Żabki

O grupie

My jesteśmy wesołe Żabki,

najstarsza grupa – sześciolatki.

Każda Żabka pilnie uczyć się będzie,

mnóstwo wiedzy nowej zdobędzie.

Reprezentować Bajkę będziemy godnie,

obiecujemy bawić się zgodnie.

Plan dnia

6.30-8.30 – schodzenie się dzieci

8.30-9.00 – zajęcia poranne

9.00-9.30 – śniadanie

9.30-11.30 – zajęcia dydaktyczne, zajęcia dodatkowe

11.30-12.00 – obiad

12.00-14.00 – spacer, zajęcia dodatkowe,

14.00-14.30 – podwieczorek

14.30-16.00 – zajęcia popołudniowe, zabawy według zainteresowań dzieci, zajęcia dodatkowe

16.00-17.30 – zabawy dowolne w grupie łączonej

Zamierzenia dydaktyczne

Tematyka kompleksowa na wrzesień:

 1. Witajcie w przedszkolu
 2. Droga do przedszkola
 3. Nadeszła jesień
 4. Co robią zwierzęta jesienią

 

Zbójnicy w przedszkolu (piosenka)

I.Tańcowali zbójnicy w przedszkolu!

Każdy  z  nich  się  wyćwiczył,  wyszkolił!

Tańcowali zbójnicy tu żwawo,

każdy dobrze im życzył, bił brawo!

Ref.:Tomek macha ciupagą,

szczyci się swą odwagą.

Ania tańczy wspaniale,

lecz zgubiła korale.

Jacek w tańcu aż przysiadł,

chce wyróżnić się dzisiaj.

Krzyś kapelusz poprawił,

nie dość mu tej zabawy.

I Agatka też fika,

aż coś skrzypi w trzewikach.

Michaś także tu hula,

już się czuje jak góral.

Tańcowali aż miło,

spod nóg im się kurzyło!

2. Tańcowali zbójnicy bez końca,

groźni, hardzi i dzicy, w opończach.

Tańcowali zbójnicy z oddaniem,

to dopiero jest wyczyn i taniec!

Ref.:Tomek macha…

 

Gdy zamierzasz przejść przez ulicę? Wanda Chotomska (wiersz)

Światło zielone

jak młode listki,

na drugą stronę

zabrania przejść wszystkim.

Pasy na jezdni

są dla zabawy,

omijać te miejsca –

to dobre zasady.

Światło czerwone

jak mak, jak ogień,

wszystkim przechodniom

otwiera drogę.

Nie zwracaj uwagi

na drogowe znaki,

przecież one tylko

odstraszają ptaki.

Szybkie samochody

jeżdżą po chodnikach,

piesi pomalutku

chodzą po ulicach.

Pograj w piłkę na ulicy,

przecież jest tak blisko.

Po co iść daleko,

na szkolne boisko?

 

Kolorowe liście (piosenka)

Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały,

kolorowe listki na wietrze szumiały.

Ref.:Szu, szu, szu, szumiały wesoło,

szu, szu, szu, wirowały w koło.

 

II.Kolorowe listki bardzo się zmęczyły,

kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.

Ref.:Hop, hop, hop, tak sobie skakały,

hop, hop, hop, w koło wirowały.

 

III.Kolorowe listki spadły już na trawę,

kolorowe listki skończyły zabawę.

Ref.:Cicho, sza, listki zasypiają,

cicho, sza, oczka zamykają.

 

Kasztanowy świat, Teresa Fiutowska (wiersz)

Przyniósł Tomek z parku kasztany w koszyku.

Kasztanowych stworków zrobił z nich bez liku.

Kasztanowe mają głowy, kasztanowe brzuszki,

a z patyków i drucików szyje, dzioby, nóżki.

– Dodam trochę wełny, włożę różne piórka.

Tak powstają dziwne ptaki, pies, kot i wiewiórka.

Gdy patyki włożę w kasztanowy grzbiet,

to za chwilę drogą jeżyk będzie szedł.

A ten jeżyk spotkał innego zwierzaka,

bo zrobiłem także winniczka – ślimaka.

Ma z patyczków rogi, ogon też z patyka.

– Dokąd idziesz, jeżu? – ślimak go zapytał.

