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania czynności matematycznych; posługiwanie się nazwami dni tygodnia i nazwami kierunków;
 • stwarzanie okazji do mierzenia, przeliczania, kodowania podczas układania i tworzenia gry;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek „Cztery żywioły”, „Mroźne marzenie”; zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych;
 • rozbudzanie zainteresowań technicznych i samodzielności podczas eksperymentowania; kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji przebiegu i efektów doświadczeń;
 • rozwijanie doznań sensorycznych oraz koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej podczas zabaw w;
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie, zabaw w ramach.

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

1.Mali odkrywcy

2.Tajemnice świata

3.Nadchodzi wiosna

4.Wiosna tuż-tuż

5.Wielkanoc

 

Piosenka: „Kosmiczna wyprawa” sł. E. Stadtmüller, muz. U. Borkowska

 1. Kapitan gotowy, załoga w komplecie,

rakieta się pręży do lotu jak ptak.

Już klapy zamknięte, skafandry dopięte.

Trzy, dwa, jeden, zero i nareszcie: START.

Ref.: Wyprawa kosmiczna, kosmiczna wyprawa –

nieziemska przygoda, cudowna zabawa!

Choć raz, choć raz pofrunąć do gwiazd,

w ten niezapomniany czas.

 

2. Już Księżyc siwiutki cylindrem się kłania,

już Droga, ta Mleczna, porywa nas w dal.

Tam gwiazdy się śmieją, planety szaleją.

A Ziemię nam przesłania błękitna mgła.

Ref.: Wyprawa kosmiczna…

 

3. Słoneczko promykiem pozdrawia czerwonym,

żegnają się z nami i Wenus, i Mars.

Bo Ziemia już czeka i tęskni z daleka.

To cud, że ją mamy i ona ma nas.

Ref.: Wyprawa kosmiczna…

 

Piosenka: „Drzewo mieszkanie”  

sł. U. Piotrowska, muz. M.Mielnicka-Sypko

Stoi drzewo na polanie wszystkim służy za mieszkanie,

nie odpocznie ani chwili, bo ktoś ćwierka bo ktoś kwili.

 

Myśli drzewo:- No i po co ptaki cały dzień szczebiocą?

Przy budowie gniazd wypada, żeby z ptakiem, ptak pogadał.

 

Czasem słucha ich wiewiórka, wpadnie, by pożyczyć piórka,

lubi dziuplę ścielić puchem-będzie miękką mieć poduchę.

 

A pod korą tłum owadów o dzięciole gadu- gadu,

że przepędzić chce korniki, bo to zbóje i szkodniki.

 

Wśród korzeni jakieś zwady, gryzoń kłóci się z owadem:

czy kryjówkę w tajemnicy da utrzymać się nornicy.

 

Od korzeni do korony wszyscy mają swoje domy.

Drzewo, czas na odpoczynek, znajdzie tylko w mroźną zimę.

 

Święta Wielkanocne

sł. Anna Bernat, muz. Barbara Kolago

 1. Słońce złote jak pisanka na błękitnym niebie

zaświeciło od poranka dla mnie i dla ciebie.

Bo… bo… to… to…

Ref.: Święta Wielkanocne,

zielenią się drzewa.

Już bociany powróciły,

szpak o wiośnie śpiewa. /× 2

 1. Weźmy kolorowe farby, pomalujmy jajka.

Niech pisanki lśnią w koszyku, wielkanocna bajka.

Bo… bo… to… to…

Ref.: Święta Wielkanocne…

 1. I kurczaczki, i baranki do koszyka damy.

Niech nasz koszyk piękny będzie, gdy na stół stawiany.

Bo… bo… to… to…

Ref.: Święta Wielkanocne…

 

Joanna Guściora Wiersz: „PRZEDWIOSNIE”

Koniec śniegu! Wiosna w biegu!

Już bociany powracają,

Już skowronki koncert dają.

Tu krokusy, tam żonkile spoglądają na świat mile.

Trawa zmienia swoją zieleń, chętnie ją polubi jeleń.

Budzi się przyroda wkoło, będzie pięknie i wesoło.