Ze spotkania z nimi każdy stworek rad.

Ja się także cieszę,

bo stworzyłem własny, kasztanowy świat.

 

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • określanie swoich cech fizycznych: wzrost (w odniesieniu do innych), kolor włosów, kolor oczu,
 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków;
 • określanie swoich cech fizycznych: wzrost, kolor włosów, oczu, skóry
 • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek.

Językowa aktywność dziecka

 • nabywanie świadomości własnego ciała;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabawa ruchowych i ćwiczeń plastycznych;
 • rozwijanie koordynacji ruchowej,
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej,
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki).

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowej, ze śpiewem,
 • przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych,
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych,
 • przewidywanie skutków wynikających z niebezpiecznych zabaw i zachowań.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy,
 • cieszenie się z sukcesów drugiej osoby,
 • szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności,
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości,
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich,
 • cieszenie się z sukcesów drugiej osoby,
 • pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek,
 • czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie,
 • pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptowanie ich inności,
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach,
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych,
 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny,
 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach,
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat,
 • poznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy, rozpoznawanie ich, układanie liter według wzoru,
 • układanie swojego imienia z liter bez podanego wzoru,
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań.

Artystyczna aktywność dziecka

 • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań,
 • nauka piosenek fragmentami, metoda ze słuchu,
 • improwizowanie piosenek ruchem,
 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,
 • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym,
 • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki,
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań.

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela , dających dziecku satysfakcję i radość,
 • wykorzystywanie w zabawach (także w sposób niekonwencjonalnych) różnych zabawek, przedmiotów, znaków i symboli,
 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci,
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni,
 • nazywanie źródeł dźwięków
 • odtwarzanie rytmu w metrum 2/4 3/4 4/4, wystukiwanego, wyklaskiwanego przez nauczyciela.

Tematyka kompleksowa na październik:

 1. Jesień w sadzie
 2. Jesień na działce
 3. O samym sobie
 4. Nasze zmysły

,,Polka prawdziwa’’ (piosenka)

 1. Śliweczka spadła z drzewa,

okrągła i dojrzała, samotna bardzo była

i wokół spoglądała.

Zobaczył to pomidor

i podszedł do śliweczki,

kłaniając się jej nisko,

zaprosił do poleczki.

Ref.:Hop, hop, polka prawdziwa,

pomidor skacze, śliwka się kiwa.

Hop, hop, polka prawdziwa,

polka prawdziwa, hej!

II.Śliweczka się zmęczyła,

usiadła w cieniu róży,

pomidor się nie zmieścił

, bo trochę był za duży.

Nie wiedział, co ma zrobić,

znów podszedł do śliweczki,

kłaniając się jej nisko,

zaprosił do poleczki.

Ref.:Hop, hop…

 

,,Jesień w sadzie i w ogrodzie’’ (piosenka)

I.Już na drzewach w sadzie

i grządkach w ogrodzie

dojrzały przysmaki,

które jemy co dzień.

Ref.:Bakłażany, patisony,

marchew i pietruszka,

złota dynia, jabłko,

śliwka i dojrzała gruszka.

 

II.Pójdziemy z koszami,

każdy coś przyniesie.

Czy już wszyscy wiecie,

co nam dała jesień?

Ref.:Bakłażany, patisony,

marchew i pietruszkę…

 

,,Złośnik’’ Krzysztof Roguski (wiersz)

Kto uwielbia słowo „złość”.
I nie umie ukryć złości,
Gdy mu złość na twarz zagości.
Zaraz krzyczy, zaraz tupie,
Zaraz woła: „Toż to głupie!”
Przy tym dłonie ściska w pięści
I zębami głośno chrzęści.
W jednej chwili jest różowy,
W drugiej całkiem purpurowy,
W trzeciej biały tak jak kości…
Tak się właśnie złośnik złości!

 

,,Nasze zmysły’’ Jolanta Wybieralska (wiersz)

Kwaśny, słony, gorzki, słodki,
Cztery smaki, które znamy.
Za pomocą jamy ustnej
Zmysły smaku rozróżniamy.

Słyszysz szepty, głośne tony
I muzykę miłą uchu.
Każdy dźwięk cichy lub głośny
Odbierasz przez zmysły słuchu.

Rozpoznajesz kształt i kolor.
Widzisz w prawym, w lewym oku.
Widzisz wszystko to, co inni,
Za pomocą zmysłu wzroku.

Czasem śmierdzi, czasem pachnie,
My zapachy rozróżniamy.
Kiedy nos wciąga powietrze,
Zmysły węchu pobudzamy.

Ciepłe, zimne, miękkie, twarde,
Dłonie wszystko dotykają,
Aby stwierdzić, co jest jakie,
Poprzez dotyk wyczuwają.

 

Treści programowe na październik, tydzień 1

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabawa ruchowych i ćwiczeń plastycznych,
 • rozwijanie koordynacji ruchowej,
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki).

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowej, ze śpiewem,
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy,
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich,
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym,
 • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwracanie uwagi na konsekwencje wynikające z danego wyboru,
 • szukanie kompromisu w spornych sprawach,
 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie,
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie,
 • identyfikowanie i opisywanie czynności zawodowych wykonywanych przez te zawody,
 • nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę.

Językowa aktywność dziecka

 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych,
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się dana sylabą,
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach,
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat,
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską.

Artystyczna aktywność dziecka

 • wykorzystywanie naturalnych efektów perkusyjnych (klaskania, tupania, stukania…) do akompaniamentu podczas słuchania lub śpiewania piosenek,
 • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki,
 • układanie melodii do krótkich wierszy, rymowanek,
 • opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej.

Poznawcza aktywność dziecka

 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, określanie kolejności zdarzeń w różnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce), nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku),
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie,
 • rozpoznawanie drzew owocowych po owocach, wyjaśnienie słowa sad,
 • nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty),
 • poznawanie wybranych owoców egzotycznych.
 • wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, słuchanie zdań- prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów), układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń,
 • tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt,
 • różnicowanie stron ciała – prawej i lewej,
 • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.,
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych,
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,
 • samodzielne wykonywanie przetworów z owoców i warzyw,
 • odtwarzanie rytmu w metrum 2/4 3/4 4/4, wystukiwanego, wyklaskiwanego przez nauczyciela.

 

Treści programowe, tydzień 2

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,
 • uczestniczenie w tworzeniu dekoracji wzbogacanie kącika przyrody,
 • wiązanie obuwia,

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabawa ruchowych i ćwiczeń plastycznych,
 • rozwijanie koordynacji ruchowej,
 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki)
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania,
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki).

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielnych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków, przezywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań,
 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki ,
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw,
 • wymienianie zdrowych produktów oraz produktów szkodzących zdrowiu.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności,
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej,
 • współdecydowanie o sposobie wykonywania danej czynności,
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
 • określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku,
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego,
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych,
 • wyodrębnianie w sowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach,
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat,
 • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań,
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej,
 • rozpoznawanie liter pisanych,
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,
 • wspólne wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych, np. tworzenie scenek z wykorzystaniem pantomimy, dramy,
 • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki,
 • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac
  z ich wykorzystaniem,
 • przygotowywanie przedstawień wybranych baśni poprzez przydzielanie ról, przygotowywanie scenografii i akcesoriów.

Poznawcza aktywność dziecka

 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie.
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej (np. poprzez zastosowanie przestrzennych technik plastycznych, takich jak: konstruowanie, modelowanie itp. , oraz pozostawianie swobody w zagospodarowaniu przestrzeni kartki w toku rysowania),
 • wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10,
 • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.

 

Treści programowe, tydzień 3

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,
 • określanie swoich cech fizycznych: wzrost (w odniesieniu do innych), kolor włosów, kolor oczu,
 • rysowanie siebie,
 • określanie swoich cech fizycznych: wzrost, kolor włosów, oczu, skóry,
 • rysowanie siebie z uwzględnieniem charakterystycznych szczegółów.

Językowa aktywność dziecka

 • nabywanie świadomości własnego ciała (tzn. poprawnego nazywania części ciała, rozumienia ich funkcji, znajomości stron ciała),
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,
 • odwzorowywanie elementów (przerysowywanie, rysowanie według wzoru, kalkowanie),
 • rozwijanie koordynacji ruchowej,
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki),
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze,
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych,

pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali).