Słońce teraz częściej świeci, na dwór wzywa wszystkie dzieci.

 

Cele ogólne:

 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: dociekliwość, duma z pracy oraz pojęcia Układ Słoneczny, astronauta, załoga, kapitan, sieć internetowa, wynalazca, peleryna, rolnik, sianie, sadzenie;
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno- obrazkowych; pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy i piosenek oraz słownictwa w j. polskim i angielskim;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz wprowadzanie liter p, P, w, W, c, C, j, J;
 • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak ciekawość poznawcza, otwartość, chęć zadawania pytań, szacunek do pracy innych, radość z efektów własnej pracy;
 • rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, zainteresowań związanych z kosmosem, podróżami kosmicznymi, wynalazkami służącymi człowiekowi w życiu codziennym;
 • uświadamianie korzyści i niebezpieczeństw związanych z korzystania z zasobów internetowych;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 8 i znaku minus; tworzenie zadań – opowiadań i wykonywanie czynności matematycznych w nich zawartych; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania czynności matematycznych; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy;
 • stwarzanie okazji do mierzenia, przeliczania, kodowania podczas układania i tworzenia gry;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek „Kosmiczna wyprawa”, „Drzewo mieszkanie”; rozwijanie umiejętności różnicowania metrum oraz utrzymywania pulsu rytmicznego; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych;
 • rozbudzanie zainteresowań technicznych i samodzielności podczas eksperymentowania; kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji przebiegu i efektów doświadczeń; kształtowanie umie­jętności planowania, realizacji działań i rozwiązywania problemów podczas prac konstrukcyjnych;
 • rozwijanie doznań sensorycznych oraz koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej podczas zabaw w KDS;
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie, zabaw w ramach KDS;
 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: tradycja, szacunek oraz pojęć związanych ze świętami, np. palma, kraszanki.

Działania na cały miesiąc:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; zwracanie uwagi na umiejętność wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia; uświadamianie konieczności przejawiania życzliwości i troski w odniesieniu do zwierząt; rozwijanie poczucia włas­nej wartości i wartości działań podejmowanych na rzecz siebie i innych;
 • kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych; zachęcanie do wdrażania własnych strategii w sytuacjach trudnych emocjonalnie;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji przez codzienne zabawy z powitankami, np. „Gdy kolegów mam”, „Rapowanie na powitanie”;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem, mycie zębów;
 • wdrażanie do samodzielności przez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw i zajęć i sprzątanie ich po zajęciach i zabawie; pełnienie dyżurów przez dzieci;
 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu – obserwacja najbliższego środowiska przyrodniczego i spo­łecznego; zwrócenie uwagi na cechy pogody, porównywanie elementów pogody w zależności od pory dnia (rano, południe); szukanie i wskazywanie elementów krajobrazu (stworzo­nych przez człowieka), do których działania jest potrzebny prąd, liczenie słupów energetycz­nych, mierzenie ich obwodu, mierzenie odległości pomiędzy słupami itp.; szukanie miejsca, w którym można kupić mleko i produkty mleczne, wyznaczanie trasy do tego miejsca; szukanie pierwszych oznak nadchodzącej wiosny – kwiatów; wsłuchiwanie się w odgłosy ptaków, szum drzew; szukanie śladów gniazdowania ptaków;
 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym: „Przysiady stworka” – zabawa na współpracę; „Wyścig jednonożnych” – zabawa równoważna. „Łapanie gwiazd” – zabawa na koncentrację. „Dzieci i drzewa” – zabawa orientacyjno-porządkowa. „Berek z ogonem” – zabawa bieżna. „Robot” – zabawa skoczna;
 • „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich.

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. Z kulturą za pan brat
 2. Jestem kulturalny
 3. Książka – mój przyjaciel
 4. Baśnie, bajki, legendy

 

Piosenka pt.: „Piosenka lalkarza”

sł. Jan Wilkowski, muz. tradycyjna

 1. Chodzi lalkarz światem,

Serce w nim rogate.

Chodzi z wiatrem, z pluchą,

Z lalką za pazuchą.

 

Ref.: Hej, hej, jak wędrowne ptactwo,

Hej, hej, kukiełkarskie bractwo.

Tak łazi rad nierad

Najśmieszniejszy teatr.

 

 1. Gdzie parawan stanie,

Tam nasze mieszkanie.

Gdzie się lalka wtuli,

Tam my u matulimuz. tradycyjna

 

Ref.: Hej, hej, jak wędrowne ptactwo,

Hej, hej, kukiełkarskie bractwo.

Cztery strony wiatru,

Ot i gmach teatru.

 

 1. Tak łaził mój dziadek,

Pra i prapradziadek.

I ja nie przestanę

łazić z parawanem.

 

Ref.: Hej, hej, jak wędrowne ptactwo,

Hej, hej, kukiełkarskie bractwo.

Ścisnę lalkę w pięści,

Niech i wam się szczęści.

 

Piosenka pt.: „Piosenka o książkach”

sł. Marcin Przewoźniak, muz. Adrianna Furmanik-Celejewska

 1. Duchy, smoki, tajemnice.

Krasnoludki, czarownice.

Z dobrych bajek to koledzy.

Oraz dużo, dużo wiedzy.

Dużo wiedzy!

 

Ref.: Biblioteka na nas czeka.

Biblioteka na nas czeka.

Tam przygody i postacie,

które zaraz pokochacie!

Biblioteka dla człowieka,

który czyta,

hej, czytacie…?

 

 1. W tych literach znajdziesz właśnie

Złoty klucz do wyobraźni.

Książek, drogi czytelniku,

Papierowych i w czytniku –

Masz bez liku!

Ref.: Biblioteka na nas czeka…

 

 1. Tyle przygód znajdziesz przecież

Nie w laptopie, nie w tablecie,

Nie w konsoli, nie w smartfonie –

Tylko w książce! Biegnij do niej!

Biegnij do niej!

Ref.: Biblioteka na nas czeka…

 

 1. Lubisz słuchać? Więc – a kuku!

Słuchaj książek audiobooków.

Takie coś się czyta samo.

Chociaż lepiej – na dobranoc.

Czytaj, mamo!

Ref.: Biblioteka na nas czeka…

 

Wiersz pt.: „Tydzień”

Jan Brzechwa

Tydzień dzieci miał siedmioro:

– Niech się tutaj wszystkie zbiorą!

Ale przecież nie tak łatwo

Radzić sobie z liczną dziatwą:

Poniedziałek już od wtorku

Poszukuje kota w worku,

Wtorek środę wziął pod brodę:

– Chodźmy sitkiem czerpać wodę.

Czwartek w górze igłą grzebie

I zaszywa dziury w niebie.

Chcieli pracę skończyć w piątek,

A to ledwie był początek.

Zamyśliła się sobota:

– Toż dopiero jest robota!

Poszli razem do niedzieli,

Tam porządnie odpoczęli.

Tydzień drapie się w przedziałek:

– No, a gdzie jest poniedziałek?

Poniedziałek już od wtorku

Poszukuje kota w worku…

I tak dalej…

 

Cele ogólne:

 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: tradycja, szacunek oraz pojęć związanych ze świętami, np. palma, kraszanki, pisanki, miejscami użyteczności publicznej: kino, teatr, muzeum, kukiełka, marionetka, a także zawodami: scenarzysta, aktor, kostiumograf, etnograf;
 • rozwijanie umiejętności budowania logicznej wypowiedzi i mowy opowieściowej, w trakcie tworzenia fabuły opowiadania; rozwijanie wyobraźni dzieci;
 • doskonalenie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno-obrazkowych; pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy i piosenek oraz słownictwa w j. polskim i angielskim;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz wprowadzanie litery f, F;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 9 i owalu jako figury geometrycznej; stwarzanie możliwości do manipulowania figurami i przedmiotami i obserwacji odbicia lustrzanego; tworzenie osi symetrii przez składanie papieru i obserwowaniu efektów pracy; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy;
 • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak szacunek do ludzi, ich pracy, zwierząt, przyrody i przedmiotów czy tradycji przez uświadomienie konieczności właściwego zachowania w miejscach użyteczności publicznej, stosowania się do ogólnie obowiązujących norm;
 • kształtowanie postaw prorodzinnych i patriotycznych poprzez uświadomienie znaczenia tradycji dla świadomości rodzinnej i narodowej – zwyczaje związane ze świętami, regionem (potrawy, strój ludowy, zwyczaje, muzyka, wytwory ludowe);
 • rozwijanie umiejętności muzycznych, wokalnych i tanecznych przez naukę nowych piosenek, „Piosenka lalkarza”, „Piosenka o książkach”;
 • rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci, stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci podczas przeprowadzania prostych doświadczeń, obserwowania ich wyników i wyciągania wniosków na tej podstawie;
 • rozwijanie kreatywności i samo­dzielności dzieci w planowaniu i realizacji działań, np. podczas przygotowywania spotkania z okazji Wielkanocy;
 • rozwijanie doznań sensorycznych i koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej podczas zabaw w KDS;
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie, zabaw w ramach KDS; stwarzanie możliwości do podejmowania prób pisania w liniaturze i w kratce.