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw,
 • określanie sytuacji wywołujących różne emocje, np.: radość, złość, smutek, strach,
 • radzenie sobie z emocjami poprzez udział w zabawach, rozmowach, słuchanie wybranych utworów literackich,
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich,
 • stosowanie technik i metod pozwalających przezwyciężać negatywne emocje powstałe w wyniku przeżytych porażek i sytuacji stresowych, np. technik relaksacyjnych, muzykoterapii,
 • godzenie się z porażką i radość z sukcesów kolegów/koleżanek,
 • podawanie przeciwieństw do określonych stanów emocjonalnych,
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości,
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym.

 Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • określanie swoich cech fizycznych: wzrostu (w odniesieniu do innych), kolor włosów, kolor oczu,
 • uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwracanie uwagi na konsekwencje wynikające z danego wyboru,
 • szukanie kompromisu w spornych sprawach,
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
 • unikanie zachowań agresywnych, powstrzymywanie ich, dążenie do kompromisu,
 • określanie swoich cech fizycznych: koloru oczu, koloru skóry,
 • ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych),
 • szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach ,
 • pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptowanie ich inności,
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych,
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
 • posługiwanie się poprawną mową,
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat ,
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,
 • rozpoznawanie liter pisanych,
 • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań.

Artystyczna aktywność dziecka

 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,
 • ocenianie zachowań fikcyjnych bohaterów; stosowanie określeń: bohater pozytywny, bohater negatywny,
 • opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej.

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie,
 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
 • nazywanie figur geometrycznych,
 • wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru),
 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci,
 • tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń, np.: wiosna – ptaki – bocian– żaba – jezioro…
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10.

 

Treści programowe, tydzień 4

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,
 • określanie swoich cech fizycznych: wzrost (w odniesieniu do innych), kolor włosów, kolor oczu,
 • określanie swoich cech fizycznych: wzrost, kolor włosów, oczu, kolor skóry.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabawa ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych),
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych,
 • rozwijanie koordynacji ruchowej,
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej,
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki).

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka.

 • dostrzeganie zmian w swoim rozwoju fizycznym na przestrzeni kilku lat (wzrost, zmiany proporcji w budowie ciała) na podstawie zdjęć,
 • uświadomienie problemu osób niepełnosprawnych fizycznie, np. utrudnionego sposobu poruszania się.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • dostrzeganie i akceptowanie potrzeb ludzi o szczególnych, wyjątkowych zdolnościach,
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • określanie swoich cech fizycznych: wzrostu (w odniesieniu do innych), kolor włosów, kolor oczu,
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich,
 • określanie swoich cech fizycznych: koloru oczu,
 • pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptowanie ich inności.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych,
 • wypowiadania się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi,
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań,
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
 • układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń,
 • posługiwanie się poprawną mową,
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat,
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,
 • rozpoznawanie liter pisanych,
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską.

Artystyczna aktywność dziecka

 • śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,
 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,
 • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym,
 • tworzenie prac plastycznych inspirowanych muzyką, literaturą.

Poznawcza aktywność dziecka

 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
 • dbanie o higienę zmysłów, np. unikanie hałasu, krzyku,
 • dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka,
 • nabywanie właściwego stosunku do ludzi niewidomych, głuchoniemych, u których zaburzone są pewne zmysły,
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy,
 • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10,
 • poznanie wybranych roślin zielnych, np.: wrotyczu, rumianku, mniszka lekarskiego, i ich znaczenia dla ludzi (herbaty, syropy, preparaty kosmetyczne),
 • porównywanie słyszanych dźwięków, np. wysoki – niski, długi – krótki, cichy– głośny.
Bajka
Przedszkole Niepubliczne
nr 8 w Białymstoku

15-689 Białystok
Ul. Michała Pietkiewicza 7A

Skontaktuj się z nami!

Kom: +48 662 084 217

Godziny otwarcia

Pon-Pt:  6:30-17:30

COPYRIGHT© 2019 BAJKA. Tworzenie stron internetowych  Tworzenie stron internetowych Prograffing.pl