Tematyka kompleksowa:

 1. Rodzina razem się trzyma
 2. Ja i moi bliscy
 3. Lato-czas zabawy
 4. Kolorowe lato

Piosenka: „Kocham Cie”

Usiądź mamo przy mnie blisko
I posłuchaj tych słów,
Ty z pewnością wiesz to wszystko,
Jednak powiem to znów.

Kocham Cię Ti Amo je taime
I nie pytaj mnie, dlaczego tak jest
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też.
Kocham Cię Ti Amo je taime
I nie pytaj mnie, dlaczego tak jest
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też.

Popatrz mamo w moje oczy
Ujrzysz w nich miłość mą.
Nawet bardzo późno w nocy
Śpiewać będę Ci to.

Kocham Cię Ti Amo je taime
I nie pytaj mnie, dlaczego tak jest
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też.
Kocham Cię Ti Amo je taime
I nie pytaj mnie, dlaczego tak jest
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też.

 

Piosenka: „Majowe życzenia”

Jak Ci mamo, powiedzieć – nie wiem,

żeś najlepszą jest z mam.

Narysuję Ci serce i piosenkę Ci dam.

Ref.: Piosenka dla mamy, dla mamy piosenka,

Najlepsze życzenia schowamy w dźwiękach.

Piosenka dla mamy zielona jak maj!

Tańcz z nami, śpiewaj i graj.

A ty, co powiesz na to, tato,

że słów tyle już znam.

Dziś ułożę je w rymy i piosenkę ci dam.

Ref.: Piosenka dla taty, dla taty piosenka

Jest dobra na co dzień, dobra od święta.

Piosenka dla taty pachnąca jak bzy!

Zaśpiewaj z nami i ty.

 

Wiersz: „Mama i Tata” J. Koczanowska

Mama i Tata to nasz świat cały,
ciepły bezpieczny, barwny, wspaniały,
to dobre, czułe, pomocne ręce,
i kochające najmocniej serce.

To są wyprawy do kraju baśni,
wakacje w górach, nad morzem, na wsi,
loty huśtawką, prawie do słońca
oraz cierpliwość co nie ma końca.

Kochana Mamo, Kochany Tato
dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,
że nas kochacie, że o nas dbacie,
i wszystkie psoty nam wybaczacie.

Cele ogólne:

 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: wiedza, rodzina oraz środowiska społecznego dziecka, np. dom, rodzina bliska, rodzina daleka itp.; kształtowanie umiejętności budowania logicz­nych i poprawnych wypowiedzi; wprowadzanie pojęć odnoszących się do zawodów wykonywanych przez rodziców;
 • kształtowanie logicznego myślenia podczas porządkowania zdarzeń, tworzenia historyjek, wskazywania różnic i podobieństw pomiędzy przedmiotami;
 • doskonalenie percepcji słuchowej przez dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania wyrazów, zdań oraz prostych tekstów słowno- obrazkowych; pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy i piosenek oraz słownictwa w j. polskim i angielskim;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz wprowadzanie liter h, H;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej przez stwarzanie okazji do korzystania z różnych źródeł wiedzy – doświadczanie, obserwacja, książki, internet; przeprowadzanie prostych doświadczeń, obserwowanie ich wyników i wyciąganie wniosków na tej podstawie;
 • rozwijanie umiejętności planowania działań w celu zdo­bycia wiadomości i wykonania zadań; uświadamianie znaczenia zespołu w zdobywaniu i gromadzeniu nowych doświadczeń;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 0 i liczby 10 i układanie jej z cyfr; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy; wykorzystanie umiejętności mierzenia do tworzenia gier;
 • rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym przez obserwacje fauny i flory w najbliższym otoczeniu przedszkola; zachęcanie do notowania wyników obserwacji o zdobywania wiedzy na temat roślin i zwierząt; kształtowanie postawy troski o środowisko przyrodnicze przez wykonywanie prac porządkowych w ogrodzie – sianie i sadzenie roślin, opieka nad nimi;
 • kształtowanie postaw prorodzinnych uświadamianie wspierającej roli rodziny; rozwijanie umiejętności wyrażania swoich emocji i odczuć związanych z rodziną za pomocą mimiki, gestu i rysunku; uświadamia­nie znaczenia rodziny i budowania właściwych relacji pomiędzy jej członkami, rozwijanie zainteresowania przeszłością swojej rodziny; uświadamianie, że każda osoba w rodzinie ma swoje prawa i obowiązki; bu­dzenie zainteresowania relacjami pomiędzy osobami w rodzinie;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych, wokalnych i tanecznych poprzez naukę nowych piosenek „Piosenka o książkach”, „Majowe życzenia” i tańca do utworu „King of the fairies”;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci przez dawanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej- gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych; uwrażliwianie na elementy muzyki – rytm, tempo, nastrój;
 • rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i przygotowywania spotkań i uroczystości na terenie przedszkola;
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie, zabaw w ramach KDS; stwarzanie możliwości do podejmowania prób pisania w liniaturze i w kratce;
 • rozwijanie poczucia własnej wartości przez dawanie możliwości pokazania swoich walorów, umiejętności i mocnych stron podczas wymyślania, tworzenia i doświadczania w pracach z całą grupą.

Działania na cały miesiąc:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.;
 • kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych; zachęcanie do wdrażania własnych strategii w sytuacjach trudnych emocjonalnie; zwracanie uwagi na umiejętność wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia; rozwijanie poczucia włas­nej wartości i wartości działań podejmowanych na rzecz siebie i innych; uświadamianie znaczenia szacunku jako wartości dla budowania właściwych relacji w grupie;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji przez codzienne zabawy z powitankami, np. „Powitanka-rozruszanka”, „My eyes…” – powitanka w języku angielskim;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem, mycie zębów;
 • wdrażanie do samodzielności przez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw i zajęć i sprzątanie ich po zajęciach i zabawie; pełnienie dyżurów przez dzieci;
 • zabawy ruchowe na powietrzu: „Smocza kryjówka” – zabawa orientacyjno-porządkowa, „Powódź” – zabawa z elementem wspinania, „Gąski, gąski do domu” – popularna zabawa z dialogiem, „Każdy Tomek ma swój domek” – zabawa orientacyjno-porządkowa;
 • „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich; poznanie opowiadań, baśni i legend czytanych przez zaproszonych gości w ramach działań związanych z projektem;
 • zestawy ćwiczeń porannych nr 17, 18; zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr 17, 18.

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

 1. Dzień Dziecka
 2. Żegnamy przedszkole
 3. Żegnamy przedszkole
 4. Letnie zabawy

Piosenka pt.: Daj mi rękę tato

słowa: Elżbieta Buczyńska
muzyka: Jarosław Piątkowski

Daj mi rękę tato, już na dworze ciemno,

a ja się nie boję bo ty idziesz ze mną.
Nawet z nocnych strachów nic sobie nie robię.
Strachy uciekają gdy jestem przy tobie.

Ref.: Tato, tato, jak to dobrze, że
jesteś zawsze blisko, i że kochasz mnie.
Tato, tato, nigdy nie smuć się
i pamiętaj przecież, ja też kocham cię.

Codziennie jesteśmy na długim spacerze
Już mnie nauczyłeś jeździć na rowerze.
I wiem, że mnie jeszcze nauczysz wszystkiego
co mądre i dobre. I cieszę się z tego.

Ref.: Tato, tato…

O moich marzeniach nie powiem nikomu
Chciałabym mieć tatę przez cały dzień w domu.
Żeby ważne sprawy na później zostawił
i żeby się głośno śmiał i ze mną bawił.

Ref.: Tato, tato…

 

Piosenka: „Dziecięce marzenia”

Przelatuje nad krajami

czarodziejski dywan snu.

Dziecięcymi paluszkami

tkało go magików stu.

Ref. Leć, w obłokach bujaj z nami,

z dziecięcymi marzeniami,

na magicznym, na dywanie,

co wymarzysz, niech się stanie!

 

Wejdź na dywan kolorowy,

do krainy bajek leć.

Snuj fantazje prosto z głowy,

to, co zechcesz, możesz mieć.

Ref. Leć, w obłokach bujaj z nami,

z dziecięcymi marzeniami,

na magicznym, na dywanie,

co wymarzysz, niech się stanie!

 

Cele ogólne:

 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: szczęście, rozwaga
 • doskonalenie percepcji słuchowej przez dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno-obrazkowych; pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy, piosenek i słownictwa w j. angielskim;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem; posługiwanie się alfabetem; układanie wyrazów, zdań z rozsypanek;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 0 i liczby 10 i układanie jej z cyfr; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy; wykorzystanie umiejętności mierzenia do tworzenia gier;
 • rrozwijanie umiejętności muzycznych, wokalnych i tanecznych przez naukę nowych piosenek „Dziecięce marzenia”, „Zawołało lato” i tańca „Stonoga;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci przez dawanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych; uwrażliwianie na elementy muzyki – rytm, tempo, nastrój;
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, wycinania, lepienia, prób pisania po śladzie w liniaturze i w kratce;
 • kształtowanie postawy otwartości, zadowolenia w relacjach z ludźmi; budzenie zaciekawienia tematem szkoły; podnoszenie poczucia własnej wartości przez dawanie możliwości pokazania swoich walorów, umiejętności i mocnych stron podczas wymyślania, tworzenia i doświadczania w pracach z całą grupą;
 • stwarzanie okazji do rozmowy o swoich emocjach i uświadomienia, że każdy je przeżywa; rozwijanie umiejętności logicznego i zrozumiałego wypowiadania się na temat swoich odczuć;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania współpracy podczas działań twórczych;
 • kształtowanie umiejętności oceny działania; wdrażanie do bezpiecznego zachowania; uświadamianie konieczności refleksji nad swoim zachowaniem.

 

Działania na cały miesiąc:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.;
 • kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych; zachęcanie do wdrażania własnych strategii w sytuacjach trudnych emocjonalnie; zwracanie uwagi na umiejętność wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia; rozwijanie poczucia włas­nej wartości i wartości działań podejmowanych na rzecz siebie i innych; uświadamianie znaczenia szacunku jako wartości dla budowania właściwych relacji w grupie;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji przez codzienne zabawy z powitankami, np. „Podajmy sobie ręce”, „How are you” – powitanka w języku angielskim;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem, mycie zębów;
 • wdrażanie do samodzielności poprzez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw i zajęć i sprzątanie ich po zajęciach i zabawie; pełnienie dyżurów przez dzieci;
 • spacery w okolicy przedszkola – obserwacja środowiska społecznego i przyrodniczego;
 • zabawy ruchowe na powietrzu: Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmacnianie odporności. Zabawy w piaskownicy.
 • „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich;
 • zestawy ćwiczeń porannych nr 19, 20; zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr 19, 20.
Bajka
Przedszkole Niepubliczne
nr 8 w Białymstoku

15-689 Białystok
Ul. Michała Pietkiewicza 7A

Skontaktuj się z nami!

Kom: +48 662 084 217

Godziny otwarcia

Pon-Pt:  6:30-17:30

COPYRIGHT© 2019 BAJKA. Tworzenie stron internetowych  Tworzenie stron internetowych Prograffing.pl